Registrace | Přihlášení


Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Tělo, smysly, emoce v literatuře / Tělo, smysly, emoce v jazyce

Autor: Jan Wiendl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Zrcadlová publikace kolektivu autorů věnující se fenoménu těla, smyslů a emocí v jazyce a v literatuře navazuje na obdobný projekt Obraz člověka v jazyce / Obraz člověka v literatuře (2010).

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

S použitím kalendáře - K bezručovské textologii Oldřicha Králíka - K bezručovské textologii…

Autor: Michal Kosák

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Knižní studie vymezuje na bezručovském materiálu a v chronologickém sledu etablování a proměny textologických konceptů a edičních postupů Oldřicha Králíka (1907–1975). Ústřední problematika je spojena s pojmy Králíkovy „stratigrafie“, synchronie a diachronie či genetické metody. Předpokladem Králíkova přístupu je časová atribuce, otázky datace Bezručova díla a jejich prostřednictvím problematika

Sleva 15 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval

Autor: Eva Blinková Pelánová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval identifikuje intertextové zdroje vrcholných próz tohoto francouzského prozaika, básníka a překladatele druhé romantické generace. Analýza se soustřeďuje především na dvě povídky ze souboru Dcery ohně, Sylvii a Oktavii, na dva příběhy vložené do Cesty do Orientu a na Nervalovy poslední prózy, Aurelii a Pandoru. Monografie odhlíží od psychobiografického

Sleva 15 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Hledači krásy a řádu - Studie a skici k české literatuře 20. století - Studie a skici k české…

Autor: Jan Wiendl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Krása a řád jako atributy ideálního světa, určité představy o společenském uspořádání, jeho duchovním a sociálním založení či jako výraz lyrického tvůrčího gesta zformovaného coby jednota vyhraněných protikladů - to jsou ve stručnosti řečeno hranice, ve kterých se pohybují "hledači" tohoto ideálu: básníci, kritici a teoretikové, v jejichž díle se markantně projevila snaha definovat - často

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Klubko Ariadnino - Podoby filologického podnětu literární vědě - pocta Jiřímu Opelíkovi

Autor: neuveden

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Publikace, jejíž titul odkazuje na ideu filologie jako spolehlivé průvodkyně labyrintem moderního světa, stále složitějšího a nepřehlednějšího, sleduje dvojí záměr: 1. Na několika konkrétních současných literárněvědných analýzách ukázat reflexe filologické povahy oboru jako jeho živé tradice ve smyslu kritiky slova, ale i hledání jazyka interpretace. Práce, již O. Králík považoval za nikdy

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Literární studie a stati II - Otokar Fischer

Autor: Otokar Fischer

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Nejvýznamnější představitel české germanistiky v období před druhou světovou válkou Otokar Fischer (1883-1938) se rovněž podstatně zapsal do dějin literárněvědné bohemistiky a oboru propojujícího zájmy obou filologií, germanobohemistiky, výraznou pozornost věnoval otázkám teatrologickým. Během pětatřicetileté odborné kariéry zveřejnil bezmála tři tisíce příspěvků ve vědeckých publikacích,

Sleva 15 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Prozodické spisy raného obrození

Autor: Kolektiv autorů - Petra Hesová,Jakub Říha

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitějších prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry. V čele souboru stojí nový český překlad pojednání Josefa Dobrovského Böhmische Prosodie (1795) a Prosodie (1798; vychází česky poprvé), které položilo základy sylabotónické reformy českého verše. Druhým textem souboru je spis

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Echa expresionismu. Recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910–1930) - Recepce…

Autor: Eva Jelínková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Kniha Evy Jelínkové se zabývá otázkami, jaké místo příslušelo německému expresionismu v teoretických diskusích českých avantgardistů, s jakým akcentem bylo hnutí jako celek i tvorba jeho jednotlivých představitelů přijímáno a hodnoceno, kteří z německých expresionistů si našli cestu do české kultury v podobě časopiseckých či knižních překladů anebo inscenací svých dramat na českých jevištích, o

Sleva 15 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem u dodavatele

Máchovské interpretace

Autor: Michal Charypar

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Knížka Máchovské interpretace nově vykládá veršované a prozaické texty K. H. Máchy, které stojí tradičně ve stínu jeho klíčových děl, básnické skladby Máj a povídky Marinka. Výchozím bodem interpretace je vždy textologická problematika. Úvodní rozsáhlá studie, věnovaná drobnějším básním, představuje popis Máchovy poetiky prostřednictvím kontextově propojené motiviky vlasti, světla a smrti.

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Vědecký realismus a literatura - Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918 -…

Autor: Annalisa Cosentino

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Studie, publikovaná poprvé v italštině v roce 1999, sleduje několik klíčových tendencí v procesu utváření moderní české kritiky a literární historiografie na přelomu 19. a 20. století (1883–1918). Poukazuje na vzájemné působení estetického myšlení, literární kritiky a historického studia literatury především ve vztahu k problému realismu. Interpretace dějin české literatury, kterou na přelomu 19.

Sleva 15 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů…

Autor: Pavlína Synková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Monografie přináší explicitní popis staročeské apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické vygenerování tvarů spojených s morfologickými charakteristikami a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté využity pro přiřazování morfologických kategorií (rodu, čísla a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se v elektronizovaných staročeských textech. Popis koncovek a změn

Sleva 15 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Hrdinové v básních - Eseje o poezii

Autor: Kolektiv autorů - Josef Hrdlička,Matouš Jaluška,Martin Pšenička

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Hrdinů je na světě velmi mnoho – alespoň potenciálně. Každý z lidí může vypadnout z mezí všednosti a jedním takovým hrdinou se stát. V této knize, vycházející z cyklu rozhlasových esejů, který byl v roce 2015 vysílán na stanici Český rozhlas Vltava, se autoři dotýkají nejrůznějších způsobů hrdinství v básních. Jejich hlavním cílem je ponouknout čtenáře k tomu, aby se pustil do vlastních výzkumů

Sleva 15 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Nejen jazykem českým - Studie o vícejazyčnosti v literatuře - Studie o vícejazyčnosti v literatuře

Autor: Petr Mareš

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Shromážděné studie se v návaznosti na dřívější autorovu monografii „Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti (2003) zaměřují na problematiku vztahů mezi češtinou a cizími jazyky ve vybraných dílech novodobé české literatury. První z textů si všímá uplatnění němčiny a slovenštiny v próze Boženy Němcové. Následuje interpretace funkcí cizích jazyků v poezii Vladimíra Holana. Nejvíce pozornosti

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Myslet - Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda - Komentář k…

Autor: Daniela Šterbáková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co znamená myslet. Přitom o myšlení, o rozumnosti a nerozumnosti a o dalších činnostech, které jsou s myšlením spojeny (pozorování, umění, pohyb), neustále mluví. A když

Sleva 15 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců

Autor: kolektiv autorů

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Kolektivní monografie prezentuje současný stav vědeckého poznání předních českých a v ČR působících slavistů a balkanistů o pojetí romantismu v balkánských literaturách (bez řeckého a tureckého písemnictví). To vše na pozadí rozvoje národních hnutí jako základu utváření moderních balkánských národů. Jedná se o interdisciplinární práci, která se snaží vytvořit plastický obraz proměn této oblasti

Sleva 15 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí