Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - Janečková Eva

Právní aspekty sebeobrany

Autor: Janečková Eva

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních situací spojených s fyzickým útokem často vyžaduje narušení práv jiných osob a může nést riziko zranění nebo smrti účastníků na obou stranách. Takové jednání má zpravidla právní následky. Být dobře připraven na řešení tak rizikové situace, jakou

Naše cena: 330 Kč

Skladem

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Autor: Janečková Eva

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních údajů, pořádání akcí, využívání souhlasů se zpracováním osobních údajů a podobně. Publikace je praktickou příručkou pro

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

GDPR - Praktická příručka implementace

Autor: Eva Janečková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
20 %
Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést analýzu GDPR, její vyhodnocení a implementaci. Nechybí ani informace o sankcích v případě porušení povinností

Sleva 20 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem

Ochrana osobních údajů Co vás může potkat?

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Mates,Eva Janečková,Václav Bartík

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Kniha poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech.Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice, ale i napříč Evropskou unií a v některých jiných státech, co jsou to osobní údaje v moderní společnosti a jak je řešen střet práva na informace a ochrany osobních údajů.V

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Proces s protektorátní vládou

Autor: Eva Janečková

publisher: Libri

0 / 5
24 %
Publikace analyzuje z právního a politologického hlediska poválečný proces s protektorátní vládou. V úvodu rozebírá politickou a společenskou situaci, za níž se proces konal, a hodnotí právní normy, na jejichž základě byla sestavena žaloba. Dále charakterizuje jednotlivé osobnosti – ministry protektorátní vlády a podrobně popisuje průběh vlastního procesu. Závěrem hodnotí význam procesu v širších

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Zpracování osobních údajů obcemi

Autor: Kolektiv autorů - Václav Bartík,Eva Janečková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)

Autor: Janečková Eva

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace se zabývá problematikou státoprávního uspořádání protektorátu. Jedná se o určení významu správy a aparátu s ní spojeného pro nacistickou politiku v prostoru česko-moravských zemí. Práce je analýzou správy jako jedné z nejvýznamnějších částí okupačního systému, která měla zabezpečit úplné splynutí území protektorátu s říší a přeměnu protektorátu ve skutečně integrální součást

Sleva 5 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Novináři „aktivistické sedmičky“ před Národním soudem

Autor: Eva Janečková

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
24 %
Publikace se zabývá problematikou procesů s aktivistickými novináři, tedy některými z mnoha poválečných procesů s českými „kolaboranty a zrádci“, které proběhly v obnoveném Československu v letech 1945 – 1946. Je pokusem o zachycení zlomových okamžiků života sedmi nejznámějších kolaborantů – novinářů. Hlavní pozornost je soustředěna na proces před Národním soudem a na okolnosti, které vedly k

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o sociálních službách

Autor: Kolektiv autorů - Mach Petr, Janečková Eva

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 % Novinka
Kniha cílí na objasnění systému sociálních služeb, na vyjasnění práv a povinností poskytovatelů sociálních služeb. Obecnost některých ustanovení nebo nutnost v rámci výkladu hledět na základní zásady zákona nebo další principy/účely stanovené pro jednotlivé skupiny sociálních služeb byla určitým motivem autorů k vytvoření tohoto komentáře. Využity byly nejen metodické či jiné materiály

Sleva 20 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 556 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele