Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Anatomie pocitu úžasu - Česká populární fantastika 1990-2012 v kontextu kulturním, sociálním a…

Autor: Antonín K. K. Kudláč

publisher: Host

0 / 5
32 %
Monografi e literárního a kulturního historika se vůbec poprvé u nás zaměřuje na zkoumání tzv. populární fantastiky v českém prostředí, zejména pak oblasti žánrové fantastické literatury, jejíž příjemci zvaní fanové tvoří osobitou subkulturu (fandom). Kniha stojí na pomezí literární vědy, kulturní antropologie, sociologie a mediálních studií a vychází z hypotézy o aktivním a tvůrčím přístupu

Sleva 32 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Literární a knižní kultura v digitálním věku

Autor: Kolektiv autorů - Martina Navrátilová,Lenka Pořízková

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
21 %
Kniha vznikla z podnětu mezinárodní interdisciplinární konference věnované digitální literatuře a jejímu publikování, jež se konala v dubnu 2015. Pro účely knižního vydání byly jednotlivé příspěvky rozpracovány či přepracovány do 18 kapitol, které ve 4 oddílech doplněných úvahovým apendixem shrnují aktuální poznatky v dané oblasti. Počáteční oddíl knihy – Literatura a digitalita – se zabývá

Sleva 21 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Vyvolávání točitých vět - Daniele Hodrové k 5. červenci 2016 - Daniele Hodrové k 5. červenci 2016

Autor: Alice Jedličková

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Studie v tomto svazku spojil záměr vyjádřit vděk fascinující spisovatelce a uznání originální literární teoretičce. Někteří z přispěvatelů se proto rozhodli rozvinout intenzivní čtenářskou zkušenost v interpretaci autorčiných románů; jejich stati jsou sdruženy hlavně v oddílu „Text románu, text města“; jiní se zaměřili na její tvorbu esejistickou (oddíl „Chvála rozpravy“). Další se obrátili k

Sleva 21 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

První Kytice národních prasáren - Kryptadia - Kryptadia

Autor: Karel Jaroslav Obrátil

publisher: Lege Artis

0 / 5
18 %
Čtenáři se konečně dostává do ruky digitálně rekonstruovaný reprint prvního dílu Kryptadií, slibovaný ve Velkém slovníku sprostých slov poprvé před skoro dvěma desetiletími. Kromě Obrátilových errat byly v textu opraveny další stovky zjevných tiskových chyb – překlepů, špatné interpunkce a logických nedůsledností, vzniklých v důsledku toho, že po sešitech vydávané dílo autor dopisoval a

Sleva 18 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem u dodavatele

Česká teorie - Tendence moderní české sémiotiky - Tendence moderní české sémiotiky

Autor: Vít Gvoždiak

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
21 %
Kniha Česká teorie je pokusem shrnout zhruba osmdesát let vývoje české sémiotiky. V první části se věnuje otázkám povahy sémiotiky a způsobům, jak o ní v historické perspektivě mluvit. Na tomto obecném pozadí se zároveň pokouší vymezit českou sémiotiku, její konceptuální specifika formující se na rozhraní sémiologie pražské školy, (kybernetické) sémiotiky a do určité míry filozofie (jazyka). Tuto

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Čep, Durych a několik příbuzných - Interpretační studie - Interpretační studie

Autor: Karel Komárek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
21 %
Literárněvědné interpretace vybraných děl českých spisovatelů křesťanské orientace (Jan Čep, Jaroslav Durych, Jaroslav Mazáč, Zdeněk Rotrekl, Pavel Švanda, Albert Vyskočil, Jan Žáček). Jde o autory s různými uměleckými postupy, kteří však tvoří duchovní společenství a je jim společné křesťanské vidění světa, které hledá smysl a naději jako protihodnoty absurdity a negace.

Sleva 21 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: metody, modely, nástroje

publisher: Univerzita Palackého v Olomouc

0 / 5
21 %
Metodologický bedekr sumarizující a promýšlející moderní vědecké nástroje, bez nichž se neobejde žádný současný lingvista. Monografie těží z autorova dlouhodobého angažmá v korpusové lingvistice, ale přesahuje ji směrem k počítačovému a technickému zpracování lingvistických dat obecně.

Sleva 21 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Fikce Jaroslava Haška

Autor: F. A. Podhajský

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Kniha Fikce Jaroslava Haška představuje kolektivní monografii literárních, divadelních a filmových vědců, kteří se zaměřili na rozbor Haškovy prozaické a ideologické fikce v průřezu celé jeho tvorby a na díla jimi a jím inspirovaná. Ať už patříte k odborníkům, studentům anebo zájemcům o Haškovo dílo, můžete se začíst do reflexí svébytného žánru vzpomínek na Haška (J. Staněk) nebo jeho povídek z

Sleva 21 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

O nepřesnosti našeho vyjadřování (jazyk jako produkt intuitivního myšlení) - Jazyk jako produkt…

Autor: František Štícha

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Tato knížka by ráda oslovila každého, kdo stejně jako její autor při psaní svých textů určených veřejnosti, ať široké, nebo úzké, usiluje o co největší přesnost jazykového vyjádření svých myšlenek, a přesto se mu to vždy nepodaří – ať je publicistou, vědcem, nebo slovesným umělcem. Zároveň by však autor svou knížkou rád oslovil všechny ty vzdělané čtenáře, kteří jsou pozornými vnímateli textů –

Sleva 32 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Spiritus iratus Aloys Skoumal - Výbor z díla Aloyse Skoumala - Výbor z díla Aloyse Skoumala

Autor: Kolektiv autorů - Dagmar Blümlová,Aloys Skoumal

publisher: Torst

0 / 5
Kniha představuje průřez literárním dílem Aloyse Skoumala (1904–1988) od mladicky zjitřeného vyznání z dvacátých let po literárněhistorický esej a trs rukopisných aforismů z let sedmdesátých. Do vymezeného žánrového spektra spadají epigramy, vlastní verše, deníkové záznamy, významný proslov na 1. sjezdu českých spisovatelů a různě odstíněné a koncipované výklady osobností literatury i

Sleva 10 % z běžně ceny 444 Kč

Naše cena: 400 Kč

Skladem u dodavatele

Otevřená hra - Studie z let 2001-2015 - Studie z let 2001-2015

Autor: Hana Šmahelová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Kniha literární historičky Hany Šmahelové je sestavena ze studií a glos, jež vznikaly v průběhu let 2001-2015. Ve svém souhrnu představují homogenní celek, jehož těžiště spočívá v metodologických otázkách literární historie. Část úvah se vztahuje k problematickým a dosud stále otevřeným otázkám emancipačního hnutí, v němž se na počátku 19. století formovala novodobá česká literatura (např.

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Růže prší krásná... - Disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči - Disputace o barokním jazyku a…

Autor: Marie Janečková

publisher: ARSCI

0 / 5
16 %
Zájemci o českou barokní tvorbu dostávají do rukou novinku autorského kolektivu z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Inspirací pro název knihy se stalo dvojverší: O pacholátko, nedej se libé své mámiti kráse! Růže prší krásná, stálé, což drsnato bývá. Jinými slovy krásná růže opadává a chřadne, krása rychle pomíjí, zatímco drsnost trvá, je odolnější. Verše

Sleva 16 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem u dodavatele

Viditelné popisy - Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce - Vizualita,…

Autor: Kolektiv autorů - Stanislava Fedrová,Alice Jedličková

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Čtenář Toma Jonese se ocitá v nebezpečí, že si „srazí vaz vinou jistého popisu“, vypravěč jej však ujistí, že tomu šťastně unikne: Fieldingův čtenář se zaraduje, leckterý jiný možná usoudí, že mu takové riziko nehrozí, protože popisy stejně přeskakuje. Autorky publikace popisy vždycky četly se zalíbením, protože mnohé z nich se jim v průběhu čtení stávaly „viditelnými“. Tato čtenářská zkušenost

Sleva 21 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Průniky a paralely. Česká literatura v časopisech německé moderny (1880–1910)

Autor: Lucie Merhautová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Internacionálnost byla jedním ze znaků evropské moderny, pro české autory představovaly překlady jejich děl do němčiny a referování v časopisech v Německu jednu z možností pronikání do nadnárodních literárních kontextů. Monografie zkoumá, jak tento proces na přelomu 19. a 20. století proměňoval česko-německé literární relace na internacionální a lokální úrovni, jak vyrůstal z

Sleva 21 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem

Čtení o Bohumilu Hrabalovi - Rukověť otevřeného díla - Rukověť otevřeného díla

Autor: Annalisa Cosentino

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
21 %
Čtení o Bohumilu Hrabalovi přináší kritickou reflexi autorova díla, která je reprezentována hlavně pracemi, jež se věnují obecnějším problémům literární poetiky a snaží se Hrabalovy texty i myšlení analyzovat v souvislosti s evropskou kulturní a literární tradicí 20. století. Knihu zahajuje zakladatelský kritický rozbor, který v r. 1956 Hrabalovu psaní věnoval Václav Havel; dále jsou v ní

Sleva 21 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Dantovi Alighierim - Prostory, postavy a slova - Prostory, postavy a slova

Autor: Kolektiv autorů - Martin Pokorný,Martin Pokorný

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
21 %
Čtení o Dantovi Alighierim je první samostatnou publikací, která českému čtenáři umožňuje porozumět autorovu nejslavnějšímu dílu. Dantova Božská komedie je k dispozici ve čtyřech kompletních překladech, rozborů jeho poetiky je v našem prostředí však zřetelný nedostatek. Stati z rozmezí let 1890–1910 byly vybrány tak, aby předvedly podrobnou analýzu konkrétních úseků básnického textu a poskytly

Sleva 21 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Tváří v tvář beztvarosti - Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře - Afektivní a vizuální…

Autor: Tomáš Jirsa

publisher: Host

0 / 5
32 %
Jakým způsobem je narativní text schopen uchopit, zprostředkovat a vynalézt fenomén beztvarosti, doposud spojovaný výhradně s oblastí výtvarného umění? Jakkoli to může daný pojem evokovat, beztvarost neoznačuje absenci, likvidaci či abstraktní redukci konkrétních forem, nýbrž akt tvořivé deformace, proces rozpohybování forem a událost, jež vizuální i textuální formy umisťuje na hranici

Sleva 32 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem

Poetismus

Autor: Jeanette Fabian

publisher: Slovart

0 / 5
20 %
Poetismus je jedním z nejcennějších vývozních artiklů původní české kultury po roce 1918. Básně Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta nebo Konstantina Biebla, výtvarné práce Toyen a Jindřicha Štyrského i teoretické koncepty Karla Teiga získaly renomé po celém světě. Publikace Poetismus, sestavená německou slavistkou Jeanette Fabianovou, nabízí poetistické „best of“: editorčinu průvodní studii

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

O základech teorie jazyka

Autor: Louis Hjelmslev

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Kniha O základech teorie jazyka, stěžejní práce dánského lingvisty Louise Hjelmsleva (1899–1965), je jedním z největších a dodnes nejvlivnějších děl světové lingvistiky. Autor byl představitelem kodaňského strukturalismu, který vznikl v návaznosti na pražskou školu (s níž měl Hjelmslev čilé vztahy). V této knize, přeložené do mnoha jazyků, shrnul své snahy o tzv. glosématický pohled na jazyk.

Sleva 32 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Komunikace v textu a s textem

Autor: Alena Macurová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Publikace představuje celoživotní vědecké dílo bohemistky Aleny Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a která je v českém kontextu navíc zakladatelkou lingvistiky znakových jazyků, především co se týče českého znakového jazyka, a výzkumu komunikace českých neslyšících vůbec. Soubor studií, původně uveřejněných v letech 1974 až

Sleva 21 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí