Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jazykověda

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

4 / 5
20 %
Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu. Této problematiky se dotýkají nejprve české překlady pěti původně anglických studií: Tyto studie, například od Nicholase Evanse, Stevena Levinsona, Raymonda W. Gibbse nebo Luca Steelse, akcentují určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná pozornost,

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Jaghnóbsko-český slovník

Autor: Ľubomír Novák

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Jaghnóbština - jeden ze severovýchodních íránských jazyků - patří spolu s osetštinou k jediným dnes žijícím ze skupiny tzv. skythských jazyků.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

English Copular Verbs - A contrastive corpussupported view

Autor: Markéta Malá

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
The book English Copular Verbs presents a contrastive view of English copulas and their Czech translation counterparts.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Kašubština v jazykovém kontaktu

Autor: Vladislav Knoll

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kašubština je malý západoslovanský jazyk, o němž přes jeho blízkost češtině v Čechách mnoho nevíme. Přitom jeho osud v moderní době významně ovlivnily velké politické změny, které známe i z naší historie. A právě na pozadí těchto změn jazyk ve 20. století vznikal. Tato kniha vysvětluje, jakým způsobem se kašubština vymaňovala ze silného německého vlivu a vstřebávala sílící vliv nového majoritního

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk jako stigma? - Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických

Autor: Zuzanna Bedřichová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných v databance ROMi (databanka psaného a mluveného projevu romských dětí a mládeže v češtině). Autorka se zaměřuje především na stigmatizující potenciál zkoumaných chyb, jemuž dosud nebyla v české lingvistice věnována dostatečná pozornost.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Jazykové právo a slovanské jazyky

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Monografie Jazykové právo a slovanské jazyky je příspěvkem Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky pro jednání XV. Mezinárodního sjezdu slavistů v Minsku. Je publikační přípravou stejnojmenného tematického bloku, který komise na sjezdu organizuje.

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Druhý a cizí jazyk - Osvojování a vyučování

Autor: Karel Šebesta , kol.

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, výzkumné metody, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území poměrně rychle, a proto slovník doplňuje terminologii, která je prozatím ještě stále poněkud nerozvinutá, neustálená a poměrně závislá na terminologii cizí, především anglické.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

Autor: Jaroslav Mašín

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími.

Sleva 20 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií

Autor: Mirjam Fried

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Publikace představuje první systematický rozbor funkčního vývoje staročeských participií přítomných složených. Podrobná kvalitativní analýza, podepřená i kvantitativními pozorováními jejich distribuce v konkrétních kontextech, vychází z autentického textového materiálu a zaměřuje se na vztah mezi predikativní a atributivní funkcí. V centru pozornosti jsou principy vzájemného přizpůsobování mezi

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Studie z aplikované lingvistiky 2014 -special - Studies in Applied Linguistics. Special issue:…

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
The Language Education Policy Profile of the Council of Europe — the example of Austria / Rudolf de Cillia

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Literární onomastika - Antroponyma

Autor: Žaneta Dvořáková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Výzkum se opírá o metodologicko-teoretické poznatky, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


booktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele