Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jazykověda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kvantitativní analýza kontextu - Studie z korpusové lingvistiky 18

Autor: Václav Cvrček

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
O klíčové povaze kontextu při analýze jazykových jevů se v jazykovědě obecně nepochybuje. Bezesporný je jeho význam při analýze sémantiky slov. Kvantitativní analýza, popsaná v této knize, se zabývá tím, jaké jsou obecné charakteristiky kontextu, co můžeme považovat za anomální a co za běžné a jak je možné hodnoty v kontextu slov naměřené lingvisticky interpretovat.

Sleva 23 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Odraz jazykových změn v synchronních korpusech - Studie z korpusové lingvistiky 19

Autor: Michal Křen

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
Tento svazek představuje diachronní pohled na synchronní psané korpusy řady SYN, které zachycují blízké stavy jazyka. Cílem práce bylo především zjištění možností a mezí detekce vývojových tendencí v jazyce na materiálu korpusů této řady, mezi vedlejší patří také vyhodnocení jejich složení.

Sleva 23 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Nesoužití - Česko-německá jazyková politika 18.-20. století

Autor: Václav Velčovský

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
Fungování jazyka ve společnosti je jedním z klíčových témat současnosti. Aktuální výzvy multikulturní společnosti vedou k novému definování postojů k jazyku, k úloze státu a obecněji k naplňování jazykových práv každého jednotlivce. V předkládané knize je představena teorie jazykové politiky, jejíž základní modely jsou následně uplatněny na české země od konce 18. do poloviny 20. století,

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Překladová čeština a její charakteristiky

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
Ačkoli překladová literatura tvoří v českém prostředí více než třetinu knižní produkce, čeština v překladech doposud nebyla podrobena systematické kvantitativní analýze. Cílem tohoto svazku je proto popsat charakteristické rysy překladové češtiny ve srovnání s češtinou v původně českých (nepřekladových) textech pomocí metod korpusové translatologie. Analýza byla provedena na základě rozsáhlého

Sleva 23 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Život ve slovech, slova v životě - Procházka labyrintem českých nářečí - Procházka labyrintem…

Autor: Kolektiv autorů - Stanislava Koloferová,Milena Šipková

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
Pochybovat o tom, že tradiční nářečí zanikají, může už jen málokdo. I dnes však po nich zůstává bohatství slov a slovních obratů. Nesou v sobě odraz dávné historie a vypovídají o tom, jak lidé dříve žili, jak uvažovali, jak pociťovali, prožívali a vůbec vnímali svět okolo sebe. Knížka autorského kolektivu pracovníků dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nám mnohá z

Sleva 23 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk a dialog: Výbor z textů

Autor: Světla Čmejrková

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
Výbor z díla české lingvistky Světly Čmejrkové představuje reflexi jejích mnohostranných vědeckých zájmů, za jejichž sjednocující koncept lze pokládat dialog a dialogičnost (v nejrůznějších podobách). V jedenácti oddílech jsou zařazeny články a studie věnované závažným teoretickým problémům (z oblasti filozofie jazyka, teorie komunikace, sémiotiky), ale rovněž články ukazující osobitý přístup

Sleva 23 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem u dodavatele

Skladební funkce a pád v korpusu: Frekvenční analýza

Autor: Tomáš Jelínek

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
Cílem edice Studie z korpusové lingvistiky, vydávané Nakladatelstvím Lidové noviny a projektem Český národní korpus od roku 2006, je poskytovat prostor pro výzkum prováděný pomocí jazykových korpusů, tj. rozsáhlých souborů autentických textů v elektronické podobě. Výhodou takového přístupu je jeho empirická podstata, opakovatelnost postupů a důraz na živý jazyk a typický úzus. V edici jsou

Sleva 23 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Německá vlastní jména v češtině

Autor: Jana Matúšová

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
Vlastní jména německého původu jsou pevnou součástí dnešní slovní zásoby češtiny a svědky historických kontaktů Čechů a Němců na našem území. Ve třech oddílech knihy jsou představena příjmení, místní a pomístní jména, která zde vznikala a v jazykových kontaktech byla přejímána do češtiny. Jazykové rozbory uvedených tří druhů jmen z hlediska němčiny i češtiny doprovázejí historické pohledy na

Sleva 23 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Morfologická homonymie v současné češtině - Studie z korpusové lingvistiky 22 - Studie z korpusové…

Autor: Vladimír Petkevič

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
V tomto svazku je na materiálu velkých korpusů řady SYN (SYN2010, SYN-2013PUB, SYN2015 a SYN) podrobně popsána morfologická homonymie v češtině, tj. homonymie slovních tvarů a jejich typů. Popis se zaměřuje jednak na morfologii vlastní, tj. vnitroparadigmatickou, jednak na morfologii nevlastní, tedy morfologii tvarů patřících do různých tvarových systémů téhož slovního druhu, odlišných slovních

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem u dodavatele

Nový encyklopedický slovník češtiny- komplet - 2 svazky

Autor: Kolektiv autorů - Petr Karlík,Marek Nekula,Jana Pleskalová

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
Publikace navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (NLN, 2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však výrazně přesahuje. Oběma slovníkům je nepochybně společné to, že se pokouší shrnout a vyložit nejdůležitější otázky struktury, fungování a vývoje češtiny i jejího popisu a všímá si přitom jak její mluvené a psané podoby, tak šíře

Sleva 23 % z běžně ceny 1 599 Kč

Naše cena: 1 231 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí