Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jazykověda

Nejprodávanější v této kategorii

Překladová čeština a její charakteristiky

Autor: Lucie Chlumská

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Ačkoli překladová literatura tvoří v českém prostředí více než třetinu knižní produkce, čeština v překladech doposud nebyla podrobena systematické kvantitativní analýze. Cílem tohoto svazku je proto popsat charakteristické rysy překladové češtiny ve srovnání s češtinou v původně českých (nepřekladových) textech pomocí metod korpusové translatologie. Analýza byla provedena na základě rozsáhlého

Sleva 24 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

Slova na pranýři

Autor: Jaroslav Hořejší

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Vadí mi pokleslost toho, jak mluvíme, protože s tím souvisí i pokleslost našeho myšlení a jednání a naše odolnost vůči ostatním nešvarům. Slova prozradí velmi mnoho o vás druhým, ale také naopak vám samotným o druhých. Pokud nevěnujete dost pozornosti tomu, jak mluvíte vy sami a jak mluví ostatní, můžete uškodit nejen svému jménu, ale i sami sobě. Slova nám totiž umožňují bránit se útokům zvenčí

Sleva 24 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

S. K. Šaumjan: Sémiotické pojetí gramatiky

Autor: Martin Janečka

publisher: EPISTEME

0 / 5
18 %
Sémiotické myšlení gruzínského lingvisty Sebastiana Konstantinoviče Šaumjana se vyznačuje mimořádnou synkretičností, v níž se střetávají tradice klasického (středo)evropského strukturalismu, nastupujícího amerického generativismu i ruského formalismu. Autor knihy analyzuje zejména tři Šaumjanovy stěžejní teorie: jeho aplikativní generativní model (1971), aplikativní univerzální gramatiku (1987) a

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Syntax-Semantics Interface

Autor: Eva Hajičová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Soubor Syntax - Semantics Interface je výběrem ze studií Evy Hajičové publikovaných v letech 1973 až 2014 a vychází z teoretického rámce Funkčního generativního popisu, jak jej v šedesátých letech formuloval Petr Sgall a dále rozvíjejí jeho žáci, mezi něž autorka patří. Témata vybraných studií odrážejí vědecký zájem a přínos autorky ve čtyřech okruzích: (i) specifikace závislostních vztahů v

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Konverzační slovník podlidí

Autor: Petr Bakalář

publisher: Milan Hodek

0 / 5
18 %
Autor mapuje několik aspektů současné české jazykové kultury, především pak tendence na jedné straně k zhovadění a tzv. buranizaci (hovězí čeština), na druhé pak k feminizaci a infantilizaci (zdrobněliny, afektovanost, medovitost).

Sleva 18 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

Autor: Hrdlička Milan

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační činnosti v oboru vyučování češtině studentů s jiným než českým mateřským jazykem. Opírá se o dlouholetou praxi pedagogickou i výzkumnou, výsledky pozorování a teoretické hodnoticí výstupy zakládá na bohatém příkladovém materiálu. Zkušenost kontaktu bohemisty s jinojazyčným prostředím potvrzuje nejen pracovním

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Karl Bühler, une théorie du langage redécouverte

Autor: Tomáš Hoskovec (ed.)

publisher: OPS

0 / 5
18 %
Vědecká díla žijí potud, pokud se dál aktuálně promýšlejí. Vědecké dílo Karla Bühlera (1879 – 1963) v psychologii a jazykovědě za promýšlení stojí, byť jej postihl krutý osud. Tento lékař, psychiatr a experimentální psycholog, zkoumal nejvyšší formy duševní činnosti člověka, myšlení, vůli, rozhodování. Při tom hraje ústřední roli jazyk: právě jazykem si člověk zprostředkovává rozumění světu, ve

Sleva 18 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk a dialog: Výbor z textů

Autor: Čmejrková a kolektiv Světla

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Výbor z díla české lingvistky Světly Čmejrkové představuje reflexi jejích mnohostranných vědeckých zájmů, za jejichž sjednocující koncept lze pokládat dialog a dialogičnost (v nejrůznějších podobách). V jedenácti oddílech jsou zařazeny články a studie věnované závažným teoretickým problémům (z oblasti filozofie jazyka, teorie komunikace, sémiotiky), ale rovněž články ukazující osobitý přístup

Sleva 24 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem u dodavatele

O věrnosti překladu

Autor: František Štícha

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Věrnost překladu pojímá autor jako veskrze pozitivní hodnotu, o niž by mělo být usilováno, aniž jí lze v úhrnu jazykových prostředků cele dosáhnout. Poté, co je v první kapitole analyzován pojem věrnosti obecně, je v kapitole druhé, věnované jazyku beletrie, v kapitole třetí, věnované jazyku literatury faktu a literatury odborné, a v kapitole čtvrté, věnované shodám a rozdílům v překladech bible,

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Úvod do teorie jazykové správnosti

Autor: Martin Beneš

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
18 %
Monografie Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami – jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními – inherentně normativními jazykovými pravidly,

Sleva 18 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Syntax mluvené češtiny

Autor: Jana Hoffmann

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Východiskem dosavadních popisů syntaxe češtiny jsou převážně psané texty; syntax mluvených projevů (zejména těch nepřipravených a polopřipravených) byla zkoumána jen výjimečně. Členové autorského týmu vycházejí z přesvědčení, že lze popsat určité obecné charakteristiky běžně mluvené češtiny, které nepředstavují žádné „nepravidelnosti“ či „odchylky“, na pozadí textů samých. Zaměřují se na popis

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Wikipedia - průvodce na cestě za informacemi

Autor: kolektiv

publisher: Computer Media

0 / 5
24 %
Mezinárodní internetová encyklopedie WIKIPEDIE je unikátní internetový projekt, pomocí kterého mají lidé zcela zdarma přístup k informacím. Wikipedie je jedinečná nejen v tom, že veškeré informace jsou poskytovány zadarmo, ale také v tom, že poměrně velká komunita lidí do encyklopedie přispívá a zcela dobrovolně se o informace stará a spravuje je bez nároku na jakékoliv ohodnocení

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Právo v informačních technologiích

Autor: Kolektiv autorů - Štedroň Bohumil JUDr.,ing. Ludvík Miroslav Ph.D.

publisher: Computer Media

0 / 5
24 %
"Právo v informačních technologiích" je naprosto ojedinělým titulem na českém knižním trhu. Jako jedna z mála publikací na trhu přináší odborný pohled na oblast informačních technologií z hlediska českého a evropského práva a právních předpisů.

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele