Registrace | Přihlášení


Účetnictví, daně, audit

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Daňové řízení

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

4.5 / 5
Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je velmi důležitý jeho správný výklad a aplikace, přičemž ani rozhodovací činnost správců daně není zcela bez nedostatků.

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Daňové zákony 2019 - Úplná znění k 1. 1. 2019

Autor: Marková Hana

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2019 včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, vybraná ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravující tři

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Karuselové podvody

Autor: Šefčík Michael

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
11 %
Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně doplněn přehlednými schématy. Dále autor hodnotí současný stav boje s karuselovými podvody. Dále autor hodnotí

Sleva 11 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn

Autor: Běhounek Pavel

publisher: Anag

5 / 5
Sleva
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018, např. nová částka daňového zvýhodnění na prvé dítě. Legislativní změny pro rok 2018 Součástí v knize předkládaného výkladu jsou také parametrické změny pro rok 2018 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Aktuální znění legislativy s ohledem na veškeré

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Autor: Pelc Vladimír

publisher: Anag

5 / 5
11 %
Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů u tzv. přímých důchodových daní. Jde o zásadní změnu týkající se prokazování příjmů fyzických i právnických

Sleva 11 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem

Zatřiďování majetku a služeb

Autor: Dušek Jiří

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Tato ojedinělá publikace je pomocníkem pro snazší zatřiďování majetků pro daňové odpisování a pro vybrané účetní jednotky i pro účetní odpisování. V jedné tabulce zde najdete hned čtyři informace – klasifikaci, vysvětlivky, daňovou a účetní odpisovou skupinu. Kniha obsahuje přehled všech klasifikací (CPA, CC, NACE, KN). Použití obsažených tabulek je znázorněno na příkladech. Některé druhy majetku

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

Autor: Pelikánová Anna

publisher: Grada

4.5 / 5
15 %
Konečně jsou tady aktuální účetní souvztažnosti pro nestátní neziskovky, které promítají legislativní změny podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů. Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li účetním či ekonomickým pracovníkem v nestátní neziskové organizaci. Publikace je uceleným přehledem účetních souvztažností podle směrné účetní osnovy. Základem je

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Správa daní pro ekonomy

Autor: Vančurová Alena

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční účetnictví veřejného sektoru

Autor: Kolektiv autorů - Máče Miroslav,Máče Miroslav

publisher: Grada

0 / 5
11 %
S knihou získáváte úplný přehled finančního účetnictví ve veřejném sektoru. Problematika účetnictví není popisována citací zákona, vyhlášek a standardů, ale přehledným a vysvětlujícím textem, vhodným pro běžného uživatele. Jde o jedinou přehledovou knihu účetnictví veřejného sektoru na našem knižním trhu. Z obsahu vyberme kapitoly týkající se účtování příspěvkových organizací, obcí, měst a

Sleva 11 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 527 Kč

Skladem

Manažerské účetnictví

Autor: Král Bohumil

publisher: Management Press

0 / 5
11 %
Účetnictví pro manažery komplexně a moderně Učebnice autorského kolektivu VŠE v Praze pod vedením prof. Bohumila Krále se zabývá možnostmi tvorby a využitím systému finančních informací v řízení podnikatelského procesu z pozice managementu, jehož cílem je předložit ucelený účetní pohled na ekonomiku podniku. Autoři se nesnaží pouze o popis postupů, které se tradičně používají; jejich cílem je

Sleva 11 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 886 Kč

Skladem

Příspěvkové organizace 2018–2019

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. Zohledňuje změny právních předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti pro rok 2018. Čtenáři se seznámí s relevantní judikaturou, která nabývá čím dál většího významu. Text je napsaný velmi srozumitelnou a věcnou formou tak, aby i ten, kdo má jen základní

Sleva 17 % z běžně ceny 469 Kč

Naše cena: 389 Kč

Skladem u dodavatele

Účetnictví pojišťoven - Kapitoly z historie účetního práva

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Předkládaná publikace je průvodcem v účetním právu pro pojišťovny. V jednotlivých kapitolách se čtenář postupně seznámí v rozvaze s aktivy jako například s investicemi, pohledávkami z přímého pojištění a zajištění, a pasivy, jako jsou technické rezervy, závazky z přímého pojištění aj. V oblasti nákladů a výnosů, jejichž členění je účelové, je to například předepsané hrubé pojistné, náklady na

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

Normy mank přirozených úbytků, úhynů zvířat a ztratného zásob - Praktický návod s podklady na…

Autor: Dušek Jiří

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je využitelná i pro správce daně, kteří tyto normy kontrolují. Obsahuje veškeré vyhlášky, které kdy určovaly výše norem mank ve všech možných oblastech. Ty mohou být velice cenným vodítkem při

Sleva 15 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Nová společnost s ručením omezeným - právo – účetnictví – daně

Autor: Josková Lucie

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným, a to z pohledu právního, daňového i účetního. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP

Autor: Mládek Robert

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Jak již z názvu vyplývá, IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) se zabývají především výstupem, nikoli účetním postupem. Podobně ani US GAAP (Americké obecně uznávané účetní zásady) nedefinují přesné účetní postupy, které se mají při jejich aplikaci používat. Účetním zvyklým na účetní standardy, které naopak definují vzorovou účtovou osnovu, upravují postupy účtování a přesně

Sleva 10 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 618 Kč

Skladem

Daňové a nedaňové náklady 2018

Autor: Hnátek Miloslav

publisher: Grada

0 / 5
15 %
V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Daň z přidané hodnoty 2017 - Úplné znění zákona o DPH od 1. července 2017 s pedagogickými pomůckami…

Autor: Kuneš Zdeněk

publisher: Vox

0 / 5
15 %
Jedinečné zpracování problematiky dph pro praxi v komentářích a na příkladech. Tato publikace nabízí čtenářům úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem, odkazy na související ustanovení a praktické příklady. Publikace je stále jedinou na trhu, která názorným způsobem, a to na grafech, ilustracích a komentářích srozumitelně provede čtenáře celým zákonem o DPH. Je zpracována formou,

Sleva 15 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 % Sleva
Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá odrazem zavedení kategorizace účetních jednotek na vedení účetnictví a výkaznictví společností podnikajících v cestovním

Sleva 17 % z běžně ceny 374 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

Daňová evidence podnikatelů 2016

Autor: Kolektiv autorů - Sedláček Jaroslav,Dušek Jiří

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2015 i 2016. Publikace je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u finančního leasingu, podmínky pro oznámení o osvobozených příjmech včetně postihů při jeho nepodání, přehled

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Daňové systémy v České republice a v mezinárodním srovnání se zaměřením na aktuální trendy

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Daně jsou důležité pro financování každého státu. Otázkou je, jaký nastavit typ daně, výši a způsob výběru. Uvedeným se zabývá tato monografie. Některé státy se snaží zdanit majetek, či nastavit nižší míru zdanění a poskytovat menší úroveň veřejných služeb. Některé státy se snaží vytvořit tzv. daňové ráje s cílem přilákat podniky a další subjekty pro účely zdanění a podnikání. Jiné státy mají

Sleva 2 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele