Registrace | Přihlášení


Pojišťovnictví

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II

Autor: Cipra Tomáš

publisher: Ekopress

2.5 / 5
15 %
Rizika ve financích a pojišťovnictví dosahují v dnešním světě takových rozměrů, že pro bezpečnost finančního (především bankovního) a pojistného systému a ochranu jejich uživatelů (tj. především klientů bank a pojišťoven) je nutné tato rizika v každém vyspělém státě včetně České republiky vhodným způsobem regulovat.

Sleva 15 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 544 Kč

Skladem u dodavatele

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Autor: Dobiáš Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Monografie obsahuje kromě analýzy teoretických aspektů zkoumané problematiky i řešení otázek, které vznikají v právní praxi v

Sleva 11 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 519 Kč

Skladem

Etické aspekty v pojišťovnictví

Autor: Marjanko Zbyněk

publisher: Marjanko Zbyněk

0 / 5
12 %
Kam až dospěl stav etického (ne)-jednání v praxi jak pojišťoven, tak i zprostředkovatelů pojistných produktů pojišťoven, pokud musí reagovat až i legislativa? Nedělám si žádné iluze: zjevně nemravné chování se v pojišťovnictví projevuje, - podobně jako i v jiných oborech obchodního světa. Ovšem pojišťovnictví je založeno na důvěře – férovosti jednání. Neetické jednání pojišťoven i distributorů

Sleva 12 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Pojišťovnictví a regulace finančních trhů

Autor: Kolektiv autorů - Böhm Arnošt,Mužáková Karina

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Od roku 2004 došlo jak v České republice (ČR), tak i v Evropské unii k podstatným změnám, které zakládají nutnost v mnoha směrech nového pohledu na pojišťovnictví a zároveň vytvářejí systémové a metodické předpoklady jeho nového rozvoje. Máme zde na mysli především stále zřetelnější příklon k chápání pojišťovnictví jako integrální součásti souboru finančních služeb. Tato zdánlivá samozřejmost

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Účetnictví pojišťoven - Kapitoly z historie účetního práva

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Předkládaná publikace je průvodcem v účetním právu pro pojišťovny. V jednotlivých kapitolách se čtenář postupně seznámí v rozvaze s aktivy jako například s investicemi, pohledávkami z přímého pojištění a zajištění, a pasivy, jako jsou technické rezervy, závazky z přímého pojištění aj. V oblasti nákladů a výnosů, jejichž členění je účelové, je to například předepsané hrubé pojistné, náklady na

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických rezerv, finančního umístění a solventnosti. Další část publikace je věnována problematice dohledu v

Sleva 11 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 465 Kč

Skladem

Pojištění a pojišťovnictví

Autor: Ducháčková Eva

publisher: Ekopress

0 / 5
Kniha Pojištění a pojišťovnictví je určena především k seznámení se základními principy fungování komerčního pojištění. Má objasnit obsah jednotlivých pojmů užívaných v komerčním pojištění, vysvětlit vztahy v rámci komerčního pojištění a pojišťovnictví jako specifického finančního odvětví ekonomiky

Naše cena: 377 Kč

Skladem

Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou (2. vydání)

Autor: Cipra Tomáš

publisher: Ekopress

0 / 5
15 %
Publikace je inovací textu, který je více než patnáct let úspěšně využíván jako učební materiál pro vysokoškolské přednášky (MFF UK, VŠE aj. včetně slovenských škol), výuku na obchodních akademiích a vyšších odborných školách příslušného zaměření, školení v rámci kursů pořádaných různými finančními a pojistnými institucemi, ale i pro potřeby jednotlivců postavených před praktický finanční nebo

Sleva 15 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem u dodavatele

Pojišťovnictví v globálním prostředí

Autor: Mesršmíd Jaroslav

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 % Sleva
Globalizace jako dlouhodobý vývojový proces vyžaduje stále aktivnější zapojení států do systému světové ekonomiky. Kniha přináší aktuální pohled na pojišťovnictví jako samostatné i jako průřezové ekonomické odvětví v globalizovaném prostředí. Autor se zaměřuje na regulaci a dohled v Evropské unii i v České republice, porovnává různá tržní prostředí a poukazuje na jejich výhody a nevýhody a

Sleva 12 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Regulace pojištovnictví v EU

Autor: Mesršmíd Jaroslav

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Publikace pojednává o nejnovějším vývoji regulace v pojišťovnictví Evropské unie, jako jediná u nás přináší ucelenou podobu velmi obsáhlé regulace pojišťovnictví v EU. Specifikuje aktuální stav, klady a zápory dokumentu Solventnost II, problematiku Směrnice 2009/138/ES a činnosti EIOPA. Bude nepostradatelnou pomůckou pro všechny, kteří se v praxi zabývají problematikou implementace evropského

Sleva 12 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Pojištění a management rizik v makléřském obchodě

Autor: Janata Jiří

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Všechny naše činnosti provázejí rizika a nejistoty. Jako obrana proti nebezpečím vznikla metoda rizikového managementu, jehož úkolem je rozpoznat míru rizika, provést zhodnocení a navrhnout opatření k eliminaci či zmírnění nebezpečí. Jednou z forem zmírnění následků škod je i pojištění – ovšem pokud je včas a kvalifikovaně uzavřeno, nejlépe prostřednictvím pojišťovacích makléřů. Kniha Jiřího

Sleva 10 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy

Autor: Janata Jiří

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Rada, kterou dával již více než před sto lety svým klientům americký makléř Henry Marsh, zůstává v platnosti i dnes a bude mít svoji váhu i v budoucnu. Naším problémem jsou rizika. Je nutné s nimi pracovat - nejprve je identifikovat, následně klasifikovat, stanovit jejich velikost (jinými slovy: měřit je) a pravděpodobnost frekvence výskytu. Vyplatí se, aby rizika byla buď eliminována, nebo aby

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Teorie pojistných trhů

Autor: Kolektiv autorů - Ducháčková Eva,Daňhel Jaroslav

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Poslední neklidná dekáda lidských dějin, zahrnující přelom tisíciletí, znamenala svými přírodními a teroristickými katastrofami další posílení významu stabilizujících institucí, mezi nimi pak zejména pojištění a pojišťovnictví, a to jak na bázi menších či větších firem, tak i jednotlivců. Pojišťovnictví se na jedné straně stále častěji stává středem zájmu potenciálních klientů, toužících po

Sleva 12 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě

Autor: Böhm Arnošt

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha pojednává o pojištění zahraničních exportních úvěrů a pohledávek vůbec (Hlavní principy a postupy pojišťování a financování vývozu se státní podporou, výčet úvěrových pojišťoven, systém pojištění krátkodobých pohledávek proti komerčním rizikům v ČR, informace o nabízených pojistných produktech).

Sleva 12 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Principy pojištění podnikatelů a právnických osob

Autor: Janata Jiří

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Kniha přináší mnoho konkrétních a užitečných rad pro všechny, kteří mají zájem na tom, aby byli správně a efektivně pojištění. Je určena nejen pojišťovacím makléřům, ale především jejich klientům z řad podnikatelů, průmyslových podniků a dalších institucí, velmi potřebná bude i pro zaměstnance pojišťoven a studenty pojišťovnictví. Z obsahu: Charakteristiky pojištění a pojistných trhů; Pojistné

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Pojištění odpovědnosti za škodu (historie a současnost)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Sleva
Tato publikace se v co nejširších souvislostech zabývá komplexním posouzením pojištění odpovědnosti za škodu, jež úpis rizika (v návaznosti na vznik a správu pojištění, včetně případné likvidace pojistných událostí) zcela zásadním způsobem ovlivňují, neboť žádné jiné pojištění neklade tak vysoké nároky na znalosti právní a znalosti ze všech možných souvisejících i nesouvisejících oborů. Aby se

Sleva 2 % z běžně ceny 351 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele