Registrace | Přihlášení


Literární věda

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Slovo a text v historickém kontextu - Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka

Autor: Jaroslav David

publisher: Host

2 / 5
25 %
Novoroční projevy československých a českých prezidentů, prvomájová hesla, texty Rudého práva, publicistika Jaroslava Durycha, Ladislava Jehličky a Karla Čapka, staročeské satiry, beletrie autorů 19. století, regionální noviny z přelomu 19. a 20. století či slovníky argotu. To všechno jsou texty, jejichž analýzou se zabývá monografie Slovo a text v historickém kontextu — perspektivy

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Paracelsica - Dvě studie o renesančním mysliteli a lékaři

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Dvě rozšířené přednášky významného švýcarského psychiatra, psychologa a filosofa XX. století. Kniha obsahuje dvě Jungovy přepracované a rozšířené přednášky o jedné z nejpozoruhodnějších renesančních postav, Theofrastu Bombastovi von Hoheim alias Paracelsovi: Paracelsus jako lékař a Paracelsus jako duchovní zjev. Zejména druhá, podstatně rozsáhlejší studie, otevírá vhled do nelehko přístupné

Sleva 23 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Tvůrčí psaní pro každého 2 - Váš rádce při psaní první knížky

Autor: Markéta Dočekalová

publisher: MÁM TALENT

0 / 5
29 %
Tvůrčí psaní pro každého 2 je nové, přepracované a bohatě doplněné vydání druhého dílu populární učebnice Tvůrčí psaní pro každého. První díl pomohl tisícům začínajících autorů. Velkoryse pojatý druhý díl čítá 400 stran věnovaných napsání první knížky. Krok za krokem vede začínajícího autora od prvního nápadu až po dokončení knihy a její nabízení na českém knižním trhu. Kniha je praktickým rádcem

Sleva 29 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Miloš Dvořák o Otokaru Březinovi

publisher: Akropolis

0 / 5
29 %
Kniha o Otokaru Březinovi přináší reprezentativní soubor dosud převážně jen časopisecky uveřejněných a dnes už mnohdy zapomenutých studií katolicky orientovaného literárního kritika, historika a básníka Miloše Dvořáka. Ten se narodil roku 1901 v Jasenici u Náměště nad Oslavou. Po studiu češtiny a francouzštiny na Filozofické fakultě UK učil postupně na gymnáziích v Nitře a Třebíči. V rámci své

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Trvání a proměny - Dvanáct kapitol o umění a dějinách - Dvanáct kapitol o umění a dějinách

Autor: Mojmír Grygar

publisher: Torst

0 / 5
Kniha významného českého literárního teoretika, bohemisty a rusisty, působícího v letech 1969–93 na univerzitě v Amsterdamu, je bohatě ukotvená v obrovském množství novodobé světové literatury obecně estetické, literárněvědné, sociologické, antropologické a psychologické. Zachycuje proměny vnímání umění (literatury, výtvarného umění, fotografie, hudby, divadla, filmu) v novodobém světovém

Sleva 10 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Význam a subjektivita v lyrice - Kognitivní struktury v lyrické představě

Autor: Pavel Jiráček

publisher: Host

0 / 5
25 %
Kniha Význam a subjektivita v lyrice navazuje na předchozí Jiráčkovu knihu Lyrický rytmus (Host 2007) a zařazuje se také do kognitivního proudu literárněvědného bádání. Metodologickým východiskem teoretických konstrukcí je znovu vnímání (jako akt zakládající subjektivitu) a výzkum jeho pohybů je realizován psychosémantickými testy v rozsáhlých souborech čtenářsky kompetentních českých mluvčích

Sleva 25 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Satirik převratu Jiří Haussmann

publisher: Atlantis

0 / 5
14 %
Portrét pozoruhodné osobnosti Jiřího Haussmanna, který je pokládán za druhého nejvýznamnějšího českého satirika 20. století po Jaroslavu Haškovi. Autor uvádí na pravou míru množství omylů a záměrných mystifikací, které se v průběhu let na autorův život navěsily. Ve svazku jsou též otištěny satirikovy texty dosud neznámé či zatajované.

Sleva 14 % z běžně ceny 231 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Návraty bez konce - Studie k starší české literatuře

publisher: Atlantis

0 / 5
14 %
Kniha představuje výbor ze studií, jež literární historik Jaroslav Kolár (1929) psal po dobu čtyř desítiletí. Věnoval se v nich nejen problémům teoretickým, ale i jednotlivým památkám, především z období od husitství do Bílé hory. Kniha obsahuje úplnou bibliografii autorova díla.

Sleva 14 % z běžně ceny 294 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Vinceniova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku

publisher: Matice moravská

0 / 5
17 %
Kniha se na příkladu dvou kronik české provenience zabývá funkcí středověkého dějepisectví v kontextu jeho vzniku. Oba prameny byly zařazeny do co nejširšího kodikologického, literárního a historického kontextu, aby bylo možné tázat se po jejich modelovém čtenáři. Podrobný literární rozbor obou kronik dokládá, jak narativní strategie textu odráží autorský záměr. Publikace se též věnuje proměnám

Sleva 17 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Máchovské rezonance - IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?) -…

Autor: Karel Piorecký

publisher: Akropolis

0 / 5
17 %
Kongres, pořádaný v pětiletých intervalech z iniciativy Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., byl tentokrát orientován spíše metodologicky - k zamýšlení se nad "jinakostí" v české literatuře přivedl do Prahy přes 150 badatelů z celého světa. Jednání bylo uspořádáno do čtyř tematických bloků, které reprezentuje i čtveřice sborníků: Česká literatura rozhraní a okraje, Česká literatura v

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Poetika českého dějepisectví

Autor: Milan Řepa

publisher: Host

0 / 5
17 %
Spočívá smysl dějepisných knih výhradně ve zprostředkování vědění o minulosti? Mohou historici z předchozích století zaujmout dnešní čtenáře, i když poznatky obsažené v jejich pracích již zastaraly? Proč se historie považuje za disciplínu pohybující se na rozhraní vědy a umění? Podobné otázky stály u počátků této knihy. Podnítily jejího autora k tomu, aby analyzoval přední díla českého

Sleva 17 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Česká a světová literatura IV v datech

Autor: František Brož

publisher: Host

0 / 5
17 %
Čtvrtý svazek neocenitelné a vyčerpávající slovníkové příručky. V chronologickém pořadí přiřazuje ke každému roku data narození a úmrtí autorů, důležitá vydaná díla a nejdůležitější události literárního života, a to vše ve velmi širokém záběru české a světové literatury. Svazek dále obsahuje abecední seznam všech zmiňovaných autorů a uváděných děl.

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Arbeo z Freisingu: Život a umučení sv. Jimrama, mučedníka

Autor: Josef Förster

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace přináší v paralelní česko-latinské verzi první český překlad původní, obtížně čitelné recenze latinského textu legendy o sv. Jimramovi od Arbeona z Freisingu (8. stol.) s komentářem a úvodní studií. Arbeonovo místo v dějinách literatury je významné dvěma závažnými skutečnostmi. Jednak má své zakladatelské místo v dějinách evropské středolatinské literatury – její autor je prvním

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Nádoby mdlé, hlavy nemající?

Autor: Kolektiv autorů - Jana Ratajová,Lucie Storchová

publisher: Scriptorium

0 / 5
17 %
Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. V knize se můžeme seznámit díly čtyř raně novověkých mravokárců z přelomu 16. a 17. století a raně barokního hagiografa z první poloviny 17. století...

Sleva 17 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do fantastické literatury

Autor: Tzvetan Todorov

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Úvod do fantastické literatury je jednou z nejvýznamnějších raných prací Tzvetana Todorova, francouzského literárního vědce bulharského původu, jenž patří mezi ústřední osobnosti francouzského strukturalismu druhé poloviny 20. století. Hlavním přínosem díla, které je od vydání v roce 1970 stále považováno za jakousi příručku fantastického žánru, je definice fantastična. Podle Todorova je jeho

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Skrytá svědectví v díle Karla Hynka Máchy

Autor: Mojmír Grygar

publisher: Filosofia

0 / 5
17 %
Tři studie věnované rozboru nedopovězených pasáží Máchova deníku, strukturální analýze verše Máje a sémiotice těla v Máchově básnické výpovědi.

Sleva 17 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

V Evropě, čili... (eseje nejen o polské literatuře) - eseje nejen o polské literatuře

Autor: Aleksander Fiut

publisher: Votobia

0 / 5
29 %
Aleksander Fiut je polský literární vědec. Působí na Jagellonské univerzitě v Krakově, zabývá se polskou literaturou 20. století.

Sleva 29 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Opera Bohemica Minora

Autor: Dušan Šlosar

publisher: Host

0 / 5
17 %
Studie osobností brněnské lingvistiky.

Sleva 17 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Putování současnou ukrajinskou literární krajinou - Prozaická tvorba představitelů tzv.…

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
17 %
Přestože si ukrajinská literatura definitivně vydobyla své právo na existenci jako plnohodnotná národní literatura již před více než sto padesáti lety, stále zůstává za hranicemi Ukrajiny literaturou málo známou. Vzhledem k jazyku, jímž je psána - tedy ukrajinštině - je odsuzena k podobnému osudu jako literatury "malých národů". Ačkoli byl z ukrajinské literatury přeložen do češtiny

Sleva 17 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Beckett:filosofie a literatura

Autor: Kolektiv autorů - K. Císař,P. Koťátko

publisher: Filosofia

0 / 5
17 %
Kniha přináší původní i překladové stati, jež se pokoušejí z pozic filosofie, estetiky a literární vědy interpretovat dílo Samuela Becketta.

Sleva 17 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí