Registrace | Přihlášení


Jazykověda

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Gramatika a korupus 2007

Autor: kolektiv autorů

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Velké elektronické jazykové korpusy se staly během posledních zhruba patnácti let pro lingvisty vyzývavou realitou, která volá nejen po nových metodách, ale i po nových cílech výzkumu přirozených jazyků. Teprve tyto korpusy umožňují systematický výzkum a poznání např. toho, jak jsou v psané češtině 21. století u cizích jmen zakončených na -e (Goethe, Hesse atd.) distribuovány tvary genitivu s

Sleva 27 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Martiniana - Studie o latinském humanismu v českých zemích - Studie o latinském humanismu v českých…

Autor: Jan Martínek

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Sborník prací přináší výběr obecných statí z bohaté publikační činnosti našeho předního neolatinisty Jana Martínka (*1924). Obsahuje 39 studií týkajících se zejména latinského humanistického básnictví, ale i onomastiky, knihovědy a dalších oblastí humanitních věd. Články jsou otištěny v české verzi s cizojazyčným resumé, v případě, že byly původně napsány v jiném jazyce (němčina, latina), přináší

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Dějiny nové moderny 3 - Věk horizontál

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Papoušek,Vladimír Papoušek

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Třetí díl experimentální koncepce dějin české literatury. Období 1935–1947 přináší řadu proměn moderny, její konfrontaci s kataklyzmatickými historickými událostmi, s ideologií, s momenty, kdy svoboda kreace a myšlenky byla nahrazována mocenskou kontrolou. Tyto faktory způsobují nezbytnost redefinice modernistických konceptů, promýšlení vztahu mezi individuální existencí, ideálem a reálnými

Sleva 27 % z běžně ceny 855 Kč

Naše cena: 624 Kč

Skladem

O věrnosti překladu

Autor: František Štícha

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Věrnost překladu pojímá autor jako veskrze pozitivní hodnotu, o niž by mělo být usilováno, aniž jí lze v úhrnu jazykových prostředků cele dosáhnout. Poté, co je v první kapitole analyzován pojem věrnosti obecně, je v kapitole druhé, věnované jazyku beletrie, v kapitole třetí, věnované jazyku literatury faktu a literatury odborné, a v kapitole čtvrté, věnované shodám a rozdílům v překladech bible,

Sleva 27 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Syntax mluvené češtiny

Autor: Jana Hoffmannová

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Východiskem dosavadních popisů syntaxe češtiny jsou převážně psané texty; syntax mluvených projevů (zejména těch nepřipravených a polopřipravených) byla zkoumána jen výjimečně. Členové autorského týmu vycházejí z přesvědčení, že lze popsat určité obecné charakteristiky běžně mluvené češtiny, které nepředstavují žádné „nepravidelnosti“ či „odchylky“, na pozadí textů samých. Zaměřují se na popis

Sleva 27 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus + CD

Autor: Daniel Adam z Veleslavína

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Slovníky Daniela Adama z Veleslavína patří jak svým rozsahem, tak vlivem na český jazyk mezi nejvýznamnější díla v dějinách české lexikografie. Čeština se díky nim dostala mezi velké evropské jazyky a již na konci 16. stolení získala postavení určité míry jazykové vyspělosti, na níž mohlo v 19. století snadno navázat české národní obrození. Vydávané novodobé kritické vydání Nomenclatoru

Sleva 27 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 474 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí