Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Obhájce moderního umění - Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století

Autor: Zdeněk Brdek

publisher: Akropolis

5 / 5
32 %
Jindřich Chalupecký patří nepochybně k nejvlivnějším postavám českého uměleckého světa druhé poloviny 20. století, jeho pozice v tuzemských kulturních dějinách přitom dosud nebyla dostatečně zhodnocena. Předkládaná publikace chce proto být prvním krokem na cestě zhodnocování Chalupeckého teoreticko-kritického díla a zároveň usiluje o jeho zviditelnění na recepčním horizontu širší veřejnosti.

Sleva 32 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Krajiny života a tvorby Oty Pavla

publisher: Akropolis

3.5 / 5
21 %
Literárně interpretační monografie jednoho z našich předních autorů druhé poloviny XX. století, která i přes značnou frekvenci nejrůznějších titulů na téma jak jsem ho znal etc., je stále citelně postrádána. Literární historik Bohumil Svozil člení knihu do čtyř oddílů, v nichž se věnuje jak Pavlovu životu, tak jeho novinářské a literární tvorbě, aniž by stroze odděloval autorovy sportovní prózy

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Miloš Dvořák o Otokaru Březinovi

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
Kniha o Otokaru Březinovi přináší reprezentativní soubor dosud převážně jen časopisecky uveřejněných a dnes už mnohdy zapomenutých studií katolicky orientovaného literárního kritika, historika a básníka Miloše Dvořáka. Ten se narodil roku 1901 v Jasenici u Náměště nad Oslavou. Po studiu češtiny a francouzštiny na Filozofické fakultě UK učil postupně na gymnáziích v Nitře a Třebíči. V rámci své

Sleva 32 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Máchovské rezonance - IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?) -…

Autor: Karel Piorecký

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Kongres, pořádaný v pětiletých intervalech z iniciativy Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., byl tentokrát orientován spíše metodologicky - k zamýšlení se nad "jinakostí" v české literatuře přivedl do Prahy přes 150 badatelů z celého světa. Jednání bylo uspořádáno do čtyř tematických bloků, které reprezentuje i čtveřice sborníků: Česká literatura rozhraní a okraje, Česká literatura v

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do komparatistiky

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Angelika Corbineau-Hoffmannová (1949), profesorka srovnávací literatury na univerzitě v Lipsku, je uznávaná komparatistka, která zvláštně v posledních letech vydala četné a významné publikace. Úvod do komparatistiky (Einführung in die Komparatistik) z roku 2004 je přepracovaným vydáním knihy, jejímž cílem je seznámit začínající studenty srovnávací literatury s nejdůležitejšími otázkami a koncepty

Sleva 21 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Rozhovory s českými lingvisty II.

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Rozhovory s českými lingvisty II představují druhých deset interview s významnými českými jazykovědci: dr. J. Balharem, dr. Z. Hauptovou, prof. M. Jelínkem, prof. J. Kořenským, prof. J. Krausem, dr. J. Kuchařem, prof. Z. Palkovou, prof. P. Sgallem, prof. D. Šlosarem a dr. L. Uhlířovou. Struktura a forma rozhovorů zůstává stejná jako u prvního svazku (Dauphin 2007) – každému ze zpovídaných

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Tíseň tmy - aneb Halasovské interpretace po roce 1948

Autor: Michal Bauer

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Kniha literárního historika Michala Bauera se skládá ze dvou částí: recepční a dokumentární. První část obsahuje studii Básník tak známý až je cizí. Jejím základem je shromáždění a interpretace textů, které se věnují recepci Halasova díla po básníkově skonu, tedy od konce roku 1949 až do počátku 90. let 20. století; největší pozornost je zaměřena na období, v němž se nejvíce projevily spory o

Sleva 21 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatele

Rozhovory s českými lingvisty III

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Rozhovory s českými lingvisty III představují dalších deset interview s významnými českými jazykovědci: prof. F. Čermákem, prof. K. Kučerou, prof. A. Macurovou, doc. L. Nebeským, prof. J. Panevovou, dr. N. Savickým, doc. Z. Starým, prof. K. Šebestou, prof. R. Šrámkem a prof. J. Vintrem. Struktura a forma rozhovorů zůstává stejná jako u prvních dvou svazků (Dauphin 2007, Akropolis 2009) - každému

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Panství ideologie a moc literatury - Studie, kritiky, portréty (1991–2008) - Studie, kritiky,…

Autor: Jiří Brabec

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
Literární historik, vysokoškolský pedagog, kritik a editor Jiří Brabec (1929) je bezesporu výrazná autorita oboru, přesto nebyly jeho texty roztroušené po časopisech a sbornících knižně dosud zveřejněny. Příčinu lze snad hledat v autorově pracovním vytížení, pedagogické činnosti a práci ediční (zvláště příprava Spisů T. G. Masaryka a Díla Jaroslava Seiferta). Svazek, který má tuto citelnou mezeru

Sleva 32 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Jasná noci! Temná noci!

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Akademie literatury české připravila almanach, reflektující Máchovo dílo z nejrůznějších stran a hledisek. Takové jsou např. příspěvky E. Kantůrkové, Vl. Justla, Zd. Mahlera, Fr. Cingera či V. Duška. Máchovské téma je přítomno i v almanachu zastoupené poezii J. Žáčka, P. Prouzy, M. Marboe, Vl. Křivánka a dalších autorů. Jakousi dominantou knihy je pak dramatický opus Sbohem, lásko moje,

Sleva 21 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem u dodavatele

Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě - (nejen) ke státní maturitě

Autor: Robert Ibrahim

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
Publikace Interpretace textů nejen ke státní maturitě by měla v první řadě sloužit jako pomůcka k přípravě na ústní část nové maturitní zkoušky z češtiny. Na schopnost kriticky číst, rozumět a vyložit smysl a význam textu je v nové podobě maturity kladen důraz, takže je naděje, že po generacích studentů, kteří u maturity odříkávali „telefonní seznamy“, bychom se mohli dočkat studentů schopných

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011

Autor: Zuzana Hajíčková

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Šestý sborník AUČCJ přináší všem zájemcům o problematiku češtiny jako cizího jazyka rozmanité příspěvky pronesené během roku 2011 na společných setkáních. Přednášející z řad odborníků, lingvistů a učitelů daného oboru se zabývali tématy jako konkurence spisovné a nespisovné češtiny, vzdělávání učitelů češtiny pro cizince, pragmatická lingvistika ve výuce češtiny jako cizího jazyka, práce s

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Lingvistika a jazyková realita / Výbor z díla

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Výbor z díla doc. Pavla Nováka (1932–2007) představuje vůbec první samostatné vydání vědeckých příspěvků českého jazykovědce – obecného lingvisty, bohemisty a albanisty, který spojil své odborné působení především s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Jeho podnětné myšlenky stále otevírají cesty k netriviálnímu uvažování o jazyce a jazykovědě, avšak dnes jsou čtenářům spíše neznámé, protože

Sleva 21 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Dobrý autor - Výbor z jazykovědného díla

Autor: Václav Ertl

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Václav Ertl (1875-1929) je jméno dnešní veřejnosti poněkud neznámé. Za svého života byl však přední osobností české kultury. Působil jako překladatel z francouzštiny, literární historik a zejména jako lingvista. Hlavní období jeho činnosti bylo spojeno zejména s časopisem Naše řeč, kde pracoval jako odpovědný redaktor, a s Kanceláří slovník jazyka českého, kterou vedl a která sbírala materiál pro

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Cosmogonia - Alegorické reprezentace všeho - Alegorické reprezentace „všeho“

Autor: Kolektiv autorů - Petr A. Bílek,Vladimír Papoušek

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
Společná kniha dvou literárních vědců z předních bohemistických pracovišť nabízí sérii esejisticky psaných studií, jejichž tématem jsou různorodé projevy reprezentací v moderní literatuře a kultuře. Zatímco v původním kontextu anglo-amerického nového historismu byly reprezentace zkoumány především z hlediska jejich fungování v jednotlivých literárních dílech, zde se od konkrétních děl směřuje k

Sleva 32 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Návraty - K české literatuře od K. J. Erbena po Ladislava Fukse - K české literatuře od K. J.…

Autor: Jaroslava Janáčková

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
Doménou literární historičky a editorky Jaroslavy Janáčkové je česká literatura 19. století. Po řadě autorských monografií nebo problémově koncipovaných souborů studií představuje přítomná kniha první výbor z jejích kratších statí publikovaných v obtížně dostupných časopisech nebo sbornících, doplněný o příspěvky dosud netištěné. Stati autorka vybírala ze zralého období své vědecké práce,

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

O literatuře a kultuře - Texty pro Šrámkovu Sobotku - Texty pro Šrámkovu Sobotku

Autor: Ludmila Budagovová

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Od roku 1957 se v Sobotce pořádá festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Ruská bohemistka Ludmila Budagovová (nar. 1932) z Ústavu slavistiky Ruské akademie věd v Moskvě se festivalu účastní od roku 1977 a od té doby pro něj připravila 12 odborných přednášek z oblasti české a ruské literatury, česko-ruských literárních a kulturních styků a ruských kulturních reálií, mimo jiné

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s…

Autor: Jiří Holý

publisher: Akropolis

0 / 5
32 %
Publikace shrnuje příspěvky z mezinárodního workshopu konaného v listopadu 2011 v Praze. Seminář se zabýval tématem šoa/holokaustu v literatuře, v divadle a filmu v padesátých a šedesátých letech. Navázal na předchozí workshopy v německém Gießenu a v polské Łódzi (2010, 2011). Jednotlivé příspěvky se soustřeďují zvláště na českou a polskou literaturu (Jiří Weil, Norbert Frýd, Jan Otčenášek,

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe - 1970s and 1980s

publisher: Akropolis

0 / 5
21 %
Publikace shrnuje příspěvky z mezinárodního workshopu konaného Praze v červnu 2012, který navázal na semináře v Gießenu, Łódzi a Praze (2010, 2011). Tématem je reprezentace šoa/holokaustu v literatuře a filmu v 70. a 80. letech. Jednotlivé příspěvky se soustřeďují zvláště na polskou, českou a německojazyčnou literaturu (polská literatura v širším kontextu, Henryk Grynberg, Ida Henefeld-Ron, A

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí