Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jazykověda

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

4 / 5
24 %
Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu. Této problematiky se dotýkají nejprve české překlady pěti původně anglických studií: Tyto studie, například od Nicholase Evanse, Stevena Levinsona, Raymonda W. Gibbse nebo Luca Steelse, akcentují určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná pozornost,

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

Autor: Jaroslav Mašín

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími.

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Tackling the Complexity in Speech

Autor: Oliver Niebuhr , Radek Skarnitzl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
Tackling the Complexity in Speech je kniha vycházející z předpokladu, že složitost je něco, co je od lidské řeči neoddělitelné, a to jak v oblasti řečového signálu, tak i řečového chování lidí. Je zřejmé, že jakékoli zkoumání řeči musí s touto složitostí počítat a zohlednit ji. Vědci zabývající se řečí - bez ohledu na jejich užší specializaci - se snaží objevovat, organizovat a modelovat složité

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Kašubština v jazykovém kontaktu

Autor: Vladislav Knoll

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
Kašubština je malý západoslovanský jazyk, o němž přes jeho blízkost češtině v Čechách mnoho nevíme. Přitom jeho osud v moderní době významně ovlivnily velké politické změny, které známe i z naší historie. A právě na pozadí těchto změn jazyk ve 20. století vznikal. Tato kniha vysvětluje, jakým způsobem se kašubština vymaňovala ze silného německého vlivu a vstřebávala sílící vliv nového majoritního

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Jaghnóbsko-český slovník

Autor: Ľubomír Novák

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
Jaghnóbština - jeden ze severovýchodních íránských jazyků - patří spolu s osetštinou k jediným dnes žijícím ze skupiny tzv. skythských jazyků.

Sleva 24 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Když začínáme mluvit… - Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte

Autor: Lucie Saicová Římalová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
Publikace zkoumá tzv. jednoslovné období osvojování jazyka dítětem, kterému zatím nebyla v češtině věnována větší pozornost. Sleduje, jaké prostředky dítě ve věku 12–18 měsíců užívá při komunikaci s blízkými dospělými a jak se repertoár těchto prostředků proměňuje. Zabývá se prvními signály gramatiky – spojováním prostředků různého druhu, prvními projevy ohýbání slov, vyjadřováním záporu –, ale

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk jako stigma? - Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických

Autor: Zuzanna Bedřichová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných v databance ROMi (databanka psaného a mluveného projevu romských dětí a mládeže v češtině). Autorka se zaměřuje především na stigmatizující potenciál zkoumaných chyb, jemuž dosud nebyla v české lingvistice věnována dostatečná pozornost.

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Jazykové právo a slovanské jazyky

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
Monografie Jazykové právo a slovanské jazyky je příspěvkem Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky pro jednání XV. Mezinárodního sjezdu slavistů v Minsku. Je publikační přípravou stejnojmenného tematického bloku, který komise na sjezdu organizuje.

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií

Autor: Mirjam Fried

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
Publikace představuje první systematický rozbor funkčního vývoje staročeských participií přítomných složených. Podrobná kvalitativní analýza, podepřená i kvantitativními pozorováními jejich distribuce v konkrétních kontextech, vychází z autentického textového materiálu a zaměřuje se na vztah mezi predikativní a atributivní funkcí. V centru pozornosti jsou principy vzájemného přizpůsobování mezi

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Interpretační sémantika - Úvod do textové teorie Françoise Rastiera

Autor: Tomáš Koblížek

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice.

Sleva 24 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem u dodavatele

Literární onomastika - Antroponyma

Autor: Žaneta Dvořáková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Výzkum se opírá o metodologicko-teoretické poznatky, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele