Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomie

Pravděpodobnost

Autor: Luboš Marek

publisher: Professional Publishing

5 / 5
24 %
Mimořádná kniha svého druhu přináší teoretické základy počtu pravděpodobnosti. Jednotlivé kapitoly pojednávají o rozdělení pravděpodobnosti, náhodném vektoru, funkci náhodných veličin, vybraných diskrétních rozděleních, vybraných spojitých rozděleních a limitních větách. Mnoho obrázků a grafů přibližuje tvary pravděpodobnostní funkce, hustoty a distribuční funkce popisovaných pravděpodobnostních

Sleva 24 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Operační výzkum, 3. vydání

Autor: Jablonský Josef

publisher: Professional Publishing

5 / 5
14 %
Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají samostatnými oblastmi aplikací kvantitativních přístupů k rozhodování, značná pozornost je věnována optimalizačním metodám a modelům, kniha se zaměřuje na lineární optimalizační modely s možnými aplikacemi při rozhodování o výrobním programu, při plánování reklamy, řešení alokačních úloh, optimalizaci distribučních procesů apod. Další kapitoly jsou věnovány

Sleva 14 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem

Informační management v informační společnosti

Autor: Kolektiv autorů - Petr Doucek, Miloš Maryška, Lea Nedomová,kolektiv

publisher: Professional Publishing

3 / 5
24 %
Zcela novou platformou, umožňující nárůst inovačního potenciálu světové ekonomiky při zajištění celkové udržitelnosti dalšího vývoje, je digitální revoluce, postavená na počítačových sítích v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Její realizace je především úkolem informačního managementu, který musí zajistit přechod většinou izolovaných a neintegrovaných agend ke globálnímu

Sleva 24 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

Zahraniční a bezpečnostní politika EU

Autor: Kamil Mařík

publisher: Professional Publishing

3 / 5
24 %
Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference "Den Evropy" konané 6.-7. května 2013.

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Statistika v příkladech (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Luboš Marek, kol.

publisher: Professional Publishing

0 / 5
19 %
Reedice knihy, která obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (popis statistického souboru, pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování (testování hypotéz), kontingenční tabulky, analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly, pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel). Příklady jsou řešeny bez

Sleva 19 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem

Národní státy v globálních ekonomických procesech

Autor: Martina Jiránková

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Pojišťovnictví a regulace finančních trhů

Autor: Kolektiv autorů - Arnošt Böhm,Karina Mužáková

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Od roku 2004 došlo jak v České republice (ČR), tak i v Evropské unii k podstatným změnám, které zakládají nutnost v mnoha směrech nového pohledu na pojišťovnictví a zároveň vytvářejí systémové a metodické předpoklady jeho nového rozvoje. Máme zde na mysli především stále zřetelnější příklon k chápání pojišťovnictví jako integrální součásti souboru finančních služeb. Tato zdánlivá samozřejmost

Sleva 24 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Inflace

Autor: Adolf Lambl

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Kniha téměř dobrodružným líčením seznamuje čtenáře se vznikem první inflace na přelomu 17. a 18. století. Stalo se tak ve Francii, kde se v roce 1708 objevil skotský ekonom a dobrodruh John Law. Přesvědčil vládnoucí osobnosti, zavedl papírové bankovky (asignáty) a akcie, založil a spustil lavinu spekulací, která téměř zničila francouzskou ekonomiku. Velmi poučné dílo pro dnešní ekonomy, neboť

Sleva 24 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Co se skrývá za značkou? Historická encyklopedie podnikatelů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Bohatě vypravená kniha přináší 111 příběhů slavných a dodnes platných značek významných firem, příběhů úspěšného podnikání. Klade si za cíl nejen seznámit s často dramatickými osudy firem a jejich zakladatelů, ale i poučit a přinést inspiraci podnikatelům současným i těm, kteří o budoucím podnikání uvažují. Mnoho barevných fotografií, bohatý seznam další studijní literatury.

Sleva 24 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Management podpůrných procesů. Facility management, 2.vyd.

Autor: Jan Fábry

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Druhé, výrazně rozšířené a upravené vydání knihy se komplexně zabývá procesem řízení podpůrných činností – Facility managementem. Deset kapitol se komplexně zabývá celou problematikou FM. Z obsahu: Osobnost facility manažera; Technicko-ekonomické aspekty správy majetku; Softwarová podpora, CAFM systém; Inteligentní budovy; Krizový management a FM; Dopravní služby z pohledu FM atd.

Sleva 24 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Institucionální ekonomie

Autor: Kolektiv autorů - Štouračová Judita,Kolektiv

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Institucionální ekonomie se v oblasti společenských věd pokouší postihnout určující jevy a aspekty ekonomického života, vnímá ekonomické jevy ve svém celku a provázanosti. Kniha přináší analytický pohled na ekonomické jevy a snahy určitých skupin vysvětlovat je. Z obsahu: Americký institucionalismus; Nová institucionální ekonomie; Transakční náklady; Trh z pohledu institucionální ekonomie; Teorie

Sleva 24 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Matematické modelování

Autor: Kolektiv autorů - Václav Liška,Kamila Sluková,Jolana Volejníková

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Publikace obsahuje základní přehled disciplín, které patří do oblasti operačního výzkumu a ekonometrie. Z obsahu: Lineární programováni; Teorie grafů; Řízení projektů; Modely řízení zásob; Modely hromadné obsluhy; Teorie rozhodování; Simulační modely aj.

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Výpočty sv.II

Autor: Kolektiv autorů - Petr Doucek,Luděk Novák,Lea Nedomová,Vlasta Svatá

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 468 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Vize tržního úspěchu

Autor: Černý Michal

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Kniha přináší mnoho praktických rad a námětů jak zlepšit práci se zákazníkem. Z obsahu: Orientace firmy na trh, Jak určit vlastní výchozí pozici?, Kdo je zákazník?, Analýza konkurence, Management produktu, Konkurenceschopnost inovací atd.

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Lidé v průmyslovém podniku

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Cienciala,kolektiv

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Kniha vychází ze zkušeností managementu Třineckých železáren a přináší mnoho konkrétních příkladů pozitivního vztahu zaměstnanců ke své firmě. Jednotlivé kapitoly se zabývají problematikou lídrů a jejich působení ve firmě, postavením mistra v systému managementu, mezigeneračními problémy, spolupráci firmy se středními a vysokými školami při výchově a vzdělávání nových pracovníků, úlohou firemní

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Výpočty, svazek III

Autor: Michal Černý

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Závěrečný svazek trilogie Výpočty se zabývá některými aplikacemi teorie, vyvinuté ve svazcích I a II. Hlavním tématem je algoritmický pohled na otázku řešitelnosti různých typů rovnic. Svazek se zabývá diofantickými rovnicemi, Matijasevičovou větou a některými speciálními typy diofantických rovnic, dále pak teorií reálně uzavřených těles, Tarského větou a teorií unimodulárních a hermitovských

Sleva 24 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Řízení projektů informačních systémů 2.vyd.

Autor: Petr Doucek

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Rozvoj výrobních sil a s ním spojený postupný přechod od ekonomiky zbožní k ekonomice znalostí mění celou společnost a podporuje vznik a rozvoj řady jevů. Jedním z jevů, s jejichž důsledky se setkáváme prakticky na každém kroku, je výrazné rozšiřování informatiky a její pronikání prakticky do všech oblastí lidského konání. Smyslem a cílem řízení projektů informačních systémů ve firmách je provést

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě

Autor: Böhm Arnošt

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Ekonomie pro techniky 3.vyd.

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Liška Václav

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Teorie pojistných trhů

Autor: Kolektiv autorů - Daňhel Jaroslav,Ducháčková Eva

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Poslední neklidná dekáda lidských dějin, zahrnující přelom tisíciletí, znamenala svými přírodními a teroristickými katastrofami další posílení významu stabilizujících institucí, mezi nimi pak zejména pojištění a pojišťovnictví, a to jak na bázi menších či větších firem, tak i jednotlivců. Pojišťovnictví se na jedné straně stále častěji stává středem zájmu potenciálních klientů, toužících po

Sleva 24 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

Autor: Němcová Ingeborg

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Dynamické dodavatelské sítě

Autor: Fiala Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Management dodavatelských řetězců je celosvětově považován za klíč k budoucí konkurenceschopnosti a je bouřlivě vyvíjející se disciplínou. V současnosti je zvláště věnována pozornost síťovým vazbám, propojujícím všechny účastníky od počátečních dodavatelů surovin až po prodej koncovým zákazníkům. Kniha je určena manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům ekonomických a technických

Sleva 24 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Matematika pro informatiky a statistiky

Autor: Kolektiv autorů - Klůfa,Sýkorová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Kniha přináší všechna témata, potřebná pro úspěšné zvládnutí matematických základů v oboru informatiky a statistiky. Z obsahu: Základy lineární algebry; Soustavy lineárních rovnic; Maticový počet; Vlastní čísla a vektory matice; Diferenciální počet funkcí jedné a více reálných proměnných.

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy

Autor: Jiří Janata

publisher: Professional Publishing

0 / 5
24 %
Rada, kterou dával již více než před sto lety svým klientům americký makléř Henry Marsh, zůstává v platnosti i dnes a bude mít svoji váhu i v budoucnu. Naším problémem jsou rizika. Je nutné s nimi pracovat - nejprve je identifikovat, následně klasifikovat, stanovit jejich velikost (jinými slovy: měřit je) a pravděpodobnost frekvence výskytu. Vyplatí se, aby rizika byla buď eliminována, nebo aby

Sleva 24 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 173 Kč

SklademPřihlášení uživatele