Registrace | Přihlášení


Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Obhájce moderního umění - Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století

Autor: Zdeněk Brdek

publisher: Akropolis

5 / 5
27 %
Jindřich Chalupecký patří nepochybně k nejvlivnějším postavám českého uměleckého světa druhé poloviny 20. století, jeho pozice v tuzemských kulturních dějinách přitom dosud nebyla dostatečně zhodnocena. Předkládaná publikace chce proto být prvním krokem na cestě zhodnocování Chalupeckého teoreticko-kritického díla a zároveň usiluje o jeho zviditelnění na recepčním horizontu širší veřejnosti.

Sleva 27 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Krajiny života a tvorby Oty Pavla

Autor: Bohumil Svozil

publisher: Akropolis

3.5 / 5
Literárně interpretační monografie jednoho z našich předních autorů druhé poloviny XX. století, která i přes značnou frekvenci nejrůznějších titulů na téma jak jsem ho znal etc., je stále citelně postrádána. Literární historik Bohumil Svozil člení knihu do čtyř oddílů, v nichž se věnuje jak Pavlovu životu, tak jeho novinářské a literární tvorbě, aniž by stroze odděloval autorovy sportovní prózy

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do teorie verše

Autor: Robert Ibrahim

publisher: Akropolis

3 / 5
27 %
Zájemci o studium verše byli doposud odkázáni na Úvod do teorie verše Josefa Hrabáka (první vydání 1956), knihu dnes již v mnoha ohledech zastaralou. Nový Úvod do teorie verše trojice pracovníků Ústavu pro českou literaturu AV ČR v tomto ohledu představuje současný stav oboru. Teorie verše je zde představena jako disciplína stojící na pomezí literární vědy a lingvistiky, jejíž základní

Sleva 27 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe - 1970s and 1980s

Autor: Jiří Holý

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %
Publikace shrnuje příspěvky z mezinárodního workshopu konaného Praze v červnu 2012, který navázal na semináře v Gießenu, Łódzi a Praze (2010, 2011). Tématem je reprezentace šoa/holokaustu v literatuře a filmu v 70. a 80. letech. Jednotlivé příspěvky se soustřeďují zvláště na polskou, českou a německojazyčnou literaturu (polská literatura v širším kontextu, Henryk Grynberg, Ida Henefeld-Ron, A

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Automatická madona - Antologie Skupiny Ra - Antologie Skupiny Ra

Autor: Michal Bauer

publisher: Akropolis

0 / 5
27 %
Skupina Ra patří společně se Skupinou 42 k nejvýznamnějším literárně-výtvarným seskupením v české kultuře 40. let 20. století. Její tvorbě přitom dosud nebyla věnována soustavná pozornost, a schází tedy monografie syntetizující recepci této skupiny. Přítomná edice nabízí reprezentativní výbor z básnické tvorby Skupiny Ra a Edice Ra (zastoupeni jsou autoři jako Zdeněk Šel, Ludvík Kundera, Zdeněk

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Moc slova - Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové - Koncepce jazyka a řeči v…

Autor: Michaela Křivancová

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %
Studie se pokouší nastínit koncepci slova a řeči ve struktuře prozaických textů Věry Linhartové. Předmětem zkoumání jsou zde autorčiny česky psané texty vydané v letech 1964–1968, tj. texty ze souborů Prostor k rozlišení (1964), Meziprůzkum nejblíž uplynulého (1964), Přestořeč (1966), Dům daleko (1968) a samostatná próza Rozprava o zdviži (1965). Tyto texty se výrazně orientují ke slovu a k řeči:

Sleva 15 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do studia genologie - Teorie literárního žánru a žánrová krajina - Teorie literárního žánru a…

Autor: Pavel Šidák

publisher: Akropolis

0 / 5
27 %
Úvod do studia genologie je souhrnné pojednání o teorii literárního žánru. Genologie (žánrosloví) je klíčová disciplína literární vědy i obecné teorie umění, v českém prostředí se jí však dosud nevěnovala soustavná pozornost. Předkládaná studie nabízí orientaci v genologické teorii a zároveň poskytuje vodítko ke zkoumání literárních textů z genologického hlediska. Kniha je rozdělena do dvou

Sleva 27 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

O popisu

Autor: Alice Jedličková

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %
Na popis jako slohový úkol ve škole možná leckdo nevzpomíná rád. Přesto nejspíš nepopře, že jej často potřebujeme i v každodenních hovorech. Málokdo z nás si ovšem uvědomuje, jak vlastně běžně popisujeme a jak velkou roli při tom hrají okolnosti komunikace. Sondu do všednodenní řeči i námět k sebereflexi nabízí studie Jany Hoffmannové o „nepřítomném popisu“. Lingvistika je přitom jen jedním z

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

On Description

Autor: Alice Jedličková

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %
There are probably not many readers who would cherish their memories of writing a description at school… Nevertheless, hardly anyone would deny that we cannot do without descriptions in everyday face-to-face dialogues – though only a few of us may be able to reflect on the process of describing, and to judge to what extent it is influenced by the circumstances surrounding communication. The

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyky reprezentace 2

Autor: Kolektiv autorů - David kolektiv autorů, Skalický

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %
Kolektivní monografie Jazyky reprezentace tematicky i autorsky navazuje na stejnojmennou knihu, vydanou v roce 2012. Prezentuje dvacet českých či anglicky psaných studií, které se z různých úhlu pohledu zabývají tématem vyznačeným podtitulem Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. První část knihy se z teoretické perspektivy soustředí na vztah literární

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Věž a království. Olga Barényiová - studie o díle - Olga Barényiová - studie o díle

Autor: Vladimír Papoušek

publisher: Akropolis

0 / 5
27 %
Autor se v knize zabývá dílem Olgy Barényiové, česko-německé spisovatelky, která publikovala česky řadu děl v letech 1941–1945 a po svém odchodu do Rakouska pak několik kontroverzních protičeských románů. Z domácího obzoru poté zcela zmizela, přestože její romány a divadelní hry měly ve své době bohatou reflexi recenzentů. Informace o životě autorky jsou velice kusé a někdy mají podobu mytické

Sleva 27 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Fikční světy české realistické prózy

Autor: Bohumil Fořt

publisher: Akropolis

0 / 5
27 %
Kniha Fikční světy české realistické prózy organicky propojuje literárněteoretický rámec fikčních světů s tradičním literárněhistorickým konceptem realistické prózy v kontextu české literatury. Teorie fikčních světů už v českém literárněteoretickém prostředí dostatečně zdomácněla, ovšem toto zdomácnění přineslo i jisté nedorozumění, vzniklé nejspíše z terminologické záměny mezi fikčním a

Sleva 27 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Miloš Dvořák o Otokaru Březinovi

Autor: Ladislav Soldán

publisher: Akropolis

0 / 5
27 %
Kniha o Otokaru Březinovi přináší reprezentativní soubor dosud převážně jen časopisecky uveřejněných a dnes už mnohdy zapomenutých studií katolicky orientovaného literárního kritika, historika a básníka Miloše Dvořáka. Ten se narodil roku 1901 v Jasenici u Náměště nad Oslavou. Po studiu češtiny a francouzštiny na Filozofické fakultě UK učil postupně na gymnáziích v Nitře a Třebíči. V rámci své

Sleva 27 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Máchovské rezonance - IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?) -…

Autor: Karel Piorecký

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %
Kongres, pořádaný v pětiletých intervalech z iniciativy Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., byl tentokrát orientován spíše metodologicky - k zamýšlení se nad "jinakostí" v české literatuře přivedl do Prahy přes 150 badatelů z celého světa. Jednání bylo uspořádáno do čtyř tematických bloků, které reprezentuje i čtveřice sborníků: Česká literatura rozhraní a okraje, Česká literatura v

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Rozhovory s českými lingvisty II.

Autor: Jan Chromý

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %
Rozhovory s českými lingvisty II představují druhých deset interview s významnými českými jazykovědci: dr. J. Balharem, dr. Z. Hauptovou, prof. M. Jelínkem, prof. J. Kořenským, prof. J. Krausem, dr. J. Kuchařem, prof. Z. Palkovou, prof. P. Sgallem, prof. D. Šlosarem a dr. L. Uhlířovou. Struktura a forma rozhovorů zůstává stejná jako u prvního svazku (Dauphin 2007) – každému ze zpovídaných

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Tíseň tmy - aneb Halasovské interpretace po roce 1948

Autor: Michal Bauer

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %
Kniha literárního historika Michala Bauera se skládá ze dvou částí: recepční a dokumentární. První část obsahuje studii Básník tak známý až je cizí. Jejím základem je shromáždění a interpretace textů, které se věnují recepci Halasova díla po básníkově skonu, tedy od konce roku 1949 až do počátku 90. let 20. století; největší pozornost je zaměřena na období, v němž se nejvíce projevily spory o

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Rozhovory s českými lingvisty III

Autor: Jan Chromý

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %
Rozhovory s českými lingvisty III představují dalších deset interview s významnými českými jazykovědci: prof. F. Čermákem, prof. K. Kučerou, prof. A. Macurovou, doc. L. Nebeským, prof. J. Panevovou, dr. N. Savickým, doc. Z. Starým, prof. K. Šebestou, prof. R. Šrámkem a prof. J. Vintrem. Struktura a forma rozhovorů zůstává stejná jako u prvních dvou svazků (Dauphin 2007, Akropolis 2009) - každému

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Panství ideologie a moc literatury - Studie, kritiky, portréty (1991–2008) - Studie, kritiky,…

Autor: Jiří Brabec

publisher: Akropolis

0 / 5
27 %
Literární historik, vysokoškolský pedagog, kritik a editor Jiří Brabec (1929) je bezesporu výrazná autorita oboru, přesto nebyly jeho texty roztroušené po časopisech a sbornících knižně dosud zveřejněny. Příčinu lze snad hledat v autorově pracovním vytížení, pedagogické činnosti a práci ediční (zvláště příprava Spisů T. G. Masaryka a Díla Jaroslava Seiferta). Svazek, který má tuto citelnou mezeru

Sleva 27 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Jasná noci! Temná noci!

Autor: neuveden

publisher: Akropolis

0 / 5
Akademie literatury české připravila almanach, reflektující Máchovo dílo z nejrůznějších stran a hledisek. Takové jsou např. příspěvky E. Kantůrkové, Vl. Justla, Zd. Mahlera, Fr. Cingera či V. Duška. Máchovské téma je přítomno i v almanachu zastoupené poezii J. Žáčka, P. Prouzy, M. Marboe, Vl. Křivánka a dalších autorů. Jakousi dominantou knihy je pak dramatický opus Sbohem, lásko moje,

Sleva 10 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011

Autor: Zuzana Hajíčková

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %
Šestý sborník AUČCJ přináší všem zájemcům o problematiku češtiny jako cizího jazyka rozmanité příspěvky pronesené během roku 2011 na společných setkáních. Přednášející z řad odborníků, lingvistů a učitelů daného oboru se zabývali tématy jako konkurence spisovné a nespisovné češtiny, vzdělávání učitelů češtiny pro cizince, pragmatická lingvistika ve výuce češtiny jako cizího jazyka, práce s

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavateleOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí