Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Průvodce praxí

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020

publisher: Anag

4 / 5
18 %
Již 17. vydání populární publikace, která vychází po roční odmlce, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních dvou letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, je publikace oproti předcházejícím vydáním významně upravena. V jednotlivých

Sleva 18 % z běžně ceny 659 Kč

Naše cena: 540 Kč

Skladem

Konsolidace účetních výkazů. Principy a praktické aplikace - Principy a praktické aplikace

Autor: Marie Zelenková

publisher: Ekopress

3.8 / 5
13 %
Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční metody umožní čtenáři zvládnout nejen základní algoritmy potřebné pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů, ale rovněž poskytuje teoretický základ dané problematiky. Text publikace vychází především z aktuálních znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ale většina problematiky je

Sleva 13 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 600 Kč

Skladem

Oceňování nemovitostí

Autor: neuveden

publisher: Nakladatelství Leges

2.6 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Základy finančního účetnictví

Autor: Jaroslav Sedláček

publisher: Ekopress

0 / 5
13 %
Cílem této publikace je uvést budoucí ekonomy do světa účetnictví a seznámit je s podstatou a funkcí finančního (podvojného) účetnictví s jeho právní úpravou a se základními účetními principy. Výklad je podán pokud možno nadčasově, bez přílišných detailů.

Sleva 13 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatele

Národní účetnictví: Nástroj popisu globální ekonomiky

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Národní účetnictví, které existuje ve vyspělých zemích již od konce druhé světové války, se stalo na počátku 90. let základním systémem makroekonomických informací i v České republice. Národní účetnictví nabízí všem uživatelům v oblasti státní správy, bankovnictví, podnikatelské sféry apod. podrobné informace o národním hospodářství jako celku, o vzájemných vztazích sektorů a odvětví, a to ve

Naše cena: 830 Kč

Skladem

Účetní závěrka v příkladech

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Manažerské účetnictví

Autor: Alena Čechová

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
25 %
Kniha pomáhá manažerům a podnikatelům lépe pochopit ekonomiku podniku, zorientovat se v účetních výkazech, finančních analýzách, kalkulacích, poradí, jak sestavit plán a strukturu nákladů. Dozvíte se, jak interpretovat účetní data a vyvozovat z nich správné závěry. Užitečnými radami a názornými příklady vede manažery k rozhodnutím, která zajistí dokonalé fungování a další rozvíjení podniku.

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro

Autor: Vladimír Hruška

publisher: 1. VOX

0 / 5
21 %
Publikace je prakticky orientovaným návodem pro podnikatele - fyzické osoby, které mají povinnost (či dobrovolně chtějí) přejít na účetnictví. Platný zákon o účetnictví taxativně vyjmenovává účetní jednotky, jež mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. To představuje možnost jistého usnadnění práce oproti vedení účetnictví v plném rozsahu. Autor v publikaci uvádí důležité skutečnosti,

Sleva 21 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Účetní operace kapitálových společností

Autor: Viola Šebestíková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Třetí, aktualizované a přepracované vydání je zaměřeno na významné účetní operace akciových společností a společností s ručením omezeným, jež přímo či nepřímo souvisejí se změnami vlastního kapitálu. Teoretická východiska a vlastní účetní řešení v podobě názorných schémat a příkladů jsou pojata komplexně, tj. nejen z pohledu účetního, ale také v kontextu českých právních a daňových souvislostí.

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Zásoby – 4. vydání

Autor: František Louša

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Ojedinělá publikace - komplexní zpracování o účtování a oceňování zásob. Výklad vychází z novel daňových a účetních předpisů k 1.1.2012. Autor na velkém množství p=raktických a názorných příkladů popisuje nejen běžně se vyskytující účetní operace, ale řeší i složité méně časté případy. Praktickou publikaci jistě ocení nejen méně zkušení účetní, studenti, ale i zkušení účetní, pracovníci FÚ,

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Slovník základních pojmů z účetnictví - 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jarmila Čuhlová,Vladimír Munzar

publisher: Fortuna

0 / 5
20 %
Jedná se o rozšířené a plně aktualizované vydání. Hesla uvedená ve slovníku pokrývají celý obor účetnictví.

Sleva 20 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle - Snadno a rychle

Autor: Jiří Dušek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ale i některé specifické oblasti účetnictví "zobrazuje" ojedinělým a nezvykle přehledným způsobem. V některých

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018 + CD

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou doplněny návrhy (vzory) různých

Sleva 18 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 491 Kč

Skladem

Účetní případy pro praxi 2019

Autor: Vladimír Hruška

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Účtová osnova, České účetní standardy – postupy účtování pro podnikatele

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a zákon o

Sleva 18 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

100 otázek a odpovědí - účetnictví v praxi

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje nasledovní kapitoly: Kapitál v obchodní společnosti, Časové rozlišovaní nákladů a výnosů, Dohadné položky, Rezervy a opravné položky, cizí měny a kursové rozdíly, Opravy v účetnictví, Mzdy a cestovní náhrady. Účetnictví je uspořádaným systémem evidence s určitými platnými normami a definovanými pravidly. U nás tyto pravidla určuje zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Daně účetnictví vzory a případy (DÚVaP) 6-7/2019 – Ukončení podnikání OSVČ, Likvidace, Konkurs,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Měsíčník Daně účetnictví vzory a případy přináší aktuální příspěvky od odborníků z oblasti daní, účetnictví, daňové evidence, mezd, odvodů DPH atd. Tyto příspěvky jsou rozsáhlejší, aby čtenáře metodicky podrobně obeznámily se změnami ve znění zákonů. Popisují podrobné postupy, jsou doplněny příklady z praxe a podle potřeby i vzory písemností, žádostí nebo smluv. Titul obsahuje tyto témata:

Sleva 32 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále (DaÚ) 6/2019 – Ukončení podnikání, OSVČ, DPH u právních…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Při uplatňování DPH u právních služeb je třeba postupovat podle příslušných ustanovení zákona. Častým praktickým problémem při uplatňování DPH u právních služeb je určení okamžiku vzniku povinnosti přiznat z těchto služeb daň, a to zejména v případech, kdy jsou tyto služby poskytovány na dlouhodobé bázi. Novelou zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku s navrhovanou účinností od 1. 4.

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Vnitropodnikové účetnictví - Praktický návod s podklady na jeho zavedení

Autor: Jiří Dušek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace slouží především jako praktická příručka pro zavedení vnitropodnikového účetnictví v účetní jednotce. Nezavádí žádné odborné termíny. Je vhodná pro účetní, kteří mají povinnost vnitro účetnictví ve firmě zavést. Na konkrétních příkladech uvádí způsob vytvoření účtové osnovy pro vnitro účetnictví. Podrobně se zabývá problematikou klíčování ve firmě, které představuje základní

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD

publisher: Anag

0 / 5
18 %
Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace (zřízené ÚSC i státní), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel. K obsahu publikace Kromě účetních předpisů jsou v této knize uvedeny

Sleva 18 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 491 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí