Registrace | Přihlášení


Odborná literatura - Petr Fiala

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ulicemi Brna proti proudu času

Autor: Petr Fiala

publisher: Jota

4.1 / 5
29 %
Vydejme se na cestu historickou tramvají, teda šalinou, po brněnských městských částech. Ulicemi Brna proti proudu času není kniha odborná, je to vlastně návod. Nebo motivace. Protože jak chcete jinak poznat město, než se jím projít? Ovšem různých bedekrů, průvodců a jiných procházkových pomocníků má Brno až nadbytek, proto vznikla tato kniha. My totiž Brnem jen tak neprojdeme. My jej projedeme

Sleva 29 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem

Vraťme politice smysl! - Rozhovory s Jiřím Hanušem

Autor: Petr Fiala

publisher: Barrister & Principal

5 / 5
29 %
„Chci vrátit politice smysl!“ S tímto heslem vstoupil do české politiky profesor Petr Fiala. Jeho cílem není jen obnova Občanské demokratické strany a její návrat mezi rozhodující politické síly v naší zemi. Jde mu o vytrvalý zápas o zachovaní našich svobod, o kvalitu demokracie, o dobré podmínky pro podnikání a volný trh, o omezení byrokracie, která ubijí všechny aktivní lidi. Usiluje o reformu

Sleva 29 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Dynamické dodavatelské sítě

Autor: Petr Fiala

publisher: Professional Publishing

0 / 5
14 %
Management dodavatelských řetězců je celosvětově považován za klíč k budoucí konkurenceschopnosti a je bouřlivě vyvíjející se disciplínou. V současnosti je zvláště věnována pozornost síťovým vazbám, propojujícím všechny účastníky od počátečních dodavatelů surovin až po prodej koncovým zákazníkům. Kniha je určena manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům ekonomických a technických

Sleva 14 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Operační výzkum - nové trendy

Autor: Kolektiv autorů - Petr Fiala, kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
14 %
V knize, určené především manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům, jsou shrnuty nové trendy v operačním výzkumu, zahrnující vybrané nové aplikace, přístupy a metody (Management dodavatelských řetězců a sítí; Okružní a rozvozní problémy; Modely hodnocení efektivnosti; Optimalizace ekonomických vztahů; Lenstrův algoritmus; Simulační metody).

Sleva 14 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Modelování a analýza produkčních systémů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
14 %
Publikace je věnována modelování produkčních systémů s cílem jejich analýzy a optimalizace jejich výkonnosti. Cílem je zprostředkovat porozumnění mezi manažery a systémovými pracovníky a vytvořit most mezimanažerskými koncepcemi a využitelnými modely prozvyšování výkonnosti produkčního systému. Obsahem je také shrnutí znalostí o modelování a analýze.

Sleva 14 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Modelování dodavatelských řetězců

Autor: Petr Fiala

publisher: Professional Publishing

0 / 5
14 %
Dodavatelský řetězec je definován jako vícestupňový systém dodavatelů, výrobců, distributorů, prodejců a zákazníků. Mezi stupni dodavatelského řetězce v obou směrech proudí materiálové, finanční, informační a rozhodovací toky. Materiálové toky zahrnují toky nových produktů směrem od dodavatelů k zákazníkům a opačné toky vracení, servisu, recyklace a likvidace produktů. Finanční toky zahrnují

Sleva 14 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Síťová ekonomika

Autor: Petr Fiala

publisher: Professional Publishing

0 / 5
14 %
Síťová ekonomika je označení pro dnešní globální vazby mezi ekonomickými subjekty, charakteristické výrazným propojením. Hlavní roli zde hraje spojení čehokoliv s čímkoliv do obrovské pavučiny sítí různých úrovní vztahů, kde se sdílejí zdroje a aktivity, rozšiřují trhy a snižují rizikové náklady. Síťová ekonomika je sama urychlována dramatickou akcelerací v technologických inovacích, zejména v

Sleva 14 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Evropeizace - Nové téma politologického výzkumu

Autor: Kolektiv autorů - Břetislav Dančák,Petr Fiala

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
12 %
Publikace představuje v českém prostředí ojedinělý a vlastně i první rozsáhlejší pokus vymezit a konceptualizovat pojem evropeizace. Texty shromážděné ve sborníku jsou výstupy ze stejnojmenné konference. Konference si vytkla za cíl nejen určit základní obrysy výzkumu problematiky evropeizace v české politice, ale zároveň představovala určité sympózium, které na jednom místě shromáždilo nejen

Sleva 12 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Autorita v abrahamských náboženstvích - Náboženské a politické aspekty autority v judaismu,…

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Sborník studií o pojetí náboženské a světské autority v dějinách a současnosti uvedených monoteistických náboženství. Jednotlivé příspěvky se věnují otázkám autority v zakladatelských nebo jiných významných textech, v raných i moderních dějinách a analyzují současné podoby chápání a uplatňování autority v těchto náboženstvích i v politických systémech z nich vycházejících. Úmyslem sborníku je

Sleva 14 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice

Autor: Petr Fiala

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
25 %
Evropeizace, tedy proměna domácích politických systémů členských států Evropské unie pod „tlakem“ prohlubující se integrace, je pro české prostředí bezesporu zcela dominantní formou internacionalizace. Publikace Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice je v tomto ohledu jedinečnou monografií, jež bez výhrady odpovídá na potřebu analyzovat tuto proměnu v českém

Sleva 25 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

Aukce - teorie a praxe

Autor: Petr Fiala

publisher: Professional Publishing

0 / 5
14 %
Aukce jsou důležitým tržním mechanismem, vyrovnávajícím poptávku a nabídku po zboží a službách. Dobrá aukční teorie umožňuje nalézt rozdíl mezi úspěšnými a katastrofálními aukcemi, popularita aukcí a požadavky elektronického obchodu vedou ke zvýšenému zájmu o vývoj komplexních modelů obchodování. Kniha obsahuje shrnutí teoretických poznatků a praktických zkušeností o jednoobjektových aukcích,

Sleva 14 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem

Na konci beztarostnosti - Co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice - Co…

Autor: Petr Fiala

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
29 %
Významný český politolog reaguje souborem originálních esejů na krizi Evropy a oslabení Západu a výzvy, před kterými stojí naše evropská společnost. Přehledně popisuje také problémy naší zahraniční politiky, které svými vnitřními spory a nekoncepčností způsobuje stávající vláda. Bohužel se tak děje v době, kdy je Evropa, a s ní i Česká republika, ohrožena novým nebezpečím radikálního islámu a

Sleva 29 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Občané, demokraté a straníci

Autor: Petr Fiala

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Příběh o záchraně donedávna nejsilnější české pravicové strany. Renomovaný profesor politologie chce dostát tomu, co napsal, a proto vstupuje na podzim 2013 do politiky a stává se předsedou Občanské demokratické strany. Věří totiž, že jedině vlastní aktivitou je možné měnit věci kolem nás a pečovat o demokracii. V knize najdete nejvýznamnější promluvy a texty, které dokumentují obnovu ODS a zápas

Sleva 17 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem u dodavatele

Revenue management - Modely a analýzy

Autor: Petr Fiala

publisher: Professional Publishing

0 / 5
14 %
Revenue management je procesem pochopení, odhadování a ovlivňování chování spotřebitele s cílem maximalizace příjmů (prodat správný produkt správnému zákazníkovi ve správném čase za správnou cenu pomocí správného prodejního kanálu). Je to umění i věda predikce zákaznické poptávky v reálném čase a optimalizace ceny a dostupnosti produktů vzhledem k poptávce. Kniha, určená především systémovým

Sleva 14 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích

Autor: Petr Fiala

publisher: Professional Publishing

0 / 5
14 %
Podstatným rysem dynamického charakteru ekonomického prostředí je stále rostoucí síťovost vztahů mezi ekonomickými subjekty, přičemž ne vždy jsou k dispozici dostatečné informace o různých hodnotách a vztazích. Kniha je věnována modelování a analýze dynamických procesů v síťových systémech, přináší zcela nové přístupy pro síťové prostředí, vyvinuté s využitím modelů a metod operačního výzkumu

Sleva 14 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Profesor na frontové linii - Rozhovor Miroslava Balaštíka - Rozhovor Miroslava Balaštíka

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Balaštík,Petr Fiala

publisher: Host

0 / 5
25 %
Rozhovor Miroslava Balaštíka s Petrem Fialou. O dětství, kde se vzpomínalo na první republiku a obědvalo přesně v poledne. O tom, kdy člověk dospěje a za jakou cenu. O zakázaném studentském časopise a univerzitě povrchní i podzemní. O tom, proč na komunismu a normalizaci není vůbec nic dobrého, ale Husák je zajímavější než Dubček. O svobodě v listopadu 1989 získané a postupně ztrácené a co

Sleva 25 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Akupunktura ve 21. století

Autor: Petr Fiala

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
První vydání monografie Petra Fialy „Akupunktura ve 21. století“ na jaře 2016 bylo během několika měsíců rozebráno. Jednalo se o první českou moderní publikaci svého druhu vydanou u nás po listopadu 1989. Zájem o knihu byl enormní a předčil naše očekávání. Proto je vhodné přikročit ke druhému, doplněnému a přepracovanému vydání, v němž je možno podrobněji se zabývat některými tématy, která musela

Sleva 20 % z běžně ceny 1 000 Kč

Naše cena: 800 Kč

Skladem

Jak uvařit demokracii - Od vládní agonie k polokomunistické vládě - Od vládní agonie k…

Autor: Petr Fiala

publisher: Books & Pipes Publishing

0 / 5
29 %
Říká se, že když hodíte žábu do vařící vody, pokusí se vyskočit. Pokud vodu postupně zahříváte, žába si toho nevšimne a nakonec se uvaří. Něco podobného se děje v české politice. Veřejnost si má postupně zvyknout na to, že se ohýbá ústava, odpovědné vládnutí se nahrazuje populistickými sny a sliby, nenormální se stává normálním a komunisté jsou zpátky u moci. Nová kniha Petr Fialy komentuje

Sleva 29 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Politika v čase koronaviru - Předběžná analýza

Autor: Petr Fiala

publisher: Books & Pipes Publishing

0 / 5
29 %
Co předseda ODS Petr Fiala a jeho kolegové z think-tanku Pravý břeh říkají k dosavadnímuvývoji koronavirové krize? Jak ovlivní naši společnost? Stojí před námi stojí několik výzev, ke kterým se musí odpovědně postavit celá společnost, pokud chceme ze změn, které do našich životů virus přinesl, vytěžit to nejlepší. Musíme odolat pokušení zvolit si snazší řešení na úkor svobody. Západní civilizace

Sleva 29 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 103 Kč

SklademSKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí