Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)

Autor: Dalibor Dobiáš , kol.

publisher: Academia

5 / 5
24 %
Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885) představuje a dokumentuje proměny vztahu české společnosti k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému v letech 1817–1885.

Sleva 24 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 524 Kč

Skladem

Čechoamerická periodika

Autor: Alena Jaklová

publisher: Academia

0 / 5
18 %
Autorka přináší komplexní pohled na téma, které bylo dosud zpracováno pouze formou bibliografických soupisů, z hlediska několika vědních oborů - kulturní historie, etnologie a lingvistiky. Podává charakteristiku života českých imigrantů v USA v 19. a 20. století a vymezuje úlohu, jakou hrál český tisk. Celé období se přitom dělí do několika period, protože funkce a především význam

Sleva 18 % z běžně ceny 335 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z české gramatiky

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kapitoly z české gramatiky jsou souborem detailních pojednání o podstatných gramatických jevech češtiny v širokém záběru od formálního tvarosloví až po strukturaci textů. Svým charakterem tak publikace osciluje mezi tematickým sborníkem a neúplnou gramatikou. Kniha, na níž spolupracovalo dvacet českých i zahraničních autorů, je rozvržena do tří hlavních oddílů: morfologie slova, syntax věty a

Sleva 24 % z běžně ceny 635 Kč

Naše cena: 483 Kč

Skladem

Opera omnia 15/IV

Autor: Jan Amos Komenský

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Další svazek souborného kritického vydání spisů Jana Amose Komenského přináší dva soubory Komenského latinských učebnic - Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars II, Janua. Oba soubory učebnic, určených pro první dvě třídy nižšího stupně gymnázia, tj. tříleté latinské školy (třetí stupeň tvořilo Atrium), Komenský spolu s částí Atrium (bude vydána v jednom z

Sleva 24 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830-1850)

Autor: Lenka Kusáková

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Monografie je výsledkem dlouholetého studia problematiky české literatury v časopisech doby národního obrození. Představuje českojazyčný periodický tisk z let 1830–1850 jako v dané době nejvýznamnější prostor pro publikování a recepci krásné literatury. Za pomoci korespondence, vzpomínek a dobové publicistiky rekonstruuje podmínky, za nichž časopisy vycházely (rakouská cenzura, nakladatelé

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Prameny k dějinám českého literárního dějepisectví

Autor: Kateřina Piorecká

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Antologie v jednom svazku zpřístupňuje základní texty, jež napomohly formovat české humanitní vědy. Jako nejdůležitější se jevilo zajistit humanitním vědám institucionální podmínky, otázky teoretické a metodologické nebyly na prvním místě, byť v některých textech byly alespoň implicitně přítomny. První oddíl antologie nabízí všechny texty diskuse Jak zvelebovati naši literaturu naukovou?, jež v

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Mystika a logika a jiné eseje

Autor: Bertrand Russell

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Od doby, kdy byl poprvé vydán sborník Mystika a logika a jiné eseje Bertranda Russella (1872–1970) již uplynulo téměř sto let. Navzdory tomu není jeho první překlad do češtiny, který nyní nakladatelství Academia vydává, určen k pouhému doplnění mezery v knihovně. Autor, mimo jiné nositel Nobelovy ceny za literaturu, kterou získal v roce 1950, významný filosof a matematik, ale též bouřlivý kritik

Sleva 24 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Narativ jako virtuální realita

Autor: Marie Laure Ryanová

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Marie-Laure Ryanová se ve své knize zabývá virtuální realitou a zkoumá, zda tento pojem éry počítačů vyžaduje radikálně novou teorii čtení vedle dvou základních – interaktivity a vtažení (immersion), z nichž při práci vychází. Provádí čtenáře po méně známých i známějších teoriích dvacátého století, které se nějak chopily problému nově vznikajících elektronických médií. Autorka se kriticky staví k

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Vprostřed davu

Autor: Zuzana Říhová

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Přestože avantgarda sebe sama prezentuje jako hnutí téměř bez uměleckých kořenů, povstávající ze sebe sama, reaguje na proměny moderního světa a postavení člověka v něm, na to, co bylo vnímáno a pojmenováno jako modernost.

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Text v pohybu

publisher: Academia

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Nedaleko nekonečna

Autor: Miroslav Punčochář

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Může matematika nějakým způsobem ovlivňovat umění? Odpovědí na tuto otázku je obvykle „samozřejmě ne“. Spolehlivým dokladem tohoto tvrzení se zdají být četné rozhovory se spisovateli, herci, malíři a jinými umělci, ve kterých matematika při vzpomínkách na školní léta spolehlivě kraluje mezi strašáky a neoblíbenými disciplínami. Kniha Nedaleko nekonečna se snaží jít proti tomuto hlavnímu proudu.

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Česká literatura a nová média

Autor: Karel Piorecký

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Od druhé poloviny devadesátých let 20. století je literatura šířena nejen prostřednictvím tištěných a audiovizuálních médií, ale využívá zároveň bezbřehý a dynamicky se vyvíjející prostor internetu. Nové digitální technologie zasáhly jak do procesu tvorby literárního textu, tak do procesu jeho recepce – a nenechaly beze změny ani principy, podle nichž dosud fungovala literatura jako komplexní

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

O nepřesnosti našeho vyjadřování - Jazyk jako produkt intuitivního myšlení

Autor: Karel Štícha

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Tato knížka by ráda oslovila každého, kdo stejně jako její autor při psaní svých textů určených veřejnosti, ať široké, nebo úzké, usiluje o co největší přesnost jazykového vyjádření svých myšlenek, a přesto se mu to vždy nepodaří – ať je publicistou, vědcem, nebo slovesným umělcem. Zároveň by však autor svou knížkou rád oslovil všechny ty vzdělané čtenáře, kteří jsou pozornými vnímateli textů –

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

O základech teorie jazyka

Autor: Louis Hjelmslev

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha O základech teorie jazyka, stěžejní práce dánského lingvisty Louise Hjelmsleva (1899–1965), je jedním z největších a dodnes nejvlivnějších děl světové lingvistiky. Autor byl představitelem kodaňského strukturalismu, který vznikl v návaznosti na pražskou školu (s níž měl Hjelmslev čilé vztahy). V této knize, přeložené do mnoha jazyků, shrnul své snahy o tzv. glosématický pohled na jazyk.

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Psaní na dotek - Materialita textu a proces psaní v české literární kultuře 1885-1989

Autor: Kateřina Piorecká

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Monografie zkoumá vztah mezi technologií psaní, genezí textu a poetikou literárního díla. V centru zájmu se ocitá konkurence manuálního a strojového psaní jako dvou základních technologických postupů, jež vstupovaly do významotvorného kontaktu od osmdesátých let 19. století až do konce osmdesátých let století následujícího, kdy psací stroj nahradila elektronická média. Odhaluje, že nejprve byl

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Dramatik na pranýři

Autor: Eduard Burget

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884–1947) byl jako autor řady divadelních her, románů a básnických sbírek pozoruhodnou osobností českého kulturního života první poloviny 20. století. Svým nacionalismem, konzervativním založením, odporem k demokratickým tradicím a především vypjatým individualismem se často ocital mimo kontext liberálně demokratické kultury první republiky. Od poloviny

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Slávy dcera - Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích

Autor: Kolektiv autorů - Ján Kollár, Martin C. Putna

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie. Kollárova Slávy dcera je dílo klasické, ale čtenářsky mrtvé. Proč je ovšem nestudovat jako historický dokument, jako svědectví o panslavismu i celé dobové mentalitě, již zrcadlí? Jako příklad fenoménu „alternativní vědy“, která balancuje na hranici vážnosti a blouznivosti? Co se odvážit dílo číst znovu i jako literární

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Permanentní avantgarda? - Surrealismus v Praze

Autor: Anja Tippnerová

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Jak vzniklo české pojetí surrealismu? Co jej ovlivnilo a čím je specifický? Již déle než sedmdesát let funguje v Praze Surrealistická skupina, jejíž umělecká díla a teoretické a politické postoje jsou dodnes považovány za zástupce klasické avantgardy a za kritické dědice jejích vymožeností.

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Katalog českých démonologických pověstí

Autor: Jan Luffer

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Základní příručkové dílo, první svého druhu v českém prostředí, je určené pro folkloristy, literární vědce a všechny vážné zájemce o české lidové pověsti.

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Přátelský podvod - Mystifikace (nejen) v české literatuře 20. století.

Autor: Lenka Pořízková

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Je mystifikace literárněvědný problém a jak se projevuje v české literatuře 20. století? Jakým způsobem je mystifikace využívána coby prostředek organizace literárního pole a života? Jak se podílí na textové struktuře literárního díla jako takového? V deseti kapitolách se autorka postupně věnuje zahraničnímu bádání v oblasti literárních klamů, jejich historickému vývoji, možnostem teoretického a

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Dějiny nové moderny 2 - Lomy vertikál

Autor: Vladimír Papoušek , kol.

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Zajímají vás alternativní dějiny české literatury? Tato kniha navazuje na Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 téhož autorského týmu. Obsahuje stejně přehlednou Plochu času i Mapu polí literárního a kulturního dění dané periody. Kniha zasazuje literární dění do domácího i světového kontextu, analyzuje pohyb a kontradikce dobového diskursivního vlnění z hlediska dominantních

Sleva 24 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem

Poučeni z krizového vývoje

Autor: Alena Fialová

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Čím se zabývá normalizační angažovaná próza zachycující období 1945–1968, která vycházela vstříc dobovým ideologickým požadavkům a pokoušela se vytvořit obraz dějin v takové podobě, jež měla potvrdit legitimitu komunistického režimu v období sedmdesátých a osmdesátých let? Obecnější úvahy na téma dějin a národní paměti, souvislosti umělecké literatury a propagandy, filmu a televize a podoby

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Sovětský román - Dějiny jako rituál

Autor: Katerina Clarkova

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Monografie Kateriny Clarkové, zabývající se historií a vývojem románu jako protežovaného žánru socialistického realismu, představovala na počátku 80. let 20. století významný milník v analýze sovětské literatury.

Sleva 24 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem

Studia Hageciana I. - Na okraj Kroniky české

Autor: neuveden

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Soubor jedenácti studií představuje první monografii věnovanou Kronice české Václava Hájka z Libočan (1541), jednomu ze základních děl starší české literatury. Hájkova kronika byla až do 19. století jednou z nejčtenějších českých knih vůbec, čerpali z ní mnozí novodobí čeští spisovatelé a básníci a i pro dnešní historiky stále zůstává zdrojem cenných informací.Základem studií byly příspěvky

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele