Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jazykověda

Nejprodávanější v této kategorii

Konverzační slovník podlidí

Autor: Petr Bakalář

publisher: Milan Hodek

0 / 5
21 %
Autor mapuje několik aspektů současné české jazykové kultury, především pak tendence na jedné straně k zhovadění a tzv. buranizaci (hovězí čeština), na druhé pak k feminizaci a infantilizaci (zdrobněliny, afektovanost, medovitost).

Sleva 21 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Souvětí a odborný styl

Autor: Pavel Jindra

publisher: Akcent

0 / 5
32 %

Sleva 32 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Kašubština v jazykovém kontaktu

Autor: Vladislav Knoll

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Kašubština je malý západoslovanský jazyk, o němž přes jeho blízkost češtině v Čechách mnoho nevíme. Přitom jeho osud v moderní době významně ovlivnily velké politické změny, které známe i z naší historie. A právě na pozadí těchto změn jazyk ve 20. století vznikal. Tato kniha vysvětluje, jakým způsobem se kašubština vymaňovala ze silného německého vlivu a vstřebávala sílící vliv nového majoritního

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Jaghnóbsko-český slovník

Autor: Ľubomír Novák

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Jaghnóbština - jeden ze severovýchodních íránských jazyků - patří spolu s osetštinou k jediným dnes žijícím ze skupiny tzv. skythských jazyků.

Sleva 21 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Sedm tváří translatologie - Teorie překladu a tlumočení prizmatem současných španělských…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace seznamuje českého čtenáře s aktuálními translatologickými tématy, jež stojí ve středu zájmu na Pyrenejském poloostrově a která mohou být pro české prostředí metodologicky inspirativní: např. s rolí tlumočníků v dobách kolonialismu, překladatelskou prací španělských misionářů či cenzurou v překladu divadelních her. Vybrané studie jsou doplněny o krátké medailony příslušných autorů

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Jazykové právo a slovanské jazyky

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Monografie Jazykové právo a slovanské jazyky je příspěvkem Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky pro jednání XV. Mezinárodního sjezdu slavistů v Minsku. Je publikační přípravou stejnojmenného tematického bloku, který komise na sjezdu organizuje.

Sleva 21 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Fonetika a fonologie současné španělštiny

Autor: Petr Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Cílem učebního textu, určeného studentům španělské filologie, je seznámit se základy fonetiky a fonologie španělštiny. Pozornost je věnována i vztahu mezi mluvenou a psanou podobou současné španělštiny. Obsah: grafický zápis zvukové podoby jazyka, tvoření, přenos a percepce řeči, hlásky a jejich klasifikace, ortoepie současné španělštiny, výslovnostní zvláštnosti americké španělštiny, fonetické

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Nový encyklopedický slovník češtiny - 2 svazky

Autor: Kolektiv autorů - Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová

publisher: NLN

0 / 5
27 %
Publikace navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (NLN, 2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však výrazně přesahuje. Oběma slovníkům je nepochybně společné to, že se pokouší shrnout a vyložit nejdůležitější otázky struktury, fungování a vývoje češtiny i jejího popisu a všímá si přitom jak její mluvené a psané podoby, tak šíře

Sleva 27 % z běžně ceny 1 599 Kč

Naše cena: 1 167 Kč

Skladem

Slovník afixů užívaných v češtině

Autor: Josef Šimandl (ed.)

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Slovník afixů zpracovává předpony (prefixy) a přípony (sufixy), představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům. Je to tedy kompendium popisující všechny důležité odvozovací prvky slov užívaných v současných českých textech – včetně slov přejatých. Netradiční pohled na tvoření slov od afixů dává trochu odlišný obraz než běžný směr od derivátů: do ohniska

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

(Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich

Autor: Kolektiv autorů - Alena Šimečková, Martin Šemelík, kol.

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
Německo-české jazykové srovnání stojí v centru zájmu různých akademických pracovišť v České republice i zahraničí. Z toho pramení mj. i potřeba platformy, jež by přispěla k výměně zkušeností a poznatků mezi jednotlivými badateli v této oblasti výzkumu. Cílem nové bibliografie je proto dokumentace kontrastivních analýz výše zmíněného jazykového páru, a to z perspektivy různých lingvistických

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Život ve slovech, slova v životě - Procházka labyrintem českých nářečí

Autor: Stanislava Koloferová , Milena Šipková

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
27 %
Pochybovat o tom, že tradiční nářečí zanikají, může už jen málokdo. I dnes však po nich zůstává bohatství slov a slovních obratů. Nesou v sobě odraz dávné historie a vypovídají o tom, jak lidé dříve žili, jak uvažovali, jak pociťovali, prožívali a vůbec vnímali svět okolo sebe. Knížka autorského kolektivu pracovníků dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nám mnohá z

Sleva 27 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

Autor: Hrdlička Milan

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační činnosti v oboru vyučování češtině studentů s jiným než českým mateřským jazykem. Opírá se o dlouholetou praxi pedagogickou i výzkumnou, výsledky pozorování a teoretické hodnoticí výstupy zakládá na bohatém příkladovém materiálu. Zkušenost kontaktu bohemisty s jinojazyčným prostředím potvrzuje nejen pracovním

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Karl Bühler, une théorie du langage redécouverte

Autor: Tomáš Hoskovec (ed.)

publisher: OPS

0 / 5
21 %
Vědecká díla žijí potud, pokud se dál aktuálně promýšlejí. Vědecké dílo Karla Bühlera (1879 – 1963) v psychologii a jazykovědě za promýšlení stojí, byť jej postihl krutý osud. Tento lékař, psychiatr a experimentální psycholog, zkoumal nejvyšší formy duševní činnosti člověka, myšlení, vůli, rozhodování. Při tom hraje ústřední roli jazyk: právě jazykem si člověk zprostředkovává rozumění světu, ve

Sleva 21 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk a dialog: Výbor z textů

Autor: Čmejrková a kolektiv Světla

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
27 %
Výbor z díla české lingvistky Světly Čmejrkové představuje reflexi jejích mnohostranných vědeckých zájmů, za jejichž sjednocující koncept lze pokládat dialog a dialogičnost (v nejrůznějších podobách). V jedenácti oddílech jsou zařazeny články a studie věnované závažným teoretickým problémům (z oblasti filozofie jazyka, teorie komunikace, sémiotiky), ale rovněž články ukazující osobitý přístup

Sleva 27 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

O věrnosti překladu

Autor: František Štícha

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Věrnost překladu pojímá autor jako veskrze pozitivní hodnotu, o niž by mělo být usilováno, aniž jí lze v úhrnu jazykových prostředků cele dosáhnout. Poté, co je v první kapitole analyzován pojem věrnosti obecně, je v kapitole druhé, věnované jazyku beletrie, v kapitole třetí, věnované jazyku literatury faktu a literatury odborné, a v kapitole čtvrté, věnované shodám a rozdílům v překladech bible,

Sleva 32 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Úvod do teorie jazykové správnosti

Autor: Martin Beneš

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
21 %
Monografie Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami – jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními – inherentně normativními jazykovými pravidly,

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Syntax mluvené češtiny

Autor: Jana Hoffmann

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Východiskem dosavadních popisů syntaxe češtiny jsou převážně psané texty; syntax mluvených projevů (zejména těch nepřipravených a polopřipravených) byla zkoumána jen výjimečně. Členové autorského týmu vycházejí z přesvědčení, že lze popsat určité obecné charakteristiky běžně mluvené češtiny, které nepředstavují žádné „nepravidelnosti“ či „odchylky“, na pozadí textů samých. Zaměřují se na popis

Sleva 32 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Wikipedia - průvodce na cestě za informacemi

Autor: kolektiv

publisher: Computer Media

0 / 5
32 %
Mezinárodní internetová encyklopedie WIKIPEDIE je unikátní internetový projekt, pomocí kterého mají lidé zcela zdarma přístup k informacím. Wikipedie je jedinečná nejen v tom, že veškeré informace jsou poskytovány zadarmo, ale také v tom, že poměrně velká komunita lidí do encyklopedie přispívá a zcela dobrovolně se o informace stará a spravuje je bez nároku na jakékoliv ohodnocení

Sleva 32 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Velký ekonomický AČ / ČA slovník

publisher: Fraus

0 / 5
32 %
Nejrozsáhlejší ekonomické překladové slovníky vychází současně v knižní i elektronické podobě.

Sleva 32 % z běžně ceny 1 890 Kč

Naše cena: 1 285 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele