Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Nejprodávanější v této kategorii

Dvě století srbského románu

Autor: Jan Doležal

publisher: Srbské sdružení sv. Sáva

0 / 5
24 %
Disertační práce PhDr. Jana Doležala je základní pomůckou pro studenty srbistiky a slavistiky ale též pro širokou veřejnost, která má zájem seznámit se s vývojem románové tvorby srbského národa, která světovou literaturu obohatila jmény Ivo Andriće, nositele Nobelovy ceny v roce 1962. O díle světoznámých prozaiků Dragoslava Mihailoviće, Miodraga Bulatoviće, Borislava Pekiće, Danila Kiše, Milorada

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Etymology - An Old Discipline in New Contexts

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Příspěvky v tomto sborníku se zabývají vzájemnými vztahy mezi etymologií a několika dalšími jazykovědnými disciplínami (teorie gramatikalizace, kontaktová lingvistika, historickosrovnávací lingvistika, glottochronologie, kognitivní lingvistika, etnolingvistika). Most papers presented in this volume are small contributions to some aspects of the relationship of the venerable old discipline of

Sleva 24 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Průzračnost tvorby v zrcadle literatury

Autor: Jakub Češka

publisher: Togga

0 / 5
18 %
Jakub Češka ve svém uvažování o literatuře setrvává v inspirativním myšlenkovém ovzduší tvůrců, jakými jsou především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Každý ze spisovatelů představuje bohatě rozvinuté literární gesto. Svébytnost, kontrastnost a do značné míry také jejich komplementárnost vybízí k jejich vzájemné konfrontaci. V této komparativní perspektivě můžeme sledovat kupříkladu rozdílně

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval

Autor: Eva Blinková Pelánová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval identifikuje intertextové zdroje vrcholných próz tohoto francouzského prozaika, básníka a překladatele druhé romantické generace.

Sleva 18 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem u dodavatele

Textologie a starší česká literatura

Autor: Jiří Daňhelka

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Komentovaný výbor z textologických statí Jiřího Daňhelky (1919–1993) se soustřeďuje na oblast starší, zejména středověké české literatury, která byla Daňhelkovou ediční doménou. Praktické zkušenosti editora doprovázela u Daňhelky i teoretická reflexe. Do vydavatelské praxe na poli tzv. starší české literatury vnesl kritičnost, opřenou o přísně koncepční přístup k textovému materiálu, ediční

Sleva 18 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Patos v českém umění, literatuře a umělecko-estetickém myšlení

Autor: Josef Vojvodík

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Kniha sleduje dosud zcela nezpracované a nezhodnocené téma „patosu“ a „patetičnosti“ v českém umění a umělecko-estetickém myšlení tzv. protektorátních let. V popředí stojí uvažování historika umění a teoretika umělecké skupiny „Sedm v říjnu“ (1939–1941) Pavla Kropáčka (1915– 1943) a historičky a teoretičky umění Růženy Vackové (1901–1982), jejíž rozsáhlou monografi i Výtvarný projev v dramatickém

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Slávy dcera - Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích

Autor: Kolektiv autorů - Ján Kollár, Martin C. Putna

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie. Kollárova Slávy dcera je dílo klasické, ale čtenářsky mrtvé. Proč je ovšem nestudovat jako historický dokument, jako svědectví o panslavismu i celé dobové mentalitě, již zrcadlí? Jako příklad fenoménu „alternativní vědy“, která balancuje na hranici vážnosti a blouznivosti? Co se odvážit dílo číst znovu i jako literární

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Texterritorium - V souřadnicích moderního francouzského písemnictví

Autor: Catherine Ébert-Zeminová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Texterritorium volně navazuje na autorčinu předchozí knihu Textasis, vydanou rovněž v Karolinu, a podobně jako ona ohledává hranice a možnosti textu, slova, jazyka v protnutí literární vědy, psychoanalýzy a daseinsanalýzy. Základna, ono „území“, kde se tento pohyb odehrává, se však rozšiřuje. Na vzdálenějším chronologickém kraji sahá k symbolismu a dekadenci (Gide, Huysmans, Valéry), přes

Sleva 20 % z běžně ceny 335 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem u dodavatele

Permanentní avantgarda? - Surrealismus v Praze

Autor: Anja Tippnerová

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Jak vzniklo české pojetí surrealismu? Co jej ovlivnilo a čím je specifický? Již déle než sedmdesát let funguje v Praze Surrealistická skupina, jejíž umělecká díla a teoretické a politické postoje jsou dodnes považovány za zástupce klasické avantgardy a za kritické dědice jejích vymožeností.

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Hledači krásy a řádu - Studie a skici k české literatuře 20. století

Autor: Jan Wiendl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Krása a řád jako atributy ideálního světa, určité představy o společenském uspořádání, jeho duchovním a sociálním založení či jako výraz lyrického tvůrčího gesta zformovaného coby jednota vyhraněných protikladů - to jsou ve stručnosti řečeno hranice, ve kterých se pohybují "hledači" tohoto ideálu: básníci, kritici a teoretikové, v jejichž díle se markantně projevila snaha definovat - často

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

O popisu

Autor: Alice Jedličková (ed.)

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
Na popis jako slohový úkol ve škole možná leckdo nevzpomíná rád. Přesto nejspíš nepopře, že jej často potřebujeme i v každodenních hovorech. Málokdo z nás si ovšem uvědomuje, jak vlastně běžně popisujeme a jak velkou roli při tom hrají okolnosti komunikace.

Sleva 18 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

On Description

Autor: Alice Jedličková

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
There are probably not many readers who would cherish their memories of writing a description at school…

Sleva 18 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Román zasvěcení

Autor: Daniela Hodrová

publisher: Malvern

0 / 5
18 %
Román zasvěcení, vycházející v novém rozšířeném vydání, sleduje proměny iniciačního románu od jeho počátku v antice (Zlatý osel) přes středověk (romány o svatém grálu) až do 20. století (Zámek, Červená kniha, Jméno růže) a pronikavým způsobem analyzuje jeho strukturu a esoterickou symboliku, jež se posléze ukazuje být obdobou jungovské struktury individuačního procesu a jeho archetypálních postav.

Sleva 18 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Literatury a žánry v evropské dimenzi - Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky

Autor: Karel Krejčí , Marcel Černý

publisher: Slovanský ústav AV ČR

0 / 5
18 %
Soubor 43 statí českého literárního historika a komparatisty K. Krejčího (1904-1979) shrnuje jeho práce na poli srovnávací literatury a představuje hluboký, nesmírně erudovaný a stále inspirativní vhled do problematiky evropského literárního procesu, má zásadní význam pro bohemistická a slavistická bádání. Kniha je uvedena obsáhlou studií Vladimíra Svatoně a doplněna úplnou bibliografií autora

Sleva 18 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Böhmische Themen bei Fritz Mauthner und Auguste Hauschner

Autor: Veronika Jičínská

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
18 %
Die Vorliegende Arbeit befasst sich mit kulturellen und sozialen Aspekten des Zusamenlebens der Deutschen, insbesondere der deutschsprächigen Juden, und Tschechen in Böhmen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der historische Hintergrund nildet daher den ersten Teil der Studie. Im zweiten Teil der Studie Arden die Autobiographie Errinungen (1918) und die deutschnationalen Romane Der letzte

Sleva 18 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavatele

Perspektivy konce - Thomas Pynchon a americký román po 11. září

Autor: Richard Olehla

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie pohlíží na současnou americkou prózu v kontextu společenských a historických změn, které se odehrály po teroristických útocích 11. září 2001 v New Yorku.

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Katalog českých démonologických pověstí

Autor: Jan Luffer

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Základní příručkové dílo, první svého druhu v českém prostředí, je určené pro folkloristy, literární vědce a všechny vážné zájemce o české lidové pověsti.

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Přátelský podvod - Mystifikace (nejen) v české literatuře 20. století.

Autor: Lenka Pořízková

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Je mystifikace literárněvědný problém a jak se projevuje v české literatuře 20. století? Jakým způsobem je mystifikace využívána coby prostředek organizace literárního pole a života? Jak se podílí na textové struktuře literárního díla jako takového? V deseti kapitolách se autorka postupně věnuje zahraničnímu bádání v oblasti literárních klamů, jejich historickému vývoji, možnostem teoretického a

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Tři figury posedlosti

Autor: Jean Starobinski

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Tři figury posedlosti. Tři noční výjevy, trojí šílenství. Jean Starobinski, švýcarský profesor francouzské literatury a dějin medicíny, jeden z nejvýznamnějších literárních kritiků současnosti, přistupuje k trojici extrémních psychických situací – bludu, posedlosti a noční můře – z trojí hermeneutické perspektivy a rozvíjí tři způsoby performativního "čtení", jež jsou ovšem pointována výraznou

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Alchymie a tarot - klíče k románům Gustava Meyrinka

Autor: Eva Markvartová

publisher: Malvern

0 / 5
18 %
Kniha se věnuje Meyrinkovu zájmu o alchymii a podrobně rozebírá alchymickou a tarotovou symboliku a strukturu v Meyrinkových románech Golem a Bílý dominikán.

Sleva 18 % z běžně ceny 227 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Almanach na rok 1914

Autor: Erik Gilk

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
24 %
V osmém svazku edice Skrytá moderna chceme upozornit na literární historií opomíjený (1913).

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Autor a čtenář jako představy - Koncepty autora a čtenáře v moderním a postmoderním myšlení

Autor: Tomáš Jacko

publisher: Togga

0 / 5
18 %
Je dobře se při četbě ptát, co chtěl básník říci? Jinými slovy – je autor literárního textu garantem jeho významu? A je důležité, aby čtenář onen význam nalezl? Co potom čtenář sám, je pouhým konzumentem daného textu, nebo se i on může stát tak trochu autorem, a text do jisté míry dotvářet? A vůbec, co přesně si lze pod pojmy autor a čtenář představit? Filolog Tomáš Jacko nám předkládá přehled

Sleva 18 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Magorova konference - /k dílu I. M. Jirouse/

Autor: Edita Onuferová , Terezie Pokorná

publisher: Revolver Revue

0 / 5
15 %
Poezie, dopisy, překlady / Samizdat a lidská práva, pozůstalost a další prameny / Polemik, kritik, historik umění / Teoretik undergroundu / Působení po roce 1989, kolektivní paměť a mediální obraz

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Jaroslavu Seifertovi - Hledání proměn autorovy poetiky

Autor: Jiří Flaišman

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
18 %
Antologie Čtení o Jaroslavu Seifertovi přináší třináct textů žánrově různorodé povahy, které byly napsány v průběhu takřka osmdesáti let. Rozsáhlejší výklady díla Jaroslava Seiferta v jeho komplexnosti doplňují texty portrétující jednotlivá období básníkovy tvorby i texty bezprostředně reagující na vydání některé z autorových sbírek.

Sleva 18 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele