Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Nejprodávanější v této kategorii

The Country House Revisited - Variations on a Theme from Forster to Hollinghurst

Autor: Tereza Topolovská

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie se věnuje literatuře spojené s anglickým venkovským sídlem, a to zejména dílům autorů 20. a 21. století, jako jsou E. M. Forster, Evelyn Waugh, Iris Murdoch, Alan Hollinghurst a Sarah Waters. Venkovské sídlo je nahlíženo v širším společenském a kulturním kontextu, včetně soudobého vývoje architektury. Šíře a rozmanitost literárních obrazů odráží rozrůznění fyzické podoby venkovského

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Španělská moderní literatura

Autor: Josef Forbelský

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autoři nabízí poučný pohled na společenské, myšlenkové a estetické proudy moderní španělské literatury, vyvíjející se nejen v jedinečných vazbách středozemních románských literatur, ale i ve společném kontextu euroafrického a euroamerického světa. K českému čtenáři se tak dostává čtivě formulovaná informace o španělské próze, poezii, divadelní tvorbě a o jejich představitelích. Druhé, rozšířené

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Co znamená, když se řekne... 2

Autor: Karel Foltin

publisher: RUBICO

0 / 5
24 %
Tato kniha je volným pokračováním bestselleru „Co znamená, když se řekne…“, ve kterém jste se dočetli vysvětlení, jak vznikla a co znamenají často používaná česká a latinská rčení.

Sleva 24 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem

Vyprávěj příběhy! - Rádce mladého spisovatele

Autor: Markéta Dočekalová

publisher: MÁM TALENT

0 / 5
24 %
Pro rodiče: Psaní je nejen ideální a celkem levny´ koníček, ale v dětech také rozvíjí řadu schopností, které se jim hodí i v dalším životě. Jsou to například komunikační dovednosti, kreativita, empatie, logické myšlení a také

Sleva 24 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Dějiny nové moderny 2 - Lomy vertikál

Autor: Vladimír Papoušek , kol.

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Zajímají vás alternativní dějiny české literatury? Tato kniha navazuje na Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 téhož autorského týmu. Obsahuje stejně přehlednou Plochu času i Mapu polí literárního a kulturního dění dané periody. Kniha zasazuje literární dění do domácího i světového kontextu, analyzuje pohyb a kontradikce dobového diskursivního vlnění z hlediska dominantních

Sleva 24 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem

Poučeni z krizového vývoje

Autor: Alena Fialová

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Čím se zabývá normalizační angažovaná próza zachycující období 1945–1968, která vycházela vstříc dobovým ideologickým požadavkům a pokoušela se vytvořit obraz dějin v takové podobě, jež měla potvrdit legitimitu komunistického režimu v období sedmdesátých a osmdesátých let? Obecnější úvahy na téma dějin a národní paměti, souvislosti umělecké literatury a propagandy, filmu a televize a podoby

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea - Signatura 1 A

Autor: Marek Brčák , Dalibor Dobiáš , Michal Dragoun , Martina Jamborová , Matěj Měřička , Kateřina Voleková

publisher: Scriptorium

0 / 5
20 %
Další z řady nově zpracovávaných katalogů k rukopisných fondům jedné z největších knihoven v ČR. Zde se jedná o sbírku obsahující autografy panovníků a dalších významných osobností, originály známých rukopisů Královodvorského a Zelenohorského (včetně dokumentace ke sporům o RKZ) a některé jazykově české středověké zlomky. Publikace je opět vybavena několika rejstříky. Vychází ve spolupráci s

Sleva 20 % z běžně ceny 184 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavatele

Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Předkládaná publikace je výsledkem výzkumu mladého kolektivu pracovníků a studentů Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jednotlivé kapitoly knihy přinášejí dílčí studie o široce pojaté problematice města ve všech třech parciálních zónách slovanského areálu – východoslovanské, západoslovanské (středoevropské) a jihoslovanské (balkánsko-slovanské) – s částečným, ale

Sleva 24 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 91 Kč

Skladem u dodavatele

Britské spisovatelky na přelomu tisíciletí

Autor: Milada Franková

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Kniha navazuje na předchozí svazek kapitol o současných britských spisovatelkách (Britské spisovatelky na konci tisíciletí, 1999) dalšími deseti jmény autorek, které se prosadily v 80. a 90. letech a píší ještě na přelomu 21. století. Snaží se o zvýraznění jejich osobitého přínosu a jejich odlišností, o vědomí sdíleného ducha doby a společné klasifikace podle genderu.

Sleva 24 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Stylistika češtiny

Autor: Eva Minářová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Skripta Stylistika češtiny autorky Evy Minářové představují základní studijní materiál k výuce stylistiky současného českého jazyka. Jsou určena studentům studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy interního a kombinovaného studia na pedagogických fakultách. Učební texty přinášejí základní stylistickou teorii v návaznosti na učivo ostatních jazykovědných disciplín. Prezentovaná

Sleva 24 % z běžně ceny 236 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945–1953)

Autor: Pavel Čech

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Práce se zabývá recepcí francouzsky psané literatury v českém prostředí v letech 1945–1953 se zaměřením na období komunistické ediční politiky (1948–1953). Na pozadí mezinárodněpolitických a vnitropolitických změn a systémových proměn české (československé) ediční politiky v poválečném období analyzuje tolerovatelné tendence v českých překladech z francouzštiny (kapitoly Realisticko-pokroková

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Expressivité vs identité dans les langues : aspects contemporains des argots

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
V moderních definicích slangů (ve francouzské tradici označované pojmem argot(s)) se důraz klade na expresivní a na identitární funkci. Publikace shrnuje třiadvacet frankofonních příspěvků ke slangové problematice ve vztahu k desítce evropských jazyků. Členěny jsou do osmi sekcí: Obecná „slangologie“ (Argotologie générale), Slang a žargon, Slang a lexikografie, Slang a vzdělávání, Slang a

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Latinské proklínací tabulky na území římského impéria

Autor: Daniela Urbanová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Monografie je určena klasickým filologům, historikům, religionistům, archeologům a všem zájemcům o tyto obory. Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území Římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defixe, jejichž produkce je na území Římské říše doložena od konce 2. stol. př. Kr. zhruba do konce 4. – poč. 5. stol. po Kr. Do korpusu

Sleva 24 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Sagt mir jemand, was Liebe ist?: Deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters.…

Autor: Sylvie Stanovská

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Dílo se věnuje milostnému básnictví vrcholného a pozdního středověku v zemích České koruny a v německy mluvících zemích v časovém horizontu 1200–1500. V této srovnávací práci, podtrhující na základě motivických a koncepčních shod základní podobnosti obou lyrických směrů, jde o určení typologie jednotlivých žánrů lyrické tvorby daného období v obou jazycích a na obou uvedených jazykových

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu: Kontrastivní analýza

Autor: Pavel Krejčí

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984). Sleduje a popisuje případné formální, sémantické a stylistické odchylky českých a bulharských překladových řešení a zároveň se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry hraje při

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Rasiyan-u qumq-a. Nádobka nektaru: Anonymní mongolská báseň v rukopise z 18. století. Faksimile…

Autor: Ondřej Srba

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Rasiyan-u qumq-a (v novomongolštině Aršány chumch), Nádobka nektaru, je dlouhá didaktická báseň napsaná pravděpodobně na přelomu 16. a 17. století v klasické mongolštině. Ve 317 dochovaných čtyřveršových slokách pojednává o řádu světa – normách správného chování dobové mongolské společnosti – a základních konceptech tibetského buddhismu a reflektuje představu harmonického propojení náboženství a

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Nicolai Dresdensis Apologia: De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis

Autor: Petra Mutlová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Jedná se o vydání kritické edice Apologie, latinského spisu husitského nonkonformisty Mikuláše z Drážďan z roku 1415, kterým reagoval na zákaz laického kalicha, jednoho z nejvýraznějších symbolů husitského hnutí. Součástí edice s textověkritickým aparátem je dílčí studie o genetických vztazích dochovaných rukopisů, analýza struktury díla a prozkoumání jeho předloh, které zasazují vydávaný text do

Sleva 24 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele

Du rose aux reflets bleus: Bashung entre les lignes

Autor: Christophe Cusimano

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Tato knížka vychází z překvapivého zjištění, a to že neexistuje žádná sémantická studie zabývající se písněmi Alaina Bashunga. Zatím co jsou k nalezení četné biografie tohoto zpěváka, není tomu tak v případě textových analýz jednotlivých jeho písní, které by osvětlily podstatu jejich poetičnosti. Tato publikace, zpestřena ilustracemi a otázkami, které pomohou studentům v přípravě jejich vlastních

Sleva 24 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 91 Kč

Skladem u dodavatele

Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky

Autor: Petra Hebedová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Kniha za pomoci popisu pádových forem i významů jednoho pádu ve dvou jazycích nastiňuje možnosti kognitivně gramatického popisu jazyka a ukazuje i různá zákoutí estonské a finské gramatiky. Zabývá se tím, jak a proč se ustálily různé illativní pádové formy v dnešní standardní estonštině a finštině, v jakém rozsahu se používají a jak lze popsat jejich vzájemné vztahy. Věnuje se také popisu

Sleva 24 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Dialogy zoufalců: poetika a struktury: Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších…

Autor: Eva Niklesová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu) se zabývá otázkou produktivity jednoho z děl staroegyptské literatury v kontextu literatury světové, Dialogu zoufalce a jeho duše, s cílem ustavení skupiny tvarově příbuzných děl a vystižení jejich podstaty v rovině výstavbové,

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Patrologie. Úvod do studia starokřesťanské literatury

Autor: Hubertus R. Drobner

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 %
Vyprávět obsah tří z nejznámějších románů Julese Vernea by jistě bylo jako nosit dříví do lesa. Supraphon nabízí jejich velkolepé dramatizace s našimi předními herci hned na pěti CD. A vy se sami rozhodnete, zda se vydáte na cestu kolem světa s anglickým gentlemanem Phileasem Foggem, nebo se stanete nedobrovolnými účastníky podmořských plaveb kapitána Nema v jeho ponorce Nautilus, či zda strávíte

Sleva 24 % z běžně ceny 748 Kč

Naše cena: 568 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele