Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)

Autor: Dalibor Dobiáš , kol.

publisher: Academia

5 / 5
26 %
Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885) představuje a dokumentuje proměny vztahu české společnosti k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému v letech 1817–1885.

Sleva 26 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 511 Kč

Skladem

Čechoamerická periodika

Autor: Alena Jaklová

publisher: Academia

0 / 5
20 %
Autorka přináší komplexní pohled na téma, které bylo dosud zpracováno pouze formou bibliografických soupisů, z hlediska několika vědních oborů - kulturní historie, etnologie a lingvistiky. Podává charakteristiku života českých imigrantů v USA v 19. a 20. století a vymezuje úlohu, jakou hrál český tisk. Celé období se přitom dělí do několika period, protože funkce a především význam

Sleva 20 % z běžně ceny 335 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem u dodavatele

Český literární samizdat 1949-1989

Autor: Michal Přibáň

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Publikace zahrnuje více než 300 podrobných hesel samizdatových edic, časopisů a výběrově i neperiodických sborníků, jejichž vydávání bylo spontánní reakcí etablovaných i začínajících tvůrců na zákonná i nezákonná omezování svobody uměleckého projevu v období komunistického režimu. Autoři se nezabývali jen těmi nejznámějšími vydavatelskými podniky, ale shromáždili mnoho dosud neznámých údajů o

Sleva 24 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 646 Kč

Skladem

Vývoj kodifikace české výslovnosti

Autor: Veronika Štěpánová

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Monografie se zaměřuje na problematiku výslovnosti spisovné češtiny. Rozebírá historii českého ortoepického zkoumání, podrobně se zabývá prvními snahami o zachycení výslovnostních pravidel, přípravami kodifikačních příruček v Ústavu pro jazyk český a shrnuje i nejnovější vývoj v oblasti výzkumů české spisovné výslovnosti. Těžiště práce spočívá především v analýze obsahů významných ortoepických

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

O nepřesnosti našeho vyjadřování - Jazyk jako produkt intuitivního myšlení

Autor: Karel Štícha

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Tato knížka by ráda oslovila každého, kdo stejně jako její autor při psaní svých textů určených veřejnosti, ať široké, nebo úzké, usiluje o co největší přesnost jazykového vyjádření svých myšlenek, a přesto se mu to vždy nepodaří – ať je publicistou, vědcem, nebo slovesným umělcem. Zároveň by však autor svou knížkou rád oslovil všechny ty vzdělané čtenáře, kteří jsou pozornými vnímateli textů –

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

O základech teorie jazyka

Autor: Louis Hjelmslev

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha O základech teorie jazyka, stěžejní práce dánského lingvisty Louise Hjelmsleva (1899–1965), je jedním z největších a dodnes nejvlivnějších děl světové lingvistiky. Autor byl představitelem kodaňského strukturalismu, který vznikl v návaznosti na pražskou školu (s níž měl Hjelmslev čilé vztahy). V této knize, přeložené do mnoha jazyků, shrnul své snahy o tzv. glosématický pohled na jazyk.

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Psaní na dotek - Materialita textu a proces psaní v české literární kultuře 1885-1989

Autor: Kateřina Piorecká

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Monografie zkoumá vztah mezi technologií psaní, genezí textu a poetikou literárního díla. V centru zájmu se ocitá konkurence manuálního a strojového psaní jako dvou základních technologických postupů, jež vstupovaly do významotvorného kontaktu od osmdesátých let 19. století až do konce osmdesátých let století následujícího, kdy psací stroj nahradila elektronická média. Odhaluje, že nejprve byl

Sleva 26 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem

Dramatik na pranýři

Autor: Eduard Burget

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884–1947) byl jako autor řady divadelních her, románů a básnických sbírek pozoruhodnou osobností českého kulturního života první poloviny 20. století. Svým nacionalismem, konzervativním založením, odporem k demokratickým tradicím a především vypjatým individualismem se často ocital mimo kontext liberálně demokratické kultury první republiky. Od poloviny

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Za (de)konstruktivismem - Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie

Autor: Jan Matonoha , kol.

publisher: Academia

0 / 5
20 %
Konstruktivismus i (v jistém smyslu užší) dekonstruktivismus a celkové mnohé obraty – jako obrat k jazyku, diskursu, kultuře, tělu či tělesnosti, materii, afektu atp. – se staly součástí kánonu, takže se nabízí, aby k nim vyšla (žánr to v jistém smyslu petrifikující) „příručka“. Titul vyjadřuje její převažující (post)postsktrukturální zaměření a v náznaku i to, co přichází po (de)konstruktivismu.

Sleva 20 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem

Zatemněno - Česká literatura a kultura

Autor: Lucie Antošíková

publisher: Academia

0 / 5
20 %
Navzdory rostoucímu zájmu badatelů humanitních oborů představuje období protektorátu Čechy a Morava doposud nepříliš probádanou oblast českých dějin. Monografie Zatemněno: česká literatura a kultura v protektorátu je proto příspěvkem k lepšímu poznání a pochopení této velmi specifické fáze naší literární a kulturní historie. Kolektiv autorů čtenářům předkládá dvacet sedm aktuálních sond do

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Jakými tvory jsme?

Autor: Noam Chomsky

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Nejnovější kniha Noama Chomského Jakými tvory jsme? se dotýká vybraných základních otázek studia přirozeného jazyka v nejširších souvislostech, a to z hlediska teoretické lingvistiky, filosofie vědy a jazyka, kognitivní vědy, evoluční biologie či metafyziky, a sleduje také jejich provázanost při studiu rozsahu i mezí lidských kognitivních schopností a jejich biologické podstaty. Věnuje se však i

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Mokře chodí v suše - Vodník v české literatuře

Autor: Pavel Šidák

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Vodník je jednou z nejvýraznějších postav českých pohádek a pověstí, bohatě ztvárňovanou nejen literárně, ale také ve výtvarném umění, na divadelních scénách, v hudbě i ve filmu. Zatímco zájem folkloristiky o tento motiv byl vždy značný, v literární vědě jeho reflexe dosud chyběla. Kniha popisuje, jak postava vodníka působí v prvotním prostředí lidového podání (včetně exkurzu do oblasti

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

...a další studie

Autor: Pavel Janoušek

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Titul knihy Pavla Janouška poněkud klame: představuje ji jako soubor jednotlivých studií a ponechává stranou, že tyto rozmanité pohledy na literární (a divadelní) vědu, jakož i na samu uměleckou tvorbu a na formy její reflexe a prezentace spojuje snaha pochopit „pravidla hry“. Autor navazuje na svou starší publikaci Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čeňková, Barbora Osvaldová

publisher: Academia

0 / 5
25 %
Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami procházela obdobím nebývalého rozkvětu. Kniha se zaměřuje na významné publicistické žánry tohoto období (např. komentář, úvodník, fejeton, sloupek, reportáž, recenze) a sleduje i literární časopisy té doby. Představuje celou řadu výrazných kulturních osobností (např. bratry Čapkovy, E. Basse, K. Poláčka, F. Peroutku či B. Fučíka), které formovaly

Sleva 25 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Dějiny nové moderny 3

Autor: Vladimír Papoušek , kolektiv

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Třetí díl experimentální koncepce dějin české literatury. Období 1935–1947 přináší řadu proměn moderny, její konfrontaci s kataklyzmatickými historickými událostmi, s ideologií, s momenty, kdy svoboda kreace a myšlenky byla nahrazována mocenskou kontrolou. Tyto faktory způsobují nezbytnost redefinice modernistických konceptů, promýšlení vztahu mezi individuální existencí, ideálem a reálnými

Sleva 24 % z běžně ceny 855 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

O fikci nově

Autor: Calin-Andrei Mihatlescu , Walid Hamarneh

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Dílo vydané v roce 1960 představovalo a dodnes představuje jeden ze zásadních souborů věnovaných problematice fikce v literatuře a umění. Obsahuje pečlivě vybrané statě předních světově uznávaných vědců zabývajících se teorií fikce a narativem. Kniha je rozdělena do šesti částí, vedle poslední z nich, věnované zhodnocení Doleželova díla v kontextu mezinárodní literární vědy,

Sleva 24 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Ptáci v českém životě a kultuře

Autor: Karel Hudec

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Ptáci byli po staletí pro člověka obrazem svobody a volnosti a jakýmsi prostředníkem mezi bohy a lidmi. Kromě duchovního rozměru sloužili i jako zdroj potravy a později se chovali pro okrasu a potěšení. Není proto divu, že zájem o ptactvo prolínal celou historií lidstva. Autor knihy přibližuje čtenáři populární formou úlohu ptáků v životě a kultuře českého národa – od ptačích jmen přes ptáky v

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Život s češtinou - Nomen omen. Češka – češtinářka – Čechová

Autor: Marie Čechová

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha navazuje na předchozí titul Řeč o řeči, čerpá materiál z živé řečové praxe, a to běžné, mediální, odborné a školské. Zachycuje řečové jevy v jejich dynamice, všímá si posunů v jejich užívání v konfrontaci s jevy systémovými. Zaujímá stanovisko k řečovým jevům z perspektivy možného jazykového vývoje, má tedy převážně úvahový charakter. Obsahuje dva základní oddíly: Úvahy o řeči

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Hledání národní literatury

Autor: Mojmír Otruba

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Výbor představuje literárněvědné dílo Mojmíra Otruby (1923 – 2003). Otruba je znám především jako vynikající znalec české literatury 19. a 20. století, který své vědomosti zúročil v množství doslovů a studií, přesahujících do oblasti filologie obecně a teorie literatury, a jako editor literatury převážně 19. století, případně jako přední literární lexikograf. Toto rozsahem i uchopením bohaté

Sleva 26 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 481 Kč

Skladem

Ztracen v dějinách - Spisovatel Jan M. Kolár

Autor: Veronika Košnarová

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Kniha Ztracen v dějinách je věnována osobnosti dnes již takřka zapomenutého publicisty, esejisty a prozaika Jana M. Kolára (1923–1979), který byl jako politický novinář a kulturní publicista aktivní od roku 1946. První část knihy tvoří dílčí sondy do klíčových témat a problémů autorovy publicistiky a esejistiky z let 1946–1965, zasazené do kontextu širšího kulturně-politického dění v poválečném

Sleva 26 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Mystika a logika a jiné eseje

Autor: Bertrand Russell

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Od doby, kdy byl poprvé vydán sborník Mystika a logika a jiné eseje Bertranda Russella (1872–1970) již uplynulo téměř sto let. Navzdory tomu není jeho první překlad do češtiny, který nyní nakladatelství Academia vydává, určen k pouhému doplnění mezery v knihovně. Autor, mimo jiné nositel Nobelovy ceny za literaturu, kterou získal v roce 1950, významný filosof a matematik, ale též bouřlivý kritik

Sleva 26 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Narativ jako virtuální realita

Autor: Marie Laure Ryanová

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Marie-Laure Ryanová se ve své knize zabývá virtuální realitou a zkoumá, zda tento pojem éry počítačů vyžaduje radikálně novou teorii čtení vedle dvou základních – interaktivity a vtažení (immersion), z nichž při práci vychází. Provádí čtenáře po méně známých i známějších teoriích dvacátého století, které se nějak chopily problému nově vznikajících elektronických médií. Autorka se kriticky staví k

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Kapitoly z české gramatiky

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Kapitoly z české gramatiky jsou souborem detailních pojednání o podstatných gramatických jevech češtiny v širokém záběru od formálního tvarosloví až po strukturaci textů. Svým charakterem tak publikace osciluje mezi tematickým sborníkem a neúplnou gramatikou. Kniha, na níž spolupracovalo dvacet českých i zahraničních autorů, je rozvržena do tří hlavních oddílů: morfologie slova, syntax věty a

Sleva 26 % z běžně ceny 635 Kč

Naše cena: 470 Kč

Skladem

Opera omnia 15/IV

Autor: Jan Amos Komenský

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Další svazek souborného kritického vydání spisů Jana Amose Komenského přináší dva soubory Komenského latinských učebnic - Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars II, Janua. Oba soubory učebnic, určených pro první dvě třídy nižšího stupně gymnázia, tj. tříleté latinské školy (třetí stupeň tvořilo Atrium), Komenský spolu s částí Atrium (bude vydána v jednom z

Sleva 24 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele