Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Čtenáři a internauti - Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010)

Autor: Jiří Trávníček

publisher: Host

5 / 5
26 %
Kniha přináší výsledky druhého reprezentativního výzkumu čtenářů a čtení v České republice. Ten první proběhl v roce 2007 a jeho výsledky, včetně interpretací, byly představeny v knize Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007). Není pouhým souhrnem statistických údajů o tom, kolik čteme, co čteme, kolik knih kupujeme, jak často chodíme do knihoven, kde si nejčastěji

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Slovo a text v historickém kontextu - Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav David, Radek Čech, Jana Davidová Glogarová, Lucie Radková, Hana Šústková

publisher: Host

2 / 5
26 %
Novoroční projevy československých a českých prezidentů, prvomájová hesla, texty Rudého práva, publicistika Jaroslava Durycha, Ladislava Jehličky a Karla Čapka, staročeské satiry, beletrie autorů 19. století, regionální noviny z přelomu 19. a 20. století či slovníky argotu. To všechno jsou texty, jejichž analýzou se zabývá monografie Slovo a text v historickém kontextu — perspektivy

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Ruský formalismus

Autor: Petr Steiner

publisher: Host

0 / 5
26 %
Ruský formalismus: Metapoetika (1984) Petra Steinera se od předchozí autoritativní knihy na toto téma, Ruský formalismus: Dějiny a doktrína (1955) Victora Erlicha, liší nejen svým podtitulem, ale i detailností pohledu. Zatímco pro Erlicha byl český strukturalismus středoevropskou variantou formalismu, u Steinera jde o dva svou povahou navýsost odlišné fenomény: strukturalismus představuje nové

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Naděje a iluze - Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let

Autor: Jan Mervart

publisher: Host

0 / 5
26 %
Kniha odkrývá komplikované vztahy českých a slovenských komunistických spisovatelů se stranickým establishmentem v letech 1963–1968. Autor se zaměřuje na jednotlivé kauzy, jež je možno považovat za neuralgické body tehdejší oficiální kulturní politiky i za neoddiskutovatelné předpoklady reformního procesu Pražského jara 1968. Na jejich pozadí současně sleduje myšlenkový vývoj reformně

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

V kleštích dějin - Střední Evropa jako pojem a problém

publisher: Host

0 / 5
24 %
Existuje střední Evropa, nebo je to jen fantom? A pokud existuje, jakou má podobu? Jde o historickou realitu, zeměpisný prostor, nebo spíše jen o snivou nostalgii či touhu po tom, co má teprve nastat, až se vymaníme z nelítostného sevření dějin? Předkládaná antologie na tyto otázky nedává jednoznačné odpovědi, ba někde je ještě zmnožuje otázkami dalšími.Kniha je rozdělena do tří částí: v první

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy

Autor: Jiří Kudrnáč

publisher: Host

0 / 5
26 %
Kniha statí českých a cizích autorů je věnována jednomu z reprezentativních spisovatelů moderní české literatury, jehož dílo je vlivnou součástí nyní znovu doceňované kultury druhé poloviny 19. století a přelomu 19. a 20. století: Zeyer byl nejprve vnímán jako netradiční, dokonce exotický autor, pak jako důsledný naplňovatel programu své skupiny a posléze i jako spolutvůrce symbolistických,

Sleva 26 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Meditace o Quijotovi

Autor: José Ortega y Gasset

publisher: Host

0 / 5
26 %
Meditace o Quijotovi jsou torzem rozsáhlejšího edičního projektu, ve kterém Ortega zamýšlel podrobit zevrubnějšímu zkoumání příznačné projevy španělského života a kultury a pomocí jejich kritické interpretace vytěžit hodnoty, na nichž by bylo možné založit reálnou budoucnost tohoto národa žijícího v zajetí falešných představ o sobě samém. S tím souvisí rozdílné zaměření trojice esejů, z nichž

Sleva 26 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Metahistorie - Historická imaginace v Evropě devatenáctého století

Autor: Hayden White

publisher: Host

0 / 5
26 %
Kniha Metahistorie vyšla poprvé roku 1973. Hlavní myšlenka Whiteovy analýzy historiků a filozofů dějin spočívá v tom, že historické dílo nikdy není objektivním zachycením toho, „co se skutečně stalo“. Historická fakta totiž historik uchopuje pomocí básnických, rétorických a narativních postupů, které v sobě implicitně nesou jistou obecnou představu o zákonitostech historie, o možnostech

Sleva 26 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

České literární romantično - Synopticko pulzační model kulturního jevu

Autor: Dalibor Tureček

publisher: Host

0 / 5
26 %
Kolektivní monografie badatelů z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., v Praze je pokusem o nový způsob vymezení českého literárního romantismu. Metodologicky vychází z teorie modelování, je inspirována filozofickým myšlením Ladislava Hejdánka a především se opírá o synopticko-pulzační chápání literatury, rozpracované Petrem Zajacem.

Sleva 26 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Význam a subjektivita v lyrice - Kognitivní struktury v lyrické představě

Autor: Pavel Jiráček

publisher: Host

0 / 5
24 %
Kniha Význam a subjektivita v lyrice navazuje na předchozí Jiráčkovu knihu Lyrický rytmus (Host 2007) a zařazuje se také do kognitivního proudu literárněvědného bádání. Metodologickým východiskem teoretických konstrukcí je znovu vnímání (jako akt zakládající subjektivitu) a výzkum jeho pohybů je realizován psychosémantickými testy v rozsáhlých souborech čtenářsky kompetentních českých mluvčích

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Česká a světová literatura v datech IV (do roku 1800)

Autor: František Brož

publisher: Host

0 / 5
20 %
Čtvrtý svazek neocenitelné a vyčerpávající slovníkové příručky. V chronologickém pořadí přiřazuje ke každému roku data narození a úmrtí autorů, důležitá vydaná díla a nejdůležitější události literárního života, a to vše ve velmi širokém záběru české a světové literatury. Svazek dále obsahuje abecední seznam všech zmiňovaných autorů a uváděných děl.

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Zvětšeniny z Komenského

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Kožmín,Drahomíra Kožmínová

publisher: Host

0 / 5
20 %
Kožmínovým se podařilo odkrýt řadu podstatných detailů v Komenského postupech při zpracování témat a v jejich myšlenkovém pozadí. Čtenář má nevšední možnost nahlédnout jednak do literární dílny Komenského, jednak i hlouběji do jeho osobnosti, a zejména do jeho dynamických vztahů k člověku a ke všemu, co člověka dělá člověkem.

Sleva 20 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Růženě Dostálové k narozeninám

Autor: Kolektiv autorů - Markéta Kulhánková,Kateřina Loudová

publisher: Host

0 / 5
20 %
Vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, řečtina) sborník prací připravili studenti či přátelé paní Dostálové, profesorky klasických jazyků, k jejímu životnímu jubileu. Najdeme zde například studie z řecké historie, práce o staré i novější řecké literatuře, právních záležitostech či řeckém jazyce. Pestrostí témat je sborník přitažlivý pro všechny, kteří se zajímají o řeckou kulturu. Knihu

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Možné světy v teorii literatury

Autor: Ruth Ronenová

publisher: Host

0 / 5
26 %
Jeden ze základních textů z oblasti fikčních světů. Autorka nabízí kritické srovnání toho, jak se teorie možných světů využívá v logice a v literární teorii. Na základě tohoto srovnání analyzuje, jaké možnosti daný koncept poskytuje pro naše rozumění ontologii literárních světů a fikčnosti vůbec. Ronenová se zaměřuje především na definování kritérií vhodných pro vymezení pojmu fikčnosti, stejně

Sleva 26 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Já píši vám. Oněgin v českých překladech

Autor: Stanislav Rubáš

publisher: Host

0 / 5
20 %
Více než sedmdesátileté usilování o českou podobu Puškinova Evžena Oněgina představuje jednu z nejzajímavějších kapitol v dějinách českého překládání poezie. Nejprve nastiňuje postupné pronikání Puškina do českého kulturního povědomí, pak se pokouší dobrat příčin Oněginova celosvětového věhlasu a nakonec se věnuje rozboru pěti knižně vydaných překladů do češtiny.

Sleva 20 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Prvních dvacet let

Autor: Michal Pribáň

publisher: Host

0 / 5
20 %
Publikace je věnována literárnímu životu prvního dvacetiletí existence českého protikomunistického exilu, tedy období mezi únorem 1948 a srpnem 1968. Autor knihy se nezabývá analýzou tvorby exilových spisovatelů, nýbrž způsoby, jakým jejich díla vstupovala do komunikace s exilovou čtenářskou obcí. Největší pozornost je věnována zakladatelům České kulturní rady v exilu, u nás dosud téměř neznámému

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Čteme? Obyvatelé české republiky a jejich vztah ke knize

Autor: Jiří Trávníček

publisher: Host

0 / 5
20 %
Publikace vychází z vůbec prvního reprezentativního průzkumu čtenářů a čtení v české populaci, který v roce 2007 organizovala Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR. Východiskem jsou statistická data o tom, kolik knih čteme (během roku), jak často čteme, kolik knih kupujeme, jací jsou naši nejoblíbenější autoři a knihy, v jakém poměru je četba knih k četbě časopisů, sledování TV,

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Národní literatura a komparatistika

Autor: kolektiv

publisher: Host

0 / 5
20 %
Antologie Národní literatura a komparatistika je soustředěna k problematice vzájemného poměru dvou základních modelů uspořádání literárního materiálu nové doby: národně filologického a komparatistického. Ambicí přitom není sledovat historické peripetie střetávání a prolínání obou přístupů. Snahou je představit hlasy, které jsou v rámci této problematiky zřetelně přítomné v současné literárněvědné

Sleva 20 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Vizuální poezie - Pojmy, kategorie a typologie ve světovém kontextu

Autor: Eva Krátká

publisher: Host

0 / 5
24 %
Mezioborová práce na pomezí teorie výtvarného umění a literatury se zabývá diachronickým výzkumem podstaty pojmu vizuální poezie, s důrazem na jeho vývoj v poválečné době a v souvislosti s široce rozvinutým hnutím, které bylo jako málokteré jiné zakotveno v mezinárodní názorové výměně.

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Slovenský romantizmus

Autor: Peter Zajac , Ľubica Schmarcová

publisher: Host

0 / 5
24 %
Kolektívna monografia prináša nový pohĺad na romantizmus v slovenskej literatúre. Reflektuje ho v kontexte slovenskej a českej literatúry v širších historických koreláciách ako dynamický pluralitný dobový uzol v škále rozličných konfigurácií a vo viacerých paralelných vrstvách medzi dvoma vyhranenými pólmi vlasteneckého a mesianistického romantizmu. Monografia sa člení na teoretické Prolegomena a

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Konfigurácie slovenského realizmu

Autor: Marcela Mikulová , Ivana Taranenková

publisher: Host

0 / 5
24 %
Monografia edične nadväzuje na publikácie České romantično, Český a slovenský literární parnasismus a Slovenský romantizmus a prezentuje pohĺad na slovenský literárny realizmus vychádzajúci z najnovších bádaní tejto diskurznej udalosti. Jednotlivé štúdie skúmajú podoby modifikácie literárneho realizmu v slovenskej próze a poézii predovšetkým v poslednej tretine devätnásteho storocia a jeho

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Sjezd spisovatelů 2015 - Sborník příspěvků

publisher: Host

0 / 5
26 %
Koho má literatura hájit? Má vůbec někoho hájit? Má ji stát podporovat? A jak? Je poezie odsouzena k životu v ghettu? Může próza konkurovat audiovizuálním médiím? K čemu tu vlastně jako autoři jsme?

Sleva 26 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Jak číst literaturu jako profesor

Autor: Thomas C. Foster

publisher: Host

0 / 5
26 %
Revidované a aktualizované vydání klasického Fosterova průvodce.

Sleva 26 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Hledání nové modernosti

Autor: Evy Štědroňová

publisher: Host

0 / 5
26 %
Kniha Hledání nové modernosti je zaměřena na desátá léta dvacátého století, zejména na čtyři pozoruhodné roky před první světovou válkou. Její úvodní část analyzuje dobový teoretický diskurz, v němž si moderně cítící výtvarníci a literáti vyjasňovali základní filozofické a estetické rámce své tvorby. Do druhé části knihy jsou zařazeny studie věnované autorům, jejichž tvorba představuje různé

Sleva 26 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele