Registrace | Přihlášení


Ekonomie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Statistika v příkladech

Autor: Luboš Marek

publisher: Professional Publishing

4.3 / 5
12 %
Reedice knihy, která obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (popis statistického souboru, pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování (testování hypotéz), kontingenční tabulky, analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly, pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel). Příklady jsou řešeny bez

Sleva 12 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 394 Kč

Skladem

Operační výzkum, 3. vydání

Autor: Josef Jablonský

publisher: Professional Publishing

5 / 5
12 %
Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají samostatnými oblastmi aplikací kvantitativních přístupů k rozhodování, značná pozornost je věnována optimalizačním metodám a modelům, kniha se zaměřuje na lineární optimalizační modely s možnými aplikacemi při rozhodování o výrobním programu, při plánování reklamy, řešení alokačních úloh, optimalizaci distribučních procesů apod. Další kapitoly jsou věnovány

Sleva 12 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Autor: Eva Pincová

publisher: Professional Publishing

5 / 5
12 %
Kniha je praktickým manuálem pro manažery, reaguje na rostoucí požadavky v oblasti bezpečnosti práce, poskytuje návod jak připravit organizaci na zavedení systému řízení bezpečnosti práce podle aktuální novelizace normativního doporučení OHSAS 18 001. Poskytuje organizacím nejen teoretické základy, nutné pro zavádění systému, ale i praktické příklady a upozornění na specifika systému a aktuální

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Zahraniční a bezpečnostní politika EU

Autor: Kamil Mařík

publisher: Professional Publishing

3 / 5
12 %
Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference "Den Evropy" konané 6.-7. května 2013.

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Dobývání renty: Teorie a praxe

Autor: Ivana Dostálová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Dostálové z Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky se zabývá čtyřmi oblastmi dobývání renty, jimž je společná vysoká míra nečitelnosti zájmů zúčastněných aktérů. Týká se to především oblasti invencí a inovací, která je chápána jako základní cesta k posílení konkurenceschopnosti země či regionu. Zatímco klasická hospodářská soutěž víceméně zakazuje podnikům využívat státu jako

Sleva 12 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Stavební podnikání napříč Evropou - Firma Pittel & Brausewetter v monarchii a mezi válkami

Autor: Jana Geršlová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha přináší na pozadí více než jednoho a půl století činnosti firmy Pittel & Brausewetter obraz vývoje stavitelství v českých zemích na pozadí hospodářského vývoje a vývoje stavebnictví všeobecně. Podrobně sleduje vývojové linie betonového stavitelství až do konce 30. let minulého století, ale také vývoj a rozvoj metod řízení (managementu) ve stavebnictví především v českých zemích, které

Sleva 12 % z běžně ceny 468 Kč

Naše cena: 412 Kč

Skladem

Management ekonomiky správy majetku

Autor: Kolektiv autorů - Václav Beran,Petr Dlask,František Kuda,Eva Wernerová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Význam správy majetku v kontextu nákladů životního cyklu staveb stále roste. Kniha sumarizuje povinnosti vlastníků budov ve vztahu k stavební části a k zařízením techniky prostředí staveb, přináší standardní metody monitorování technického stavu budov, jejich systematické údržby a oprav. Bude sloužit k plánování a posuzování stavu údržby objektu jak jeho majiteli, tak případnému zájemci o jeho

Sleva 12 % z běžně ceny 488 Kč

Naše cena: 429 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 2 - pro Vysokou školu ekomomickou

Autor: Kolektiv autorů - Jindřich Klůfa,Irena neuveden, Sýkorová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha je určena nejen studentům VŠE, ale i těm, kteří budou matematiku na vysoké škole potřebovat a chtějí se připravit na přijímací testy. Z obsahu: Základy lineární algebry; Soustavy lineárních rovnic; Maticový počet; Vlastní čísla a vektory matice; Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné a více reálných proměnných; Integrály atd. Závěr každé kapitoly tvoří cvičení, které umožňuje

Sleva 12 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Statistika v ekonomii

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Význam statistiky v současném světě stále roste. Správný chod ekonomiky při maximalizaci její efektivnosti, při manažerském rozhodování, analýzách trhu či v pojistné a finanční matematice je nemyslitelný bez kvalitní informační soustavy, kde mimořádná role přísluší právě statistice. Zcela nová kniha předních českých autorů přináší vše potřebné pro pochopení principů statistiky a její praktické

Sleva 12 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem

Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize

Autor: Petr Sedláček

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha posuzuje prizmatem mezinárodního měnového systému soubor reforem, které byly přijaty v souvislosti s nedávnou globální finanční krizí. První část uvádí historický vývoj a dopad krizí na měnový systém, druhá část analyzuje opatření, přijatá pro zlepšení fungování jednotlivých oblastí systému, hodnotí jejich účinnost i možné cesty dalšího zkvalitnění. Poprvé u nás se tak mohou nejen

Sleva 12 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 341 Kč

Skladem

Reklub 1927-1949: Kapitoly z dějin československé reklamy

Autor: Dušan Pavlů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha se u nás poprvé zabývá historií marketingových komunikací v Československu v první polovině minulého století, kdy dominantní místo v této oblasti zaujímal Reklamní klub československý. V osmi kapitolách se zkušenému autorovi podařilo zachytit velmi širokou činnost existence Reklubu, jeho úspěchy i problémy, ale především jeho přínos pro vývoj československé reklamy a marketingové komunikace

Sleva 12 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 341 Kč

Skladem

Ekonomika veřejných rozpočtů

Autor: Kolektiv autorů - Richard Pospíšil,Pavel Žufan

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Třináct kapitol o problematice veřejných financí, o veřejné ekonomice, její podstatě a jejích problémech v kontextu smíšené ekonomiky státu. Kniha podrobně analyzuje platné právní předpisy, zákony o státním rozpočtu, zákony o obcích a krajích, o rozpočtovém určení daní, daňové zákony a jejich působení v oblasti ekonomiky. Je to velmi potřebná publikace nejen pro politické strany, ministry,

Sleva 12 % z běžně ceny 488 Kč

Naše cena: 429 Kč

Skladem u dodavatele

Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě

Autor: Arnošt Böhm

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha pojednává o pojištění zahraničních exportních úvěrů a pohledávek vůbec (Hlavní principy a postupy pojišťování a financování vývozu se státní podporou, výčet úvěrových pojišťoven, systém pojištění krátkodobých pohledávek proti komerčním rizikům v ČR, informace o nabízených pojistných produktech).

Sleva 12 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Ekonomie pro techniky 3.vyd.

Autor: Václav Liška

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Publikace je určena všem, kteří mají zájem poznat základy ekonomie, její oblasti a procesy. Kniha bude dobrým pomocníkem nejen pro všechny zájemce o základy ekonomie, je především vynikající učebnicí základů ekonomie pro vyšší a vysoké školy neekonomického směru.

Sleva 12 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Teorie pojistných trhů

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Daňhel,Eva Ducháčková

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Poslední neklidná dekáda lidských dějin, zahrnující přelom tisíciletí, znamenala svými přírodními a teroristickými katastrofami další posílení významu stabilizujících institucí, mezi nimi pak zejména pojištění a pojišťovnictví, a to jak na bázi menších či větších firem, tak i jednotlivců. Pojišťovnictví se na jedné straně stále častěji stává středem zájmu potenciálních klientů, toužících po

Sleva 12 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Dynamické dodavatelské sítě

Autor: Kolektiv autorů - Petr Fiala,Petr Fiala,Petr Fiala

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Management dodavatelských řetězců je celosvětově považován za klíč k budoucí konkurenceschopnosti a je bouřlivě vyvíjející se disciplínou. V současnosti je zvláště věnována pozornost síťovým vazbám, propojujícím všechny účastníky od počátečních dodavatelů surovin až po prodej koncovým zákazníkům. Kniha je určena manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům ekonomických a technických

Sleva 12 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy

Autor: Jiří Janata

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Rada, kterou dával již více než před sto lety svým klientům americký makléř Henry Marsh, zůstává v platnosti i dnes a bude mít svoji váhu i v budoucnu. Naším problémem jsou rizika. Je nutné s nimi pracovat - nejprve je identifikovat, následně klasifikovat, stanovit jejich velikost (jinými slovy: měřit je) a pravděpodobnost frekvence výskytu. Vyplatí se, aby rizika byla buď eliminována, nebo aby

Sleva 12 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Management podniku světové třídy

Autor: Jiří Stýblo

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
„Svět se mění natolik, že včerejší recepty neplatí“ napsal před několika málo lety C. K. Prahalad. Přesvědčili jsme se zakrátko, že měl pravdu. Mohli bychom s trochou nadsázky dodat, že mnohdy už ani dnešní recepty neplatí. Budoucnost není extrapolací minulosti. Krize mnohým manažerům vzala iluze o jejich dokonalosti, „nekonečném“ růstu ekonomiky a iluzorním trvalém konkurenčním úspěchu.

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Operační výzkum - nové trendy

Autor: Kolektiv autorů - Petr Fiala, kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
V knize, určené především manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům, jsou shrnuty nové trendy v operačním výzkumu, zahrnující vybrané nové aplikace, přístupy a metody (Management dodavatelských řetězců a sítí; Okružní a rozvozní problémy; Modely hodnocení efektivnosti; Optimalizace ekonomických vztahů; Lenstrův algoritmus; Simulační metody).

Sleva 12 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 262 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí