Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - Jindřiška Perušičová

Diabetes mellitus a respirační systém

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
V již 17. svazku známé edice Současná diabetologie autorka upozorňuje na skutečnost, že nemocní s diabetem mají ve srovnání s nediabetiky 4,4krát vyšší riziko systémových infekcí. Sleduje, zda, a pokud ano, jak plicní nemoci souvisejí s epidemicky rozšířeným onemocněním moderní doby, jakým bezesporu diabetes mellitus je. Publikace je přínosná jak pro internisty, tak pro pneumology.

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Kontroverze v diabetologii

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Diabetologie je jedním z nejdynamičtějších oborů současné medicíny, a to jak v oblasti základního výzkumu, tak jeho aplikací v diagnostice a terapii. Rychlý vývoj poznatků s sebou zákonitě nese řadu protichůdných interpretací, proto již od roku 2006 je kontroverzím v diabetologii jednou za dva roky věnován kongres známý pod zkratkou CODY (Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močové

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Ledviny jsou již mnoho let v centru zájmu diabetologie, zejména s ohledem na závažnost diabetické nefropatie. Vztah diabetu a ledvin je však podstatně komplexnější – ledviny jsou orgánem spolupodílejícím se na manifestaci DM 2. typu., onemocnění ledvin bývá spojeno se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob (kardiorenální syndrom). Významnou novinkou posledních let pak je zavedení gliflozinů –

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a endokrinologie

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Diabetes mellitus a endokrinologie je zcela určitě nejstarším medicínskym interdisciplinárním spojením v historii diabetologie. Publikace je 13. svazkem edice Současná medicína a autorka v ní přináší čtenářům zajímavé informace o tom, jak v minulosti (i dosti vzdálené) lékaři nahlíželi na diabetes ve spojení s postižením dalších žláz s vnitřní sekrecí. V knížce se věnuje především takovým

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem 2014

Autor: Jindřiška Perušičová (ed.)

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 % Novinka
Podobně jako v loňském roce byl vyvrcholením ediční řady Současná diabetologie titul věnovaný aktuálnímu stavu perorální léčby DM, v roce 2014 je podobný titul věnován injekční léčbě DM, přesněji s důrazem na injekční léčbu DM2.

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění - Kardiabetes

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Publikace je již 15. svazkem edice Současná diabetologie a věnuje se především problematice vyššího rizika rozvoje koronárních srdečních nemocí, mozkové mrtvice a úmrtí na cévní choroby u nemocných s diabetem v porovnání s nemocnými bez diabetu, pojednává i o jiném typu srdečního onemocnění u nemocných diabetem, a to svalové funkční chorobě, která se nazývá diabetická kardiomyopatie.

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Častými komplikacemi u diabetiků jsou zažívací obtíže, které v různém rozsahu a stupni postihují více než polovinu diabetiků. Publikace, která je 16. svazkem úspěšné edice Současná diabetologie, se věnuje všem orgánům a tkáním patřícím do gastroenterologického systému, které jsou přítomností DM2 více či méně ovlivněny. Současná doba je charakteristická obrovským množstvím informací, které jsou

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Prediabetes, prehypertenze, dyslipidemie a metabolický syndrom

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Medicína celosvětově se v poslední době stále zřetelněji přiklání k odhalování časných stadií metabolických onemocnění a k možnostem jejich léčebných intervencí. Také diabetologie nejenom zaznamenává v posledních letech akcelerovaný vývoj zásadních etiopatogenetických poznatků, který významně zasahuje i do koncepčních změn, ale součástí posunu tradičního paradigmatu je důraz na prediabetes a s

Sleva 24 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 756 Kč

Skladem

Co je nového na cestě od diabezity po kardiabetes

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Geum

0 / 5
24 %
Sborník prací předních českých kardiologů a diabetologů věnovaný problematice metabolického syndromu, především obezitě, dyslipidémii, diabetes mellitus a hypertenzi. Autoři zpracovávají jak odborný základ problematiky v podobě genetiky a epidemilogie onemocnění, tak aktuální výsledky a závěry klinických studií a praktické výstupy pro denní lékařskou praxi. Kniha je určena jak praktickým lékařům,

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Léčba inzulínem (závěry pracovních workshopů)

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Geum

0 / 5
24 %
Publikace shrnuje závěry pěti poděbradských workshopů věnovaných inzulínové léčbě obou typů diabetu. Autory připojených komentářů jsou prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA a doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

Sleva 24 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a reprodukční funkce

Autor: Kolektiv autorů - Pavlína Piťhová,Jindřiška Perušičová,Libor Zámečník

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Až do začátku nového tisíciletí byly poruchy sexuálních funkcí u mužů i žen s diabetem spíše přehlíženou problematikou. V posledních letech již je známa řada onemocnění, léků i situací, které přispívají k erektilní dysfunkci. Kromě psychologických onemocnění (deprese, psychózy, úzkostné stavy ap.) jsou to také cévní choroby (periferní vaskulární nemoci a hypertenze), neurologická onemocnění

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a mozek

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Diabetes mellitus 2. typu je metabolickou nemocí, která postihuje mnoho systémů lidského těla, cerebrálně-nervový systém nevyjímaje. Dnes již existuje velké množství experimentálních i klinických studií a sledování, které každým dnem dokazují a potvrzují spletité vzájemné vztahy mezi symptomy celého metabolického syndromu včetně diabetes mellitus 2. typu s činností mozku. Knížku o diabetu a mozku

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Perorální léčba diabetu 2013 - Průvodce pro každodenní praxi

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Výskyt diabetes mellitus, zejména 2. typu, v současné době stoupá prakticky ve všech vyspělých zemích světa. Proto stále probíhá celosvětová diskuse o tom, jak léčebně přistupovat k nemocným s DM2. Cílem devátého svazku publikace z edice Současná diabetologie je jednak zdůraznit, že nejzásadnějším faktorem ovlivňujícím dlouhodobý výskyt komplikací u diabetiků je včasná diagnostika diabetu a jeho

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Diabetes mellitus v kostce

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Druhé aktualizované vydání úspešné publikace, která vyvolala velkou pozornost mezi diabetology, internisty i praktickými lékaři. V záplavě učebnic diabetologie přinesla tato stručná a přehledná příručka na malém prostoru ty nejdůležitejší poznatky nutné pro praktickou péči o nemocné s diabetem, ale např. i pro složení specializační zkoušky. Struktura 2. vydání zůstává stejná (typy diabetu,

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Diabetes mellitus - Onemocnění celého organismu

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 % Novinka
Diabetes mellitus se v posledních 20 letech stal centrálním tématem moderní medicíny. Komplikace diabetu jsou odpovědné za podstatnou část předčasných úmrtí (kardiovaskulární nemoci, selhání ledvin), trvalé invalidity (diabetická retinopatie) či velkého utrpení nemocných (diabetická neuropatie). Kromě těchto často zmiňovaných komplikací však diabetes zasahuje skutečně každý orgánový systém a

Sleva 24 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 452 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele