Registrace | Přihlášení


Jazykověda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

Autor: Lucie Saicová Římalová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

4 / 5
15 %
Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu. Této problematiky se dotýkají nejprve české překlady pěti původně anglických studií: Tyto studie, například od Nicholase Evanse, Stevena Levinsona, Raymonda W. Gibbse nebo Luca Steelse, akcentují určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná pozornost,

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Jaghnóbsko-český slovník

Autor: Ľubomír Novák

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Jaghnóbština - jeden ze severovýchodních íránských jazyků - patří spolu s osetštinou k jediným dnes žijícím ze skupiny tzv. skythských jazyků. Jaghnóbskočeský slovník představuje vůbec první českou studii tohoto jazyka. Byl sestaven zejména ze zdrojů tištěných v ruštině a tádžičtině – základem byly publikované slovníky a slovníčky jaghnóbštiny připojené k různým vědeckým pracím – a dále z

Sleva 15 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Jazykové právo a slovanské jazyky

Autor: Kolektiv autorů - Hana Gladkova,Kina Vačkova

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Monografie Jazykové právo a slovanské jazyky je příspěvkem Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky pro jednání XV. Mezinárodního sjezdu slavistů v Minsku. Je publikační přípravou stejnojmenného tematického bloku, který komise na sjezdu organizuje.

Sleva 15 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk jako stigma? - Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických…

Autor: Zuzanna Bedřichová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných v databance ROMi (databanka psaného a mluveného projevu romských dětí a mládeže v češtině). Autorka se zaměřuje především na stigmatizující potenciál zkoumaných chyb, jemuž dosud nebyla v české lingvistice věnována dostatečná pozornost.

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

English Copular Verbs - A contrastive corpus-supported view

Autor: Markéta Malá

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
The book English Copular Verbs presents a contrastive view of English copulas and their Czech translation counterparts. Since the repertory of copular verbs is much narrower in Czech than in English, the translation counterparts display a variety of formally divergent means rendering into Czech the meanings carried by the English copulas, such as the speaker´s epistemic stance or an evaluation of

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování - Osvojování a vyučování

Autor: Karel Šebesta

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, výzkumné metody, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území poměrně rychle, a proto slovník doplňuje terminologii, která je prozatím ještě stále poněkud nerozvinutá, neustálená a poměrně závislá na terminologii cizí, především anglické.

Sleva 15 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

Autor: Jaroslav Mašín

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími. Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou oblast, koncentruje se práce na mluvní akty žádost/prosba. Cílem práce je popsat, jak si dva studenti češtiny osvojovali tyto mluvní akty během jednoročního intenzivního kurzu. Výsledky jsou zobecněny a

Sleva 15 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Interpretační sémantika - Úvod do textové teorie Françoise Rastiera

Autor: Tomáš Koblížek

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice. Na jedné straně se v ní předpokládá, že význam každé výpovědi závisí na jazykovém systému, který mluvčí svou promluvou realizuje. Na druhé straně je v ní zohledněn fakt, že význam výpovědi je určován jedinečným kontextem, do nějž je zasazena, a konkrétní formou jejího uspořádání. V tomto ohledu je

Sleva 15 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií

Autor: Mirjam Fried

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Publikace představuje první systematický rozbor funkčního vývoje staročeských participií přítomných složených. Podrobná kvalitativní analýza, podepřená i kvantitativními pozorováními jejich distribuce v konkrétních kontextech, vychází z autentického textového materiálu a zaměřuje se na vztah mezi predikativní a atributivní funkcí. V centru pozornosti jsou principy vzájemného přizpůsobování mezi

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavateleOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí