Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Nejprodávanější v této kategorii

Ústav slavistiky - Východiska a perspektivy

Autor: Ivo Pospíšil

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Jubilejní publikace Ústavu slavistiky k 100. výročí založení Masarykovy univerzity představuje přehledný průřez dějinami pracoviště od jeho založení v roce 1995 po současnost včetně stručné analýzy současného stavu a výhledu do budoucnosti. Brožura Ústav slavistiky. Východiska a perspektivy obsahuje celkem deset příspěvků, jejichž autory jsou členové ústavu. Její součást tvoří také obrazová

Sleva 29 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Jiří Levý: zakladatel československé translatologie

Autor: Kupková Ivana, Fišer Zbyněk

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Monografie se zabývá zhodnocením vědeckého odkazu Jiřího Levého, zakladatele československé translatologie. Kolektivní monografie je dílem jedenácti autorů z ČR a Slovenské republiky. Kniha sestavená z deseti kapitol objasňuje inovativní přínos J. Levého v oblasti teorie překladu a myšlenky jeho pokračovatelů, představuje inspirativnost J. Levého translatologických koncepcí pro překladovou

Sleva 29 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Mladá slavistika IV - Výzkum slovanského areálu: generační proměny

Autor: Michálek Zbyněk, Šaur Josef

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Sborník „Mladá slavistika IV“ je již sedmou publikací v řadě každoročních publikačních počinů doktorandů brněnského ústavu slavistiky. Knihu uvozuje studie prof. Ivo Pospíšila „Generace v literární vědě, jejich sláva a traumata“. Dále je zařazeno šest studií, jejichž autory a autorkami jsou doktorandi a doktorandky různých slavistických oborů. Ti se ve svých textech věnují konkrétním vybraným

Sleva 29 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Kritika v pohybu - Literární kritika a metakritika 90. let 20. století

Autor: Lollok Marek

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Monografie „Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století“ vychází z autorovy stejnojmenné dizertační práce obhájené v r. 2018 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity: zabývá se českou literární kritikou 90. let 20. století, zejména v té podobě, v jaké se projevovala v literárních a kulturních časopisech dané doby. V osmi kapitolách (včetně metodologické úvodní a

Sleva 29 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Paracelsica - Dvě studie o renesančním mysliteli a lékaři

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Vyšehrad

0 / 5
27 %
Dvě rozšířené přednášky významného švýcarského psychiatra, psychologa a filosofa XX. století. Kniha obsahuje dvě Jungovy přepracované a rozšířené přednášky o jedné z nejpozoruhodnějších renesančních postav, Theofrastu Bombastovi von Hoheim alias Paracelsovi: Paracelsus jako lékař a Paracelsus jako duchovní zjev. Zejména druhá, podstatně rozsáhlejší studie, otevírá vhled do nelehko přístupné

Sleva 27 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Historia de las traducciones checas de literaturas de Espaňa e Hispanoamérica

Autor: Doležel Lubomír

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Dílo Historia de las traducciones checas de literaturas de Espaňa e Hispanoamérica autora Miloslava Uličného sleduje české překlady ze španělštiny od počátků do současnosti (1838-2004) chronologicky i z hlediska členění na žánry. Vedle úplné bibliografie zde zájemce najde historicko-kritické statě mapující též společenské a politické podmínky vydávání překladů a kritické sondy do nejvýznamnějších

Sleva 20 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem u dodavatele

Filologické studie 2013: Medium et Scorpus

Autor: kolektiv autorů

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhý díl ediční řady monografií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Filologické studie je věnován jazykům literatury v nejširším smyslu slova, a to jazykům literatury umělecké (1. kapitola) a literatury neumělecké (2. kapitola), zvlášť bylo přihlíženo k aspektům mezigenerační komunikace. Název monografie Medium et scopus (tedy v překladu Médium a cíl) odkazuje na skutečnost, že jazyk

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Filologické studie 2016

Autor: kolektiv autorů

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů si klade za cíl analyzovat vysokoškolskou výuku klíčových lingvistických disciplín fonetiky a fonologie u nás v historii i v současnosti. Vedle teoretických poznatků přináší také teoretické i aplikační metodicko-didaktické podněty, které by měly reflektovat specifičnost oboru v rámci učitelské přípravy, s přihlédnutím k didaktickým a

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Verbum caro factum est - Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy

Autor: Poláčková Eliška

publisher: Filosofia

0 / 5
21 % Novinka
Literatura, která vznikala v českých zemích ve vrcholném středověku, se ke svým příjemcům nedostávala vždy jen ve formě zapsaného textu. Právě naopak – často byla nejrůznějším způsobem předváděna či performována: polohlasnou či hlasitou četbou pro větší či menší okruh diváků a posluchačů, zpěvem, představeními více nebo méně divadelního charakteru, někdy dokonce „soukromou“ performancí bez

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Dialektika, kultura a politika - Eseje a články z let 1955-1969

Autor: Jan Mervart

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Čtvrtý svazek Sebraných spisů Karla Kosíka zahrnuje články, eseje, rozhovory a kratší příležitostné texty pocházející z let 1955 až 1969. V první části jsou shromážděny stati, jejichž prostřednictvím Kosík vstupoval do polemik o marxismu, o aplikaci marxistické metody i o negativních jevech socialismu. Předestírá zde svoji koncepci dialektiky vycházející z Hegela a Lukácse a načrtává obrysy

Sleva 21 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Hrdinové v básních - Eseje o poezii

Autor: Pšenička Martin, Hrdlička Josef, Jaluška Matouš,

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Hrdinů je na světě velmi mnoho – alespoň potenciálně. Každý z lidí může vypadnout z mezí všednosti a jedním takovým hrdinou se stát. V této knize, vycházející z cyklu rozhlasových esejů, který byl v roce 2015 vysílán na stanici Český rozhlas Vltava, se autoři dotýkají nejrůznějších způsobů hrdinství v básních. Jejich hlavním cílem je ponouknout čtenáře k tomu, aby se pustil do vlastních výzkumů

Sleva 21 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem u dodavatele

Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé

Autor: Josef Šebek

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
21 %
Monografie se zaměřuje na dva současné směry sociálně kontextového studia literatury: teorii literárního pole Pierra Bourdieua a kulturní materialismus Raymonda Williamse a Alana Sinfielda. Českému čtenáři je představuje jako komplementární modely: teorie literárního pole počítá s existencí relativně autonomního mikrosvěta literatury, zatímco kulturní materialismus vychází z přesvědčení o plném

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Klasické korejské písemnictví v proměnách doby

Autor: Kwanbum Noh

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
21 %
Sbírka komentovaných překladů děl klasického korejského písemnictví seznamuje čtenáře s epizodami korejských dějin od poloviny osmnáctého do poloviny dvacátého století. Na rozdíl od známějších oficiálních dějin se nejedná o prosté záznamy historických skutečností s případným mravním hodnocením, ale o živé esejistické výpovědi a osobní reflexe tehdejších intelektuálů, kteří břitkým štětcem

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Podoby skazu - K jedné linii moderní prozaické tvorby

Autor: Hana Kosáková

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
21 %
Kniha přibližuje jeden z fenoménů narativní strategie, který ruský literární vědec Boris M. Ejchenbaum na počátku 20. století pojmenoval termínem „skaz“ a spojil s oblastí spontánního mluveného vyprávění. Výklad je rozdělen do dvou částí: první část přináší teoretické uchopení problematiky, zatímco druhá se zabývá interpretacemi konkrétních uměleckých textů. V rámci prvního oddílu je načrtnut

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Překlady a adaptace

Autor: Jiří Gruša

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
32 % Novinka
Svazek představuje překlady a adaptace, které Jiří Gruša připravil sám či ve spolupráci s Karlem Krausem a Josefem Balvínem. Tato zčásti známá, zčásti nově zpřístupňovaná zpracování děl Franze Kafky, R. M. Rilka, Paula Celana, Ericha Frieda, Sofokla, Emanuela Schikanedera a W. A. Mozarta, J. N. Nestroye, Petra Hackse a dalších autorů představují nejen pozoruhodnou kapitolu z dějin českého

Sleva 32 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem

Harry Potter a věda. Čarovná věda na pozadí kouzel, podivných předmětů, lektvarů a mnohého dalšího

Autor: Case John, Brake Mark,

publisher: MatfyzPress

0 / 5
21 %
Harry Potter přinesl myšlenku magie a čarodějnictví do každodenní reality více než kterákoli jiná kniha v historii. Magie je často vnímána jako nadpřirozená síla. Dokáže zaujmout a potěšit publikum kvůli své zdánlivé schopnosti vzdorovat fyzice a logice. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, zda má věda nějaké vysvětlení pro tyto fantastické výkony? Kniha Harry Potter a věda zkoumá vědecké

Sleva 21 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Karel Havlíček Korespondence II. 1843-1844

Autor: kolektiv autorů

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
27 %
Dopisy Karla Havlíčka (1821–1856) odkrývají významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života. O to překvapivější je, že ke kompletnímu kritickému vydání Havlíčkovy korespondence dochází až nyní. Druhý z plánovaných šesti svazků zahrnuje veškerou dnes známou odeslanou i přijatou Havlíčkovu korespondenci z let 1843–1844, tedy z doby

Sleva 27 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého

Autor: Lišková Michaela, Šemelík Martin

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
21 %
Novátorská popularizační kniha o slovníkářství byla vytvořena především kolektivem pracovníků oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a lexikografické sekce Ústavu germánských studií FF UK. Uvádí zájemce o tuto disciplínu do aktuálního bádání i praxe. Umožňuje orientaci ve vybraných tématech oboru, jako je zařazování slov do hesláře, volba příkladů,

Sleva 21 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem u dodavatele

František Palacký a česká filosofie

Autor: Milan Machovec

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
Reedicí studie vydané v roce 1961 se naplňuje dlouhodobá snaha dát „druhý život“ pracím významného českého filosofa Milana Machovce (1925–2003), které formovaly čtenáře v šedesátých letech 20. století. Machovec své tehdejší knihy o Františku Palackém a Josefu Dobrovském později označoval za „masarykovské“. Jejich napsání mu totiž bylo zároveň cestou, jak se pomalu přiblížit k Masarykovu myšlení a

Sleva 32 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Pokušení neviditelného - Myšlení moderny

Autor: Vladimír Papoušek

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
Cílem kolektivní monografie Pokušení neviditelného: Myšlení moderny není podat komplexní zprávu o veškerých hnutích mysli mezi modernisty, ale ukázat na vybraných případech proměny tohoto myšlení, jeho transformace či případný kolaps. Jednotlivé studie pokrývají zejména období první poloviny dvacátého století, kde jsou tyto radikální proměny nejviditelnější. Úvodní studie se soustředí na jeden z

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

SklademPřihlášení uživatele