Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jazykověda

Nejprodávanější v této kategorii

Souvětí a odborný styl

Autor: Pavel Jindra

publisher: Akcent

0 / 5
26 %

Sleva 26 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Jaghnóbsko-český slovník

Autor: Ľubomír Novák

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Jaghnóbština - jeden ze severovýchodních íránských jazyků - patří spolu s osetštinou k jediným dnes žijícím ze skupiny tzv. skythských jazyků.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Překladová čeština a její charakteristiky

Autor: Lucie Chlumská

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Ačkoli překladová literatura tvoří v českém prostředí více než třetinu knižní produkce, čeština v překladech doposud nebyla podrobena systematické kvantitativní analýze. Cílem tohoto svazku je proto popsat charakteristické rysy překladové češtiny ve srovnání s češtinou v původně českých (nepřekladových) textech pomocí metod korpusové translatologie. Analýza byla provedena na základě rozsáhlého

Sleva 20 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Slova na pranýři

Autor: Jaroslav Hořejší

publisher: Maxdorf

0 / 5
22 %
Vadí mi pokleslost toho, jak mluvíme, protože s tím souvisí i pokleslost našeho myšlení a jednání a naše odolnost vůči ostatním nešvarům. Slova prozradí velmi mnoho o vás druhým, ale také naopak vám samotným o druhých. Pokud nevěnujete dost pozornosti tomu, jak mluvíte vy sami a jak mluví ostatní, můžete uškodit nejen svému jménu, ale i sami sobě. Slova nám totiž umožňují bránit se útokům zvenčí

Sleva 22 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

S. K. Šaumjan: Sémiotické pojetí gramatiky

Autor: Martin Janečka

publisher: EPISTEME

0 / 5
20 %
Sémiotické myšlení gruzínského lingvisty Sebastiana Konstantinoviče Šaumjana se vyznačuje mimořádnou synkretičností, v níž se střetávají tradice klasického (středo)evropského strukturalismu, nastupujícího amerického generativismu i ruského formalismu. Autor knihy analyzuje zejména tři Šaumjanovy stěžejní teorie: jeho aplikativní generativní model (1971), aplikativní univerzální gramatiku (1987) a

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Syntax-Semantics Interface

Autor: Eva Hajičová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Soubor Syntax - Semantics Interface je výběrem ze studií Evy Hajičové publikovaných v letech 1973 až 2014 a vychází z teoretického rámce Funkčního generativního popisu, jak jej v šedesátých letech formuloval Petr Sgall a dále rozvíjejí jeho žáci, mezi něž autorka patří. Témata vybraných studií odrážejí vědecký zájem a přínos autorky ve čtyřech okruzích: (i) specifikace závislostních vztahů v

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Konverzační slovník podlidí

Autor: Petr Bakalář

publisher: Milan Hodek

0 / 5
20 %
Autor mapuje několik aspektů současné české jazykové kultury, především pak tendence na jedné straně k zhovadění a tzv. buranizaci (hovězí čeština), na druhé pak k feminizaci a infantilizaci (zdrobněliny, afektovanost, medovitost).

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Magie slova a textu Moskevská etnolingvistická škola

Autor: Nikita Iljič Tolstoj , Jana Bauerová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Etnolingvistika bývá nejčastěji charakterizována jako věda zabývající se vztahem jazyka a kultury. Pod touto obecnou definicí se však skrývá mnoho různých přístupů. To je způsobeno odlišně vymezovanými prvky předmětu etnolingvistiky nebo povahou tohoto vztahu, růzností materiálu, s nímž vědci pracují, či jiným pojímáním role jazyka v popisu a uchopování okolního světa.

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Interpretační sémantika - Úvod do textové teorie Françoise Rastiera

Autor: Tomáš Koblížek

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice.

Sleva 20 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Pravopisné křižovatky - Vyjmenovaná slova

Autor: Zdeněk Topil

publisher: Tobiáš

0 / 5
Pravopisné křižovatky – Vyjmenovaná slova vychází v edici Zatracená čeština. Je doplňujícím pracovním sešitem k nové řadě učebnic Českého jazyka pro 1. stupeň základní školy, která začíná vycházet v letošním roce (2015) v nakladatelství Tobiáš.

Sleva 6 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií

Autor: Mirjam Fried

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Publikace představuje první systematický rozbor funkčního vývoje staročeských participií přítomných složených. Podrobná kvalitativní analýza, podepřená i kvantitativními pozorováními jejich distribuce v konkrétních kontextech, vychází z autentického textového materiálu a zaměřuje se na vztah mezi predikativní a atributivní funkcí. V centru pozornosti jsou principy vzájemného přizpůsobování mezi

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Mluvená čeština v auten.textech

Autor: Kolektiv autorů - Hoffmannová Jana,Müllerová Olga

publisher: H+H

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Socializace do školního jazyka

Autor: Zuzana Šalamounová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že se o něm mnohdy uvažuje jako o cizím jazyce svého druhu. Od chvíle, kdy děti vstupují do školy a stávají se žáky, se proto spolu s učením konkrétních poznatků učí také to, jakým způsobem o nich hovořit. Tento proces, označovaný jako socializace do školního jazyka,

Sleva 26 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem u dodavatele

Slovem svět - příběhy mizejících jazyků

Autor: Miroslav Černý

publisher: Dauphin

0 / 5
20 %
Jedním z aktuálních témat, jež na sebe v posledních letech strhávají vysokou míru pozornosti, jsou radikální změny na jazykové mapě světa. Bylo vyčísleno, že z přibližně 6000 jazyků, jimiž se v tuto chvíli na planetě aktivně hovoří, do konce 21. století rovná polovina zanikne. V knize Miroslava Černého se vydáme na vzrušující výpravu napříč naším umlkajícím světem a vyslechneme příběhy pěti

Sleva 20 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Morfologická homonymie v současné češtině - Studie z korpusové lingvistiky 22

Autor: Vladimír Petkevič

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
V tomto svazku je na materiálu velkých korpusů řady SYN (SYN2010, SYN-2013PUB, SYN2015 a SYN) podrobně popsána morfologická homonymie v češtině, tj. homonymie slovních tvarů a jejich typů. Popis se zaměřuje jednak na morfologii vlastní, tj. vnitroparadigmatickou, jednak na morfologii nevlastní, tedy morfologii tvarů patřících do různých tvarových systémů téhož slovního druhu, odlišných slovních

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Školní pravidla českého pravopisu …do každé aktovky

publisher: Lingea

0 / 5
26 %
Jsou určena především žákům základních škol, ale dobře poslouží i široké veřejnosti. Naleznete zde jednak stručné a přehledné poučení o pravopisných pravidlech doplněné množstvím příkladů a jednak rozsáhlý heslář s řadou užitečných a hlavně praktických informací. Kniha získala schvalovací doložku MŠMT pro ZŠ i SŠ.

Sleva 26 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Jazyk v kontextu kultury - Dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky

Autor: Jerzy Bartmiński

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální metody zkoumání sémantických struktur jazyka, jež v mnohém připomínají kognitivní lingvistiku americké provenience, zároveň však navazují na nejlepší

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Mozaiky překladu - Translation Mosaics K devadesátému výročí narození Jiřího Levého

Autor: Zuzana Jettmarová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autorka reaguje na soudobou snahu po metodologické inovaci translatologie jako integrované disciplíny. Analyzuje témata, která se v translatologii prosazují od r. 1990, a konfrontuje teoreticky i metodologicky českou tradici s hlavním proudem západní translatologie. Nadčasovost české teorie překladu Levého dokumentuje jak na základě empirického výzkumu, tak v současných teoreticko-metodologických

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky - Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích

Autor: Irena Vaňková , Veronika Vodrážková , Radka Zbořilová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie věnovaná uplatnění představových schémat a stereotypů v perspektivě kognitivně a kulturně založené lingvistiky je společným projektem učitelů, doktorandů, studentů a absolventů bohemistiky a oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve sledu kapitol poukazuje ke společné práci skupiny starších, mladších i velmi mladých kolegů: jde o

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Literární onomastika - Antroponyma

Autor: Žaneta Dvořáková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Výzkum se opírá o metodologicko-teoretické poznatky, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Karl Bühler, une théorie du langage redécouverte

Autor: Tomáš Hoskovec (ed.)

publisher: OPS

0 / 5
24 % Novinka
Vědecká díla žijí potud, pokud se dál aktuálně promýšlejí. Vědecké dílo Karla Bühlera (1879 – 1963) v psychologii a jazykovědě za promýšlení stojí, byť jej postihl krutý osud. Tento lékař, psychiatr a experimentální psycholog, zkoumal nejvyšší formy duševní činnosti člověka, myšlení, vůli, rozhodování. Při tom hraje ústřední roli jazyk: právě jazykem si člověk zprostředkovává rozumění světu, ve

Sleva 24 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk a dialog: Výbor z textů

Autor: Čmejrková a kolektiv Světla

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 % Novinka
Výbor z díla české lingvistky Světly Čmejrkové představuje reflexi jejích mnohostranných vědeckých zájmů, za jejichž sjednocující koncept lze pokládat dialog a dialogičnost (v nejrůznějších podobách). V jedenácti oddílech jsou zařazeny články a studie věnované závažným teoretickým problémům (z oblasti filozofie jazyka, teorie komunikace, sémiotiky), ale rovněž články ukazující osobitý přístup

Sleva 24 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem u dodavatele

O věrnosti překladu

Autor: František Štícha

publisher: Academia

0 / 5
24 % Novinka
Věrnost překladu pojímá autor jako veskrze pozitivní hodnotu, o niž by mělo být usilováno, aniž jí lze v úhrnu jazykových prostředků cele dosáhnout. Poté, co je v první kapitole analyzován pojem věrnosti obecně, je v kapitole druhé, věnované jazyku beletrie, v kapitole třetí, věnované jazyku literatury faktu a literatury odborné, a v kapitole čtvrté, věnované shodám a rozdílům v překladech bible,

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Úvod do teorie jazykové správnosti

Autor: Martin Beneš

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
24 % Novinka
Monografie Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami – jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními – inherentně normativními jazykovými pravidly,

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele