Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Ťing-Ťie: Poznámky k písním ze světa lidí

Autor: Ondřej Dadejík , Olga Lomová , Vlastimil Zuska

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
Monografie trojice autorů FF UK v Praze představuje estetickou teorii, kterou roku 1908 jako originální experiment, propojující čínské tradiční teorie s evropskou estetikou, formuloval Wang Kuo-wej, velikán čínské humanitní vědy 20. století.

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Moderní skandinávské literatury 1870-2000

Autor: Kolektiv autorů - Martin Humpál, Helena Kadečková, Viola Parente-Čapková

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
Kniha tří odborníků z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze představuje v češtině první celkové zpracování dějin všech hlavních moderních skandinávských literatur, tedy písemnictví vznikajícího v dánštině, norštině, švédštině, islandštině a finštině. Autoři publikace zasazují severskou tvorbu do širších společenských a literárněhistorických souvislostí a podávají přehledný a syntetický

Sleva 20 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Heterocosmica III. - Fikční světy protomoderní české prózy

Autor: Lubomír Doležel

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
V roce 1998 vydal v americkém Baltimore žák profesora Havránka, soudobý pokračovatel českého strukturalismu Lubomír Doležel, dílo formulující zásady narativní sémantiky a uvádějící do teorie fikčních světů Heterocosmica.

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury I. díl - Dynastie Shang až období Válčících…

Autor: Olga Lomová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učebnice dějin čínské literatury plánovaná ve třech dílech postupně obsáhne dějiny čínského písemnictví od nejstarších dob až po konec období raného středověku (tj.zhruba 1000 př.n.l. až 600 n.l.). Je koncipována jako systematické uvedení do tématu založené na interpretaci primárních pramenů a na nejnovější sekundární literatuře. První díl pojednává o počátcích čínského písemnictví a o dílech

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Nádoba plná řeči - Člověk, řeč a přirozený svět

Autor: Irena Vaňková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
V centru knihy stojí pojem řeč. Oproti pojmu jazyka - systému, o nějž se opírá strukturalismus, a text, spojeného s komunikačně a pragmaticky zaměřeným lingvistickým zkoumáním, má řeč (langage) akcentovat mnohoaspektovost a povýtce lidský charakter této skutečnosti: sepětí s tělesně-smyslovým ukotvením člověka a jeho prožíváním , s široce chápanou kognitivitou, a také s kulturou, s jazykovým

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Fragmenty pohybu - Eseje z české poezie

Autor: Marie Langerová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Soubor statí o díle R. Weinera, J. Koláře, V. Linhartové, P. Kabeše, I. Wernische a dalších básníků 60. let sleduje pohyb proměn v díle jednotlivých autorů a návaznosti jejich poetik.

Sleva 20 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Olga Lomová,Zbigniew Slupski

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učebnice dějin čínské literatury plánovaná ve třech dílech postupně obsáhne dějiny čínského písemnictví od nejstarších dob až po konec období raného středověku (tj.zhruba 1000 př.n.l. až 600 n.l.). Je koncipována jako systematické uvedení do tématu založené na interpretaci primárních pramenů a na nejnovější sekundární literatuře. Druhý díl se věnuje literatuře, krásné, dějepisné i filosofické,

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Španělská literatura 20. století

Autor: Josef Forbelský

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Společenské, myšlenkové a estetické proudy moderní španělské literaturay (próza, poezie, divadelní tvorba a představitelé) v kontextu románského, euroafrického a euroamerického světa. Soupis českých překladů španělských autorů, chronologické tabulky.

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Dolnosrbská mluvnice

Autor: Pětr Janaš

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Příručka hláskosloví a tvarosloví je určena posluchačům slavistických oborů filosofických fakult, jakož i dalším zájemcům o hlubší poznání lužické srbštiny v její severní variantě, jíž se hovoří ve spolkové zemi Braniborsko na území bývalého markrabství Dolní Lužice. Po Mukově Laut- und Formenlehre (novotisk 1965) jde o nejzevrubnější dílo svého druhu, jež se po dvou německých vydáních (1976,

Sleva 20 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

O rodu v životě literatury - Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron?

Autor: Eva Kalivodová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
V práci Evy Kalivodové se prolíná několik jejích dlouhodobých zájmů, a to o oblast české a anglické literatury 19. století s některými přesahy do století dvacátého, o problematiku překladu a o rodová čili genderová studia. Právě hra mnohostranných vzájemných působení, mezi kterými autorka nachází neočekávaná spojení, a dokáže tak nabídnout nové vnímání koncepcí, pojmů a tvrzení, tradičně

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk a jazykověda

Autor: František Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické pohledy a na bohatou empirii. Ilustrativní materiál byl vybrán ze známějších a češtině bližších jazyků.

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Dialogické interpretace

Autor: Jana Hoffmannová , Bohuslav Hoffmann

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Dva autoři – lingvistka a literární vědec – se ve svých individuálních i společných studiích zaměřují na široce chápanou dialogičnost jako základ výstavby různých typů textů a snaží se uplatňovat dialogismus jako analytickou metodu.

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Beyond Decadence - Exposing the Narrative Irony in Jan Opolský's Prose

Autor: Peter Butler

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Moderní literatury arabského Východu

Autor: Jaroslav Oliverius

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhé aktualizované vydání monografie Jaroslava Oliveriuse je spolehlivým průvodcem moderní literaturou arabského Východu.

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

V perspektivě desetiletí

Autor: Oleg Malevič

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha ruského bohemisty Olega Maleviče (1928–2013) V perspektivě desetiletí shrnuje třicet studií napsaných od šedesátých let minulého století po závěr autorova života. Jde o výběr autorský, rozdělený na část teoretickou a historickou.

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Tři stálice moderní české prózy: Neruda, Čapek, Kundera

Autor: Aleš Haman

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Literární vědec, historik a kritik, emeritní profesor estetiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Aleš Haman shrnul do své nové knihy texty, které od konce padesátých let po současnost věnoval dílu „tří stálic“ české literatury posledních dvou století: Jana Nerudy, Karla Čapka a Milana Kundery.

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Heterocosmica II. - Fikční světy soudobé české prózy

Autor: Lubomír Doležel

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Heterocosmica II (Fikční světy postmoderní české prózy) je samostatná kniha, ale je vnitřně spjatá s publikací Heterocosmica (Fikce a možné světy), jejíž český překlad vydalo Nakladatelství Karolinum v roce 2003.

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky

Autor: Anna Wierzbicka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Titul Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky se věnuje základním jednotkám sémantické teorie, kterou Anna Wierzbiczka rozvíjela po mnoho let. Publikace je syntézou autorčiny práce na této teorii a představuje její přístupný, komplexní a systematický přehled. Jazyk představuje především nástroj, který slouží k vyjadřování významů, struktura tohoto nástroje odráží vždy jeho

Sleva 20 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem

Od slova k revoluci - Poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy

Autor: Jana Kitzlerová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha je věnována ranému básnickému a částečně i výtvarnému dílu jednoho z nejvýznamnějších ruských básníků 20. století Vladimíra V. Majakovského (1893–1930), které hodnotí nikoli pohledem literárněvědným, nýbrž prizmatem lingvistiky. Majakovského vybrané verše z doby do roku 1920 a jeho plakáty ze stejného období jsou podrobeny zevrubné lingvistické analýze s přihlédnutím ke třem dominantním

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Didaktika literatury - Výzvy oboru

Autor: Ondřej Hník

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autor monografie zastává názor, že existují tři oblasti, které je třeba mít v oboru didaktiky literatury i školním literárním vzdělávání na zřeteli a které je třeba udržovat v rovnováze, aby obor ani školní předmět neztratily estetické, resp. estetickovýchovné zaměření: 1. četba (četba literárních textů a její reflexe), 2. tvorba (konstrukce a rekonstrukce textu a jejich reflexe), 3. nauka

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Grafy, mapy, stromy - Abstraktní modely literární historie

Autor: Franco Moretti

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Tato kniha si klade za cíl přiblížit literární historii ostatním humanitním vědám pomocí nástrojů vyvinutých původně pro jiné oblasti výzkumu: kvantitativních grafů, zeměpisných map a vývojových stromů evoluční biologie.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Hory a moře mezi „námi“ - Vnímání hranic a prostoru v německé a britské cestopisné literatuře o…

Autor: Martina Power

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace analyzuje způsoby vnímání a členění geografického prostoru na základě srovnání německých cestopisů o Čechách a britských cestopisů o Irsku, publikovaných mezi lety 1750 a 1850. Z pozice německých a britských cestovatelů je zkoumáno, do jaké míry byly za nejdůležitější prostorový předěl považovány politické hranice a nakolik jim v tomto ohledu konkurovaly hranice kulturní.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Texterritorium - V souřadnicích moderního francouzského písemnictví

Autor: Catherine Ébert-Zeminová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Texterritorium volně navazuje na autorčinu předchozí knihu Textasis, vydanou rovněž v Karolinu, a podobně jako ona ohledává hranice a možnosti textu, slova, jazyka v protnutí literární vědy, psychoanalýzy a daseinsanalýzy. Základna, ono „území“, kde se tento pohyb odehrává, se však rozšiřuje. Na vzdálenějším chronologickém kraji sahá k symbolismu a dekadenci (Gide, Huysmans, Valéry), přes

Sleva 20 % z běžně ceny 335 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem u dodavatele

Perspektivy konce - Thomas Pynchon a americký román po 11. září

Autor: Richard Olehla

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie pohlíží na současnou americkou prózu v kontextu společenských a historických změn, které se odehrály po teroristických útocích 11. září 2001 v New Yorku.

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele