Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Obhájce moderního umění

Autor: Zdeněk Brdek

publisher: Akropolis

5 / 5
24 %
Jindřich Chalupecký patří nepochybně k nejvlivnějším postavám českého uměleckého světa druhé poloviny 20. století, jeho pozice v tuzemských kulturních dějinách přitom dosud nebyla dostatečně zhodnocena. Předkládaná publikace chce proto být prvním krokem na cestě zhodnocování Chalupeckého teoreticko-kritického díla a zároveň usiluje o jeho zviditelnění na recepčním horizontu širší veřejnosti.

Sleva 24 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Miloš Dvořák o Otokaru Březinovi

Autor: Ladislav Soldán

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Kniha o Otokaru Březinovi přináší reprezentativní soubor dosud převážně jen časopisecky uveřejněných a dnes už mnohdy zapomenutých studií katolicky orientovaného literárního kritika, historika a básníka Miloše Dvořáka. Ten se narodil roku 1901 v Jasenici u Náměště nad Oslavou. Po studiu češtiny a francouzštiny na Filozofické fakultě UK učil postupně na gymnáziích v Nitře a Třebíči. V rámci své

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Tíseň tmy - aneb Halasovské interpretace po roce 1948

Autor: Michal Bauer

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
Kniha literárního historika Michala Bauera se skládá ze dvou částí: recepční a dokumentární. První část obsahuje studii Básník tak známý až je cizí. Jejím základem je shromáždění a interpretace textů, které se věnují recepci Halasova díla po básníkově skonu, tedy od konce roku 1949 až do počátku 90. let 20. století; největší pozornost je zaměřena na období, v němž se nejvíce projevily spory o

Sleva 18 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 451 Kč

Skladem u dodavatele

Panství ideologie a moc literatury - Studie, kritiky, portréty (1991–2008)

Autor: Jiří Brabec

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Literární historik, vysokoškolský pedagog, kritik a editor Jiří Brabec (1929) je bezesporu výrazná autorita oboru, přesto nebyly jeho texty roztroušené po časopisech a sbornících knižně dosud zveřejněny. Příčinu lze snad hledat v autorově pracovním vytížení, pedagogické činnosti a práci ediční (zvláště příprava Spisů T. G. Masaryka a Díla Jaroslava Seiferta). Svazek, který má tuto citelnou mezeru

Sleva 24 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Interpretace textů : (nejen) ke státní maturitě - (nejen) ke státní maturitě

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv,Robert Ibrahim

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Publikace Interpretace textů nejen ke státní maturitě by měla v první řadě sloužit jako pomůcka k přípravě na ústní část nové maturitní zkoušky z češtiny. Na schopnost kriticky číst, rozumět a vyložit smysl a význam textu je v nové podobě maturity kladen důraz, takže je naděje, že po generacích studentů, kteří u maturity odříkávali „telefonní seznamy“, bychom se mohli dočkat studentů schopných

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
Šestý sborník AUČCJ přináší všem zájemcům o problematiku češtiny jako cizího jazyka rozmanité příspěvky pronesené během roku 2011 na společných setkáních. Přednášející z řad odborníků, lingvistů a učitelů daného oboru se zabývali tématy jako konkurence spisovné a nespisovné češtiny, vzdělávání učitelů češtiny pro cizince, pragmatická lingvistika ve výuce češtiny jako cizího jazyka, práce s

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Dobrý autor - Výbor z jazykovědného díla

Autor: Václav Ertl

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
Václav Ertl (1875-1929) je jméno dnešní veřejnosti poněkud neznámé. Za svého života byl však přední osobností české kultury. Působil jako překladatel z francouzštiny, literární historik a zejména jako lingvista. Hlavní období jeho činnosti bylo spojeno zejména s časopisem Naše řeč, kde pracoval jako odpovědný redaktor, a s Kanceláří slovník jazyka českého, kterou vedl a která sbírala materiál pro

Sleva 18 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Cosmogonia - Alegorické reprezentace „všeho“

Autor: Kolektiv autorů - Petr A. Bílek,Vladimír Papoušek

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Společná kniha dvou literárních vědců z předních bohemistických pracovišť nabízí sérii esejisticky psaných studií, jejichž tématem jsou různorodé projevy reprezentací v moderní literatuře a kultuře. Zatímco v původním kontextu anglo-amerického nového historismu byly reprezentace zkoumány především z hlediska jejich fungování v jednotlivých literárních dílech, zde se od konkrétních děl směřuje k

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Návraty - K české literatuře od K. J. Erbena po Ladislava Fukse

Autor: Jaroslava Janáčková

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Doménou literární historičky a editorky Jaroslavy Janáčkové je česká literatura 19. století. Po řadě autorských monografií nebo problémově koncipovaných souborů studií představuje přítomná kniha první výbor z jejích kratších statí publikovaných v obtížně dostupných časopisech nebo sbornících, doplněný o příspěvky dosud netištěné. Stati autorka vybírala ze zralého období své vědecké práce,

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

O literatuře a kultuře - Texty pro Šrámkovu Sobotku

Autor: Ludmila Budagovová

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
Od roku 1957 se v Sobotce pořádá festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Ruská bohemistka Ludmila Budagovová (nar. 1932) z Ústavu slavistiky Ruské akademie věd v Moskvě se festivalu účastní od roku 1977 a od té doby pro něj připravila 12 odborných přednášek z oblasti české a ruské literatury, česko-ruských literárních a kulturních styků a ruských kulturních reálií, mimo jiné

Sleva 18 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

The Representation of the Shoah in Literature / Theatre and Film in Central Europe - 1950s and 1960s

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Publikace shrnuje příspěvky z mezinárodního workshopu konaného v listopadu 2011 v Praze. Seminář se zabýval tématem šoa/holokaustu v literatuře, v divadle a filmu v padesátých a šedesátých letech. Navázal na předchozí workshopy v německém Gießenu a v polské Łódzi (2010, 2011). Jednotlivé příspěvky se soustřeďují zvláště na českou a polskou literaturu (Jiří Weil, Norbert Frýd, Jan Otčenášek,

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Automatická madona - Antologie Skupiny Ra

Autor: Michal Bauer

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Skupina Ra patří společně se Skupinou 42 k nejvýznamnějším literárně-výtvarným seskupením v české kultuře 40. let 20. století. Její tvorbě přitom dosud nebyla věnována soustavná pozornost, a schází tedy monografie syntetizující recepci této skupiny. Přítomná edice nabízí reprezentativní výbor z básnické tvorby Skupiny Ra a Edice Ra (zastoupeni jsou autoři jako Zdeněk Šel, Ludvík Kundera, Zdeněk

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Moc slova - Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové

Autor: Michaela Křivancová

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
Studie se pokouší nastínit koncepci slova a řeči ve struktuře prozaických textů Věry Linhartové. Předmětem zkoumání jsou zde autorčiny česky psané texty vydané v letech 1964–1968, tj. texty ze souborů Prostor k rozlišení (1964), Meziprůzkum nejblíž uplynulého (1964), Přestořeč (1966), Dům daleko (1968) a samostatná próza Rozprava o zdviži (1965). Tyto texty se výrazně orientují ke slovu a k řeči:

Sleva 18 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do studia genologie - Teorie literárního žánru a žánrová krajina

Autor: Pavel Šidák

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Úvod do studia genologie je souhrnné pojednání o teorii literárního žánru. Genologie (žánrosloví) je klíčová disciplína literární vědy i obecné teorie umění, v českém prostředí se jí však dosud nevěnovala soustavná pozornost. Předkládaná studie nabízí orientaci v genologické teorii a zároveň poskytuje vodítko ke zkoumání literárních textů z genologického hlediska. Kniha je rozdělena do dvou

Sleva 24 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Obraz válek a konfliktů - Válka a konflikt v české literatuře

Autor: Vít Schmarc , kol.

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
Sborník Obraz válek a konfliktů se zaměřuje na textový výzkum interpretující a mapující literární realizace motivu války v české literatuře, jeho různorodé tematologické podoby a souvislosti v proměnlivých literárněhistorických kontextech. Zkoumání podob války přímo v jednotlivých textech a poetikách napříč dekádami 19. i 20. století není v knize nijak metodologicky omezené, jeho cílem je pojmout

Sleva 18 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou

Autor: Erik Gilk

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
Kolektivní monografie navazuje na loňskou edici Almanachu na rok 1914 (2014). Po edičním zpřístupnění pramene přináší přítomný svazek jedenáct studií prezentujících moderní badatelský výzkum, jaký si jediné kolektivní vystoupení předválečné moderny zaslouží. Důraz je přitom kladen na mezioborový přístup, přiléhavý k intermediálním snahám rané avantgardy. Některé studie podávají zevrubnou analýzu

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu

Autor: Pavel Kořínek , Martin Foret , Michal Jareš

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Domácímu zájemci o teorii komiksu se v českém jazyce dosud nabízelo jen nemnoho příležitostí k seznámení se s aktuálními otázkami i přetrvávajícími koncepty „myšlení o komiksu“. Kniha V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu si klade za cíl přehledně pojednat a k dalšímu použití nabídnout rozličné koncepty i přístupy, jimiž lze komiksové texty (ať už konkrétní osamocené, nebo v

Sleva 24 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Performativita válek a konfliktů

Autor: Lenka Jungmannová

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
Příspěvky obsažené v tomto sborníku pojednávají o způsobech a formách performativity v české literatuře s válečnou tematikou. Zabývají se jak performativitou v rámci textu/díla samého (jejím procesem a jejími prostředky), tak díly s válečnou tematikou, která implikují takovéto strategie rodu/genderu a jazyka, jakož i performativitou v rámci interpretace textu/díla: čtenářskou recepcí a především

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Viditelné popisy - Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce

Autor: Stanislava Fedrová , Alice Jedličková

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
Čtenář Toma Jonese se ocitá v nebezpečí, že si „srazí vaz vinou jistého popisu“, vypravěč jej však ujistí, že tomu šťastně unikne: Fieldingův čtenář se zaraduje, leckterý jiný možná usoudí, že mu takové riziko nehrozí, protože popisy stejně přeskakuje. Autorky publikace popisy vždycky četly se zalíbením, protože mnohé z nich se jim v průběhu čtení stávaly „viditelnými“. Tato čtenářská zkušenost

Sleva 18 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Před komiksem - Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. Století

Autor: Kolektiv autorů - Martin Foret, Tomáš Prokůpek

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Po úspěšné publikaci Dějiny československého komiksu 20. století se polovina jejího autorského týmu vydala ještě hlouběji do minulosti, k samotným počátkům domácí tradice obrázkového seriálu, které lze klást do poloviny 19. století a které dosud zůstávaly zcela neprozkoumány a nepopsány. Předkládaná kniha si neklade za cíl stanovit přesné datum či konkrétní dílo coby „počátek domácího obrázkového

Sleva 24 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 418 Kč

Skladem

Úvod do teorie verše

Autor: Kolektiv autorů - Robert Ibrahim, Petr Plecháč, Jakub Říha

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Zájemci o studium verše byli doposud odkázáni na Úvod do teorie verše Josefa Hrabáka (první vydání 1956), knihu dnes již v mnoha ohledech zastaralou. Nový Úvod do teorie verše trojice pracovníků Ústavu pro českou literaturu AV ČR v tomto ohledu představuje současný stav oboru. Teorie verše je zde představena jako disciplína stojící na pomezí literární vědy a lingvistiky, jejíž základní

Sleva 24 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

O popisu

Autor: Alice Jedličková (ed.)

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
Na popis jako slohový úkol ve škole možná leckdo nevzpomíná rád. Přesto nejspíš nepopře, že jej často potřebujeme i v každodenních hovorech. Málokdo z nás si ovšem uvědomuje, jak vlastně běžně popisujeme a jak velkou roli při tom hrají okolnosti komunikace.

Sleva 18 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

On Description

Autor: Alice Jedličková

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
There are probably not many readers who would cherish their memories of writing a description at school…

Sleva 18 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyky reprezentace 2

Autor: Michal Bauer , Zdeněk Brdek , Vladimír Papoušek , David Skalický

publisher: Akropolis

0 / 5
18 %
Kolektivní monografie Jazyky reprezentace tematicky i autorsky navazuje na stejnojmennou knihu, vydanou v roce 2012. Prezentuje dvacet českých či anglicky psaných studií, které se z různých úhlu pohledu zabývají tématem vyznačeným podtitulem Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. První část knihy se z teoretické perspektivy soustředí na vztah literární

Sleva 18 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele