Registrace | Přihlášení


Průvodce praxí

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2018 – 384 postupů…

Autor: Jaroslava Svobodová

publisher: Anag

5 / 5
12 %
Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí. Úplná

Sleva 12 % z běžně ceny 519 Kč

Naše cena: 457 Kč

Skladem

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020

Autor: Jiří Kadlec

publisher: Anag

4 / 5
12 %
Již 17. vydání populární publikace, která vychází po roční odmlce, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních dvou letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, je publikace oproti předcházejícím vydáním významně upravena. V jednotlivých

Sleva 12 % z běžně ceny 659 Kč

Naše cena: 580 Kč

Skladem

Konsolidace účetních výkazů. Principy a praktické aplikace - Principy a praktické aplikace

Autor: Marie Zelenková

publisher: Ekopress

3.8 / 5
13 %
Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční metody umožní čtenáři zvládnout nejen základní algoritmy potřebné pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů, ale rovněž poskytuje teoretický základ dané problematiky. Text publikace vychází především z aktuálních znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ale většina problematiky je

Sleva 13 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 600 Kč

Skladem

Oceňování nemovitostí

Autor: neuveden

publisher: Nakladatelství Leges

2.6 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD

Autor: Hana Juráňová

publisher: Anag

0 / 5
12 %
Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace (zřízené ÚSC i státní), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel. K obsahu publikace Kromě účetních předpisů jsou v této knize uvedeny

Sleva 12 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 527 Kč

Skladem

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle - Snadno a rychle

Autor: Jiří Dušek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ale i některé specifické oblasti účetnictví "zobrazuje" ojedinělým a nezvykle přehledným způsobem. V některých

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

100 otázek a odpovědí - účetnictví v praxi

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Publikace obsahuje nasledovní kapitoly: Kapitál v obchodní společnosti, Časové rozlišovaní nákladů a výnosů, Dohadné položky, Rezervy a opravné položky, cizí měny a kursové rozdíly, Opravy v účetnictví, Mzdy a cestovní náhrady. Účetnictví je uspořádaným systémem evidence s určitými platnými normami a definovanými pravidly. U nás tyto pravidla určuje zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Daně účetnictví vzory a případy (DÚVaP) 6-7/2019 – Ukončení podnikání OSVČ, Likvidace, Konkurs,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Měsíčník Daně účetnictví vzory a případy přináší aktuální příspěvky od odborníků z oblasti daní, účetnictví, daňové evidence, mezd, odvodů DPH atd. Tyto příspěvky jsou rozsáhlejší, aby čtenáře metodicky podrobně obeznámily se změnami ve znění zákonů. Popisují podrobné postupy, jsou doplněny příklady z praxe a podle potřeby i vzory písemností, žádostí nebo smluv. Titul obsahuje tyto témata:

Sleva 27 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále (DaÚ) 6/2019 – Ukončení podnikání, OSVČ, DPH u právních…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Při uplatňování DPH u právních služeb je třeba postupovat podle příslušných ustanovení zákona. Častým praktickým problémem při uplatňování DPH u právních služeb je určení okamžiku vzniku povinnosti přiznat z těchto služeb daň, a to zejména v případech, kdy jsou tyto služby poskytovány na dlouhodobé bázi. Novelou zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku s navrhovanou účinností od 1. 4.

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Vnitropodnikové účetnictví - Praktický návod s podklady na jeho zavedení

Autor: Jiří Dušek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace slouží především jako praktická příručka pro zavedení vnitropodnikového účetnictví v účetní jednotce. Nezavádí žádné odborné termíny. Je vhodná pro účetní, kteří mají povinnost vnitro účetnictví ve firmě zavést. Na konkrétních příkladech uvádí způsob vytvoření účtové osnovy pro vnitro účetnictví. Podrobně se zabývá problematikou klíčování ve firmě, které představuje základní

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Národní účetnictví: Nástroj popisu globální ekonomiky

Autor: Stanislava Hronová

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Národní účetnictví, které existuje ve vyspělých zemích již od konce druhé světové války, se stalo na počátku 90. let základním systémem makroekonomických informací i v České republice. Národní účetnictví nabízí všem uživatelům v oblasti státní správy, bankovnictví, podnikatelské sféry apod. podrobné informace o národním hospodářství jako celku, o vzájemných vztazích sektorů a odvětví, a to ve

Naše cena: 830 Kč

Skladem u dodavatele

Účetní závěrka v příkladech

Autor: Kynclová Daniela

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Manažerské účetnictví

Autor: Alena Čechová

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
21 %
Kniha pomáhá manažerům a podnikatelům lépe pochopit ekonomiku podniku, zorientovat se v účetních výkazech, finančních analýzách, kalkulacích, poradí, jak sestavit plán a strukturu nákladů. Dozvíte se, jak interpretovat účetní data a vyvozovat z nich správné závěry. Užitečnými radami a názornými příklady vede manažery k rozhodnutím, která zajistí dokonalé fungování a další rozvíjení podniku.

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Účetní operace kapitálových společností

Autor: Viola Šebestíková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Třetí, aktualizované a přepracované vydání je zaměřeno na významné účetní operace akciových společností a společností s ručením omezeným, jež přímo či nepřímo souvisejí se změnami vlastního kapitálu. Teoretická východiska a vlastní účetní řešení v podobě názorných schémat a příkladů jsou pojata komplexně, tj. nejen z pohledu účetního, ale také v kontextu českých právních a daňových souvislostí.

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Zásoby – 4. vydání

Autor: František Louša

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Ojedinělá publikace - komplexní zpracování o účtování a oceňování zásob. Výklad vychází z novel daňových a účetních předpisů k 1.1.2012. Autor na velkém množství p=raktických a názorných příkladů popisuje nejen běžně se vyskytující účetní operace, ale řeší i složité méně časté případy. Praktickou publikaci jistě ocení nejen méně zkušení účetní, studenti, ale i zkušení účetní, pracovníci FÚ,

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Základy finančního účetnictví

Autor: Jaroslav Sedláček

publisher: Ekopress

0 / 5
13 %
Cílem této publikace je uvést budoucí ekonomy do světa účetnictví a seznámit je s podstatou a funkcí finančního (podvojného) účetnictví s jeho právní úpravou a se základními účetními principy. Výklad je podán pokud možno nadčasově, bez přílišných detailů.

Sleva 13 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční účetnictví. Postupy účtování

Autor: Jaroslav Sedláček

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Publikace přináší základní poznatky z účetnictví obchodních korporací jak z oblasti účetní teorie, tak i ekonomické praxe. Seznamuje čtenáře se zobrazováním hospodářských operací v účetnictví podnikatelských subjektů, které se zabývají výrobou, obchodem nebo poskytováním služeb. Nabízí odpovědi nejen na řešení obvyklých účetních případů, ale i na alternativy řešení vybraných hospodářských

Sleva 3 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí