Registrace | Přihlášení


Odborná literatura - Jiří Hanuš

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Náboženství v globální občanské společnosti

publisher: Centrum pro studium demokracie

5 / 5
14 %
Kniha přináší reflexe o povaze občanské společnosti v éře globalizace a o rozmanitých pozitivních i negativních rolích, které v občanské společnosti mohou sehrávat náboženská společenství. Sborník je koncipován jako domácí interdisciplinární diskuse nad inspirativním zahraničním textem, jímž je esej renomovaného amerického sociologa Petera Bergera. Pozvání k diskusi přijali: Rita Collinsová, Jan

Sleva 14 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Vznik státu jako proces sekularizace - Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Bockenfordeho

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
První svazek edice Quaestiones quodlibetales obsahuje studii německého filosofa a historika Ernsta-Wolfganga Böcken­fördeho o sekularizaci politického a společenského řádu v Evropě a diskusi nad touto studií, k níž přijali pozvání čeští badatelé z oboru historie, teologie, práva, filosofie a sociologie. Publikace tak nabízí humanitně či sociálně­vědně zaměřenému čtenáři komplexní pohled na

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Sborník z vědecké konference Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948 s několika navazujícími příspěvky bilancuje bádání o budování občanské společnosti v českých zemích a ve střední Evropě, pro něž se půda nižších samosprávných svazků ukazovala jako zvláště významná. Mnozí historikové v této souvislosti dokonce hovoří o „škole demokracie“, kterou představoval především obecní a okresní

Sleva 14 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Autorita v abrahamských náboženstvích - Náboženské a politické aspekty autority v judaismu,…

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Sborník studií o pojetí náboženské a světské autority v dějinách a současnosti uvedených monoteistických náboženství. Jednotlivé příspěvky se věnují otázkám autority v zakladatelských nebo jiných významných textech, v raných i moderních dějinách a analyzují současné podoby chápání a uplatňování autority v těchto náboženstvích i v politických systémech z nich vycházejících. Úmyslem sborníku je

Sleva 14 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Sekularizace venkovského prostoru v 19. století

publisher: Thomas Tracy

0 / 5
17 %
Kolektivní monografie trojice autorů brněnské Masarykovy univerzity L. Fasory, J. Hanuše a J. Malíře otevírá dosud badatelsky neprozkoumané téma – sekularizaci venkovského prostoru v rámci střední Evropy v 19. století. Jednotlivé příspěvky publikace rozebírají pojem sekularizace a možnosti jeho užití v různých humanitních oborech a přinášejí konkrétní výsledky výzkumu domácích i zahraničních

Sleva 17 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - Pohledy na dějiny a současnost

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
17 %
Reprezentativní publikace mapuje hlavní obrysy vývoje i aktuální stav brněnské filozofické fakulty, která vždy patřila k předním českým vysokoškolským institucím a osobnosti s ní spjaté spoluurčovaly ráz celého regionu. Autoři se zaměřili jednak na politický a hospodářský vývoj fakulty a její vědecký přínos, jednak na vztah učitelů a žáků a na proměny vztahů mezi fakultou a dalšími společenskými

Sleva 17 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem u dodavatele

Evropa a její duchovní tvář - Eseje - komentáře - diskuse

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Kniha nabízí obsáhlou diskusi o náboženství v Evropě. Padesát českých historiků, politologů, sociologů, filosofů, teologů a dalších odborníků komentuje osm esejů renomovaných zahraničních autorů, věnovaných evropské náboženské, geografické a politické identitě (Brague, Diner), příčinám, formám a důsledkům sekularizace (Casanova, Gellner), vztahu náboženství a politiky (Maier, Walzer), a konečně

Sleva 17 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Interpretace ruské revoluce 1917

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Sborník příspěvků z konference věnované revoluci ruské, která se konala na podzim v roce 2007 na půdě Filozofické fakulty MU v Brně a již zorganizovalo Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav AV ČR, v.v.i. a Centrum pro studium demokracie a kultury.

Sleva 17 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Primasové katolické církve - Země střední Evropy v čase komunismu

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Publikace přináší v českém i středoevropském prostředí unikátní perspektivu - zkoumá životy a roli primasů katolické církve v Československu, Polsku, Maďarsku, NDR, Rakousku a na Ukrajině v druhé polovině dvacátého století v čase komunismu v komparativním pohledu. Kniha si všímá až zarážejících rozdílů mezi první a druhou generací primasů. Jednotlivé příspěvky jsou věnovány kardinálům Josefu

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Křesťanství a romantismus

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Sborník z mezinárodního a interdisciplinárního kolokvia konaného v rámci Setkání zájemců o teologii Institutu ekumenických studií ve spolupráci s CDK v říjnu v roce 2010 v Praze. Přispěvatelé se zamýšlejí nad teologickými, historickými a literárními aspekty romantického hnutí a pokoušejí se vystihnout ambivalentní vztah mezi křesťanstvím různých konfesí a národními romantizujícími tendencemi.

Sleva 17 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Nostalgie v dějinách

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Tato knížka vznikla na základě kolokvia o tématu nostalgie, které uspořádal Historický ústav FF MU ve spolupráci s CDK koncem roku 2013 v Brně. Je originálním pokusem o tematizování této lidské emoce, která hraje v dějinách větší úlohu, než se většinou předpokládá. Jednotliví autoři pojednávají o různých projevech nostalgie v českých, evropských a amerických souvislostech a zamýšlejí se nad

Sleva 14 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem u dodavatele

Služebníci neužiteční - Kněžská identita v českých zemích ve 20. století - Kněžská identita v…

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
V čem spočívá identita duchovních katolické církve? Lze vůbec hovořit o jedné identitě, nebo jde spíše o komplex dílčích identit spojených s institučními a ideovými aspekty církve? Je kněžská identita spíše individuální, nebo je v určitém společenství v konkrétní době obecně sdílená? Nakolik je pojetí kněžství historicky a kulturně podmíněné? Je možné identifikovat nějaké „kněžské generace“? Jaké

Sleva 14 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Jak mohou přežít hodnoty?

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Příspěvky ze senátní konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury. Sborník z konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury ve spolupráci se Senátem PČR v listopadu 2016, která se věnovala dnes tolik diskutovanému tématu hodnot. Základní ideou setkání bylo představit hodnoty zejména v jejich vazbě na instituce, které je chrání, udržují a předávají dál. Kniha proto

Sleva 14 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Fasora,Jiří Hanuš

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Prostřednictvím takzvaných „mýtů“ se autoři pokusili odkrýt několik problémů univerzit, které jsou z historické perspektivy významné pro evropské (středoevropské) prostředí a zvláště pak pro prostředí české. Cílem historického bádání na poli univerzitní kultury je poukázat na kontinuitu i diskontinuitu vývoje univerzit, a to od jejich středověkých počátků až po současnost. Autoři proti sobě staví

Sleva 25 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Rio Preisner - Portrét konzervativního myslitele

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Books & Pipes

0 / 5
29 % Novinka
Kniha přináší první důkladnou a všestranně zaměřenou interpretaci díla a myšlení Ria Preisnera (1925–2007), českého konzervativního myslitele, filozofa, básníka, teatrologa, germanisty a překladatele. Do dějin české kultury se Preisner zapsal jako autor sedmi básnických sbírek, knihou o totalitarismu (Kritika totalitarismu), rozborem americké politiky a kultury (Americana), úvahami o smyslu

Sleva 29 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 245 Kč

SklademSKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí