Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Popis staročeské apelativní deklinace - (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů…

Autor: Pavlína Synková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Monografie přináší explicitní popis staročeské apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické vygenerování tvarů spojených s morfologickými charakteristikami a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté využity pro přiřazování morfologických kategorií (rodu, čísla a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se v elektronizovaných staročeských textech. Popis koncovek a změn

Sleva 18 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

Rusové v Praze - Ruští intelektuálové v meziválečném Československu

Autor: Mychajlo Fesenko , Petr Hlaváček

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Kniha Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy u příležitosti 100. výročí ruské bolševické revoluce, kvůli níž odešly z někdejšího Ruského impéria tisíce učenců, literátů a umělců. Mnozí z nich nalezli útočiště právě v Československu a v Praze

Sleva 18 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Myslet - Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda

Autor: Daniela Šterbáková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co znamená myslet. Přitom o myšlení, o rozumnosti a nerozumnosti a o dalších činnostech, které jsou s myšlením spojeny (pozorování, umění, pohyb), neustále mluví. A když

Sleva 18 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Prozodické spisy raného obrození

Autor: Jakub Říha , Petra Hesová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitějších prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry. V čele souboru stojí nový český překlad pojednání Josefa Dobrovského Böhmische Prosodie (1795) a Prosodie (1798, vychází česky poprvé), které položilo základy sylabotónické reformy českého verše. Druhým textem souboru je spis

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Hledači krásy a řádu - Studie a skici k české literatuře 20. století

Autor: Jan Wiendl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Krása a řád jako atributy ideálního světa, určité představy o společenském uspořádání, jeho duchovním a sociálním založení či jako výraz lyrického tvůrčího gesta zformovaného coby jednota vyhraněných protikladů - to jsou ve stručnosti řečeno hranice, ve kterých se pohybují "hledači" tohoto ideálu: básníci, kritici a teoretikové, v jejichž díle se markantně projevila snaha definovat - často

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců

Autor: kolektiv autorů

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Kolektivní monografie prezentuje současný stav vědeckého poznání předních českých a v ČR působících slavistů a balkanistů o pojetí romantismu v balkánských literaturách (bez řeckého a tureckého písemnictví). To vše na pozadí rozvoje národních hnutí jako základu utváření moderních balkánských národů.

Sleva 18 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval

Autor: Eva Blinková Pelánová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval identifikuje intertextové zdroje vrcholných próz tohoto francouzského prozaika, básníka a překladatele druhé romantické generace.

Sleva 18 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem u dodavatele

Vědecký realismus a literatura - Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918

Autor: Annalisa Cosentino

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Studie, publikovaná poprvé v italštině v roce 1999, sleduje

Sleva 18 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Nejen jazykem českým - Studie o vícejazyčnosti v literatuře

Autor: Petr Mareš

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Shromážděné studie se v návaznosti na dřívější

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Tělo, smysly, emoce v literatuře / Tělo, smysly, emoce v jazyce

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Zrcadlová publikace kolektivu autorů věnující se fenoménu těla, smyslů a emocí v jazyce a v literatuře navazuje na obdobný projekt Obraz člověka v jazyce / Obraz člověka v literatuře (2010).

Sleva 18 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

S použitím kalendáře - K bezručovské textologii Oldřicha Králíka

Autor: Michal Kosák

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Knižní studie vymezuje na bezručovském materiálu a v chronologickém sledu etablování a proměny textologických konceptů a edičních postupů Oldřicha Králíka (1907–1975). Ústřední problematika je spojena s pojmy Králíkovy „stratigrafie“, synchronie a diachronie či genetické metody. Předpokladem Králíkova přístupu je časová atribuce, otázky datace Bezručova díla a jejich prostřednictvím problematika

Sleva 18 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele