Registrace | Přihlášení


Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Hledání národní literatury

Autor: Mojmír Otruba

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Výbor Hledání národní literatury představuje literárněvědné dílo Mojmíra Otruby (1923 – 2003). Otruba je znám především jako vynikající znalec české literatury 19. a 20. století, který své vědomosti zúročil v množství doslovů a studií, přesahujících do oblasti filologie obecně a teorie literatury, a jako editor literatury převážně 19. století, případně jako přední literární lexikograf. Toto

Sleva 27 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 474 Kč

Skladem

Ztracen v dějinách - Spisovatel Jan M. Kolár - Spisovatel Jan M. Kolár

Autor: Veronika Košnarová

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha Ztracen v dějinách je věnována osobnosti dnes již takřka zapomenutého publicisty, esejisty a prozaika Jana M. Kolára (1923–1979), který byl jako politický novinář a kulturní publicista aktivní od roku 1946. První část knihy tvoří dílčí sondy do klíčových témat a problémů autorovy publicistiky a esejistiky z let 1946–1965, zasazené do kontextu širšího kulturně-politického dění v poválečném

Sleva 27 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Slávy dcera - Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích - Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích

Autor: Ján Kollár

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie Kollárova Slávy dcera je dílo klasické, ale čtenářsky mrtvé. Proč je ovšem nestudovat jako historický dokument, jako svědectví o panslavismu i celé dobové mentalitě, již zrcadlí? Jako příklad fenoménu „alternativní vědy“, která balancuje na hranici vážnosti a blouznivosti? Co se odvážit dílo číst znovu i jako literární

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Přátelský podvod - Mystifikace (nejen) v české literatuře 20. století - Mystifikace (nejen) v české…

Autor: Lenka Pořízková

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Je mystifikace literárněvědný problém a jak se projevuje v české literatuře 20. století? Jakým způsobem je mystifikace využívána coby prostředek organizace literárního pole a života? Jak se podílí na textové struktuře literárního díla jako takového? V deseti kapitolách se autorka postupně věnuje zahraničnímu bádání v oblasti literárních klamů, jejich historickému vývoji, možnostem teoretického a

Sleva 27 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Dějiny nové moderny 2 - Lomy vertikál - Lomy vertikál

Autor: Vladimír Papoušek

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Zajímají vás alternativní dějiny české literatury? Tato kniha navazuje na Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 téhož autorského týmu. Obsahuje stejně přehlednou Plochu času i Mapu polí literárního a kulturního dění dané periody. Kniha zasazuje literární dění do domácího i světového kontextu, analyzuje pohyb a kontradikce dobového diskursivního vlnění z hlediska dominantních

Sleva 27 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 474 Kč

Skladem

Poučeni z krizového vývoje - Poválečná česká společnost v reflexi normalizační tvorby

Autor: Alena Fialová

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Čím se zabývá normalizační angažovaná próza zachycující období 1945–1968, která vycházela vstříc dobovým ideologickým požadavkům a pokoušela se vytvořit obraz dějin v takové podobě, jež měla potvrdit legitimitu komunistického režimu v období sedmdesátých a osmdesátých let? Obecnější úvahy na téma dějin a národní paměti, souvislosti umělecké literatury a propagandy, filmu a televize a podoby

Sleva 27 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Sovětský román - Dějiny jako rituál

Autor: Katerina Clarková

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Monografie Kateriny Clarkové, zabývající se historií a vývojem románu jako protežovaného žánru socialistického realismu, představovala na počátku 80. let 20. století významný milník v analýze sovětské literatury. Autorka přiřkla na Západě zavrhovaným ideologickým dílům vlastní hlas a interpretovala je nikoli z perspektivy západního kánonu klasické literatury, ale z hlediska kontinuity a klíčových

Sleva 27 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Studia Hageciana I. - Na okraj Kroniky české

Autor: neuveden

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Soubor jedenácti studií představuje první monografii věnovanou Kronice české Václava Hájka z Libočan (1541), jednomu ze základních děl starší české literatury. Hájkova kronika byla až do 19. století jednou z nejčtenějších českých knih vůbec, čerpali z ní mnozí novodobí čeští spisovatelé a básníci a i pro dnešní historiky stále zůstává zdrojem cenných informací. Základem studií byly příspěvky

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Texty v oběhu - Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře - Antologie z kulturně…

Autor: Kolektiv autorů - Richard Müller,Josef Šebek

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Antologie překladů věnovaná novému historismu, kulturnímu materialismu a kulturním studiím – tedy směrům humanitněvědného myšlení, v jejichž rámci se střetávají literární a kulturní teorie, text a jeho kontext, praktické a teoretické aspekty myšlení, konání a řeči nebo oblast umění a ne-umění – uvedené směry nemapuje v celé šíři, ale vybírá klíčové texty jejich protagonistů, a to v rámci hledisek

Sleva 27 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Kapitoly z české gramatiky

Autor: František Štícha

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kapitoly z české gramatiky jsou souborem detailních pojednání o podstatných gramatických jevech češtiny v širokém záběru od formálního tvarosloví až po strukturaci textů. Svým charakterem tak publikace osciluje mezi tematickým sborníkem a neúplnou gramatikou. Kniha, na níž spolupracovalo dvacet českých i zahraničních autorů, je rozvržena do tří hlavních oddílů: morfologie slova, syntax věty a

Sleva 27 % z běžně ceny 635 Kč

Naše cena: 464 Kč

Skladem

Opera omnia 15/IV - Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars…

Autor: Jan Ámos Komenský

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Další svazek souborného kritického vydání spisů Jana Amose Komenského přináší dva soubory Komenského latinských učebnic – Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars II, Janua. Oba soubory učebnic, určených pro první dvě třídy nižšího stupně gymnázia, tj. tříleté latinské školy (třetí stupeň tvořilo Atrium), Komenský spolu s částí Atrium (bude vydána v jednom z

Sleva 27 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830-1850)

Autor: Lenka Kusáková

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Monografie je výsledkem dlouholetého studia problematiky české literatury v časopisech doby národního obrození. Představuje českojazyčný periodický tisk z let 1830–1850 jako v dané době nejvýznamnější prostor pro publikování a recepci krásné literatury. Za pomoci korespondence, vzpomínek a dobové publicistiky rekonstruuje podmínky, za nichž časopisy vycházely (rakouská cenzura, nakladatelé

Sleva 27 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

O českou literaturu naukovou

Autor: Kateřina Piorecká

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Antologie v jednom svazku zpřístupňuje základní texty, jež napomohly formovat české humanitní vědy. Jako nejdůležitější se jevilo zajistit humanitním vědám institucionální podmínky, otázky teoretické a metodologické nebyly na prvním místě, byť v některých textech byly alespoň implicitně přítomny. První oddíl antologie nabízí všechny texty diskuse Jak zvelebovati naši literaturu naukovou?, jež v

Sleva 27 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čeňková,Barbora Osvaldová

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami procházela obdobím nebývalého rozkvětu. Kniha se zaměřuje na významné publicistické žánry tohoto období (např. komentář, úvodník, fejeton, sloupek, reportáž, recenze) a sleduje i literární časopisy té doby. Představuje celou řadu výrazných kulturních osobností (např. bratry Čapkovy, E. Basse, K. Poláčka, F. Peroutku či B. Fučíka), které formovaly

Sleva 27 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Dějiny nové moderny 3 - Věk horizontál

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Papoušek,Vladimír Papoušek

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Třetí díl experimentální koncepce dějin české literatury. Období 1935–1947 přináší řadu proměn moderny, její konfrontaci s kataklyzmatickými historickými událostmi, s ideologií, s momenty, kdy svoboda kreace a myšlenky byla nahrazována mocenskou kontrolou. Tyto faktory způsobují nezbytnost redefinice modernistických konceptů, promýšlení vztahu mezi individuální existencí, ideálem a reálnými

Sleva 27 % z běžně ceny 855 Kč

Naše cena: 624 Kč

Skladem

Za (de)konstruktivismem - Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie - Kritické…

Autor: Jan Matonoha

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha s titulem Za (de)konstruktivismem, naznačujícím jak to, co následovalo po (de)konstruktivismu, tak i určité nostalgické ohlédnutí za již proběhnuvší tendencí, a podtitulem Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie obsahuje 102 heslových statí. Vedle Jana Matonohy, který je autorem více než tří čtvrtin hesel, do ní přispěli též Richard Müller, Josef Fulka, Pavel

Sleva 27 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Zatemněno - Česká literatura a kultura v protektorátu - Česká literatura a kultura

Autor: Lucie Antošíková

publisher: Academia

0 / 5
15 %
Navzdory rostoucímu zájmu badatelů humanitních oborů představuje období protektorátu Čechy a Morava doposud nepříliš probádanou oblast českých dějin. Monografie Zatemněno: česká literatura a kultura v protektorátu je proto příspěvkem k lepšímu poznání a pochopení této velmi specifické fáze naší literární a kulturní historie. Kolektiv autorů čtenářům předkládá dvacet sedm aktuálních sond do

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Mokře chodí v suše - Vodník v české literatuře

Autor: Pavel Šidák

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Vodník je jednou z nejvýraznějších postav českých pohádek a pověstí, bohatě ztvárňovanou nejen literárně, ale také ve výtvarném umění, na divadelních scénách, v hudbě i ve filmu. Zatímco zájem folkloristiky o tento motiv byl vždy značný, v literární vědě jeho reflexe dosud chyběla. Kniha popisuje, jak postava vodníka působí v prvotním prostředí lidového podání (včetně exkurzu do oblasti

Sleva 27 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

...a další studie

Autor: Pavel Janoušek

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Titul knihy Pavla Janouška poněkud klame: představuje ji jako soubor jednotlivých studií a ponechává stranou, že tyto rozmanité pohledy na literární (a divadelní) vědu, jakož i na samu uměleckou tvorbu a na formy její reflexe a prezentace spojuje snaha pochopit „pravidla hry“. Autor navazuje na svou starší publikaci Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační

Sleva 27 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Český literární samizdat 1949-1989

Autor: Kolektiv autorů - Michal Přibáň,Michal Přibáň

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Publikace zahrnuje více než 300 podrobných hesel samizdatových edic, časopisů a výběrově i neperiodických sborníků, jejichž vydávání bylo spontánní reakcí etablovaných i začínajících tvůrců na zákonná i nezákonná omezování svobody uměleckého projevu v období komunistického režimu. Autoři se nezabývali jen těmi nejznámějšími vydavatelskými podniky, ale shromáždili mnoho dosud neznámých údajů o

Sleva 27 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 620 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí