Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Obraz válek a konfliktů - Válka a konflikt v české literatuře

Autor: Vít Schmarc

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Sborník Obraz válek a konfliktů se zaměřuje na textový výzkum interpretující a mapující literární realizace motivu války v české literatuře, jeho různorodé tematologické podoby a souvislosti v proměnlivých literárněhistorických kontextech. Zkoumání podob války přímo v jednotlivých textech a poetikách napříč dekádami 19. i 20. století není v knize nijak metodologicky omezené, jeho cílem je pojmout

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem u dodavatele

Lektor A. M. Píša - Výbor lektorských posudků z let 1954–1965 - Výbor lektorských posudků z let…

Autor: Naděžda Macurová

publisher: Památník národního písemnictví

0 / 5
21 %
Antonín Matěj Píša (1902–1966), literární a divadelní kritik a teoretik, editor a dramaturg, vstoupil do literatury jako sedmnáctiletý talentovaný básník. Už ve svých raných statích a studiích projevoval neobyčejnou erudici a v prvních letech po 1. světové válce se stal jednou z předních osobností literární kritiky. Aby si uchoval hledisko kritické objektivnosti, zaujal v 50. a 60. letech v

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Praha rozdělená i sdílená - Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938 - Česko-židovsko-německé vztahy…

Autor: Ines Koeltzsch

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
23 %
Město tří národů“ — toto a podobná označení Prahy konce 19. a počátku 20. století je možné nalézt nejen v četných literárních svědectvích. Jde zároveň o důležitou součást historického a literárněvědního diskurzu o městě, o reminiscence multietnické společnosti zničené mezi lety 1938 a 1948. Autorka na příkladu úřední statistiky, komunální politiky, intelektuální veřejnosti a populární kultury

Sleva 23 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Vprostřed davu - Česká avantgarda mezi individualismem a kolektivismem

Autor: Zuzana Říhová

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Přestože avantgarda sebe sama prezentuje jako hnutí téměř bez uměleckých kořenů, povstávající ze sebe sama, reaguje na proměny moderního světa a postavení člověka v něm, na to, co bylo vnímáno a pojmenováno jako modernost. Autorka se v knize věnuje české poválečné avantgardě a její próze v širším evropském kontextu. Obohacení výkladu o nový žánr (povídka), a tím i o řadu autorů, jí dovoluje

Sleva 32 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Franz Kafka and his Prague Contexts

Autor: Marek Nekula

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Marek Nekula připravil soubor studií o tom, jak Praha formovala Kafkovu osobnost a dílo. Kniha začíná kritickou diskuzí o problematickém přijímání Franze Kafky v Československu, které začalo na konferenci v Liblici v roce 1963. Zde byl Kafka zachráněn před cenzurou za cenu "přepsání" jeho německého a židovského literárního a kulturního kontextu s cílem vyzdvihnout český vliv na jeho tvorbu.

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

A Horror and a Beauty - The World of Peter Ackroyd's London Novels - The World of Peter Ackroyd's…

Autor: Petr Chalupský

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Peter Ackroyd je jedním z předních současných britských „londýnských“ spisovatelů, který se zaměřuje na tuto metropoli, jeho historii, vývoj a identitu jak ve svých prózách, tak literatuře faktu. Jeho románový Londýn je silně idiosynkratický konstrukt, který vychází z autorových myšlenek o povaze tohoto města, ale také z jeho pojetí anglické literární senzibility obecně tak, jak je rozvíjí ve

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Palimpsesty, heterotopie a krajiny - Historie v anglickém románu posledních desetiletí - Historie v…

Autor: Ladislav Nagy

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Studie se zabývá fenoménem historie v současné britské próze. Vychází z obratu k historii jakožto určujícího momentu literatury druhé poloviny dvacátého století a z rehabilitace historizující prózy, k níž došlo v několika uplynulých desetiletích. Autor se záměrně vyhýbá výrazně žánrové literatuře historického románu a ukazuje práci s tématem historie u románů považovaných za intelektuálně

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Uklizený stůl aneb Moje druhá knížka o Karlu Čapkovi a opět s jedním přívažkem o Josefovi - aneb…

Autor: Jiří Opelík

publisher: Torst

0 / 5
Ve své nové knize shrnul jeden z nejvýznamnějších současných českých literárních historiků studie Společné juvenilie bratří Čapků, O skryté roli knihy Hovory s T. G. Masarykem, Čapkovské drobinky 6: Chudák Karel, Byl Karel Čapek básník?, O Čapkově vztahu k Bohu a náboženství, Čapkovské drobinky 7: Kdo byl a je Karel Čapek? a Škola Lidových novin. Klíčová studie svazku, neobyčejně podnětná,

Sleva 10 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Almanach na rok 1914 - Mezi modernou a avantgardou

Autor: Erik Gilk

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Kolektivní monografie navazuje na loňskou edici Almanachu na rok 1914 (2014). Po edičním zpřístupnění pramene přináší přítomný svazek jedenáct studií prezentujících moderní badatelský výzkum, jaký si jediné kolektivní vystoupení předválečné moderny zaslouží. Důraz je přitom kladen na mezioborový přístup, přiléhavý k intermediálním snahám rané avantgardy. Některé studie podávají zevrubnou analýzu

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

V panelech a bublinách - Kapitoly z teorie komiksu

Autor: Kolektiv autorů - Martin Foret,Michal Jareš,Pavel Kořínek

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
Domácímu zájemci o teorii komiksu se v českém jazyce dosud nabízelo jen nemnoho příležitostí k seznámení se s aktuálními otázkami i přetrvávajícími koncepty „myšlení o komiksu“. Kniha V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu si klade za cíl přehledně pojednat a k dalšímu použití nabídnout rozličné koncepty i přístupy, jimiž lze komiksové texty (ať už konkrétní osamocené, nebo v

Sleva 32 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

České verze Cervantesova Dona Quijota (1864 - 2015) překlady - adaptace - intelektuální krádeže -…

Autor: Miloslav Uličný

publisher: Nová vlna

0 / 5
21 %
České verze Cervantesova Dona Quijota stopují překlady, úpravy i intelektuální krádeže textu slavného románu od první adaptace z roku 1864 přes první převody z let 1866 a 1868 až ke klasické úpravě J. Johna (1940), k poslednímu překladu Z. Šmída (1952) a k adaptacím z nedávných let. Hispanista Miloslav Uličný též objevil zcela neznámé úpravy, jejichž autoři beze studu zkopírovali valnou část

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Vybírat a posuzovat - Literární kritika a interpretace v období normalizace - Literární kritika a…

Autor: Petr Andreas

publisher: Pistorius & Olšanská

0 / 5
21 %
Způsob fungování literární kritiky v éře tzv. normalizace česká literární historie dosud spíše opomíjela, anebo ji paušalizovala jako jednolitý celek, který je přímým a prvoplánovým důsledkem společenské „deformace“. Autor monografie Vybírat a posuzovat. Literární kritika a interpretace v období normalizace od pojmu „deformací“ vychází. Hledá však ucelené a komplexní pojmosloví, které by umožnilo

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Text v pohybu

Autor: neuveden

publisher: Academia

0 / 5
32 %

Sleva 32 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Nedaleko nekonečna

Autor: Miroslav Punčochář

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Může matematika nějakým způsobem ovlivňovat umění? Odpovědí na tuto otázku je obvykle „samozřejmě ne“. Spolehlivým dokladem tohoto tvrzení se zdají být četné rozhovory se spisovateli, herci, malíři a jinými umělci, ve kterých matematika při vzpomínkách na školní léta spolehlivě kraluje mezi strašáky a neoblíbenými disciplínami. Kniha Nedaleko nekonečna se snaží jít proti tomuto hlavnímu proudu.

Sleva 32 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Země zaslíbená, země zlořečená - Obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře od poloviny 19.…

Autor: Josef Švéda

publisher: Pistorius & Olšanská

0 / 5
21 %
Obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře od poloviny 19. století k dnešku Kniha analyzuje obrazy Spojených států amerických v české literatuře a kultuře od druhé poloviny devatenáctého století až po dnešní dobu. Metodologicky vychází z kulturních studií a kritické teorie. Navazuje na Barthesovy analýzy moderních mytologií, na koncept „jiného“ vypracovaný Edwardem Saidem a současné studie

Sleva 21 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem u dodavatele

Trhliny světa - Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi

Autor: Roman Kanda

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Bohumil Hrabal /1914-1997/ patří k našim nejčtenějším autorům, jeho umělecký význam přesáhl hranice národní kultury. Přítomná kniha obsahuje patnáct studií badatelů různých generací. Studie představují soustředěné pohledy jak na Hrabalovo rozsáhlé a mnohotvárné dílo, tak i na kontext a osobnosti, které s dílem i jeho tvůrcem tak či onak souvisejí /na surrealismus, totální realismus, Egona

Sleva 21 % z běžně ceny 224 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Česká literatura a nová média

Autor: Karel Piorecký

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Od druhé poloviny devadesátých let 20. století je literatura šířena nejen prostřednictvím tištěných a audiovizuálních médií, ale využívá zároveň bezbřehý a dynamicky se vyvíjející prostor internetu. Nové digitální technologie zasáhly jak do procesu tvorby literárního textu, tak do procesu jeho recepce – a nenechaly beze změny ani principy, podle nichž dosud fungovala literatura jako komplexní

Sleva 32 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Fenomén: Polská literární reportáž

Autor: Kolektiv autorů - Michala Benešová,Renata kolektiv autorů,Lucie Rusin Dybalska

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie představuje jako první podobně zaměřená publikace v České republice fenomén polské reportáže, zejména tzv. literární reportáže. Tento žánr má v polské literatuře dlouhou tradici (Ryszard Kapuściński, Hanna Krall) a i dnes patří v Polsku k nejvyhledávanějším. Stále větší oblibu si i díky novým překladům do češtiny (Mariusz Szczygieł, Paweł Smoleński, Wojciech Tochman, Lidia

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Jiný Conrad - Eseje o literární kultuře - Eseje o literární kultuře

Autor: Petr Poslední

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
V publikaci se zabýváme životem a dílem Josepha Conrada, anglického prozaika polského původu Na rozdíl od jiných monografií spatřujeme v jeho emigraci, kdy si za umělecký jazyk zvolil angličtinu, podnětný příklad překročení bariér národního myšlení, přehodnocení polské romantické tradice a začlenění se do cizí literární kultury. Věnujeme se conradovské tradici, kterou rozvíjeli ve svých dílech

Sleva 21 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Profesionalizace literární kultury - Alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění…

Autor: Martina Kastnerová

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
32 %
K mnoha změnám, kterými procházela společnost alžbětinské Anglie, patří i nová role „básníka z povolání“ – autorka knihy ho přirovnává k postavám dnešní popkultury: jsou obecně známé, jsou jim přisuzovány slušné výdělky, ale ne vždy slušná pověst. Jeden z nich, dramatik Ben Jonson, sám sarkasticky poznamenává: Básník je ten /…/ ubožák, který se poezií musí živit. – Tito „ubožáci“ však měli pestré

Sleva 32 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 95 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí