Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ostatní daně

Daňové zákony 2020 - Úplná znění k 1. 1. 2020

Autor: Hana Marková

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2020 včetně všech čísel.

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Nemovité věci v podnikání - 200 otázek a odpovědí z praxe

Autor: Jiří Vychopeň

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Publikace je určena širokému okruhu fyzických a právnických osob, které při svém podnikání využívají nebo se chystají využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se při svém podnikání přímo či nepřímo podílejí na činnostech spojených s používáním nemovitých věcí, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. V jednotlivých kapitolách knihy jsou objasněny nejen běžné, ale i některé

Sleva 6 % z běžně ceny 267 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Daňový proces 2016 - Judikatura k problémovým situacím

Autor: Jaroslav Kobík

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs 66/2015 – 36: „Otrocké následování doslovného znění zákona, jehož se stěžovatel domáhá, však nemá v moderním

Sleva 14 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Zákon o dani z hazardních her - Komentář

Autor: Radim Boháč

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Komentář obsahuje detailní rozbor nového zákona o dani z hazardních her, který byl přijat jako součást nové právní regulace hazardních her. Není opomenut ani detailní komentář přechodných ustanovení zákona o hazardních hrách, která řeší přechod z odvodu z loterií a jiných podobných her na daň z hazardních her. Vedle tohoto zákona jsou komentována i související ustanovení dalších daňových zákonů

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Elektronická evidence tržeb v přehledech - Aktualizované vydání

Autor: Jiří Dušek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Praktická publikace v přehledech podává jednoduchou a srozumitelnou formou problematiku zavedení zákona o EET. Najdete zde EET v širších souvislostech, které v zákoně ani v důvodové zprávě k zákonu nenajdete. Nově jsou zde doplněny aktuality z Metodického pokynu k EET i ze zveřejněných dotazů a odpovědí. V publikaci jsou uvedeny i zkušenosti z najetí 1. fáze. Kniha Vám poradí, pokud se vás již

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Daň z nabytí nemovitých věcí (2. vydání podle stavu k 1. 11. 2016)

Autor: Vladimír Pelc

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla přijata zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., jež s účinností k 1. 1. 2014 nahradilo zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Druhé vydání reaguje na novelizaci zákonem č. 254/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016.

Sleva 24 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Daně v účetnictví

Autor: Jana Skálová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Mezi nejdůležitější daně ovlivňující život podnikatelů patří daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Povinnosti spojené s jejich správným vypočtením a odvodem mají vliv i na účetnictví podnikatelských subjektů. Právě rozbor těchto vlivů je cílem předkládané publikace, která obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické dopady v řešených příkladech.

Sleva 23 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Cizinci a daně

Autor: Magdaléna Vyškovská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, následně pak z pohledu domácího zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Rovněž jsou popsány

Sleva 23 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem u dodavatele

Daňový systém ČR cvičebnice 2018 – komplet tří publikací + CD

Autor: Kolektiv autorů - Alena Vančurová, kol.

publisher: 1. VOX

0 / 5
21 %
Tento komplet cvičebnic je zpracován kolektivem zkušených vysokoškolských učitelů s mnohaletou praxí v oblasti daňového práva ČR a zdanění. Obsahuje několik typů příkladů od základních až po opakovací moduly složené především z komplexních příkladů. Připravené úkoly jsou promšleně koncipovány tak, aby umožnily procvičit, rozvinout, utvrdit a částečně zautomatizovat znalosti vycházející ze studia

Sleva 21 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 411 Kč

Skladem

Postavení jednatele - Právní a daňový pohled

Autor: Kolektiv autorů - Markéta Pravdová, Eva Dvořáková, Lola Laštovičková, Lenka Zachardová, Zuzana Ďuríková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována také zastupování společnosti či možnému střetu zájmů.

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Daňová přiznání, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Jak zaplatit daň FO a PO, osobní slevy na dani, zvýšení a snížení VH, vzory podání a výpočet daně, metodika zdanění mezd, výhody ročního zúčtování.

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Daňové a nedaňové výdaje 2019

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Publikaci využijí čtenáři, kteří provozují samostatnou činnost, zemědělští podnikatelé, čtenáři, kteří mají příjmy z nájmu, z kapitálového majetku, zaměstnavatelé i samostatně podnikající osoby, včetně čtenářů, kteří mají nahodilé příjmy.

Sleva 32 % z běžně ceny 419 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

ÚZ č. 1316: Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

publisher: Sagit

0 / 5
32 %
Daňový balíček mění k 1. 4. 2019 také daňový řád, zákon o Finanční správě ČR a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní; v souvislosti s tím se mění také některé vyhlášky. V publikaci jsou dále také předpisy z dalších oblastí uvedených v názvu. Kromě zákonů jsou zde všechny prováděcí předpisy a dále pokyny a informace Ministerstva financí.

Sleva 32 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Aktualizace I/3 -Úplné znění zákona I/2019 po novele: DPH, ZDP, Spotrebné dane, Daňový řád, ...

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
•Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád •Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů •Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty •Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních •Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her •Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon •Zákon č. 456/2001 Sb., o Finanční správě České republiky Daně z příjmů Stěžejným tématem novely zákona o daních z příjmů je implementace

Sleva 32 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Daně a účetnictví - bez chyb, pokut a penále 6/2019

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
•Ukončení podnikání OSVČ (plátce s daňovou evidencí) •DPH u právních služeb v roce 2019 •Dotazy z praxe k aplikaci DPH u právních služeb •Veřejnoprávní pojistná a rozhodná částka 3 000 Kč •Jak předejít likvidaci a konkursu s.r.o. •Základ DPH ve specifických případech •Prodej výrobků a služeb •Exekuční srážky ze mzdy Při uplatňování DPH u právních služeb je třeba postupovat podle příslušných

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Zaměstnanecké benefity a daně

Autor: Ivan Macháček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při činnosti manažera firmy. Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na

Sleva 23 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Hmotný a nehmotný majetek v praxi

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Prudký, Milan Lošťák

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe.

Sleva 14 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem

Daňová evidence - Komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ

Autor: Kolektiv autorů - Jana Pilátová, kol.

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, problematice sociálního a zdravotního pojištění osob samostatně výdělečných činných, a to vše i ve vazbě na pravidla

Sleva 14 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

Daňové zákony 2020 XXL ProFi

Autor: neuveden

publisher: Newsletter

0 / 5
32 % Novinka
Úplná změní platná v roce 2020 (v praktickém kompletu s webem, e-bookem v pdf, e-booky v ePub a aktualizačním servisem) Nové vydání oblíbené příručky vycházející od roku 1994 po schválení velkých vládních daňových novel. Právní stav pro rok 2020. Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematické úvodní komentáře všech aktuálních novel, úplná znění zákona o

Sleva 32 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

ÚZ 1314 Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

publisher: Sagit

0 / 5
32 %
Daňový balíček novelizoval také zákon o spotřebních daních, ve kterém zpřesnil některé oblasti a zejména zavedl daň ze zahřívaných tabákových výrobků; publikace obsahuje taky všechny aktuální texty prováděcích předpisů. Kromě spotřebních daní je v publikaci také zákon a vyhláška o povinném značení lihu a všechny zákony upravující tzv. energetické daně (zemní plyn, pevná paliva,

Sleva 32 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 81 Kč

SklademPřihlášení uživatele