Registrace | Přihlášení


Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Čtenáři a internauti - Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010) - Obyvatelé České…

Autor: Jiří Trávníček

publisher: Host

5 / 5
25 %
Kniha přináší výsledky druhého reprezentativního výzkumu čtenářů a čtení v České republice. Ten první proběhl v roce 2007 a jeho výsledky, včetně interpretací, byly představeny v knize Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007). Není pouhým souhrnem statistických údajů o tom, kolik čteme, co čteme, kolik knih kupujeme, jak často chodíme do knihoven, kde si nejčastěji

Sleva 25 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Slovo a text v historickém kontextu - Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka

Autor: Jaroslav David

publisher: Host

2 / 5
25 %
Novoroční projevy československých a českých prezidentů, prvomájová hesla, texty Rudého práva, publicistika Jaroslava Durycha, Ladislava Jehličky a Karla Čapka, staročeské satiry, beletrie autorů 19. století, regionální noviny z přelomu 19. a 20. století či slovníky argotu. To všechno jsou texty, jejichž analýzou se zabývá monografie Slovo a text v historickém kontextu — perspektivy

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

České literární romantično - Synopticko pulzační model kulturního jevu - Synopticko pulzační model…

Autor: Dalibor Tureček

publisher: Host

0 / 5
25 %
olektivní monografie badatelů z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., v Praze je pokusem o nový způsob vymezení českého literárního romantismu. Metodologicky vychází z teorie modelování, je inspirována filozofickým myšlením Ladislava Hejdánka a především se opírá o synopticko-pulzační chápání literatury, rozpracované Petrem Zajacem.

Sleva 25 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Publicistika a hry I a II (Dílo 3) - Dílo III

Autor: Jan Balabán

publisher: Host

0 / 5
25 %
Poslední svazek souborného díla Souborné dílo Jana Balabána, jednoho z nejvýznamnějších českých autorů posledního dvacetiletí, vrcholí svazkem sdružujícím jeho texty publicistické. Tato oblast tvoří nejméně známou, avšak neméně fascinující část Balabánovy tvorby. Do širšího povědomí se dostaly autorovy jadrné sloupky, jež psal v letech 2008–2010 pro týdeník Respekt, avšak rozhovory, které

Sleva 25 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Česká vizuální poezie - Teoretické texty

Autor: Eva Krátká

publisher: Host

0 / 5
25 %
Tato publikace obsahuje soubor textů, které se zabývají teoretickými předpoklady české vizuální poezie 60. let. Mezi autory zařazených textových dokumentů – které jsou často roztroušeny po málo dostupných periodikách, výstavních katalozích, nebo zůstaly doposud nevydány – proto nemohou chybět jména osobností klíčového významu, jakými byli umělci a teoretikové Jiří Kolář, Bohumila Grögerová a

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Milan Kundera - Co zmůže literatura

Autor: Bohumil Fořt

publisher: Host

0 / 5
25 %
Kolektivní monografie věnovaná dílu Milana Kundery navazuje na stejnojmennou mezinárodní konferenci konanou v Brně v roce 2009. Publikace spojuje příspěvky odborníků k jednotlivým aspektům díla Milana Kundery (Češka, Kosková, Richterová) se studiemi (literárních) historiků a teoretiků, kteří se vyslovují ke konkrétním problémům tvorby tohoto autora (Pavel, Steiner, Koten, Sládek), nechybí ani

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Jak se dělají fikce slovy - Pragmatické aspekty vyprávění

Autor: Jiří Koten

publisher: Host

0 / 5
25 %
Souhrnný pohled na pragmatické teorie literární fikcionality Kniha Jiřího Kotena se snaží nalézt odpovědi na otázky, jaké záměry mají tvůrci vyprávění, co při tvorbě fikcí „dělají se slovy“, jakým způsobem jim dokážou čtenáři náležitě rozumět atd. Za nejvydatnější inspirační zdroj autorovi posloužila takzvaná teorie řečových aktů (J. L. Austin, J. R. Searle), ale také teorie fikčních světů (L.

Sleva 25 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Průvodce po světové literární teorii 20. století

Autor: Alice Jedličková

publisher: Host

0 / 5
25 %
Rozšířené a přepracované vydání jedné z nejdůležitějších encyklopedických příruček humanitních věd. Sto tři hesel představuje vědecké koncepce, které zásadně ovlivnily myšlení o literatuře ve 20. století. Vybrána byla jak díla kanonická, ale stále diskutovaná a aktualizovaná, tak podnětné práce z posledních let, a to nejen z literární vědy, ale i lingvistiky, filozofie, mediálních studií či

Sleva 25 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 449 Kč

Skladem

Nebezpečná literatura? - Antologie z myšlení o literární cenzuře - Antologie z myšlení o literární…

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš kolektiv autorů, Pavlíček

publisher: Host

0 / 5
25 %
Kniha přináší výbor z teoretických a historických studií k tématu literární cenzury, které od osmdesátých let podstatně ovlivnily mezinárodní diskusi o tomto interdisciplinárním fenoménu Cílem svazku je zachytit podstatnou proměnu, jíž zkoumání cenzury v prostředí humanitních a sociálních věd v posledních desetiletích prošlo, a poukázat na možnosti využití nových přístupů (nejen) v oblasti

Sleva 25 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Učit (se) příběhem

Autor: Jan Hábl

publisher: Host

0 / 5
25 %
Příběh má zvláštní moc. Říká se, že pravda oděná do příběhu projde každými dveřmi. To je zřejmé i z věhlasu Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce. Komenský napsal mnoho kvalitních spisů, ale žádný nedosáhl takové obliby a didaktické účinnosti jako narativně-alegorický Labyrint. Otázka zní, v čem spočívá kouzlo narativní formy? V čem je jeho formativní síla? Co činí příběh (v tomto případě

Sleva 25 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Robinson Jeffers a John Steinbeck: vzdálení a blízcí

Autor: Petr Kopecký

publisher: Host

0 / 5
25 %
Robinson Jeffers a John Steinbeck kdysi představovali zvučná jména české překladové literatury, z nichž k dnešku doléhají jen ozvuky. Před půl stoletím se tito kalifornští autoři těšili nebývalé přízni české čtenářské i kritické obce. Přesto se v Československu, potažmo v České republice, nedostalo jejich tvorbě hlubší reflexe. Většina z kritických textů navíc vznikla před rokem 1989, a proto

Sleva 25 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Vítěz i poražený - Prozaik Ladislav Fuks - Prozaik Ladislav Fuks

Autor: Erik Gilk

publisher: Host

0 / 5
25 %
Olomoucký literární historik Erik Gilk (1973) se již delší dobu zabývá autorskou osobností Ladislava Fukse. Po řadě dílčích studií představuje nyní odborné veřejnosti ucelenou monografii pojednávající o Fuksově složitém a nejednoznačně hodnoceném prozaickém díle. Vzhledem k jisté bulvární senzačnosti, jež se kolem spisovatele navršila, se přitom snaží abstrahovat od psychologického či

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Český strukturalismus v diskusi

Autor: Ondřej Sládek

publisher: Host

0 / 5
25 %
Antologie textů Český strukturalismus v diskusi obsahuje překlady studií zahraničních literárních teoretiků a historiků zabývajících se českým strukturalismem, zejména poetikou, sémiotikou a estetikou Jana Mukařovského a Romana Jakobsona. Antologie představuje reprezentativní výbor z široké diskuse o českém strukturalismu, kterou vedli zahraniční badatelé (bohemisté, ale i nebohemisté) v

Sleva 25 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Diletantismus a umění života - Od Montaigne k Bourgetovi - Od Montaigne k Bourgetovi

Autor: Jan Staněk

publisher: Host

0 / 5
25 %
Kniha na pomezí literární historie, dějin filozofie a estetiky je pohledem na vývoj ideálů kultivace člověka od renesance po konec 19. století — věnuje se hlavně jejich promýšlení v literatuře francouzské, s odbočkami k britským, ale též českým autorům. „Diletant“ se tu stává člověkem vyznačujícím se mimo jiné intelektuální všestranností, kosmopolitním založením a mondénními způsoby. Jedním z

Sleva 25 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Mezi metaforou a ironií - Obraz mexické společnosti v díle Octavia Paze a Carlose Monsiváise -…

Autor: Markéta Riebová

publisher: Host

0 / 5
25 %
Je pro zprostředkování historické zkušenosti závažnější všeobjímající metafora celku či ironická glosa jednotlivosti? Má mít formu hotové básně, jejíž duchaplnost čtenář bezezbytku přijímá, nebo textových fragmentů, které má čtenář složit v celek vlastními silami? Mexická literatura 20. století toto aristotelovské téma rozehrála v mistrném provedení Octavia Paze a Carlose Monsiváise. Dvě

Sleva 25 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Dvojí domov Jana Čepa

Autor: Tomáš Kubíček

publisher: Host

0 / 5
25 %
Jádrem vědecké monografie je povídková sbírka Jana Čepa Dvojí domov. Analýzy jednotlivých povídek se pak paprskovitě vydávají ke kontextu dvacátých a třicátých let dvacátého století a k celku Čepovy tvorby. Kubíček prostřednictvím textové analýzy poukazuje na souvislost poetiky a estetiky díla Jana Čepa s pojmy jako moderní literatura, realismus, ruralismus, tradicionalismus, katolické ghetto a

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Snivci a trosečníci - Reprezentace (bez)moci v současném latinskoamerickém románu

Autor: Daniel Nemrava

publisher: Host

0 / 5
25 %
Jak se odráží politická situace v současné literatuře? Na tuto otázku se pokouší odpovědět kniha Daniela Nemravy, v níž představuje některé prózy latinskoamerických spisovatelů, Argentince Manuela Puiga, Kubánce Reinalda Arenase a Abilia Estéveze, Nikaragujce Sergia Ramíreze a chilského světoběžníka Roberta Bolana. Jejich díla Nemrava zasazuje do politického kontextu latinskoamerických diktatur

Sleva 25 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Český a slovenský literární parnasismus

Autor: Kolektiv autorů - Aleš Haman,Dalibor Tureček

publisher: Host

0 / 5
25 %
Monografie navazuje na knihu České literární romantično (Host 2012). Soustředí se na literaturu vycházející z francouzského Parnasu a představující v českém prostředí jeden z klíčových diskurzů konce devatenáctého a počátku dvacátého století. V prolegomenách Aleš Haman rekapituluje historii užití pojmu parnasismus v české literární vědě a osvětluje motivaci jeho znovuzavedení, Jiří Pelán resumuje

Sleva 25 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Jan Mukařovský - Život a dílo - Život a dílo

Autor: Ondřej Sládek

publisher: Host

0 / 5
25 %
Dílo Jana Mukařovského patří právem do zlatého fondu české, ale i světové literární vědy a estetiky. Nutnost nově kriticky analyzovat a zhodnotit přínos jeho strukturálních koncepcí, ale i pozdějších prací, kdy se veřejně distancoval od strukturalismu, je nasnadě. Cílem monografie je přiblížit život a dílo Jana Mukařovského v širším kontextu domácí i zahraniční literární vědy a estetiky.

Sleva 25 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Vizuální poezie - Pojmy, kategorie a typologie ve světovém kontextu - Pojmy, kategorie a typologie…

Autor: Eva Krátká

publisher: Host

0 / 5
25 %
Mezioborová práce na pomezí teorie výtvarného umění a literatury se zabývá diachronickým výzkumem podstaty pojmu vizuální poezie, s důrazem na jeho vývoj v poválečné době a v souvislosti s široce rozvinutým hnutím, které bylo jako málokteré jiné zakotveno v mezinárodní názorové výměně. Přes reflexi různých kontextů evropských avantgard a syntetický rozbor dobových teorií je vizuální poezie

Sleva 25 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 202 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí