Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jazykověda

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií

Autor: Mirjam Fried

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Publikace představuje první systematický rozbor funkčního vývoje staročeských participií přítomných složených. Podrobná kvalitativní analýza, podepřená i kvantitativními pozorováními jejich distribuce v konkrétních kontextech, vychází z autentického textového materiálu a zaměřuje se na vztah mezi predikativní a atributivní funkcí. V centru pozornosti jsou principy vzájemného přizpůsobování mezi

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Šmírbuch jazyka českého - Slovník nekonvenční češtiny 1945-1989 - Slovník nekonvenční češtiny…

Autor: Patrik Ouředník

publisher: Volvox Globator

0 / 5
23 %
Slovník Patrika Ouředníka nabízí jinou češtinu, než jsme zvyklí. Ouředník ji důmyslně označuje neterminologicky jako „češtinu nekonvenční" – její hranice je dost těžké přesně vymezit. Zahrnuje pojmenování a frazeologismy, které nejsou v žádných slovníkových příručkách, ale i ty, které zná třeba i akademický Slovník spisovného jazyka českého. Jsou tu prvky z argotu, slangů, ale i běžné hovorové,

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Mluvená čeština v auten.textech

Autor: Kolektiv autorů - Jana Hoffmannová,Olga Müllerová

publisher: H+H

0 / 5
32 %

Sleva 32 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Socializace do školního jazyka

Autor: Zuzana Šalamounová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že se o něm mnohdy uvažuje jako o cizím jazyce svého druhu. Od chvíle, kdy děti vstupují do školy a stávají se žáky, se proto spolu s učením konkrétních poznatků učí také to, jakým způsobem o nich hovořit. Tento proces, označovaný jako socializace do školního jazyka,

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Slovem svět - Příběhy mizejících jazyků - příběhy mizejících jazyků

Autor: Miroslav Černý

publisher: Dauphin

0 / 5
21 %
Jedním z aktuálních témat, jež na sebe v posledních letech strhávají vysokou míru pozornosti, jsou radikální změny na jazykové mapě světa. Bylo vyčísleno, že z přibližně 6000 jazyků, jimiž se v tuto chvíli na planetě aktivně hovoří, do konce 21. století rovná polovina zanikne. V knize Miroslava Černého se vydáme na vzrušující výpravu napříč naším umlkajícím světem a vyslechneme příběhy pěti

Sleva 21 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Morfologická homonymie v současné češtině - Studie z korpusové lingvistiky 22 - Studie z korpusové…

Autor: Vladimír Petkevič

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
V tomto svazku je na materiálu velkých korpusů řady SYN (SYN2010, SYN-2013PUB, SYN2015 a SYN) podrobně popsána morfologická homonymie v češtině, tj. homonymie slovních tvarů a jejich typů. Popis se zaměřuje jednak na morfologii vlastní, tj. vnitroparadigmatickou, jednak na morfologii nevlastní, tedy morfologii tvarů patřících do různých tvarových systémů téhož slovního druhu, odlišných slovních

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk v kontextu kultury - Dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky - Dvanáct statí z…

Autor: Jerzy Bartminski

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální metody zkoumání sémantických struktur jazyka, jež v mnohém připomínají kognitivní lingvistiku americké provenience, zároveň však navazují na nejlepší

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Mozaiky překladu - Translation Mosaics K devadesátému výročí narození Jiřího Levého - Translation…

Autor: Zuzana Jettmarová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autorka reaguje na soudobou snahu po metodologické inovaci translatologie jako integrované disciplíny. Analyzuje témata, která se v translatologii prosazují od r. 1990, a konfrontuje teoreticky i metodologicky českou tradici s hlavním proudem západní translatologie. Nadčasovost české teorie překladu Levého dokumentuje jak na základě empirického výzkumu, tak v současných teoreticko-metodologických

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Čeština v pohybu - Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Monografie "Čeština v pohybu" uvádí výsledky vědecké práce kolektivu lingvistů KČJL PdF MU. Svůj výzkum zaměřili na měnící se jevy současné češtiny, jako je např. oblast propriální sféry, konkrétně užívání toponym a chrématonym, nebo přechylování cizích ženských příjmení. Tvaroslovnou problematiku řeší dvě kapitoly: o variantních tvarech přejatých slov a o sekundárních předložkách. Detailní je

Sleva 29 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Slovník české frazeologie a idiomatiky 5 Onomaziologický slovník - Onomaziologický slovník

Autor: František Čermák

publisher: LEDA

0 / 5
32 %
Onomaziologický slovník zásadním způsobem doplňuje a sjednocuje dříve vydané čtyři díly Slovníku české frazeologie a idiomatiky. Zahrnuje frazémy a idiomy všech čtyř vydaných svazků, které změněnou organizací a způsobem prezentace spojuje dohromady podle jednotného hlediska, a to významu. Většina tradičních slovníků nabízí svá hesla tak, že v nich hledáme abecedně podle výchozího hesla, resp.

Sleva 32 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 401 Kč

Skladem

Nový encyklopedický slovník češtiny- komplet - 2 svazky

Autor: Kolektiv autorů - Petr Karlík,Marek Nekula,Jana Pleskalová

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
Publikace navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (NLN, 2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však výrazně přesahuje. Oběma slovníkům je nepochybně společné to, že se pokouší shrnout a vyložit nejdůležitější otázky struktury, fungování a vývoje češtiny i jejího popisu a všímá si přitom jak její mluvené a psané podoby, tak šíře

Sleva 23 % z běžně ceny 1 599 Kč

Naše cena: 1 231 Kč

Skladem

Slovník afixů užívaných v češtině

Autor: Josef Šimandl

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Slovník afixů zpracovává předpony (prefixy) a přípony (sufixy), představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům. Je to tedy kompendium popisující všechny důležité odvozovací prvky slov užívaných v současných českých textech – včetně slov přejatých. Netradiční pohled na tvoření slov od afixů dává trochu odlišný obraz než běžný směr od derivátů: do ohniska

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich

Autor: Alena Šimečková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
Německo-české jazykové srovnání stojí v centru zájmu různých akademických pracovišť v České republice i zahraničí. Z toho pramení mj. i potřeba platformy, jež by přispěla k výměně zkušeností a poznatků mezi jednotlivými badateli v této oblasti výzkumu. Cílem nové bibliografie je proto dokumentace kontrastivních analýz výše zmíněného jazykového páru, a to z perspektivy různých lingvistických

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace vychází z materiálů shromážděných v rámci Polsko-českého a česko-polského překladatelského semináře realizovaného na Filozofické fakultě UK. Obsahuje originální i přeložené verze několika uměleckých textů (povídky, drama, reportáže) doplněné odborným komentářem shrnujícím nejčastější problémy spojené s překladem a způsob jejich řešení či nejčastější chyby a jejich analýzu. Na komentář

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí