Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Čtenáři a internauti - Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010) - Obyvatelé České…

Autor: Jiří Trávníček

publisher: Host

5 / 5
32 %
Kniha přináší výsledky druhého reprezentativního výzkumu čtenářů a čtení v České republice. Ten první proběhl v roce 2007 a jeho výsledky, včetně interpretací, byly představeny v knize Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007). Není pouhým souhrnem statistických údajů o tom, kolik čteme, co čteme, kolik knih kupujeme, jak často chodíme do knihoven, kde si nejčastěji

Sleva 32 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Slovo a text v historickém kontextu - Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka

Autor: Jaroslav David

publisher: Host

2 / 5
32 %
Novoroční projevy československých a českých prezidentů, prvomájová hesla, texty Rudého práva, publicistika Jaroslava Durycha, Ladislava Jehličky a Karla Čapka, staročeské satiry, beletrie autorů 19. století, regionální noviny z přelomu 19. a 20. století či slovníky argotu. To všechno jsou texty, jejichž analýzou se zabývá monografie Slovo a text v historickém kontextu — perspektivy

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Význam a subjektivita v lyrice - Kognitivní struktury v lyrické představě

Autor: Pavel Jiráček

publisher: Host

0 / 5
32 %
Kniha Význam a subjektivita v lyrice navazuje na předchozí Jiráčkovu knihu Lyrický rytmus (Host 2007) a zařazuje se také do kognitivního proudu literárněvědného bádání. Metodologickým východiskem teoretických konstrukcí je znovu vnímání (jako akt zakládající subjektivitu) a výzkum jeho pohybů je realizován psychosémantickými testy v rozsáhlých souborech čtenářsky kompetentních českých mluvčích

Sleva 32 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Česká a světová literatura IV v datech

Autor: František Brož

publisher: Host

0 / 5
21 %
Čtvrtý svazek neocenitelné a vyčerpávající slovníkové příručky. V chronologickém pořadí přiřazuje ke každému roku data narození a úmrtí autorů, důležitá vydaná díla a nejdůležitější události literárního života, a to vše ve velmi širokém záběru české a světové literatury. Svazek dále obsahuje abecední seznam všech zmiňovaných autorů a uváděných děl.

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Opera Bohemica Minora

publisher: Host

0 / 5
21 %
Studie osobností brněnské lingvistiky.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Růženě Dostálové k narozeninám

Autor: kolektiv autorů

publisher: Host

0 / 5
21 %
Vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, řečtina) sborník prací připravili studenti či přátelé paní Dostálové, profesorky klasických jazyků, k jejímu životnímu jubileu. Najdeme zde například studie z řecké historie, práce o staré i novější řecké literatuře, právních záležitostech či řeckém jazyce. Pestrostí témat je sborník přitažlivý pro všechny, kteří se zajímají o řeckou kulturu. Knihu

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Lyrický rytmus

publisher: Host

0 / 5
21 %
yrický rytmus (O spojení zvuku a smyslu ve verši) se zařazuje do kognitivního proudu vědeckého bádání, vlastním iniciátorem lyrického rytmického pohybu je hodnotový systém s hodnotovou osou a východiskem tázání po lyrickém rytmickém bytí je eidetika vnímání. Hodnotová polarizace jednotlivých elementů lyrických rytmických kvalit je proto zjišťována rozsáhlými psychosémantickými výzkumy (různě

Sleva 21 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Já píši Vám - Evžen Oněgin v českých překladech

Autor: Stanislav Rubáš

publisher: Host

0 / 5
21 %
Více než sedmdesátileté usilování o českou podobu Puškinova Evžena Oněgina představuje jednu z nejzajímavějších kapitol v dějinách českého překládání poezie. Nejprve nastiňuje postupné pronikání Puškina do českého kulturního povědomí, pak se pokouší dobrat příčin Oněginova celosvětového věhlasu a nakonec se věnuje rozboru pěti knižně vydaných překladů do češtiny.

Sleva 21 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

Prvních dvacet let

Autor: Michal Přibáň

publisher: Host

0 / 5
21 %
Publikace je věnována literárnímu životu prvního dvacetiletí existence českého protikomunistického exilu, tedy období mezi únorem 1948 a srpnem 1968. Autor knihy se nezabývá analýzou tvorby exilových spisovatelů, nýbrž způsoby, jakým jejich díla vstupovala do komunikace s exilovou čtenářskou obcí. Největší pozornost je věnována zakladatelům České kulturní rady v exilu, u nás dosud téměř neznámému

Sleva 21 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Národní literatura a komparatistika

Autor: Dalibor Tureček

publisher: Host

0 / 5
21 %
Antologie Národní literatura a komparatistika je soustředěna k problematice vzájemného poměru dvou základních modelů uspořádání literárního materiálu nové doby: národně filologického a komparatistického. Ambicí přitom není sledovat historické peripetie střetávání a prolínání obou přístupů. Snahou je představit hlasy, které jsou v rámci této problematiky zřetelně přítomné v současné literárněvědné

Sleva 21 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

V kleštích dějin - Střední Evropa jako pojem a problém

Autor: Jiří Trávníček

publisher: Host

0 / 5
32 %
Existuje střední Evropa, nebo je to jen fantom? A pokud existuje, jakou má podobu? Jde o historickou realitu, zeměpisný prostor, nebo spíše jen o snivou nostalgii či touhu po tom, co má teprve nastat, až se vymaníme z nelítostného sevření dějin? Předkládaná antologie na tyto otázky nedává jednoznačné odpovědi, ba někde je ještě zmnožuje otázkami dalšími. Kniha je rozdělena do tří částí: v první

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy

Autor: Jiří kolektiv autorů

publisher: Host

0 / 5
32 %
Kniha statí českých a cizích autorů je věnována jednomu z reprezentativních spisovatelů moderní české literatury, jehož dílo je vlivnou součástí nyní znovu doceňované kultury druhé poloviny 19. století a přelomu 19. a 20. století: Zeyer byl nejprve vnímán jako netradiční, dokonce exotický autor, pak jako důsledný naplňovatel programu své skupiny a posléze i jako spolutvůrce symbolistických,

Sleva 32 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Meditace o Quijotovi

publisher: Host

0 / 5
32 %
Meditace o Quijotovi jsou torzem rozsáhlejšího edičního projektu, ve kterém Ortega zamýšlel podrobit zevrubnějšímu zkoumání příznačné projevy španělského života a kultury a pomocí jejich kritické interpretace vytěžit hodnoty, na nichž by bylo možné založit reálnou budoucnost tohoto národa žijícího v zajetí falešných představ o sobě samém. S tím souvisí rozdílné zaměření trojice esejů, z nichž

Sleva 32 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem

Rudá záře nad literaturou - Česká literatura mezi socialismem

publisher: Host

0 / 5
21 %
Catalanova obsáhlá monografie je zevrubným výkladem českého literárního života od konce druhé světové války do roku 1959. Hlavním kladem knihy je mimořádná faktografická nasycenost a schopnost uskupit jednotlivé osobnosti i texty do vývojových konfigurací, z nichž bezprostředně vyvstávají jejich hodnotové charakteristiky. Kniha byla určena původně pro italského čtenáře, ale řada tezí, jež

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Kognitivní interpretace českého verše

publisher: Host

0 / 5
21 %
Čtenářsky věrohodná a kompatibilní teorie verše nemůže být pouhou teorií metra, ale musí se snažit v objevném a odvážném literárněteoretickém myšlení vytvářet i teorii rytmu. Metrika se nezajímá o smysl básnické promluvy, nehledá žádné souvislosti s její vnitřnětextovou subjektivitou (ani s jejím vnímáním), je, jak upozornil Henri Meschonnic (Critique du rythme, 1982), "sémiotikou bez sémantiky".

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Pokušení struktury

publisher: Host

0 / 5
21 %
Rovněž druhý svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky, věnovaný pracím Zdenky Rusínové, přináší především důležité kratší stati, publikované v odborných časopisech a sbornících, které se nestaly přímým základem pro následný vznik monografií na dané téma. K nim však byl přiřazen text odlišného charakteru - je zde publikován dosud nevydaný habilitační spis s názvem Aspekty české

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Ruský formalismus - Metapoetika

Autor: Petr Steiner

publisher: Host

0 / 5
32 %
Ruský formalismus: Metapoetika (1984) Petra Steinera se od předchozí autoritativní knihy na toto téma, Ruský formalismus: Dějiny a doktrína (1955) Victora Erlicha, liší nejen svým podtitulem, ale i detailností pohledu. Zatímco pro Erlicha byl český strukturalismus středoevropskou variantou formalismu, u Steinera jde o dva svou povahou navýsost odlišné fenomény: strukturalismus představuje nové

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Naděje a iluze - Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let - Čeští a slovenští…

Autor: Jan Mervart

publisher: Host

0 / 5
32 %
Kniha odkrývá komplikované vztahy českých a slovenských komunistických spisovatelů se stranickým establishmentem v letech 1963–1968. Autor se zaměřuje na jednotlivé kauzy, jež je možno považovat za neuralgické body tehdejší oficiální kulturní politiky i za neoddiskutovatelné předpoklady reformního procesu Pražského jara 1968. Na jejich pozadí současně sleduje myšlenkový vývoj reformně

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

České literární romantično - Synopticko pulzační model kulturního jevu - Synopticko pulzační model…

Autor: Dalibor Tureček

publisher: Host

0 / 5
32 %
olektivní monografie badatelů z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., v Praze je pokusem o nový způsob vymezení českého literárního romantismu. Metodologicky vychází z teorie modelování, je inspirována filozofickým myšlením Ladislava Hejdánka a především se opírá o synopticko-pulzační chápání literatury, rozpracované Petrem Zajacem.

Sleva 32 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Publicistika a hry I a II (Dílo 3) - Dílo III

Autor: Jan Balabán

publisher: Host

0 / 5
32 %
Poslední svazek souborného díla Souborné dílo Jana Balabána, jednoho z nejvýznamnějších českých autorů posledního dvacetiletí, vrcholí svazkem sdružujícím jeho texty publicistické. Tato oblast tvoří nejméně známou, avšak neméně fascinující část Balabánovy tvorby. Do širšího povědomí se dostaly autorovy jadrné sloupky, jež psal v letech 2008–2010 pro týdeník Respekt, avšak rozhovory, které

Sleva 32 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 401 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí