Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Slovo a text v historickém kontextu - Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka

Autor: Jaroslav David

publisher: Host

2 / 5
32 %
Novoroční projevy československých a českých prezidentů, prvomájová hesla, texty Rudého práva, publicistika Jaroslava Durycha, Ladislava Jehličky a Karla Čapka, staročeské satiry, beletrie autorů 19. století, regionální noviny z přelomu 19. a 20. století či slovníky argotu. To všechno jsou texty, jejichž analýzou se zabývá monografie Slovo a text v historickém kontextu — perspektivy

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Miloš Dvořák o Otokaru Březinovi

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
Kniha o Otokaru Březinovi přináší reprezentativní soubor dosud převážně jen časopisecky uveřejněných a dnes už mnohdy zapomenutých studií katolicky orientovaného literárního kritika, historika a básníka Miloše Dvořáka. Ten se narodil roku 1901 v Jasenici u Náměště nad Oslavou. Po studiu češtiny a francouzštiny na Filozofické fakultě UK učil postupně na gymnáziích v Nitře a Třebíči. V rámci své

Sleva 32 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Trvání a proměny - Dvanáct kapitol o umění a dějinách - Dvanáct kapitol o umění a dějinách

Autor: Mojmír Grygar

publisher: Torst

0 / 5
Kniha významného českého literárního teoretika, bohemisty a rusisty, působícího v letech 1969–93 na univerzitě v Amsterdamu, je bohatě ukotvená v obrovském množství novodobé světové literatury obecně estetické, literárněvědné, sociologické, antropologické a psychologické. Zachycuje proměny vnímání umění (literatury, výtvarného umění, fotografie, hudby, divadla, filmu) v novodobém světovém

Sleva 10 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Význam a subjektivita v lyrice - Kognitivní struktury v lyrické představě

Autor: Pavel Jiráček

publisher: Host

0 / 5
32 %
Kniha Význam a subjektivita v lyrice navazuje na předchozí Jiráčkovu knihu Lyrický rytmus (Host 2007) a zařazuje se také do kognitivního proudu literárněvědného bádání. Metodologickým východiskem teoretických konstrukcí je znovu vnímání (jako akt zakládající subjektivitu) a výzkum jeho pohybů je realizován psychosémantickými testy v rozsáhlých souborech čtenářsky kompetentních českých mluvčích

Sleva 32 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Satirik převratu Jiří Haussmann

publisher: Atlantis

0 / 5
18 %
Portrét pozoruhodné osobnosti Jiřího Haussmanna, který je pokládán za druhého nejvýznamnějšího českého satirika 20. století po Jaroslavu Haškovi. Autor uvádí na pravou míru množství omylů a záměrných mystifikací, které se v průběhu let na autorův život navěsily. Ve svazku jsou též otištěny satirikovy texty dosud neznámé či zatajované.

Sleva 18 % z běžně ceny 231 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Návraty bez konce - Studie k starší české literatuře

publisher: Atlantis

0 / 5
18 %
Kniha představuje výbor ze studií, jež literární historik Jaroslav Kolár (1929) psal po dobu čtyř desítiletí. Věnoval se v nich nejen problémům teoretickým, ale i jednotlivým památkám, především z období od husitství do Bílé hory. Kniha obsahuje úplnou bibliografii autorova díla.

Sleva 18 % z běžně ceny 294 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Máchovské rezonance - IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?) -…

Autor: Karel Piorecký

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Kongres, pořádaný v pětiletých intervalech z iniciativy Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., byl tentokrát orientován spíše metodologicky - k zamýšlení se nad "jinakostí" v české literatuře přivedl do Prahy přes 150 badatelů z celého světa. Jednání bylo uspořádáno do čtyř tematických bloků, které reprezentuje i čtveřice sborníků: Česká literatura rozhraní a okraje, Česká literatura v

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Česká a světová literatura IV v datech

Autor: František Brož

publisher: Host

0 / 5
21 %
Čtvrtý svazek neocenitelné a vyčerpávající slovníkové příručky. V chronologickém pořadí přiřazuje ke každému roku data narození a úmrtí autorů, důležitá vydaná díla a nejdůležitější události literárního života, a to vše ve velmi širokém záběru české a světové literatury. Svazek dále obsahuje abecední seznam všech zmiňovaných autorů a uváděných děl.

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Arbeo z Freisingu: Život a umučení sv. Jimrama, mučedníka

Autor: Josef Förster

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace přináší v paralelní česko-latinské verzi první český překlad původní, obtížně čitelné recenze latinského textu legendy o sv. Jimramovi od Arbeona z Freisingu (8. stol.) s komentářem a úvodní studií. Arbeonovo místo v dějinách literatury je významné dvěma závažnými skutečnostmi. Jednak má své zakladatelské místo v dějinách evropské středolatinské literatury – její autor je prvním

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Nádoby mdlé, hlavy nemající?

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. V knize se můžeme seznámit díly čtyř raně novověkých mravokárců z přelomu 16. a 17. století a raně barokního hagiografa z první poloviny 17. století...

Sleva 21 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do fantastické literatury

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Úvod do fantastické literatury je jednou z nejvýznamnějších raných prací Tzvetana Todorova, francouzského literárního vědce bulharského původu, jenž patří mezi ústřední osobnosti francouzského strukturalismu druhé poloviny 20. století. Hlavním přínosem díla, které je od vydání v roce 1970 stále považováno za jakousi příručku fantastického žánru, je definice fantastična. Podle Todorova je jeho

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

V Evropě, čili... (eseje nejen o polské literatuře) - eseje nejen o polské literatuře

Autor: Aleksander Fiut

publisher: Votobia

0 / 5
32 %
Aleksander Fiut je polský literární vědec. Působí na Jagellonské univerzitě v Krakově, zabývá se polskou literaturou 20. století.

Sleva 32 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Opera Bohemica Minora

publisher: Host

0 / 5
21 %
Studie osobností brněnské lingvistiky.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Putování současnou ukrajinskou literární krajinou - Prozaická tvorba představitelů tzv.…

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Přestože si ukrajinská literatura definitivně vydobyla své právo na existenci jako plnohodnotná národní literatura již před více než sto padesáti lety, stále zůstává za hranicemi Ukrajiny literaturou málo známou. Vzhledem k jazyku, jímž je psána - tedy ukrajinštině - je odsuzena k podobnému osudu jako literatury "malých národů". Ačkoli byl z ukrajinské literatury přeložen do češtiny

Sleva 21 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem u dodavatele

Beckett:filosofie a literatura

Autor: Kolektiv autorů - K. Císař,P. Koťátko

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Kniha přináší původní i překladové stati, jež se pokoušejí z pozic filosofie, estetiky a literární vědy interpretovat dílo Samuela Becketta.

Sleva 21 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny křesťanského písemnictví - De viris illustribus

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Hieronymus ze Stridonu čili svatý Jeroným napsal na sklonku 4. století podle modelu, zděděného od antických rétorů, první dějiny křesťanského písemnictví. Zahrnul do nich autory knih Nového zákona, teology pravověrné i heretické, i první autory duchovní poezie. Bral v potaz jak teologickou, tak literární stránku jejich díla. Vytvořil tak svérázné „work in progress“, ve kterém pokračovali v 5.

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Iranica bohemica et slovaca - Litterae

publisher: Orientální ústav Akademie věd

0 / 5
21 % Novinka
Bibliografická publikace zachycuje poznávání íránského světa na území bývalého Československa.

Sleva 21 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Zajatci hvězd a snů - Katolická moderna a její časopis Nový život

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Rozsáhlá publikace, která vychází jako katalog výstavy české Katolické moderny v Moravské galerii v Brně, je výsledkem několikaleté badatelské práce autorského kolektivu odborníků z různých uměnovědných oborů. Hlavním tématem knihy je prezentace české Katolické moderny, důležitého kulturního ohniska přelomu 19. a 20. století, které tvořila skupina významných umělců a intelektuálů soustředěná

Sleva 20 % z běžně ceny 1 498 Kč

Naše cena: 1 198 Kč

Skladem

Tahy 2008 - Literárněkulturní ročenka

Autor: Jáchym Topol

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Ročenka TAHY prezentuje literární tvorbu, dokumenty a odborné statě týkající se východních Čech, ale zaměřuje se také na obecnější otázky celonárodní a světové. Kromě tří základních tematických bloků – beletristického, dokumentárního a odborného – obsahuje rovněž Zápisník, informující o aktuálních kulturních událostech doma a ve světě, a Recenzní přílohu, přinášející hodnocení domácích i

Sleva 18 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi jednotou a růzností - Úvod do srovnávací literární vědy

Autor: Claudio Guillén

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Kniha z roku 1985 shrnuje Guillénovu rozsáhlou profesorskou a vědeckou práci; spojuje informaci o dějinách a problémech srovnávací literatury s vlastním badatelským přínosem, obdivuhodnou erudici s osobním tónem. Upravená verze této knihy, vydaná v roce 2005, byla oceněna Mezinárodní cenou za esej „Caballera Bonalda“.

Sleva 32 % z běžně ceny 596 Kč

Naše cena: 405 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí