Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomie

100 otázek a odpovědí - Účetnictví v praxi

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
Publikace obsahuje nasledovní kapitoly: Kapitál v obchodní společnosti, Časové rozlišovaní nákladů a výnosů, Dohadné položky, Rezervy a opravné položky, cizí měny a kursové rozdíly, Opravy v účetnictví, Mzdy a cestovní náhrady. Účetnictví je uspořádaným systémem evidence s určitými platnými normami a definovanými pravidly. U nás tyto pravidla určuje zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Pomocník mzdové účetní - k 1.1.2019

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
Zdravotní a sociální pojištění, Cestovní náhrady, srážky ze mzdy, sleva na dani, náhrada mzdy, důchody, odvody.

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Daňová přiznání, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
Jak zaplatit daň FO a PO, osobní slevy na dani, zvýšení a snížení VH, vzory podání a výpočet daně, metodika zdanění mezd, výhody ročního zúčtování.

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Povinnosti zaměstnavatela

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
Nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti, mzdová kalkulačka, zákoník práce.

Sleva 24 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Daňové a nedaňové výdaje 2019

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
Publikaci využijí čtenáři, kteří provozují samostatnou činnost, zemědělští podnikatelé, čtenáři, kteří mají příjmy z nájmu, z kapitálového majetku, zaměstnavatelé i samostatně podnikající osoby, včetně čtenářů, kteří mají nahodilé příjmy.

Sleva 24 % z běžně ceny 419 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem

100 otázek a odpovědí - Daň z příjmů FO a PO

publisher: Poradce

0 / 5
24 % Předprodej
Publikace obsahuje nasledovní kapitoly: Základ daně, Závislá činnost, Daň z příjmů FO, Daň z příjmů PO, Daňové výdaje, Daňové odpisy, Daňová přiznání FO a PO.

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Předobjednávka

Účetní závěrka podnikatelů za rok 2018

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
Účetní zásady, vedení účetnictví, mikro, malá, střední účetní jednotka, velká účetní jednotka, druhy účetních závěrek.

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Daně a účetnictví, vzory a případy 6-7/2019

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
•Ukončení podnikání OSVČ, likvidace obchodní korporace a konkurs komplexně (Ing. Martin Děrgel) •Pracovní poměr: chyby zaměstnavatelů (JUDr. Ladislav Jouza) •Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou 1. Nic netrvá věčně a život přináší různé změny. A změny se nevyhýbají ani podnikáni. Když sepřestane dařit, musí se hledat jiné východisko. Nebo

Sleva 24 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Aktualizace I/3 -Úplné znění zákona I/2019 po novele: DPH, ZDP, Spotrebné dane, Daňový řád, ...

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
•Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád •Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů •Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty •Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních •Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her •Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon •Zákon č. 456/2001 Sb., o Finanční správě České republiky Daně z příjmů Stěžejným tématem novely zákona o daních z příjmů je implementace

Sleva 24 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem

Daně a účetnictví - bez chyb, pokut a penále 6/2019

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
•Ukončení podnikání OSVČ (plátce s daňovou evidencí) •DPH u právních služeb v roce 2019 •Dotazy z praxe k aplikaci DPH u právních služeb •Veřejnoprávní pojistná a rozhodná částka 3 000 Kč •Jak předejít likvidaci a konkursu s.r.o. •Základ DPH ve specifických případech •Prodej výrobků a služeb •Exekuční srážky ze mzdy Při uplatňování DPH u právních služeb je třeba postupovat podle příslušných

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Práce a Mzdy 6/2019

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
•GDPR: meze ochrany soukromí zaměstnance na pracovišti •Srážky ze mzdy: novela od 1. 7. 2019 •Stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně: nový pokyn •Práce mimo pravidelné pracoviště zaměstnavatele •Pracovní neschopnost: zaměstnavatel kontroluje zaměstnance •Zákon o daních z příjmů: novela •Zdanění a odvody z autorských honorářů •Povinnosti ředitele školy Měsíčník je určen podnikatelům,

Sleva 24 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

DPH a Daňový řád

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
Daň z přidané hodnoty Hlavním důvodem pro zpracování a předložení novely zákona o dani z přidané hodnoty je povinná transpozice nových právních předpisů Evropské unie a doladění některých ustanovení s platnou unijní právní úpravou. V návaznosti na směrnici o dani z přidané hodnoty se v návrhu zákona zpřesňují některé pojmy, které jsou pro uplatňování daně z přidané hodnoty zásadní, například

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

DÚVaP 8/2019 - Novelizace zákona o DPH, Příjmy z dědění a darování z hlediska daně, České účetní…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
Novelizace zákona o DPH pro rok 2019 v příkladech (Ing. Václav Benda) Příjmy z dědění a darování z hlediska daně z příjmů FO (Ing. Eva Sedláková) České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 1. kapitola Mění se úprava odpočtu u oprav nemovitostí, přiznávání DPH z poukázek (voucherů) i vykazování data uskutečnění zdanitelného plnění u služeb

Sleva 24 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Daně a účetnictví (DaÚ) 7-8/2019 - Paušální výdaje FO, Střední nebo vysoká škola a ZP, Zboží z…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
Měsíčník Daně a účetnictví Reaguje na aktuální změny v legislativě a s nimi související problémy v praxi. Přináší aktuální příspěvky od odborníků z oblasti daní, účetnictví, daňové evidence, mezd, odvodů, DPH, automobilu v podnikání, zákoníku práce, které jsou doplněny citacemi zákonů a příklady z praxe. Pomocí praktických příkladů vysvětluje danou problematiku a upozorňuje na sankce, které hrozí

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem

Práce mzdy a odvody (PAM) 7-8/2019 - Zpracování osobních údajů - nový zákon, Zdanění právnických…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
Zpracování osobních údajů, Zdanění právnických osob, Zdanění drobných přivýdělků, Srážky ze mzdy – změna od 1. 6. 2019 /podnadpisy/ Práce mzdy a odvody řeší pracovněprávní problematiku prostřednictvím příspěvků, příkladů, otázek a odpovědí. Informuje o všech legislativních změnách a příspěvky jsou doplněny citacemi zákonů a praktickými příklady Měsíčník obsahuje aktuální příspěvky doplněné o

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Optimalizace daně bez chyb, pokut a penále

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
Optimalizace daně z příjmů u podnikatele Majetek jako forma optimalizace Jak správně zaplatit daň FÚ v roce 2019 Rezervy pro zjištění základu z příjmů Náhrady za používání motorových vozidel a sazby stravného Zákon o daních z příjmů Uplatňujete správnou výši ceny pohonných hmot? Nosí zaměstnanci jednotné oblečení nebo využívají při práci vlastní nářadí? Můžete snížit daň o slevu na dani? Na

Sleva 24 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

100 otázek a odpovědí - ZDP a DPH po novele (Daň z příjmů, Fyzické osoby, Právnické osoby, Daň z…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
24 %
Daňový balíček přináší řadu změn, které nabyly účinnosti (až na výjimky) od 1. 4. 2019, některé změny jsou účinné již od 27. 3. 2019. Přináší změny zejména do zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, spotřebních daní, daňového řádu …, ale také do dalších zákonů. Rozsah změn v DPH je nejrozsáhlejší, v daních z příjmů balíček zapracovává změny předpisů EU omezujících přelévání zdanitelných zisků do

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele