Registrace | Přihlášení


Odborná literatura - Jiří Hanuš

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Náboženství v globální občanské společnosti

publisher: Centrum pro studium demokracie

5 / 5
14 %
Kniha přináší reflexe o povaze občanské společnosti v éře globalizace a o rozmanitých pozitivních i negativních rolích, které v občanské společnosti mohou sehrávat náboženská společenství. Sborník je koncipován jako domácí interdisciplinární diskuse nad inspirativním zahraničním textem, jímž je esej renomovaného amerického sociologa Petera Bergera. Pozvání k diskusi přijali: Rita Collinsová, Jan

Sleva 14 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk na Moravě 19. století

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Reprezentativní publikace představuje více než třicet příspěvků od předních českých historiků (J. Malíř, P. Marek, M. Myška, C. Nečas, J. Pešek aj.) z univerzit, muzeí, archivů a pracovišť akademie věd na téma sociálního a profesního vývoje obyvatelstva v 19. století. Kompaktní dílo staví na prolínání zemského faktoru, velkých sociálních a kulturních dějin a na typologické biografii zajímavých

Sleva 17 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 413 Kč

Nedostupné

Ve znamení naděje - Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Sborník přednášek z teologického setkání, pořádaného CDK v dubnu 1996 v Brně. Příspěvky O.I. Štampacha, F.J. Holečka, M. Ryškové, J. Spousty, P. Filipiho, J. Smolíka, P. Fialy, V. Ventury, F. Kunetky.

Sleva 17 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 74 Kč

Nedostupné

Brno Vídni, Vídeň Brnu

publisher: Matice moravská

0 / 5
17 %
Publikace z řady postkonferenčních sborníků nabízí komparativní pohled na roli Brna v rámci sítě měst rakousko-uherské monarchie, přičemž zahrnuje oblast politiky, hospodářství, kultury, migrací a sociálních vazeb. Současně publikace v této souvislosti poukazuje na obrovský kulturní význam Vídně pro celou tehdejší podunajskou říši.

Sleva 17 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 145 Kč

Nedostupné

Tradice českého katolicismu ve 20. století

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Publikace přináší pohled na základní rysy českého katolicismu ve 20. století, na jeho proměny vzhledem k procesu sekularizace i vzhledem ke celospolečenským kontextům (ideologie a praxe nacismu a především komunismu). Důraz je kladem na kulturní fenomény, na filozoficko-historické interpretace tradic významných osobností katolického prostředí, na ekumenický kontext, na problémy, s nimiž se

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Nedostupné

Koncil a česká společnost - Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského…

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Druhý vatikánský koncil (1962-65) představuje jeden z klíčových momentů vývoje římskokatolické církve ve 20. století. Měl dalekosáhlý vliv na strukturu a procesy uvnitř církve a na jiné křesťanské konfese, náboženské a politické systémy, dokonce i na lidskou mentalitu. Publikace představuje jednu z interdisciplinárních diskusí na koncilní tma. Umožňuje čtenáři orientaci ve spletitých

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 124 Kč

Nedostupné

Vznik státu jako proces sekularizace - Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Bockenfordeho

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
První svazek edice Quaestiones quodlibetales obsahuje studii německého filosofa a historika Ernsta-Wolfganga Böcken­fördeho o sekularizaci politického a společenského řádu v Evropě a diskusi nad touto studií, k níž přijali pozvání čeští badatelé z oboru historie, teologie, práva, filosofie a sociologie. Publikace tak nabízí humanitně či sociálně­vědně zaměřenému čtenáři komplexní pohled na

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Sborník z vědecké konference Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948 s několika navazujícími příspěvky bilancuje bádání o budování občanské společnosti v českých zemích a ve střední Evropě, pro něž se půda nižších samosprávných svazků ukazovala jako zvláště významná. Mnozí historikové v této souvislosti dokonce hovoří o „škole demokracie“, kterou představoval především obecní a okresní

Sleva 14 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Autorita v abrahamských náboženstvích - Náboženské a politické aspekty autority v judaismu,…

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Sborník studií o pojetí náboženské a světské autority v dějinách a současnosti uvedených monoteistických náboženství. Jednotlivé příspěvky se věnují otázkám autority v zakladatelských nebo jiných významných textech, v raných i moderních dějinách a analyzují současné podoby chápání a uplatňování autority v těchto náboženstvích i v politických systémech z nich vycházejících. Úmyslem sborníku je

Sleva 14 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Sekularizace venkovského prostoru v 19. století

publisher: Thomas Tracy

0 / 5
17 %
Kolektivní monografie trojice autorů brněnské Masarykovy univerzity L. Fasory, J. Hanuše a J. Malíře otevírá dosud badatelsky neprozkoumané téma – sekularizaci venkovského prostoru v rámci střední Evropy v 19. století. Jednotlivé příspěvky publikace rozebírají pojem sekularizace a možnosti jeho užití v různých humanitních oborech a přinášejí konkrétní výsledky výzkumu domácích i zahraničních

Sleva 17 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - Pohledy na dějiny a současnost

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
17 %
Reprezentativní publikace mapuje hlavní obrysy vývoje i aktuální stav brněnské filozofické fakulty, která vždy patřila k předním českým vysokoškolským institucím a osobnosti s ní spjaté spoluurčovaly ráz celého regionu. Autoři se zaměřili jednak na politický a hospodářský vývoj fakulty a její vědecký přínos, jednak na vztah učitelů a žáků a na proměny vztahů mezi fakultou a dalšími společenskými

Sleva 17 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem u dodavatele

Evropa a její duchovní tvář - Eseje - komentáře - diskuse

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Kniha nabízí obsáhlou diskusi o náboženství v Evropě. Padesát českých historiků, politologů, sociologů, filosofů, teologů a dalších odborníků komentuje osm esejů renomovaných zahraničních autorů, věnovaných evropské náboženské, geografické a politické identitě (Brague, Diner), příčinám, formám a důsledkům sekularizace (Casanova, Gellner), vztahu náboženství a politiky (Maier, Walzer), a konečně

Sleva 17 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk na Moravě v první polovině 20. století

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Fasora,Jiří Hanuš,Jiří Malíř

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Soubor studií předních historiků i archivních pracovníků, jejichž biogramy zajímavých osobností působících na Moravě v době velkých společenských změn analyzují profesní a sociální vývoj těchto lidí. Na jejich příkladu se ale též zobrazují strukturální změny zemské společnosti v jejích rozličných vrstvách. Editorský kolektiv pod vedením profesora ­Jiřího Malíře se i tentokrát pokusil využít

Sleva 14 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 342 Kč

Nedostupné

Interpretace ruské revoluce 1917

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Sborník příspěvků z konference věnované revoluci ruské, která se konala na podzim v roce 2007 na půdě Filozofické fakulty MU v Brně a již zorganizovalo Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav AV ČR, v.v.i. a Centrum pro studium demokracie a kultury.

Sleva 17 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Primasové katolické církve - Země střední Evropy v čase komunismu

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Publikace přináší v českém i středoevropském prostředí unikátní perspektivu - zkoumá životy a roli primasů katolické církve v Československu, Polsku, Maďarsku, NDR, Rakousku a na Ukrajině v druhé polovině dvacátého století v čase komunismu v komparativním pohledu. Kniha si všímá až zarážejících rozdílů mezi první a druhou generací primasů. Jednotlivé příspěvky jsou věnovány kardinálům Josefu

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Křesťanství a romantismus

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Sborník z mezinárodního a interdisciplinárního kolokvia konaného v rámci Setkání zájemců o teologii Institutu ekumenických studií ve spolupráci s CDK v říjnu v roce 2010 v Praze. Přispěvatelé se zamýšlejí nad teologickými, historickými a literárními aspekty romantického hnutí a pokoušejí se vystihnout ambivalentní vztah mezi křesťanstvím různých konfesí a národními romantizujícími tendencemi.

Sleva 17 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Lenin - Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin? - Kontinuita a nebo diskontinuita ruských…

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Hanuš,Radomír Vlček

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Historie životního příběhu Vladimíra Iljiče Lenina, historie jeho „druhého života“ včetně vytvoření ikony vůdce světového proletariátu, která nepostrádá náboženský rozměr, je autorům této publikace vhodnou látkou k promýšlení zásadních otázek. Je působení této jistě charismatické osobnosti a jejího hnutí pochopitelné v rámci ruské politiky, myšlení a kultury? Nebo je možné mluvit o radikálním

Sleva 14 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 170 Kč

Nedostupné

Katolická církev v Československu 1945–1989

Autor: Kolektiv autorů - Stanislav Balík,Jiří Hanuš

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Kniha přináší moderní a současně velmi aktuální historický a politologický výklad událostí, které se týkají církevních i sociálně-kulturních novodobých dějin Československa. Vysvětluje nejen známé a již ve vědeckých diskusích diskutované okruhy problémů (např. průběh církevních procesů, vztah státu a církve, problém skryté církve, vztah římské a řecké církve), ale otevírá i celou řadu nových

Sleva 14 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 342 Kč

Nedostupné

Nostalgie v dějinách

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Tato knížka vznikla na základě kolokvia o tématu nostalgie, které uspořádal Historický ústav FF MU ve spolupráci s CDK koncem roku 2013 v Brně. Je originálním pokusem o tematizování této lidské emoce, která hraje v dějinách větší úlohu, než se většinou předpokládá. Jednotliví autoři pojednávají o různých projevech nostalgie v českých, evropských a amerických souvislostech a zamýšlejí se nad

Sleva 14 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 145 Kč

Nedostupné

Rusko a Západ - Eseje o (ne)porozumění - Eseje o (ne)porozumění

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Ukrajinské události, vnitřní vývoj Ruska a konečně i politika takzvaného Západu byly motivacemi setkání o vztahu Ruska a Západu (a vice versa) v dějinách i současnosti, setkání, z něhož vznikl tento soubor textů. Přispěvatele zajímaly různé věci: jak vypadala ruská diplomatická poselstva v raném novověku, jaká byla tvářnost ruské politiky a kultury v 19. a 20. století, nakolik se ovlivňovaly

Sleva 14 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 163 Kč

NedostupnéSKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí