Registrace | Přihlášení


Jazykověda

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Jazyky světa - Historie a současnost - historie a současnost

Autor: Jozef Genzor

publisher: Lingea

0 / 5
29 %
Kniha uznávaného jazykovědce PhDr. Jozefa Genzora nabízí přehled téměř 2 000 jazyků všech kontinentů a je určena nejen zájemcům o lingvistickou antropologii, ale i pro všechny obdivovatele rozmanitosti našeho světa. - Vývoj tvarosloví a slovní zásoby od prajazyka až po současnost - Zajímavé informace v rámečcích - 200 poutavých fotografií - Mapy, schémata jazyků a ukázky písem - Podrobný

Sleva 29 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 703 Kč

Skladem

Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus + CD

Autor: Daniel Adam z Veleslavína

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Slovníky Daniela Adama z Veleslavína patří jak svým rozsahem, tak vlivem na český jazyk mezi nejvýznamnější díla v dějinách české lexikografie. Čeština se díky nim dostala mezi velké evropské jazyky a již na konci 16. stolení získala postavení určité míry jazykové vyspělosti, na níž mohlo v 19. století snadno navázat české národní obrození. Vydávané novodobé kritické vydání Nomenclatoru

Sleva 29 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

How to ask a professor: Politeness in Czech academic culture

Autor: Pavla Chejnová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace se věnuje zdvořilostním strategiím, které volí čeští univerzitní studenti při kontaktu s fakultou. Kniha se věnuje i zdvořilosti v České republice, např. diglosii (kontextům, v nichž je užívána spisovná či obecná čeština), jmennému a zájmennému oslovování v české společnosti a české akademické sféře, formulování žádostí v češtině v kontrastu k angličtině a dalším jazykům. Kniha zahrnuje

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Skladební funkce a pád v korpusu: Frekvenční analýza

Autor: Tomáš Jelínek

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
19 %
Cílem edice Studie z korpusové lingvistiky, vydávané Nakladatelstvím Lidové noviny a projektem Český národní korpus od roku 2006, je poskytovat prostor pro výzkum prováděný pomocí jazykových korpusů, tj. rozsáhlých souborů autentických textů v elektronické podobě. Výhodou takového přístupu je jeho empirická podstata, opakovatelnost postupů a důraz na živý jazyk a typický úzus. V edici jsou

Sleva 19 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Německá vlastní jména v češtině

Autor: Jana Matúšová

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
19 %
Vlastní jména německého původu jsou pevnou součástí dnešní slovní zásoby češtiny a svědky historických kontaktů Čechů a Němců na našem území. Ve třech oddílech knihy jsou představena příjmení, místní a pomístní jména, která zde vznikala a v jazykových kontaktech byla přejímána do češtiny. Jazykové rozbory uvedených tří druhů jmen z hlediska němčiny i češtiny doprovázejí historické pohledy na

Sleva 19 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Magie slova a textu Moskevská etnolingvistická škola

Autor: Nikita Iljič Tolstoj

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Etnolingvistika bývá nejčastěji charakterizována jako věda zabývající se vztahem jazyka a kultury. Pod touto obecnou definicí se však skrývá mnoho různých přístupů. To je způsobeno odlišně vymezovanými prvky předmětu etnolingvistiky nebo povahou tohoto vztahu, růzností materiálu, s nímž vědci pracují, či jiným pojímáním role jazyka v popisu a uchopování okolního světa. Kniha Magie slova a textu

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Interpretační sémantika - Úvod do textové teorie Françoise Rastiera

Autor: Tomáš Koblížek

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
17 %
Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice. Na jedné straně se v ní předpokládá, že význam každé výpovědi závisí na jazykovém systému, který mluvčí svou promluvou realizuje. Na druhé straně je v ní zohledněn fakt, že význam výpovědi je určován jedinečným kontextem, do nějž je zasazena, a konkrétní formou jejího uspořádání. V tomto ohledu je

Sleva 17 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Pravopisné křižovatky - Vyjmenovaná slova

publisher: Tobiáš

0 / 5
Pravopisné křižovatky – Vyjmenovaná slova vychází v edici Zatracená čeština. Je doplňujícím pracovním sešitem k nové řadě učebnic Českého jazyka pro 1. stupeň základní školy, která začíná vycházet v letošním roce (2015) v nakladatelství Tobiáš. Přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení pravopisu i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova s

Sleva 7 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Zvuková báze řečové komunikace - Fonetický a fonologický popis řeči - Fonetický a fonologický popis…

Autor: Radek Skarnitzl

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na zvukové systémy jazyků se věnuje segmentálním i prozodickým jevům z několika vzájemně se doplňujících hledisek. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu. Popis

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií

Autor: Mirjam Fried

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
17 %
Publikace představuje první systematický rozbor funkčního vývoje staročeských participií přítomných složených. Podrobná kvalitativní analýza, podepřená i kvantitativními pozorováními jejich distribuce v konkrétních kontextech, vychází z autentického textového materiálu a zaměřuje se na vztah mezi predikativní a atributivní funkcí. V centru pozornosti jsou principy vzájemného přizpůsobování mezi

Sleva 17 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

Mluvená čeština v auten.textech

Autor: Kolektiv autorů - Jana Hoffmannová,Olga Müllerová

publisher: H+H

0 / 5
29 %

Sleva 29 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Socializace do školního jazyka

Autor: Zuzana Šalamounová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
25 %
Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že se o něm mnohdy uvažuje jako o cizím jazyce svého druhu. Od chvíle, kdy děti vstupují do školy a stávají se žáky, se proto spolu s učením konkrétních poznatků učí také to, jakým způsobem o nich hovořit. Tento proces, označovaný jako socializace do školního jazyka,

Sleva 25 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Slovem svět - Příběhy mizejících jazyků - příběhy mizejících jazyků

Autor: Miroslav Černý

publisher: Dauphin

0 / 5
17 %
Jedním z aktuálních témat, jež na sebe v posledních letech strhávají vysokou míru pozornosti, jsou radikální změny na jazykové mapě světa. Bylo vyčísleno, že z přibližně 6000 jazyků, jimiž se v tuto chvíli na planetě aktivně hovoří, do konce 21. století rovná polovina zanikne. V knize Miroslava Černého se vydáme na vzrušující výpravu napříč naším umlkajícím světem a vyslechneme příběhy pěti

Sleva 17 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem u dodavatele

Morfologická homonymie v současné češtině - Studie z korpusové lingvistiky 22 - Studie z korpusové…

Autor: Vladimír Petkevič

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
19 %
V tomto svazku je na materiálu velkých korpusů řady SYN (SYN2010, SYN-2013PUB, SYN2015 a SYN) podrobně popsána morfologická homonymie v češtině, tj. homonymie slovních tvarů a jejich typů. Popis se zaměřuje jednak na morfologii vlastní, tj. vnitroparadigmatickou, jednak na morfologii nevlastní, tedy morfologii tvarů patřících do různých tvarových systémů téhož slovního druhu, odlišných slovních

Sleva 19 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

Školní pravidla českého pravopisu… do každé aktovky

Autor: neuveden

publisher: Lingea

0 / 5
29 %
Jsou určena především žákům základních škol, ale dobře poslouží i široké veřejnosti. Naleznete zde jednak stručné a přehledné poučení o pravopisných pravidlech doplněné množstvím příkladů a jednak rozsáhlý heslář s řadou užitečných a hlavně praktických informací. Kniha získala schvalovací doložku MŠMT pro ZŠ i SŠ. Aktuální slovní zásoba, nová slova a zeměpisné názvy Podrobné tvaroslovné informace

Sleva 29 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Jazyk v kontextu kultury - Dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky - Dvanáct statí z…

Autor: Jerzy Bartminski

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální metody zkoumání sémantických struktur jazyka, jež v mnohém připomínají kognitivní lingvistiku americké provenience, zároveň však navazují na nejlepší

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Mozaiky překladu - Translation Mosaics K devadesátému výročí narození Jiřího Levého - Translation…

Autor: Zuzana Jettmarová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autorka reaguje na soudobou snahu po metodologické inovaci translatologie jako integrované disciplíny. Analyzuje témata, která se v translatologii prosazují od r. 1990, a konfrontuje teoreticky i metodologicky českou tradici s hlavním proudem západní translatologie. Nadčasovost české teorie překladu Levého dokumentuje jak na základě empirického výzkumu, tak v současných teoreticko-metodologických

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Čeština v pohybu - Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
25 %
Monografie "Čeština v pohybu" uvádí výsledky vědecké práce kolektivu lingvistů KČJL PdF MU. Svůj výzkum zaměřili na měnící se jevy současné češtiny, jako je např. oblast propriální sféry, konkrétně užívání toponym a chrématonym, nebo přechylování cizích ženských příjmení. Tvaroslovnou problematiku řeší dvě kapitoly: o variantních tvarech přejatých slov a o sekundárních předložkách. Detailní je

Sleva 25 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Slovník české frazeologie a idiomatiky 5 Onomaziologický slovník - Onomaziologický slovník

Autor: Kolektiv autorů - František Čermák, kolektiv autorů

publisher: LEDA

0 / 5
29 %
Onomaziologický slovník zásadním způsobem doplňuje a sjednocuje dříve vydané čtyři díly Slovníku české frazeologie a idiomatiky. Zahrnuje frazémy a idiomy všech čtyř vydaných svazků, které změněnou organizací a způsobem prezentace spojuje dohromady podle jednotného hlediska, a to významu. Většina tradičních slovníků nabízí svá hesla tak, že v nich hledáme abecedně podle výchozího hesla, resp.

Sleva 29 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 419 Kč

Skladem

Nový encyklopedický slovník češtiny- komplet - 2 svazky

Autor: Kolektiv autorů - Petr Karlík,Marek Nekula,Jana Pleskalová

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
19 %
Publikace navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (NLN, 2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však výrazně přesahuje. Oběma slovníkům je nepochybně společné to, že se pokouší shrnout a vyložit nejdůležitější otázky struktury, fungování a vývoje češtiny i jejího popisu a všímá si přitom jak její mluvené a psané podoby, tak šíře

Sleva 19 % z běžně ceny 1 599 Kč

Naše cena: 1 295 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí