Registrace | Přihlášení


Literární věda

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Podoby české literární reportáže

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Kniha „Podoby české literární reportáže“ představuje pokus o zmapování žánru české reportáže. V úvodní části autor aplikuje literárněvědné metody vytvořené pro analýzu fabulované prózy na reportáž a zkoumá, zda a nakolik reportáž v těchto kritériích obstojí. Práce se v dílčích sondách zaměřuje na klíčové osobnosti a fenomény ve vývoji česky psané reportáže od antecedence žánru v 19. století přes

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Paralelní existence

Autor: Marta Hradilová

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Monografie se zabývá problematikou přehodu z výhradně rukopisné formy knihy ke knize tištěné a otázkami paralelní existence těchto dvou médií v počátečním období knihtisku v českých zemích. Stěžejními tématy jsou podoby a funkce rukopisné knihy po nástupu knihtisku, vývoj literárních textů a žánrů jako masového komunikačního prostředku, proměny výtvarné složky knih a také změny strategie

Sleva 27 % z běžně ceny 475 Kč

Naše cena: 347 Kč

Skladem

Commento sopra una canzone de amore

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
Kniha se zaměřuje na rozbor konceptu lásky italského humanisty Giovanniho Pika della Mirandola (1463-1494). Jelikož to byl autor, který žil a tvořil v období 15. století, je nejprve věnována pozornost konceptu studia humanitatis (např. Pikův vztah ke klasickým jazykům; jeho pojetí rétoriky a filozofie). Následuje vlastní téma Pikovy "filozofické lásky", přičemž jsou analyzovány zejména jeho spisy

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty a portréty... moderní maďarské literatury v českém kontextu I.

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Maďarská literatura od prvních souvislých jazykových a literárních památek z konce 12. století ukazuje výrazně evropskou orientaci. Zrodila se zcela v souladu se základními evropskými duchovními impulzy: antikou, židovskou, křesťanskou – katolickou i protestantskou – a osvícenskou kulturou. Pravda, v důsledku jazykové osamocenosti a jisté výlučnosti maďarštiny (samozřejmě spolu s finštinou a

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

„Leaver dead as sleaf“ - Dějiny fríských literatur

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Mezi germánskými jazyky je dnes fríský jazyk jedním z nejméně se používajících. Přestože se dnes mluví fríštinou pouze ve třech malých, od sebe velmi vzdálených oblastech, tyto oblasti mají bohatou minulost a zajímavou literaturu, nebo spíše literatury. Přehled chronologického vývoje jejich dějin podává kniha kolektivu autorů spojených s katedrou nederlandistiky Filozofické fakulty Univerzity

Sleva 15 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem

„Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!“ - Slovanská tematika mezi filologií a historiografií

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
15 %
Poeticky nazvaná kolektivní monografie „Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!“ je souhrnným výstupem více než pětileté spolupráce Filologické fakulty Bělehradské univerzity a Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Během společných setkání, přednášek a workshopů měli badatelé různého oborového zaměření z obou pracovišť možnost promýšlet aktuální otázky recepce české a slovenské literatury v

Sleva 15 % z běžně ceny 308 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Čtení o Janu Nerudovi - Utváření obrazu

Autor: Jakub Říha

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Antologie Čtení o Janu Nerudovi s podtitulem Utváření obrazu předkládá mozaikovitý portrét jedné z nejvýznamnějších osobností druhé poloviny 19. století: spisovatele a novináře Jana Nerudy (1834–1891). Čítanka shromažďuje třináct textů z let 1864 až 1942, a pokrývá tedy zhruba prvních osm dekád rezonance Nerudova díla. Jde jednak o kritické stati a portréty publikované za autorova života (Vilém

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Literární výchova ve volném čase

Autor: Helena Zbudilová

publisher: H+H

0 / 5
27 %
Autorka a docentka na katedře pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity se v odborné studii věnuje významu literární výchovy a čtenářství pro lidský život v dnešním přetechnizovaném světě. Zabývá se hledáním nových možností, jak působit na čtenářství především dětí a mládeže, neboť právě u těchto věkových kategorií jsou momenty setkávání s knihou a nad knihami rozhodující. Literární

Sleva 27 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi

Autor: Miroslav Ivanov

publisher: Universum

0 / 5
20 % Předprodej Doprava zdarma Prémiový titul
Otec české literatury faktu Miroslav Ivanov svým typickým poutavým způsobem popisuje největšího českého básníka Karla Hynka Máchu, autora Máje. Jaký byl Máchův život, jaký byl jako student, jako milenec i jaké byly jeho poslední dny. Kromě svého vyčerpávajícího bádání nahlíží Ivanov i do básníkových dopisů a deníků.

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

vyjde 1. 10. 2021

Listář 2

Autor: Josef Palivec

publisher: Torst

0 / 5
Svazek Listář 2 uzavírá vydávání čtyřsvazkových Spisů Josefa Palivce v nakladatelství Torst. Shrnuje v úplnosti básníkovu korespondenci s významnými osobnostmi české kultury. Ve svazku čtenář nalezne mimo jiné jeho korespondenci s F. X. Šaldou, Fráňou Šrámkem, Eduardem Bassem, Jiřím Mahenem, Janem Opolským, Josefem Horou, Konstantinem Bieblem, Vítězslavem Nezvalem, Jaroslavem Seifertem,

Sleva 10 % z běžně ceny 548 Kč

Naše cena: 493 Kč

Skladem u dodavatele

Oslněni hellénským sluncem - Recepce antiky v české literatuře v letech 1880-1914

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Období konce dlouhého 19. století se vyznačuje nápadným příklonem k antickým námětům, motivům a formám. Řecká a římská antika se objevuje v mnoha sférách kulturního života – je podstatnou součástí středoškolské výuky, tvoří jeden z ideových rámců tělovýchovného hnutí Sokol a představuje reprezentativní repertoár témat pro tehdejší básnictví a dramatiku. Tyrš, Vrchlický, Zeyer, Machar a další v ní

Sleva 15 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Gendži monogatari a populární literatura období Edo - Případová studie díla Nise Murasaki inaka…

Autor: Marek Mikeš

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Gendži monogatari (Příběh prince Gendžiho) je pravděpodobně nejznámějším dílem japonské klasické literatury. Vzniklo před více než tisíci lety a někdy bývá označováno za nejstarší román na světě. Tato publikace se zaměřuje na to, jakým způsobem s dílem nakládali autoři populární literatury v období Edo (1600–1867), především pak Rjútei Tanehiko, autor dobového bestselleru Nise Murasaki inaka

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Český literárněvědný marxismus - Kapitoly z moderního projektu

Autor: Roman Kanda

publisher: Host

0 / 5
25 % Předprodej
Marxismus a myšlení o literatuře je spojení plné mýtů, rozporů a scestí, ale také inspirací. Publikace je po třiceti letech první knižní monografií zabývající se tématem donedávna kontroverzním, ba démonizovaným, ale dnes už pomalu módním. Autor v několika kapitolách podává hutné charakteristiky marxistického uvažování o literatuře, jež bylo ovlivněno zahraničními vzory i domácími myšlenkovými

Sleva 25 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 254 Kč

vyjde 31. 5. 2021

Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu

publisher: Slovanský ústav AV ČR

0 / 5
15 % Novinka
Tato kolektivní monografie obsahuje 27 studií věnovaných jazykovým kontaktům v pomezních dialektech na úrovni lexika. Autoři monografie jsou přední odborníci na dialektologii z významných akademických pracovišť devíti zemí: České republiky, Polska, Slovenska, Běloruska, Ukrajiny, Ruska, Litvy, Lotyšska a Chorvatska.

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Kapitoly z literárněvědné tematologie

Autor: Petr Komenda

publisher: Univerzita Palackého v Olomouc

0 / 5
15 %
Antologie Kapitoly z literárněvědné tematologie je výsledkem několikaletého úsilí Richarda Změlíka a Petra Komendy představit české odborné i laické veřejnosti dosud do češtiny neproložené vybrané studie Gastona Bachelarda, Jeana-Pierra Richarda, Georgese Pouleta a Jurije M. Lotmana. Jejich společným jmenovatelem je problematika literárního tématu, či toposu, která je chápána v širším významu.

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Olomouc literární 4 - O literárních tvůrcích spjatých s Olomoucí

Autor: František Všetička

publisher: CULTUM

0 / 5
15 %
Soubor fejetonů Olomouc literární 4 podává podobizny literárních tvůrců, kteří byli nějakým způsobem spjati s tímto městem. Šíře těchto portrétů je dosti rozsáhlá, sahá od 15. století (Jan Kapistrán) až po naši současnost (Naděžda Kvítková, Jiří Fiala). Podobizny mají fejetonový až esejistický ráz, který zpřístupňuje jejich čtivost a přitažlivost. A vše to, co nezprostředkovávají tyto portréty,

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Čtení o Františku Halasovi - Ve zlomech moderny 1927-1969

Autor: Marie Langerová

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 % Novinka
Čtení o Františku Halasovi zahrnuje texty z let 1927–1969, je uspořádáno chronologicky, rozděleno do dvou částí, nadepsaných Negace v poezii a Torzo naděje. Halasova poezie, která vyšla z hravosti poetismu, odhalovala zároveň tragické rozlomení, rozbitost moderního člověka. Právě tento „rozpor“ a „negace“, provázené disharmonickými tóny, se staly předmětem prudkých polemik, jež jsou svědectvím

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Časoprostor lyriky

Autor: Marie Kubínová

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
15 % Novinka
Kniha Marie Kubínové Časoprostor lyriky se nad novodobou českou poezií věnuje otázce, jak lyrická báseň vytyčuje trasy, po nichž se má ubírat čtenářova představivost, a jak konkrétně je v básnických textech vytvářeno jejich časové a prostorové zakotvení. Toto přemýšlení se inspiruje pracemi Miroslava Červenky, Gastona Bachelarda, ale ve výkladu se potkávají též poznatky různých jiných disciplín:

Sleva 15 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Od Elišky k Alence - Čtyři české překlady Alenky v říši divů Lewise Carrolla

Autor: Jiří Rambousek

publisher: Books & Pipes

0 / 5
27 % Novinka
Carrollova Alenka v říši divů, fenomén světové literatury, vyšla anglicky poprvé v roce 1865, česky v letech 1902 a 1904. To se však Alenka ještě nejmenovala Alenka. V překladech Jana Váni a Jaroslava Houdka to byly Eliška a Evička. Obě tyto české verze víceméně zapadly. Opravdu dobře známá tak u nás byla kniha až od roku 1931 v novém překladu Jaroslava Císaře, který hlavní postavu pojmenoval

Sleva 27 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem

Čtení o Boženě Němcové - Hommage Boženě Němcové a jejím následovnicím

Autor: Libuše Heczková

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 % Novinka
Antologie Čtení o Boženě němcové s podtitulem Hommage Boženě Němcové a jejím následovnicím je malým výborem z velmi rozsáhlé literatury o spisovatelce Boženě Němcové, rámovaným zhruba lety po její smrti a z druhé strany rokem 1945. Začíná velkým portrétem, jejž v roce 1870 Němcové věnovala Sofie Podlipská, a končí pracemi dvou mimořádných osobností – archeoložky a estetičky Růženy Vackové a

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí