Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jazykověda

Skladební funkce a pád v korpusu: Frekvenční analýza

Autor: Tomáš Jelínek

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Cílem edice Studie z korpusové lingvistiky, vydávané Nakladatelstvím Lidové noviny a projektem Český národní korpus od roku 2006, je poskytovat prostor pro výzkum prováděný pomocí jazykových korpusů, tj. rozsáhlých souborů autentických textů v elektronické podobě. Výhodou takového přístupu je jeho empirická podstata, opakovatelnost postupů a důraz na živý jazyk a typický úzus. V edici jsou

Sleva 24 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Německá vlastní jména v češtině

Autor: Jana Matúšová

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Vlastní jména německého původu jsou pevnou součástí dnešní slovní zásoby češtiny a svědky historických kontaktů Čechů a Němců na našem území.

Sleva 24 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem u dodavatele

Morfologická homonymie v současné češtině - Studie z korpusové lingvistiky 22

Autor: Vladimír Petkevič

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
V tomto svazku je na materiálu velkých korpusů řady SYN (SYN2010, SYN-2013PUB, SYN2015 a SYN) podrobně popsána morfologická homonymie v češtině, tj. homonymie slovních tvarů a jejich typů. Popis se zaměřuje jednak na morfologii vlastní, tj. vnitroparadigmatickou, jednak na morfologii nevlastní, tedy morfologii tvarů patřících do různých tvarových systémů téhož slovního druhu, odlišných slovních

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Nesoužití

Autor: Václav Velčovský

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Fungování jazyka ve společnosti je jedním z klíčových témat současnosti. Aktuální výzvy multikulturní společnosti vedou k novému definování postojů k jazyku, k úloze státu a obecněji k naplňování jazykových práv každého jednotlivce. V předkládané knize je představena teorie jazykové politiky, jejíž základní modely jsou následně uplatněny na české země od konce 18. do poloviny 20. století,

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem

Překladová čeština a její charakteristiky

Autor: Lucie Chlumská

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Ačkoli překladová literatura tvoří v českém prostředí více než třetinu knižní produkce, čeština v překladech doposud nebyla podrobena systematické kvantitativní analýze. Cílem tohoto svazku je proto popsat charakteristické rysy překladové češtiny ve srovnání s češtinou v původně českých (nepřekladových) textech pomocí metod korpusové translatologie. Analýza byla provedena na základě rozsáhlého

Sleva 24 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk a dialog: Výbor z textů

Autor: Čmejrková a kolektiv Světla

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Výbor z díla české lingvistky Světly Čmejrkové představuje reflexi jejích mnohostranných vědeckých zájmů, za jejichž sjednocující koncept lze pokládat dialog a dialogičnost (v nejrůznějších podobách). V jedenácti oddílech jsou zařazeny články a studie věnované závažným teoretickým problémům (z oblasti filozofie jazyka, teorie komunikace, sémiotiky), ale rovněž články ukazující osobitý přístup

Sleva 24 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem u dodavatele

Kvantitativní analýza kontextu

Autor: Cvrček Václav

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
O klíčové povaze kontextu při analýze jazykových jevů se v jazykovědě obecně nepochybuje. Bezesporný je jeho význam při analýze sémantiky slov. Kvantitativní analýza, popsaná v této knize, se zabývá tím, jaké jsou obecné charakteristiky kontextu, co můžeme považovat za anomální a co za běžné a jak je možné hodnoty v kontextu slov naměřené lingvisticky interpretovat.

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Odraz jazykových změn v synchronních korpusech

Autor: Křen Michal

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Tento svazek představuje diachronní pohled na synchronní psané korpusy řady SYN, které zachycují blízké stavy jazyka. Cílem práce bylo především zjištění možností a mezí detekce vývojových tendencí v jazyce na materiálu korpusů této řady, mezi vedlejší patří také vyhodnocení jejich složení.

Sleva 24 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele