Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Hledání subsaharských identit v románové tvorbě - Antologie subsaharského frankofonního románu

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
21 %
První díl nesoucí název Hledání subsaharských identit v románové tvorbě je komentovanou antologií třinácti úryvků z románů napsaných jedenácti subsaharskými frankofonními autory mezi léty 1954 a 2009. Vybraná díla, odehrávající se v různých prostředích a odlišných obdobích, spojují témata hledání kořenů, kulturní alienace a vypořádávání se s koloniálním dědictvím. Autoři těchto románů jsou

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky - Soubor rozhovorů a esejí

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
21 %
Druhý díl s názvem Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky je souborem jedenácti rozhovorů, a to se čtyřmi africkými autory, pěti univerzitními profesory a badateli v oblasti subsaharských literatur a dvěma nakladateli. Kladené otázky jsou si navzájem podobné, aby odpovědi čtenáři dovolily nahlédnout na probíraná témata z vícero úhlů pohledu. Rozhovory se týkají pozice

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Kontrastivní analýza vybraných významů povahy slovesného děje v češtině a ve španělštině

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
21 %
Tato monografie se zabývá kontrastivní analýzou vybraných významů povahy slovesného děje v českém a ve španělském jazyce (inchoativnost, ingresivnost, delimitativnost, perdurativnost, exhaustivnost, saturativnost, distributivnost, terminativnost, finitivnost, egresivnost). Na základě korpusové sondy se autorka snaží zdokumentovat možnosti respondence výše uvedených významů v beletristických

Sleva 21 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofické procházky českou a ruskou literaturou

Autor: Jiří Hoblík

publisher: Univerzita Jana Evangelisty Pu

0 / 5
21 %
Filosofické procházky českou a ruskou literaturou jsou kolektivní monografií, která vznikla na základě příspěvků česko-ruské konference, která se pod týmž názvem konala 30.-31. října 2013 v Ústí nad Labem. Mezi autory patří především vyučující Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a Filozofického ústavu Petrohradské státní university, resp. Petrohradské státní aerokosmické univerzity. Co do

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Slovo a jeho struktura

publisher: Univerzita Palackého v Olomouc

0 / 5
21 %
Monografie Slovo a jeho struktura je již druhou v pořadí, jež nese ve svém názvu slovo SLOVO. Tou první byla kniha z roku 2009 Slovo a jeho konverze, jež byla především reakcí na studie nizozemských autorů věnované konverzi a kategorii indeterminace v prestižním svazku Morphologie/Morphology, a to Jana Dona, Miekeho Trommelena a Wima Zonnevelda (Don – Trommelen – Zonneveld, 2000, 950), či dokonce

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin

Autor: Jiří Hrabal

publisher: Univerzita Palackého v Olomouc

0 / 5
21 %
Středoevropská etnika si vytyčila jiný cíl. Jejich tvářnost určil proces „národního obrození“. Byla to touha po vytvoření nikoliv byrokratického státu, ale soudržné lidské pospolitosti vyznávající společné hodnoty. Vůči státní moci tu panovala nedůvěra, vyskytovaly se zde ironické a subverzivní postoje, destruktivní a zároveň sentimentální touhy po intimní lidské blízkosti, vzájemnosti a

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Autor – text – dílo a jiné textologické studie

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Přítomný svazek přináší výbor z textů Mojmíra Otruby (1923–2003) z rozsáhlého období 60. až 90. let. Přestože Otruba – jedna z nejvýraznějších postav naší poválečné textologie – za dobu své mnohaleté odborné kariéry publikoval řadu studií, článků a recenzí zaměřených k textové kritice, nebyly tyto jeho textologické příspěvky dosud sebrány a vydány knižně. Vedle rozsáhlé studie Autor – text –

Sleva 21 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Nebe, peklo, poezie

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Kolektivní monografie vycházející z rozhlasových pořadů, odvysílaných roku 2017 na stanici Český rozhlas 3 Vltava u příležitosti výročí zveřejnění 95 tezí Martina Luthera proti odpustkům, zaměřená na literární kořeny a ohlasy německé reformace. Jejím základem je deset interpretačních sond z pera Matouše Jalušky, Jany Fantysové Matějkové, Martina Pokorného a Daniela Soukupa. V nich je Lutherovo

Sleva 21 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Italská renesanční literatura. Antologie

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Antologie italské renesanční literatury vychází šedesát let poté, co byly ukončeny práce v první fázi jejího vzniku (1959) za editorství profesora komparatistiky na filozofické fakultě UK Václava Černého (1905–1987). Záměr tohoto velkorysého projektu vstoupil ve známost teprve po publikovaném soupisu jeho díla (1997). Po různých peripetiích s nedokončeným rukopisem se ujal Antologie jako odkazu

Sleva 20 % z běžně ceny 960 Kč

Naše cena: 768 Kč

Skladem u dodavatele

Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho

Autor: Tomáš Jurkovič

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 % Novinka
O japonském spisovateli Haruki Murakamim se občas soudí, že se beze zbytku zhlédl v západní literatuře a následně píše „nejaponské“ texty. Pokud ovšem podrobíme rozboru příběhy, které se odehrávají v jeho literárních dílech, musíme podobné soudy odmítnout jako neopodstatněné. Tato publikace provádí čtenáře v chronologickém sledu barvitým světem Murakamiho románových příběhů a krůček po krůčku

Sleva 29 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Teorie lyriky

Autor: Jonathan Culler

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
Jonathan Culler (* 1944) patří k nejvýznamnějším literárním teoretikům a jeho Krátký úvod do literární teorie (česky 2002, 2015) se těší trvalé oblibě v USA i u nás. Teorie lyriky si klade za cíl přistoupit k oblasti lyrické poezie pružně a nedogmaticky, přitom ale s vědomím bohatých vnitřních vazeb tradice básnického psaní, poslechu a čtení, které se osvědčují v autorské i čtenářské zkušenosti,

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Spisovatelé království českého. Díl II.: C–D / Scriptores Regni Bohemiae Tomus II.: C-D

Autor: Johann Peter Cerroni

publisher: Filosofia

0 / 5
21 % Novinka
Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753–1826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s konceptem historia litteraria. Do svého slovníku, který tvoří celkem 24 abecedně řazených

Sleva 21 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Staroslověnská čítanka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Čítanka přináší ukázky z nejstarších slovanských písemných textů 9.-11. století. Je rozdělena na oddíl rukopisů 9.-11. století a oddíl literárních textů 9.-11.století, dochovaných v mladších opisech. Čítanku doplňuje slovníček pojmů středověkého písemnictví a realií, soupis rukopisných zkratek a výběrový staroslověnsko-český jazykový slovníček.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Studie z dějin starší korejské literatury

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace autorů Miriam Löwensteinové a Vladimíra Pucka - koreanistů z Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty UK - u nás poprvé v takové šíři zachycuje hlavní etapy vývoje korejské klasické literatury od jejího vzniku až do počátku 20. století. Autoři ve 13 kapitolách sledují vývoj korejské prozaické literatury od zakladatelských mýtů starokorejských království a historických příběhů ze

Sleva 20 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Řád tvaru - Tradicionalistické časopisy v období první republiky

Autor: Tomáš Kubíček

publisher: Host

0 / 5
32 % Novinka
Monografie Řád tvaru na základě analýzy čtveřice periodik, jejichž prostřednictvím vstupovala katolická inteligence v období první Československé republiky do nejenom uměleckých debat, zachycuje vývoj vztahu tradicionalisticky zaměřených autorů k dobové společnosti. Ve středu zájmu se přitom neocitají pouze estetické či společensko-politické debaty, ale také způsob, jak se autoři uvedených

Sleva 32 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Research Methods in Linguistics: essential principles, based on a general theory of science

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace Research Methods in Linguistics shrnuje metody používané při studiu jazyka a v lingvistice. Autor překládá čtenářům stručný, srozumitelný nástin šíře metodologie jazykovědného výzkumu a to jak v základních tak i obecných pojmech. Publikace je určena nejen pro lingvisty, ale také pro pokročilé studenty jazyků a jazykovědy. Kniha je anglickým překladem původního českého textu: Základy

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Repertorium rukopisů 17. a 18. století v Čechách. I 1 a-f

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
První část monumentálního díla obsahujícího soupis všech dochovaných bohemikálních rukopisů 17. a 18. století uložených v muzejních sbírkách v Čechách (s výjimkou Prahy). Soupis je uspořádán alfabeticky podle jednotlivých muzejních sbírek a obsahuje vždy údaje o muzeu a jeho fondech a popis jednotlivých rukopisů, včetně výtvarné podoby. Publikace zachycuje dosavadní, vesměs obtížně dostupné a

Sleva 20 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce českým akademickým korpusem 1.0

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Průvodce Českým akademickým korpusem verze 1.0 je průvodce CD-ROM. Objektem prohlídky je morfologicky ručně anotovaný korpus češtiny o celkovém objemu 600 tisíc slov a nástroje pro jeho prohlížení a úpravu spolu s nástroji pro zpracování textů z pohledu tvarosloví neboli morfologie. Průvodce dokumentuje historii korpusu, podněty k vytvoření jeho první verze a detaily jeho počítačové reprezentace.

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Krásná próza raného obrození 1/ Studie

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Na základě materiálů z českých časopisů, almanachů a novinových příloh z let 1786-1830 představuje Lenka Kusáková raně obrozenskou beletrii. V prvním dílu popisuje dobové žánrové formy krásné prózy a odhaluje souvislosti rodící se novočeské literární produkce se soudobým osvícensky výchovným a sentimentálním proudem evropské literatury. Druhý díl přináší obsáhlou antologii vybraných textů.

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Soubor textů představuje žánr eseje v interpretačních, teoretických, básnických a publicistických příspěvcích renomovaných odborníků a známých českých osobností. Přináší široké spektrum názorů na esejistiku vůbec a její různorodé postavení v současných médiích. Může se stát netradičním učebním materiálem pro budoucí novináře-esejisty stejně jako konkrétním svědectvím o soudobém stavu tohoto žánru

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí