Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)

Autor: Dalibor Dobiáš

publisher: Academia

5 / 5
32 %
Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885) představuje a dokumentuje proměny vztahu české společnosti k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému v letech 1817–1885. Na případě vědní a do diskursu vědy vstupující recepce studuje to, jak „starobylé“ Rukopisy fungovaly při formování novodobého českého národa v 19. století a jeho

Sleva 32 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 469 Kč

Skladem

Čechoamerická periodika 19. a 20. století

Autor: Alena Jaklová

publisher: Academia

0 / 5
21 %
Autorka přináší komplexní pohled na téma, které bylo dosud zpracováno pouze formou bibliografických soupisů, z hlediska několika vědních oborů - kulturní historie, etnologie a lingvistiky. Podává charakteristiku života českých imigrantů v USA v 19. a 20. století a vymezuje úlohu, jakou hrál český tisk. Celé období se přitom dělí do několika period, protože funkce a především význam

Sleva 21 % z běžně ceny 335 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z české gramatiky

Autor: František Štícha

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Kapitoly z české gramatiky jsou souborem detailních pojednání o podstatných gramatických jevech češtiny v širokém záběru od formálního tvarosloví až po strukturaci textů. Svým charakterem tak publikace osciluje mezi tematickým sborníkem a neúplnou gramatikou. Kniha, na níž spolupracovalo dvacet českých i zahraničních autorů, je rozvržena do tří hlavních oddílů: morfologie slova, syntax věty a

Sleva 32 % z běžně ceny 635 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem

Opera omnia 15/IV - Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars…

Autor: Jan Ámos Komenský

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Další svazek souborného kritického vydání spisů Jana Amose Komenského přináší dva soubory Komenského latinských učebnic – Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars II, Janua. Oba soubory učebnic, určených pro první dvě třídy nižšího stupně gymnázia, tj. tříleté latinské školy (třetí stupeň tvořilo Atrium), Komenský spolu s částí Atrium (bude vydána v jednom z

Sleva 32 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 473 Kč

Skladem

Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830-1850)

Autor: Lenka Kusáková

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Monografie je výsledkem dlouholetého studia problematiky české literatury v časopisech doby národního obrození. Představuje českojazyčný periodický tisk z let 1830–1850 jako v dané době nejvýznamnější prostor pro publikování a recepci krásné literatury. Za pomoci korespondence, vzpomínek a dobové publicistiky rekonstruuje podmínky, za nichž časopisy vycházely (rakouská cenzura, nakladatelé

Sleva 32 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

O českou literaturu naukovou

Autor: Kateřina Piorecká

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Antologie v jednom svazku zpřístupňuje základní texty, jež napomohly formovat české humanitní vědy. Jako nejdůležitější se jevilo zajistit humanitním vědám institucionální podmínky, otázky teoretické a metodologické nebyly na prvním místě, byť v některých textech byly alespoň implicitně přítomny. První oddíl antologie nabízí všechny texty diskuse Jak zvelebovati naši literaturu naukovou?, jež v

Sleva 32 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Hledání národní literatury

Autor: Mojmír Otruba

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Výbor Hledání národní literatury představuje literárněvědné dílo Mojmíra Otruby (1923 – 2003). Otruba je znám především jako vynikající znalec české literatury 19. a 20. století, který své vědomosti zúročil v množství doslovů a studií, přesahujících do oblasti filologie obecně a teorie literatury, a jako editor literatury převážně 19. století, případně jako přední literární lexikograf. Toto

Sleva 32 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Ztracen v dějinách - Spisovatel Jan M. Kolár - Spisovatel Jan M. Kolár

Autor: Veronika Košnarová

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Kniha Ztracen v dějinách je věnována osobnosti dnes již takřka zapomenutého publicisty, esejisty a prozaika Jana M. Kolára (1923–1979), který byl jako politický novinář a kulturní publicista aktivní od roku 1946. První část knihy tvoří dílčí sondy do klíčových témat a problémů autorovy publicistiky a esejistiky z let 1946–1965, zasazené do kontextu širšího kulturně-politického dění v poválečném

Sleva 32 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Slávy dcera - Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích - Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích

Autor: Ján Kollár

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie Kollárova Slávy dcera je dílo klasické, ale čtenářsky mrtvé. Proč je ovšem nestudovat jako historický dokument, jako svědectví o panslavismu i celé dobové mentalitě, již zrcadlí? Jako příklad fenoménu „alternativní vědy“, která balancuje na hranici vážnosti a blouznivosti? Co se odvážit dílo číst znovu i jako literární

Sleva 32 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Permanentní avantgarda? - Surrealismus v Praze - Surrealismus v Praze

Autor: Anja Tippnerová

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Jak vzniklo české pojetí surrealismu? Co jej ovlivnilo a čím je specifický? Již déle než sedmdesát let funguje v Praze Surrealistická skupina, jejíž umělecká díla a teoretické a politické postoje jsou dodnes považovány za zástupce klasické avantgardy a za kritické dědice jejích vymožeností. Kniha zobrazuje dějiny českého surrealismu s ohledem na literaturu, film a teorii a hledá význam z hlediska

Sleva 32 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Přátelský podvod - Mystifikace (nejen) v české literatuře 20. století - Mystifikace (nejen) v české…

Autor: Lenka Pořízková

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Je mystifikace literárněvědný problém a jak se projevuje v české literatuře 20. století? Jakým způsobem je mystifikace využívána coby prostředek organizace literárního pole a života? Jak se podílí na textové struktuře literárního díla jako takového? V deseti kapitolách se autorka postupně věnuje zahraničnímu bádání v oblasti literárních klamů, jejich historickému vývoji, možnostem teoretického a

Sleva 32 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Dějiny nové moderny 2 - Lomy vertikál - Lomy vertikál

Autor: Vladimír Papoušek

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Zajímají vás alternativní dějiny české literatury? Tato kniha navazuje na Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 téhož autorského týmu. Obsahuje stejně přehlednou Plochu času i Mapu polí literárního a kulturního dění dané periody. Kniha zasazuje literární dění do domácího i světového kontextu, analyzuje pohyb a kontradikce dobového diskursivního vlnění z hlediska dominantních

Sleva 32 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Poučeni z krizového vývoje - Poválečná česká společnost v reflexi normalizační tvorby

Autor: Alena Fialová

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Čím se zabývá normalizační angažovaná próza zachycující období 1945–1968, která vycházela vstříc dobovým ideologickým požadavkům a pokoušela se vytvořit obraz dějin v takové podobě, jež měla potvrdit legitimitu komunistického režimu v období sedmdesátých a osmdesátých let? Obecnější úvahy na téma dějin a národní paměti, souvislosti umělecké literatury a propagandy, filmu a televize a podoby

Sleva 32 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Sovětský román - Dějiny jako rituál

Autor: Katerina Clarková

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Monografie Kateriny Clarkové, zabývající se historií a vývojem románu jako protežovaného žánru socialistického realismu, představovala na počátku 80. let 20. století významný milník v analýze sovětské literatury. Autorka přiřkla na Západě zavrhovaným ideologickým dílům vlastní hlas a interpretovala je nikoli z perspektivy západního kánonu klasické literatury, ale z hlediska kontinuity a klíčových

Sleva 32 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

Studia Hageciana I. - Na okraj Kroniky české

Autor: neuveden

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Soubor jedenácti studií představuje první monografii věnovanou Kronice české Václava Hájka z Libočan (1541), jednomu ze základních děl starší české literatury. Hájkova kronika byla až do 19. století jednou z nejčtenějších českých knih vůbec, čerpali z ní mnozí novodobí čeští spisovatelé a básníci a i pro dnešní historiky stále zůstává zdrojem cenných informací. Základem studií byly příspěvky

Sleva 32 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Středověká latinská literatura

Autor: Claudio Leonardi

publisher: Academia

0 / 5
32 %
První souborná příručka středověké latinské literatury je určena především pro studenty medievistiky, novolatinské literatury a příbuzných oborů, ale i pro širokou odbornou veřejnost. Co kapitola, to století: jednotlivé kapitoly objasňují kulturní, společenské a politické podmínky každého století v návaznosti na kontext předchozího a následujícího období a přinášejí přehled hlavních autorů a děl

Sleva 32 % z běžně ceny 780 Kč

Naše cena: 530 Kč

Skladem

Texty v oběhu - Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře - Antologie z kulturně…

Autor: Kolektiv autorů - Richard Müller,Josef Šebek

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Antologie překladů věnovaná novému historismu, kulturnímu materialismu a kulturním studiím – tedy směrům humanitněvědného myšlení, v jejichž rámci se střetávají literární a kulturní teorie, text a jeho kontext, praktické a teoretické aspekty myšlení, konání a řeči nebo oblast umění a ne-umění – uvedené směry nemapuje v celé šíři, ale vybírá klíčové texty jejich protagonistů, a to v rámci hledisek

Sleva 32 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 473 Kč

Skladem

Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čeňková,Barbora Osvaldová

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami procházela obdobím nebývalého rozkvětu. Kniha se zaměřuje na významné publicistické žánry tohoto období (např. komentář, úvodník, fejeton, sloupek, reportáž, recenze) a sleduje i literární časopisy té doby. Představuje celou řadu výrazných kulturních osobností (např. bratry Čapkovy, E. Basse, K. Poláčka, F. Peroutku či B. Fučíka), které formovaly

Sleva 32 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Dějiny nové moderny 3 - Věk horizontál

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Papoušek,Vladimír Papoušek

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Třetí díl experimentální koncepce dějin české literatury. Období 1935–1947 přináší řadu proměn moderny, její konfrontaci s kataklyzmatickými historickými událostmi, s ideologií, s momenty, kdy svoboda kreace a myšlenky byla nahrazována mocenskou kontrolou. Tyto faktory způsobují nezbytnost redefinice modernistických konceptů, promýšlení vztahu mezi individuální existencí, ideálem a reálnými

Sleva 32 % z běžně ceny 855 Kč

Naše cena: 581 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí