Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Petr Pazdera Payne - Literární studie

Autor: Filip Komberec

publisher: Cherm

0 / 5
18 %
Monografická studie o tvorbě P. P. Payna (1999-2011) vřazuje talentovaného evangelického autora do literárního kontextu - duchovního, světového a domácího.

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Literatura v průsečíku otázek

Autor: Jiří Pechar

publisher: Cherm

0 / 5
18 %
Jiří Pechar patří k osobnostem narozeným na konci 20. let, které jsou dnes nositeli kontinuity se vzdělaností druhé poloviny 40. let (kdy studoval), s 60. léty (přeložil mj. C. Léviho-Strausse a napsal monografií o francouzském "novém románu") a s působením v následném dvacetiletí (přeložil Proustovo Hledání ztraceného času a zveřejňoval samizdatově své odborné práce).

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

O české literatuře, kritice a historii

Autor: Jan Strakoš

publisher: Cherm

0 / 5
18 %
Výbor z díla literárního kritika, historika a od roku 1951 exulanta Jana Strakoše je první jeho knihou vydanou u nás po roce 1948. (V letech 1929, 1939 a 1948 vydal knihy: Počátky obrozenského historismu, Bohuslav Balbín a Dějiny politických ideologií). Editor L. Soldán do svazku shrnul literárně-historické a literárně-kritické studie a články napsané do roku 1948.

Sleva 18 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Světlem i stínem - Nad básnickým dílem Pavla Rejchrta

Autor: Filip Kromberec

publisher: Cherm

0 / 5
18 %
Již druhá Kombercova monografická studie (předtím Filip Komberec: Petr Pazdera Payne / literární studie, Cherm 2012) klade důraz na možnosti, jak interpretovat Rejchrtovu lyriku a její tvůrčí principy. Všímá si fenoménů autorovy tvorby jako inklinování na jedné straně k modlitbě, na straně druhé k dada či k nonsensu, dále zkoumá žánrové rozpětí Rejchrtova básnického díla, způsoby dekonstrukce

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Literární monády - Stručné dějiny (nejen) literatury v zrcadle nastaveném zkaženému světu

Autor: Jan Jícha

publisher: Cherm

0 / 5
18 %
Čtivé a přitom podrobné dějiny světové literatury napsal středoškolský pedagog-bohemista a úspěšný prozaik se smyslem pro humor, který se věnuje studiu holistického přístupu k životu. Literární monády jsou proto nejen jeho autorským pohledem na literaturu a vzdělanost skrze principy jin a jang, ale i aspirují na to, aby jako alternativní literární příručka sloužily zájemcům bez rozdílu věku po

Sleva 18 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Energie Ephialta - O kompoziční poetice české prózy padesátých let 20. století

Autor: František Všetička

publisher: Cherm

0 / 5
18 %
Energie Ephialta, publikace o padesátých letech dvacátého století – tedy o nejkontroverznější fázi ve vývoji české literatury – je zaměřená na prózu, již autor pojal úhrnně. Tj. k domácí produkci přiřadil samizdatovou tvorbu a díla vycházející v zahraničí. Záměrně zde zúžil interpretační přístup. Prozaickou produkci dekády nahlíží pod úhlem kompoziční poetiky. Jediným kritériem při posuzování

Sleva 18 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Co už tu zbývá z Karla Čapka?

Autor: Filip Komberec

publisher: Cherm

0 / 5
18 %
První oddíl knihy se zabývá prezentací Čapkova díla v učebních textech pro střední školy v období 1918–2018 ve vztahu k literárněvědné recepci a proměňujícímu se kurikulárnímu kontextu. Zvláštní pozornost je věnována Čapkovým románům (především Krakatitu, tzv. noetické trilogii a Válce s Mloky), autorským komen­tářům a dramatu R.U.R., problematice výkladu nebo metodickému aparátu k čítankovým

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele