Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Pojišťovnictví

Nejprodávanější v této kategorii

Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II

Autor: Cipra Tomáš

publisher: Ekopress

1 / 5
19 %
Rizika ve financích a pojišťovnictví dosahují v dnešním světě takových rozměrů, že pro bezpečnost finančního (především bankovního) a pojistného systému a ochranu jejich uživatelů (tj. především klientů bank a pojišťoven) je nutné tato rizika v každém vyspělém státě včetně České republiky vhodným způsobem regulovat.

Sleva 19 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 518 Kč

Skladem u dodavatele

Oceňování majetku v pojišťovnictví

Autor: Kolektiv autorů - Janata Jiří,Nemeček Alojz

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě

Autor: Böhm Arnošt

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Teorie pojistných trhů

Autor: Kolektiv autorů - Daňhel Jaroslav,Ducháčková Eva

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Poslední neklidná dekáda lidských dějin, zahrnující přelom tisíciletí, znamenala svými přírodními a teroristickými katastrofami další posílení významu stabilizujících institucí, mezi nimi pak zejména pojištění a pojišťovnictví, a to jak na bázi menších či větších firem, tak i jednotlivců. Pojišťovnictví se na jedné straně stále častěji stává středem zájmu potenciálních klientů, toužících po

Sleva 24 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy

Autor: Jiří Janata

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Rada, kterou dával již více než před sto lety svým klientům americký makléř Henry Marsh, zůstává v platnosti i dnes a bude mít svoji váhu i v budoucnu. Naším problémem jsou rizika. Je nutné s nimi pracovat - nejprve je identifikovat, následně klasifikovat, stanovit jejich velikost (jinými slovy: měřit je) a pravděpodobnost frekvence výskytu. Vyplatí se, aby rizika byla buď eliminována, nebo aby

Sleva 24 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem u dodavatele

Pojištění a management rizik v makléřském obchodě

Autor: Janata Jiří

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Všechny naše činnosti provázejí rizika a nejistoty. Jako obrana proti nebezpečím vznikla metoda rizikového managementu, jehož úkolem je rozpoznat míru rizika, provést zhodnocení a navrhnout opatření k eliminaci či zmírnění nebezpečí. Jednou z forem zmírnění následků škod je i pojištění – ovšem pokud je včas a kvalifikovaně uzavřeno, nejlépe prostřednictvím pojišťovacích makléřů. Kniha Jiřího

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Pojišťovnictví a regulace finančních trhů

Autor: Kolektiv autorů - Arnošt Böhm,Karina Mužáková

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Od roku 2004 došlo jak v České republice (ČR), tak i v Evropské unii k podstatným změnám, které zakládají nutnost v mnoha směrech nového pohledu na pojišťovnictví a zároveň vytvářejí systémové a metodické předpoklady jeho nového rozvoje. Máme zde na mysli především stále zřetelnější příklon k chápání pojišťovnictví jako integrální součásti souboru finančních služeb. Tato zdánlivá samozřejmost

Sleva 24 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Principy pojištění podnikatelů a právnických osob

Autor: Jiří Janata

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Kniha přináší mnoho konkrétních a užitečných rad pro všechny, kteří mají zájem na tom, aby byli správně a efektivně pojištění. Je určena nejen pojišťovacím makléřům, ale především jejich klientům z řad podnikatelů, průmyslových podniků a dalších institucí, velmi potřebná bude i pro zaměstnance pojišťoven a studenty pojišťovnictví. Z obsahu: Charakteristiky pojištění a pojistných trhů; Pojistné

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Regulace pojištovnictví v EU

Autor: Jaroslav Mesršmíd

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Publikace pojednává o nejnovějším vývoji regulace v pojišťovnictví Evropské unie, jako jediná u nás přináší ucelenou podobu velmi obsáhlé regulace pojišťovnictví v EU. Specifikuje aktuální stav, klady a zápory dokumentu Solventnost II, problematiku Směrnice 2009/138/ES a činnosti EIOPA. Bude nepostradatelnou pomůckou pro všechny, kteří se v praxi zabývají problematikou implementace evropského

Sleva 24 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Pojišťovnictví v globálním prostředí

Autor: Jaroslav Mesršmíd

publisher: Professional Publishing

0 / 5
19 %
Globalizace jako dlouhodobý vývojový proces vyžaduje stále aktivnější zapojení států do systému světové ekonomiky. Kniha přináší aktuální pohled na pojišťovnictví jako samostatné i jako průřezové ekonomické odvětví v globalizovaném prostředí. Autor se zaměřuje na regulaci a dohled v Evropské unii i v České republice, porovnává různá tržní prostředí a poukazuje na jejich výhody a nevýhody a

Sleva 19 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem

Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou (2. vydání)

Autor: Tomáš Cipra

publisher: Ekopress

0 / 5
16 %
Publikace je inovací textu, který je více než patnáct let úspěšně využíván jako učební materiál pro vysokoškolské přednášky (MFF UK, VŠE aj. včetně slovenských škol), výuku na obchodních akademiích a vyšších odborných školách příslušného zaměření, školení v rámci kursů pořádaných různými finančními a pojistnými institucemi, ale i pro potřeby jednotlivců postavených před praktický finanční

Sleva 16 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Pojištění a pojišťovnictví

Autor: Eva Ducháčková

publisher: Ekopress

0 / 5
16 %
Kniha Pojištění a pojišťovnictví je určena především k seznámení se základními principy fungování komerčního pojištění. Má objasnit obsah jednotlivých pojmů užívaných v komerčním pojištění, vysvětlit vztahy v rámci komerčního pojištění a pojišťovnictví jako specifického finančního odvětví ekonomiky.

Sleva 16 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

Marketing v pojišťovnictví

Autor: Jaroslav Mesršmíd

publisher: Professional Publishing

0 / 5
19 %
Kniha přináší komplexní pohled na současný marketing v pojišťovnictví, zaměřuje se nejen na soudobý marketing pojišťoven, ale i na marketing asociace pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a rovněž mezinárodní marketing v pojišťovnictví. Čtenář – a to nejen pracovník v oblasti pojišťovnictví, ale v marketingu obecně – zde najde mnoho inspirujících myšlenek, využitelných v každodenní praxi.

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Zákon o pojišťovnictví (č. 277/2009 Sb.) - Komentář

Autor: Vladimír Přikryl

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Komentář k zákonu o pojišťovnictví podrobně a srozumitelně rozebírá problematiku pojišťoven a zajišťoven. Ve velké míře vysvětluje a srovnává tuzemskou právní úpravu s předpisy evropského práva a ukazuje, jakým způsobem se promítají do vnitrostátního právního řádu.

Sleva 19 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 806 Kč

Skladem

Pojišťovací právo (2. přepracované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva.

Sleva 20 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem

Účetnictví pojišťoven - Kapitoly z historie účetního práva

Autor: Jan Huleš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace je průvodcem v účetním právu pro pojišťovny.

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2018

Autor: ČERVINKA Tomáš Mgr.

publisher: Anag

0 / 5
Novinka
Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa a podrobné výklady Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné k počátku roku 2018. Pozornost je věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou primárně zaměstnanci a zaměstnavatelé. Přehledně jsou popsány konkrétní situace týkající se zaměstnávání a

Sleva 10 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele