Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Operační výzkum, 3. vydání

Autor: Josef Jablonský

publisher: Professional Publishing

5 / 5
18 %
Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají samostatnými oblastmi aplikací kvantitativních přístupů k rozhodování, značná pozornost je věnována optimalizačním metodám a modelům, kniha se zaměřuje na lineární optimalizační modely s možnými aplikacemi při rozhodování o výrobním programu, při plánování reklamy, řešení alokačních úloh, optimalizaci distribučních procesů apod. Další kapitoly jsou věnovány

Sleva 18 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Pravděpodobnost

Autor: Luboš Marek

publisher: Professional Publishing

5 / 5
18 %
Mimořádná kniha svého druhu přináší teoretické základy počtu pravděpodobnosti. Jednotlivé kapitoly pojednávají o rozdělení pravděpodobnosti, náhodném vektoru, funkci náhodných veličin, vybraných diskrétních rozděleních, vybraných spojitých rozděleních a limitních větách. Mnoho obrázků a grafů přibližuje tvary pravděpodobnostní funkce, hustoty a distribuční funkce popisovaných pravděpodobnostních

Sleva 18 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Statistika v příkladech

Autor: Luboš Marek

publisher: Professional Publishing

4.5 / 5
18 %
Reedice knihy, která obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (popis statistického souboru, pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování (testování hypotéz), kontingenční tabulky, analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly, pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel). Příklady jsou řešeny bez

Sleva 18 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem

Zahraniční a bezpečnostní politika EU

Autor: Kamil Mařík

publisher: Professional Publishing

3 / 5
18 %
Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference "Den Evropy" konané 6.-7. května 2013.

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Analýzy v regionálním rozvoji

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Regionální rozvoj regionu je proces, realizovaný za účelem zvýšení kvality života v regionu. Kniha přináší nové poznatky z využití exaktních nástrojů při kvantifikaci rozvoje regionů jak z hlediska průřezového, tak i z hlediska dynamiky. Z obsahu: Softwarová podpora analýz; Měření koncentrace, konvergence a podobnosti; Kompozitní indikátory; Informační zdroje pro analýzy. Cennou součástí knihy je

Sleva 18 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Inflace

Autor: Adolf Lambl

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Kniha téměř dobrodružným líčením seznamuje čtenáře se vznikem první inflace na přelomu 17. a 18. století. Stalo se tak ve Francii, kde se v roce 1708 objevil skotský ekonom a dobrodruh John Law. Přesvědčil vládnoucí osobnosti, zavedl papírové bankovky (asignáty) a akcie, založil a spustil lavinu spekulací, která téměř zničila francouzskou ekonomiku. Velmi poučné dílo pro dnešní ekonomy, neboť

Sleva 18 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Audit informačního systému - druhé doplněné vydání

Autor: Vlasta Svatá

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
V krátké době druhé vydání knihy, zabývající se komplexním auditem informačního systému. Odpovídá na otázky: Co je audit a jak se liší od ostatních forem kontrol? Jaké jsou jeho vlastnosti? Co musíme znát, abychom se stali auditory IS? Jak vypadá postup auditu IS? Kniha zároveň přináší popis metodik (INTOSAI, COBIT, IT Assurance Guide, Val IT, Risk IT), které může auditor ve své práci využít. Z

Sleva 18 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

Management podnikové informatiky

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Kniha obsahuje originální popis struktury a obsahu modelu řízení podnikové informatiky (Management of Business Informatics, MBI). Přináší pracovníkům, kteří řídí informatiku v podnicích, pro něž nejsou informační technologie hlavním předmětem podnikání, konzistentní a flexibilní metodickou podporu řízení podnikové informatiky a nejlepší praktiky oboru. Aplikaci tohoto modelu by měl podnik

Sleva 18 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny moderního podnikání

Autor: Jana Geršlová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Velmi inspirativní kniha, která nejen že přináší přehled dějin moderního podnikání, ale je i podnětem k přemýšlení o podnikání současném. Teoretická pojednání jsou doplněna o konkrétní příběhy významných světových firem (Adidas, Coca Cola, Davidoff, Dr. Oetker, Ford, Heinz, IBM, Jaguar, Levi Strauss, Maggi, Nestlé, Shell, Swarovski aj.), což umožňuje ověření teoretických postulátů v praxi.

Sleva 18 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Aukce - teorie a praxe

Autor: Petr Fiala

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Aukce jsou důležitým tržním mechanismem, vyrovnávajícím poptávku a nabídku po zboží a službách. Dobrá aukční teorie umožňuje nalézt rozdíl mezi úspěšnými a katastrofálními aukcemi, popularita aukcí a požadavky elektronického obchodu vedou ke zvýšenému zájmu o vývoj komplexních modelů obchodování. Kniha obsahuje shrnutí teoretických poznatků a praktických zkušeností o jednoobjektových aukcích,

Sleva 18 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Matematika cenných papírů

Autor: Tomáš Cipra

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Kniha, určená pracovníkům finančních institucí a vysokoškolským studentům, je věnována výpočetním aspektům cenných papírů. Text je rozdělen do tří základních částí (Dluhopisy, Akcie, Finanční deriváty – Forwardy, Futures, Swapy, Opce), dále je popsána řada dalších nástrojů speciálního či smíšeného typu. Každá část nejprve prezentuje cenné papíry z praktického hlediska v situacích, které jsou pro

Sleva 18 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejná a mediální agenda - Komparativní analýza tematizace veřejné sféry

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Tato publikace přináší hlavní empirická zjištění stejnojmeného projektu, který v letech 2007-2008 podpořila Akademie Věd. Projekt zahrnil empirická šetření mediální a veřejné agendy a jejich následnou komparaci. Kniha například uvádí do problematiky agenda setting její zasazení do víru masových médií.

Sleva 18 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Výpočty, svazek I

Autor: Martin Černý

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
První svazek trilogie Výpočty je zaměřen na teoriičástečně rekursivních funkcí. Monigrafie pokrývá především tyto oblasti: Turingoavy stroje; primitivně rekursivní funce, obecně rekursivní funkce a částečně rekursivní funkce; ekvivalence Turingových strojů a částečně rekursivních funkcí atd.

Sleva 18 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Zavádění Green ICT - Podpora udržitelného rozvoje podniků inovacemi v ICT

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Problematika trvale udržitelného rozvoje se dostává do popředí zájmu jako koncept, který pomáhá skloubit hospodářský růst se zachováním životního prostředí a zlepšováním kvality lidského života. Cílem knihy je podat aktuální pohled na stav a trendy v oblasti inovací podnikových IS a podnikového ICT, seznámit čtenáře se zprávami OECD, EU, WEF, normami a frameworky a poskytnout mezinárodní

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Manažerské trumfy

Autor: Kolektiv autorů - Otto Hain,Jiří Stýblo

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Kniha pro chytré manažery, kteří mají zájem na zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím lidského kapitálu a jeho podstatného fenoménu – leadershipu. Přináší mnoho inspirujících námětů jak efektivně využít znalostí a dovedností lidí, jak dokázat lidi motivovat, jak dosáhnout jejich pracovního i osobního uspokojení a jak se ve firmě v předstihu úspěšně vyrovnávat se změnami.

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Mezinárodní ekonomie - Teorie světového hospodářství

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
V současné globalizované ekonomice dochází k neobvyklým, novým jevům, jejichž pochopení a zvládnutí vyžaduje značnou teoretickou vybavenost. Řada 'univerzálních' receptů je neúčinná, 'standardní' řešení selhávají a objevují se nové jevy, jejichž úspěšná aplikace v praxi je často překvapivá. Musíme si zvyknout, že všechno bude poněkud jinak. Inspirativní kniha přináší obsáhlý přehled vývoje

Sleva 18 % z běžně ceny 488 Kč

Naše cena: 400 Kč

Skladem

Statistické úsudky

Autor: Ivana Malá

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá teoretickými základy postupů statistické indukce, které čtenáři umožní lépe porozumět statistickým metodám, aktivně je aplikovat a správně interpretovat jejich výsledky. Podrobně jsou zkoumány především odhady parametrů (bodové i intervalové) a testování statistických hypotéz. První kapitola se věnuje náhodným výběrům a rozdělení výběrových statistik, druhá až čtvrtá kapitola

Sleva 18 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Světové a regionální finanční instituce

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Stále více se v současném globalizujícím se světě setkáváme s činností nadnárodních a regionálních finančních institucí. Jsou tu Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, jsou tu však i Africký rozvojový fond, Arabská banka pro hospodářský rozvoj, Asijská rozvojová banka... Činnost řady z těchto institucí se České republiky dotýká přímo

Sleva 18 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Energetická náročnost - Determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR

Autor: Milan kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Kniha přináší základní pohled na veřejnou ekonomii v oblasti veřejného a neziskového sektoru, státních zásahů a jejich selhávání, veřejné volby a hodnocení veřejných projektů. (determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR)

Sleva 18 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Zatímco hranice mezi konkurenceschopným či nekonkurenceschopným podnikem je zřetelná, určit tuto hranici mezi státy či nadnárodními celky je velice složité. Už nelze jednoznačně konstatovat, že USA jsou nejlepší a ostatní je dohánějí, jde totiž m.j. o to, jakou zvolíme metodiku hodnocení, indikátory a váhy, použité pro konstrukci souhrnných ukazatelů. Kniha Evy Klvačové, Jiřího Malého a Karla

Sleva 18 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 236 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí