Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Nejprodávanější v této kategorii

Literární hnutí husarů ve Francii po roce 1945

Autor: Petr Kyloušek

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Monografie analyzuje dějinné a literární podmínky vzniku literárního hnutí husarů (Nimier, Blondin, Déon, Laurent) v poválečné Francii a sleduje jeho rozvoj v kontextu 40. a 50. let 20. století. Charakterizuje jednotlivé aspekty jejich subversivní poetiky.

Sleva 24 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století

Autor: Dohnal Josef

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Monografie je zaměřena na sledování změn, které nastaly v ruské literatuře přelomu 19. a 20. století po obsahové i formální stránce. V první části zkoumá práce příčiny posunu v hodnotovém systému a v pojetí jedince oproti 19. století a odvozuje z toho záměry týkající se odlišnosti modelu světa, jež je v literárních dílech prezentován. Ve druhé části práce pak autor sleduje konkrétní jevy, jimiž

Sleva 24 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby

Autor: Bígl Richard

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
S několikaletým odstupem od vydání skloňovací a stupňovací části dostává odborná veřejnost do rukou druhý díl historické mluvnice lužické srbštiny. První polovina svazku – časování – se opírá o standardní pomůcky lužickosrbské diachronie. Flexi praslovanských, prasrbských a novosrbských sloves ilustruje dvaadvacet paradigmatických tabulí s častými slovesy nepravidelnými a příkladovými slovesy

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Překlad do nemateřského jazyka - Fakta, otázky, perspektivy

Autor: Duběda Tomáš, Mraček David, Obdržálková Vanda,

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Profesně tolerovaná a hojně uplatňovaná praxe překládání do nemateřského jazyka (tzv. nerodilý překlad) patří mezi málo popsané fenomény. Předkládaná kolektivní monografie proto nejprve mapuje názory translatologů a aktérů překladatelského trhu na nerodilé překládání, jeho možnosti a omezení. Jádro knihy pak představuje empirický výzkum zahrnující čtyřicet českých překladatelů z/do angličtiny a

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Umění životu nebezpečné - Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury

Autor: Zuzana Augustová

publisher: Transteatral

0 / 5
18 %
Kniha teatroložky a překladatelky Zuzany Augustové nazvaná Umění životu nebezpečné: Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury je výborem z jejích recenzí, článků a studií, které vznikaly pro různá periodika v průběhu posledních dvaceti let. Díky vyhraněnému tematickému zaměření autorky bylo možné texty uspořádat do čtyř logicky provázaných a sevřených oddílů. První z nich

Sleva 18 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Čeština v afázii: teorie a empirie

Autor: Eva Flanderková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie "Čeština v afázii: teorie a empirie" se zabývá otázkami na pomezí lingvistické afaziologie, psycholingvistiky a neurolingvistiky. Jde o první původní monografii zaměřenou na empirický výzkum rodilých mluvčích češtiny s afázií, která nenechává stranou ani diskusi o naléhavých teoretických otázkách. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou afaziologie na pozadí současných

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Syntactic and FSP Aspects of the Existential Construction in Norwegian

Autor: Dubec Pavel

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie Syntactic and FSP Aspects of the Existential Construction in Norwegian demonstruje aplikaci Firbasovy teorie aktuálního členění na norských psaných textech a zkoumá norskou existenciální konstrukci („presenteringskonstruksjonen“) z hlediska syntaxe, statické sémantiky, dynamické sémantiky a aktuálního členění větného.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Gilles Deleuze o literatuře: mezi uměním, animalitou a politikou

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Fišerová, Martin Charvát, Gregg Lambert

publisher: Togga

0 / 5
18 %
Cílem předložené kolektivní monografie je nabídnout tuzemskému čtenáři vnitřně sevřenou interpretaci Deleuzova přístupu k literatuře. Kniha obsahuje tři studie – první z nich se zaměřuje na výklad Deleuzova vztahu k umění a literatuře a vyznačuje, jakým způsobem se vyvíjí Deleuzovo uvažování o literatuře, které se formuluje prostřednictvím pojmů literárního stroje a vize. Následující dvě kapitoly

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Ofélie a její sestry - Motiv utonulé dívky v evropské a české poezii

Autor: Radek Malý

publisher: Host

0 / 5
24 % Předprodej
Spojení ženství, vody a smrti.

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 204 Kč

Předobjednávka

Drama jako básnické dílo

Autor: Jiří Veltruský

publisher: Host

0 / 5
24 %
Veltruského studie vyšla poprvé již v roce 1942, její tehdejší podoba však byla na mnoha místech cenzurována. Naše vydání představuje jednak návrat k její autentické podobě, jednak — díky komentáři Iva Osolsobě — důležitou rekonstrukci autorových myšlenkových východisek, díky nimž je možné následně pochopit i jeho další, exilové práce. Veltruský na konkrétním materiálu dramatické literatury české

Sleva 24 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů

Autor: Richard Změlík

publisher: Univerzita Palackého v Olomouc

0 / 5
18 %
Práce orientovaná na sémantiku pojmenování tzv. základových barev ve fikčních narativech Jana Čepa,si klade tři hlavní cíle: 1) s ohledem na problematiku jazykových pojmů základových barev funkčně usouvztažnit lingvistický výzkum s výzkumem orientovaným primárně literárněvědně, 2) otestovat možnosti a limity zvolených empirických metod v kontextu literární vědy, 3) pokusit se výsledky těchto

Sleva 18 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Umění řezničiny - Joseph Lister a temný věk viktoriánského lékařství

Autor: Fitzharrisová Lindsey

publisher: Paseka

0 / 5
20 % Novinka
Nemocnice 19. století představovala spíš bránu smrti než místo léčení. Úmrtnost byla masivní. Chirurgové pracovali bez anestezie za řevu pacientů a jejich nejcennější vlastností nebyla pečlivost, ale rychlost. Operační sál bylo divadlo s jevištěm a operace krvavou exhibicí pro lačné oči diváků. Scéna se mění teprve v letech 1860–1875. Chirurg, kvaker Joseph Lister vystupuje s nehorázným tvrzením,

Sleva 20 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Národní literatura a komparatistika

Autor: kolektiv

publisher: Host

0 / 5
18 %
Antologie Národní literatura a komparatistika je soustředěna k problematice vzájemného poměru dvou základních modelů uspořádání literárního materiálu nové doby: národně filologického a komparatistického. Ambicí přitom není sledovat historické peripetie střetávání a prolínání obou přístupů. Snahou je představit hlasy, které jsou v rámci této problematiky zřetelně přítomné v současné literárněvědné

Sleva 18 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Význam a subjektivita v lyrice - Kognitivní struktury v lyrické představě

Autor: Pavel Jiráček

publisher: Host

0 / 5
24 %
Kniha Význam a subjektivita v lyrice navazuje na předchozí Jiráčkovu knihu Lyrický rytmus (Host 2007) a zařazuje se také do kognitivního proudu literárněvědného bádání. Metodologickým východiskem teoretických konstrukcí je znovu vnímání (jako akt zakládající subjektivitu) a výzkum jeho pohybů je realizován psychosémantickými testy v rozsáhlých souborech čtenářsky kompetentních českých mluvčích

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 204 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele