Registrace | Přihlášení


Pojišťovnictví

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II

Autor: Tomáš Cipra

publisher: Ekopress

2.5 / 5
13 %
Rizika ve financích a pojišťovnictví dosahují v dnešním světě takových rozměrů, že pro bezpečnost finančního (především bankovního) a pojistného systému a ochranu jejich uživatelů (tj. především klientů bank a pojišťoven) je nutné tato rizika v každém vyspělém státě včetně České republiky vhodným způsobem regulovat.

Sleva 13 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 557 Kč

Skladem u dodavatele

Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě

Autor: Arnošt Böhm

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha pojednává o pojištění zahraničních exportních úvěrů a pohledávek vůbec (Hlavní principy a postupy pojišťování a financování vývozu se státní podporou, výčet úvěrových pojišťoven, systém pojištění krátkodobých pohledávek proti komerčním rizikům v ČR, informace o nabízených pojistných produktech).

Sleva 12 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Teorie pojistných trhů

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Daňhel,Eva Ducháčková

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Poslední neklidná dekáda lidských dějin, zahrnující přelom tisíciletí, znamenala svými přírodními a teroristickými katastrofami další posílení významu stabilizujících institucí, mezi nimi pak zejména pojištění a pojišťovnictví, a to jak na bázi menších či větších firem, tak i jednotlivců. Pojišťovnictví se na jedné straně stále častěji stává středem zájmu potenciálních klientů, toužících po

Sleva 12 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy

Autor: Jiří Janata

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Rada, kterou dával již více než před sto lety svým klientům americký makléř Henry Marsh, zůstává v platnosti i dnes a bude mít svoji váhu i v budoucnu. Naším problémem jsou rizika. Je nutné s nimi pracovat - nejprve je identifikovat, následně klasifikovat, stanovit jejich velikost (jinými slovy: měřit je) a pravděpodobnost frekvence výskytu. Vyplatí se, aby rizika byla buď eliminována, nebo aby

Sleva 12 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Pojištění a management rizik v makléřském obchodě

Autor: Jiří Janata

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Všechny naše činnosti provázejí rizika a nejistoty. Jako obrana proti nebezpečím vznikla metoda rizikového managementu, jehož úkolem je rozpoznat míru rizika, provést zhodnocení a navrhnout opatření k eliminaci či zmírnění nebezpečí. Jednou z forem zmírnění následků škod je i pojištění – ovšem pokud je včas a kvalifikovaně uzavřeno, nejlépe prostřednictvím pojišťovacích makléřů. Kniha Jiřího

Sleva 12 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Pojišťovnictví a regulace finančních trhů

Autor: Kolektiv autorů - Arnošt Böhm,Karina Mužáková

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Od roku 2004 došlo jak v České republice (ČR), tak i v Evropské unii k podstatným změnám, které zakládají nutnost v mnoha směrech nového pohledu na pojišťovnictví a zároveň vytvářejí systémové a metodické předpoklady jeho nového rozvoje. Máme zde na mysli především stále zřetelnější příklon k chápání pojišťovnictví jako integrální součásti souboru finančních služeb. Tato zdánlivá samozřejmost

Sleva 12 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Pojištění odpovědnosti za škodu (historie a současnost)

Autor: Jana Zárybnická

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tato publikace se v co nejširších souvislostech zabývá komplexním posouzením pojištění odpovědnosti za škodu, jež úpis rizika (v návaznosti na vznik a správu pojištění, včetně případné likvidace pojistných událostí) zcela zásadním způsobem ovlivňují, neboť žádné jiné pojištění neklade tak vysoké nároky na znalosti právní a znalosti ze všech možných souvisejících i nesouvisejících oborů. Aby se

Sleva 2 % z běžně ceny 351 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem

Principy pojištění podnikatelů a právnických osob

Autor: Jiří Janata

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha přináší mnoho konkrétních a užitečných rad pro všechny, kteří mají zájem na tom, aby byli správně a efektivně pojištění. Je určena nejen pojišťovacím makléřům, ale především jejich klientům z řad podnikatelů, průmyslových podniků a dalších institucí, velmi potřebná bude i pro zaměstnance pojišťoven a studenty pojišťovnictví. Z obsahu: Charakteristiky pojištění a pojistných trhů; Pojistné

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Regulace pojištovnictví v EU

Autor: Jaroslav Mesršmíd

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Publikace pojednává o nejnovějším vývoji regulace v pojišťovnictví Evropské unie, jako jediná u nás přináší ucelenou podobu velmi obsáhlé regulace pojišťovnictví v EU. Specifikuje aktuální stav, klady a zápory dokumentu Solventnost II, problematiku Směrnice 2009/138/ES a činnosti EIOPA. Bude nepostradatelnou pomůckou pro všechny, kteří se v praxi zabývají problematikou implementace evropského

Sleva 12 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Pojišťovnictví v globálním prostředí

Autor: Jaroslav Mesršmíd

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Globalizace jako dlouhodobý vývojový proces vyžaduje stále aktivnější zapojení států do systému světové ekonomiky. Kniha přináší aktuální pohled na pojišťovnictví jako samostatné i jako průřezové ekonomické odvětví v globalizovaném prostředí. Autor se zaměřuje na regulaci a dohled v Evropské unii i v České republice, porovnává různá tržní prostředí a poukazuje na jejich výhody a nevýhody a

Sleva 12 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou (2. vydání)

Autor: Tomáš Cipra

publisher: Ekopress

0 / 5
13 %
Publikace je inovací textu, který je více než patnáct let úspěšně využíván jako učební materiál pro vysokoškolské přednášky (MFF UK, VŠE aj. včetně slovenských škol), výuku na obchodních akademiích a vyšších odborných školách příslušného zaměření, školení v rámci kursů pořádaných různými finančními a pojistnými institucemi, ale i pro potřeby jednotlivců postavených před praktický finanční nebo

Sleva 13 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem u dodavatele

Pojištění a pojišťovnictví

Autor: Eva Ducháčková

publisher: Ekopress

0 / 5
13 %
Kniha Pojištění a pojišťovnictví je určena především k seznámení se základními principy fungování komerčního pojištění. Má objasnit obsah jednotlivých pojmů užívaných v komerčním pojištění, vysvětlit vztahy v rámci komerčního pojištění a pojišťovnictví jako specifického finančního odvětví ekonomiky

Sleva 13 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 321 Kč

Skladem

Marketing v pojišťovnictví

Autor: Jaroslav Mesršmíd

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha přináší komplexní pohled na současný marketing v pojišťovnictví, zaměřuje se nejen na soudobý marketing pojišťoven, ale i na marketing asociace pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a rovněž mezinárodní marketing v pojišťovnictví. Čtenář – a to nejen pracovník v oblasti pojišťovnictví, ale v marketingu obecně – zde najde mnoho inspirujících myšlenek, využitelných v každodenní praxi.

Sleva 12 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Zákon o pojišťovnictví: Komentář

Autor: Vladimír Přikryl

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Komentář k zákonu o pojišťovnictví podrobně a srozumitelně rozebírá problematiku pojišťoven a zajišťoven. Ve velké míře vysvětluje a srovnává tuzemskou právní úpravu s předpisy evropského práva a ukazuje, jakým způsobem se promítají do vnitrostátního právního řádu. Autoři jsou odborníci, kteří v oboru pojišťovnictví dlouhodobě pracují a specializují se na něj. Díky tomu komentář obsahuje

Sleva 17 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 826 Kč

Skladem

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických rezerv, finančního umístění a solventnosti. Další část publikace je věnována problematice dohledu v pojišťovnictví,

Sleva 18 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 426 Kč

Skladem

Účetnictví pojišťoven - Kapitoly z historie účetního práva

Autor: Jan Huleš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Předkládaná publikace je průvodcem v účetním právu pro pojišťovny. V jednotlivých kapitolách se čtenář postupně seznámí v rozvaze s aktivy jako například s investicemi, pohledávkami z přímého pojištění a zajištění, a pasivy, jako jsou technické rezervy, závazky z přímého pojištění aj. V oblasti nákladů a výnosů, jejichž členění je účelové, je to například předepsané hrubé pojistné, náklady na

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

České důchody

Autor: Martin Potůček

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace si klade za cíl zorientovat čtenáře ve stávajícím důchodovém systému. Autor, který byl předsedou tzv. důchodové komise v letech 2014–2017, vysvětluje vývoj penzijního systému na konkrétních krocích předchozích vlád, seznamuje čtenáře s jeho přednostmi i slabinami a rozptyluje nejrůznější obavy a mýty, které otázku důchodů ve veřejném povědomí provázejí. Širší sociologický a kulturně

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Etické aspekty v pojišťovnictví

Autor: Zbyněk Marjanko

publisher: Marjanko Zbyněk

0 / 5
15 %
Kam až dospěl stav etického (ne)-jednání v praxi jak pojišťoven, tak i zprostředkovatelů pojistných produktů pojišťoven, pokud musí reagovat až i legislativa? Nedělám si žádné iluze: zjevně nemravné chování se v pojišťovnictví projevuje, - podobně jako i v jiných oborech obchodního světa. Ovšem pojišťovnictví je založeno na důvěře – férovosti jednání. Neetické jednání pojišťoven i distributorů

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Autor: Petr Dobiáš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Monografie obsahuje kromě analýzy teoretických aspektů zkoumané problematiky i řešení otázek, které vznikají v právní praxi v

Sleva 18 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 476 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí