Registrace | Přihlášení


Odborná literatura - Jan Kuklík

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dějiny československého práva 1945-1989

Autor: Jan Kuklík

publisher: Auditorium

4.7 / 5
21 %
Kniha mapuje vývoj československého soukromého i veřejného práva v kontextu politických a hospodářských dějin Československa po druhé světové válce. Poukazuje na specifika jednotlivých odvětví práva pod vlivem komunistické ideologie, stejně jako na proces deformace tradičních právních institutů. Autoři se věnují také bezprostředně poválečnému období, obnově právního řádu a vypořádání se s

Sleva 21 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci) - pokus o komparaci

Autor: Kolektiv autorů - Jan Gebhart,Jan Kuklík

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace obsahuje odborné studie věnované dějinám české společnosti v průběhu první a druhé světové války. Autoři své příspěvky koncipovali zejména jako komparaci vybraných oblastí politického, hospodářského a každodenního života ve vyjímečných podmínkách obou světových konfliktů.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Osvobozené Československo očima britské diplomacie

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuklík,Jan Němeček

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Analytická monografe rozebírá zprávy britských diplomatů z Prahy roku 1945, které vynikaly obdivuhodnou schopností na základě analýzy shromážděných informací postihnout podstatu československých poválečných problémů. Zprávy si nejvíce všímaly československého státoprávního uspořádání a politického systému, vztahu Československa k SSSR, USA, Velké Británii a dalším státům, postavení německé

Sleva 20 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem u dodavatele

Velké dějiny zemí Koruny české XV./b - 1938-1945

Autor: Kolektiv autorů - Jan Gebhart,Jan Kuklík

publisher: Paseka

0 / 5
19 %
Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1338-1945. Samostatný československý stát byl po pouhých dvaceti letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného Slovenského

Sleva 19 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 640 Kč

Skladem

Do poslední pence

Autor: Jan Kuklík

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha předního českého právního historika Jana Kuklíka pojednává o československo-britských majetkových a finančních jednáních od Mnichova až do 80. let. Všímá si zejména, jak byly politické vztahy mezi oběma státy ovlivňovány nevyřešenými problémy způsobenými pomnichovskou půjčkou, válečným úvěrem poskytnutým na činnost prozatímního státního zřízení a zejména československým znárodněním a

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Londýnský exil a obnova československého státu 1938 - 1945

Autor: Jan Kuklík

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autor na základě historicko-právního rozboru seznamuje čtenáře s vybranými problémy obnovy československého státu za 2. světové války a se vznikem a činností prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Znárodněné Československo - Od znárodnění k privatizaci - státní zásahy dovlastnických a dalších…

Autor: Jan Kuklík

publisher: Auditorium

0 / 5
21 %
První monografie, která mapuje proces státních zásahů do soukromého vlastnictví v celé historii Československa, tj. od roku 1918 do konce roku 1992. Autor tak pojednává o všech významných etapách tohoto procesu v našich dějinách, od pozemkové reformy a úvahách o znárodnění průmyslu za první republiky, přes konfiskace v období protektorátu a později na základě tzv. Benešových dekretů, až po

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české XV./a 1938 –1945 - 1938-1945

Autor: Kolektiv autorů - Jan Gebhart,Jan Kuklík

publisher: Paseka

0 / 5
19 %
Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938–1945. Samostatný československý stát byl po pouhých 20 letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného slovenského státu

Sleva 19 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 640 Kč

Skladem

Dřevěné a kovové konstrukce

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuklík,Jiří Studnička

publisher: INFORMATORIUM

0 / 5
19 %
Učebnice uvádí novou ediční řadu určenou studentům středních a vyšších škol se zaměřením na stavebnictví. Věnuje se navrhování, posuzování a provádění dřevěných a kovových konstrukcí staveb. Podává přehled jednotlivých prvků konstrukcí a jejich výpočty. Věnuje se údržbě a rekonstrukcím konstrukcí včetně ochrany dřevěných a kovových materiálů.

Sleva 19 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Reforma právnického vzdělávání na prahu 21. století

Autor: Jan Kuklík

publisher: Auditorium

0 / 5
16 %
Sborník příspěvků k diskuzi o dalším vývoji vysokoškolského vzdělávání právníků navazující na iniciativu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Do sborníku přispěli jak učitelé práva, tak praktičtí právníci a též studenti práva z České republiky i ze zahraničí. Cílem zamýšlené reformy je reflektovat aktuální trendy právnického vzdělávání a reagovat na potřeby praxe.

Sleva 16 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Dlouhé stíny Mnichova - Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuklík,Jan Němeček

publisher: Auditorium

0 / 5
21 %
Kniha prezentuje nový pohled na okolnosti kolem tzv. Mnichovské dohody z roku 1938. Jakkoli by se mohlo zdát, že vše bylo o této kapitole našich dějin již vše napsáno, kniha prokazuje, že stále lze nálezat nové souvislosti. Autoři knihy zaměřili svojí pozornost na další osud Mnichovské dohody, na proces, jakým byla, řečeno slovy E. Beneše „odčiněna“, a v jakých souvislostech se s ní setkáme jak

Sleva 21 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem

Od národního státu ke státu národností? - Národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v…

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuklík,Jan Němeček

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá návrhem na vydání národnostního statutu v Československu v roce 1938, který byl pokusem řešit složitou situaci, do které se československý stát koncem třicátých let dostal. Národnostní statut měl být významnou reformou menšinové politiky a měl se týkat nejen německé menšiny, ale i všech ostatních menšin a jejich právního postavení. Dotýkal se nejen jazykového práva, ale i otázek

Sleva 20 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Jak odškodnit holocaust? - Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění…

Autor: Jan Kuklík

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Rozsáhlá monografie odborníků z pražské právnické fakulty pod vedením Jana Kuklíka a Reného Petráše se věnuje problému majetkových ztrát židovského obyvatelstva za druhé světové války a různým metodám odškodnění. Publikace má široký historický a komparativní záběr, obsahuje podrobnou analýzu právních aspektů a zabývá se i dodnes nedořešenými otázkami. Nejpodrobněji je v knize zastoupeno území

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Czech law in historical contexts

Autor: Jan Kuklík

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
The legal system of the present-day Czech Republic would not be understood properly without sufficient knowledge of its historical roots and evolution. This book deals with the development of Czech law from its initial origins as a form of Slavic law to its current position, reflecting the influence of the legal systems of neighbouring countries and that of Roman law. The reader can see how a

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Československá zahraniční politika v roce 1943 - svazek I. - svazek 1.

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuklík,Jan Němeček

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
15 %
Pokračování válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. ledna do 31. července 1943 a přináší 249 dokumentů, které dokumentují přelomovou fázi druhé světové války a rozvíjení aktivit československého zahraničního odboje. Zachycuje široké spektrum problémů zahraničně- i vnitropolitických, hospodářských či sociálních, které souvisely s jednáním se

Sleva 15 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 425 Kč

Skladem

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V. (1945)

Autor: Kolektiv autorů - Jan Bílek,Jan kolektiv autorů,Jan Kuklík,Helena Němeček,Ivan Nováčková, Šťovíček

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1945. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení, v podobě dodatků pak zápisy a usnesení trojice likvidujících ministrů a zpráva o likvidaci československého státního zřízení v zahraničí. Součástí edice jsou také přílohy k jednáním vlády. Všechny

Sleva 15 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem

Minorities and Law in Czechoslovakia, 1918-1992

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuklík,René Petráš

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Ethnic minority issues played an important role in the history of Czechoslovakia, from 1918, during World War II and in the years immediately following it. Czechoslovakia became a model for solving ethnic and minority problems and legal regulations had always played a key role in the status of minorities. This book, which deals with issues concerning ethnic and language minorities in

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Příběh československé ústavy 1920 I.

Autor: Jan Kuklík

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Ústavní listina z 29. února 1920 je základním ústavním dokumentem samostatného československého státu. Jan Kuklík sleduje příběh jejího vzniku i její osudy až do roku 1948, kdy byla nahrazena tzv. ústavou 9. května. První československá ústava je spojena se vznikem samostatného státu, ale i s osudovými okamžiky ohrožujícími samostatnou československou státnost v letech 1938/1939 a s nadějí na

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Československá zahraniční politika v roce 1943 - svazek II.

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuklík,Jan Němeček

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 % Novinka
Pokračování válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. srpna do 31. prosince 1943 a přináší 160 dokumentů, které dokumentují přelomovou fázi druhé světové války a rozvíjení aktivit československého exilového státního zřízení. Zachycuje široké spektrum problémů zahraničně- i vnitropolitických, hospodářských či sociálních, které souvisely s jednáním se

Sleva 15 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 391 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí