Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomie

Statistika v příkladech (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Luboš Marek, kol.

publisher: Professional Publishing

5 / 5
15 %
Reedice knihy, která obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (popis statistického souboru, pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování (testování hypotéz), kontingenční tabulky, analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly, pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel). Příklady jsou řešeny bez

Sleva 15 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 381 Kč

Skladem

Pravděpodobnost

Autor: Luboš Marek

publisher: Professional Publishing

5 / 5
15 %
Mimořádná kniha svého druhu přináší teoretické základy počtu pravděpodobnosti. Jednotlivé kapitoly pojednávají o rozdělení pravděpodobnosti, náhodném vektoru, funkci náhodných veličin, vybraných diskrétních rozděleních, vybraných spojitých rozděleních a limitních větách. Mnoho obrázků a grafů přibližuje tvary pravděpodobnostní funkce, hustoty a distribuční funkce popisovaných pravděpodobnostních

Sleva 15 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Zahraniční a bezpečnostní politika EU

Autor: Kamil Mařík

publisher: Professional Publishing

3 / 5
15 %
Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference "Den Evropy" konané 6.-7. května 2013.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě

Autor: Böhm Arnošt

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Ekonomie pro techniky 3.vyd.

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Liška Václav

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Teorie pojistných trhů

Autor: Kolektiv autorů - Daňhel Jaroslav,Ducháčková Eva

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Poslední neklidná dekáda lidských dějin, zahrnující přelom tisíciletí, znamenala svými přírodními a teroristickými katastrofami další posílení významu stabilizujících institucí, mezi nimi pak zejména pojištění a pojišťovnictví, a to jak na bázi menších či větších firem, tak i jednotlivců. Pojišťovnictví se na jedné straně stále častěji stává středem zájmu potenciálních klientů, toužících po

Sleva 15 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

Autor: Němcová Ingeborg

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Dynamické dodavatelské sítě

Autor: Fiala Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Management dodavatelských řetězců je celosvětově považován za klíč k budoucí konkurenceschopnosti a je bouřlivě vyvíjející se disciplínou. V současnosti je zvláště věnována pozornost síťovým vazbám, propojujícím všechny účastníky od počátečních dodavatelů surovin až po prodej koncovým zákazníkům. Kniha je určena manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům ekonomických a technických

Sleva 15 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy

Autor: Jiří Janata

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Rada, kterou dával již více než před sto lety svým klientům americký makléř Henry Marsh, zůstává v platnosti i dnes a bude mít svoji váhu i v budoucnu. Naším problémem jsou rizika. Je nutné s nimi pracovat - nejprve je identifikovat, následně klasifikovat, stanovit jejich velikost (jinými slovy: měřit je) a pravděpodobnost frekvence výskytu. Vyplatí se, aby rizika byla buď eliminována, nebo aby

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Management podniku světové třídy

Autor: Jiří Stýblo

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
„Svět se mění natolik, že včerejší recepty neplatí“ napsal před několika málo lety C. K. Prahalad. Přesvědčili jsme se zakrátko, že měl pravdu. Mohli bychom s trochou nadsázky dodat, že mnohdy už ani dnešní recepty neplatí. Budoucnost není extrapolací minulosti. Krize mnohým manažerům vzala iluze o jejich dokonalosti, „nekonečném“ růstu ekonomiky a iluzorním trvalém konkurenčním úspěchu.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Operační výzkum - nové trendy

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Kolektiv

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
V knize, určené především manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům, jsou shrnuty nové trendy v operačním výzkumu, zahrnující vybrané nové aplikace, přístupy a metody (Management dodavatelských řetězců a sítí; Okružní a rozvozní problémy; Modely hodnocení efektivnosti; Optimalizace ekonomických vztahů; Lenstrův algoritmus; Simulační metody).

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Řízení výkonnosti podnikové informatiky

Autor: Kolektiv autorů - Basl Josef,Maryška Miloš,Novotný Ota,Pour Jan

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
S vyšší technologickou úrovní se zvyšují i nároky na řízení informačních procesů v podnicích. Jedná se nejen o strategické řízení, ale i o řízení informačních služeb, projektů, personálních zdrojů i o vlastní řízení počítačové infrastruktury a potřebných aplikací včetně řízení její ekonomiky, tedy nákladů na informatiku a hodnocení návratnosti investic do informatiky (řízení ekonomiky IS/ICT).

Sleva 15 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Marketing od myšlenky k realizaci, 3. vydání

Autor: Gustav Tomek

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Kniha Marketing – od myšlenky k realizaci význačných osobností českého marketingu prof. Ing. Gustava Tomka, DrSc. a doc. Ing. Věry Vávrové, CSc., řeší problematiku marketingu obecně, poskytuje jednotný pohled na principy marketingu, jeho metody, postupy a nástroje, v souladu s myšlenkou, že „marketing je jen jeden a neustále se rozvíjí“.

Sleva 15 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem

Procesně řízená organizace - tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů

Autor: Kolektiv autorů - Cienciala Jiří,Kolektiv

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Procesní řízení (Business Proces Management) je dnes nástupcem klasického liniově-štábního řízení. Kniha přináší návod jak tuto formu řízení uvádět do praxe a jak se vyhnout případným problémům. Obsah: Business Process Management; Strategické řízení společnosti; Proč a jak procesní řízení?; Vybrané metody a nástroje pro procesní řízení; Měření výkonnosti procesů; Přezkoumání stavu procesů;

Sleva 15 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Modelování a analýza produkčních systému

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Kolektiv

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Publikace je věnována modelování produkčních systémů s cílem jejich analýzy a optimalizace jejich výkonnosti. Cílem je zprostředkovat porozumnění mezi manažery a systémovými pracovníky a vytvořit most mezimanažerskými koncepcemi a využitelnými modely prozvyšování výkonnosti produkčního systému. Obsahem je také shrnutí znalostí o modelování a analýze.

Sleva 15 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek

Autor: Dlouhý Martin

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Hodnocením efektivnosti a výkonnosti produkčních jednotek se musí velmi vážně zabývat všichni manažeři, kteří chtějí zjistit, kde je slabý článek firmy či kde je naopak její výrazná konkurenční výhoda. Cílem by nemělo být stanovení pořadí od nejlepšího k nejhoršímu, jde zde především o analýzu faktorů, které nejvíce ovlivňují efektivní či neefektivní chování sledovaných jednotek (oddělení,

Sleva 15 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Makroekonomie, 2. vydání

Autor: Liška Václav

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Druhé, výrazně doplněné vydání knihy autorského kolektivu pod vedením Václava Lišky (Ilona Bažantová, Jan Frait, Jan Gazda, Martin Macháček, Lenka Spáčilová a František Varadzin), knihy zkušených autorů, kteří jednak přednášejí na řadě českých vysokých škol a zároveň jsou aktivní v aplikaci teoretických poznatků v české ekonomické praxi. Tato kniha důsledně ve svém oboru preferuje českou realitu.

Sleva 15 % z běžně ceny 638 Kč

Naše cena: 542 Kč

Skladem u dodavatele

Modelování dodavatelských řetězců

Autor: Fiala Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Dodavatelský řetězec je definován jako vícestupňový systém dodavatelů, výrobců, distributorů, prodejců a zákazníků. Mezi stupni dodavatelského řetězce v obou směrech proudí materiálové, finanční, informační a rozhodovací toky. Materiálové toky zahrnují toky nových produktů směrem od dodavatelů k zákazníkům a opačné toky vracení, servisu, recyklace a likvidace produktů. Finanční toky zahrnují

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

B-to-B marketing, strategická marketingová analýza

Autor: Lošťáková Hana

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Kniha je určena především těm, kteří se přímo podílejí na výzkumu tržního prostředí a na stanovování účinných strategií, vedoucích ke zvýšení konkurenčních schopností podniků, operujících na dnešních B to B trzích. (strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí)

Sleva 15 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Financování projektů

Autor: Tetřevová Liběna

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Kniha, která pomůže orientovat se ve složité problematice financování projektů Z obsahu: Optimální finanční struktura., Investiční rozhodování a investiční projekty., Zdroje financování projektů., Podnikové dluhopisy jako zdroj financování., PPP projekty a jejich problematika.

Sleva 15 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Management inovačních aktivit

Autor: Václav Pitra

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Úspěšné inovace jsou v prostředí nelítostné konkurence na globálních světových trzích jedinou cestou k udržení trvalé prosperity firem. O inovacích se u nás však spíše hovoří, než aby se staly motorem podnikání. Mylné představy a inovační legendy bohužel mají málo společného s moderními teoriemi inovačních řešení. Řada organizací nemá nouzi o dobré podnikatelské nápady, problémem je, že jejich

Sleva 15 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem u dodavatele

Moderní přístupy v řízení podniků v novém podnikateském prostředí

Autor: Bittner Libor

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Vnitřní prostředí podnikového managementu je potřebné chápat jako dynamickou rovnováhu vztahů mezi prvky podnikových systémů. Zkracování inovačních cyklů, stále tvrdší konkurence a vzrůstající požadavky poptávky mají za následek obtížnější a nákladnější umísťování produktů na trhu. Tento vývoj klade vysoké nároky na podnikový management. Kniha autorů prof. Emila Svobody, Ing. Libora Bittnera a

Sleva 15 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Investování pro stavaře

Autor: Prostějovská Zita

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Kniha jasně a stručně vysvětluje principy investování v praxi. Zabývá se problematikou peněz, peněžních a bankovních systémů, časovou hodnotou peněz, dále pak investicemi jako firemními strategiemi, podrobně pojednává o investičních projektech (před investiční, investiční a provozní fáze), investičním a finančním rozhodováním, zdroji financování investic, investičními pobídkami, modelem oceňování

Sleva 15 % z běžně ceny 108 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Osobní a rodinné finance

Autor: Smrčka Luboš

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Každý máme své peníze a velmi často přemýšlíme jak to udělat aby jich bylo víc, co za ně koupit nebo kam je bezpečně uložit. Zvláště v posledních letech narůstá potřeba lépe a kvalifikovaněji spravovat svůj majetek a řídit svá aktiva v průběhu života tak, abychom byli my a naše rodiny na stáří zabezpečeni. Každá fáze životního cyklu přináší jiné požadavky a jiné potřeby, někdy váháme se svým

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele