Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda - Lucie Hlavatá

Když němí promluví...Antologie hindské a tamilské dalitské literatury - Antologie hindské a…

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Pavel Mervart

4.7 / 5
21 %
Emancipace dalitů (dříve nedotýkatelných) je jedním z nejpalčivějších problémů současné Indie. Tato komunita, která se nachází na samém konci sociálního žebříčku, byla po staletí vystavena vysokému útlaku ze strany většinové společnosti. O hrůzných podmínkách, ve kterých dalité donedávna žili nebo někde ještě žijí, vypráví barvitě dalitská literatura. Jedná se o velice svérázný literární proud,

Sleva 21 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. - Čeští spisovatelé - Čeští spisovatelé

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Kolektiv autorů z Pedagogické fakulty MU v Brně (a dalších pracovišť) pod vedením Mileny Šubrtové připravil druhý díl Slovníku autorů literatury pro děti a mládež, tentokrát věnovaný českým spisovatelům. Úvodní studie a více než čtyři stovky hesel seznamují s tvorbou pro děti od počátků české literatury pro mládež v 19. století až do současnosti.

Sleva 21 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem u dodavatele

Čeština v pohledu synchronním a diachronním

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
V roce 2011 uplynulo 100 let od založení Kanceláře Slovníku jazyka českého - pracoviště, jež se stalo bezprostředním předchůdcem dnešního Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Publikace obsahuje příspěvky věnované tomuto výročí, které se zčásti vracejí do minulosti: do historie češtiny, české jazykovědné bohemistiky i do historie jazykovědného výzkumu v ÚJČ. Řada dalších příspěvků však ve svém

Sleva 20 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem u dodavatele

Etymology: An Old Discipline in New Contexts (ČJ, AJ, RJ)

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
27 %
Příspěvky v tomto sborníku se zabývají vzájemnými vztahy mezi etymologií a několika dalšími jazykovědnými disciplínami (teorie gramatikalizace, kontaktová lingvistika, historickosrovnávací lingvistika, glottochronologie, kognitivní lingvistika, etnolingvistika). Most papers presented in this volume are small contributions to some aspects of the relationship of the venerable old discipline of

Sleva 27 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Kolektivní monografie prezentuje současný stav vědeckého poznání předních českých a v ČR působících slavistů a balkanistů o pojetí romantismu v balkánských literaturách (bez řeckého a tureckého písemnictví). To vše na pozadí rozvoje národních hnutí jako základu utváření moderních balkánských národů. Jedná se o interdisciplinární práci, která se snaží vytvořit plastický obraz proměn této oblasti

Sleva 21 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Křičím: „To jsem já.“ - Příběhy českého fanzinu od 80.let po současnost / Stories of the Czech…

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: PageFive

0 / 5
21 %
Příběhy českého fanzinu od 80.let po současnost / Stories of the Czech fanzine from the ´80s till now Knižní publikace Křičím: „To jsem já.“ bere vůbec poprvé čtenáře na průzkum málo probádané sféry českých fanzinů, tedy neoficiálních amatérských časopisů. Nabízí příběhy těch, kteří se nadchli pro první počítačové hry nebo psali sci-fi povídky, obsesivně sestavovali vlastní žebříčky metalové

Sleva 21 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem

Filologické studie 2014: Canon - Otázky kánonu v literatuře

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Již třetí díl ediční řady monografií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Filologické studie si klade za cíl řešit v současné době vysoce aktuální, ale zároveň mimořádně složitou a nejednotně pojímanou výzkumnou otázku tzv. literárního kánonu, a to včetně literárního kánonu školního. Pozornost je věnována především problematice způsobu, jak a kým jsou tzv. kanonické texty vybírány a

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Jakub Deml a literární tradice - Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? - Cožpak to…

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Almanach shrnuje čtyřiadvacet příspěvků z konference a čtenářského setkání v tasovské sokolovně 16. a 17. září 2016 a tři přednášky zahraničních slavistů Xaviera Galmiche, Josepha Normona Rostinského a Alexandera Wölla, kteří se poetikou Demlova díla zabývají dlouhodobě a na jaře 2017 vystoupili na toto téma v Ústavu pro českou literaturu v Praze. Kniha se neobrací pouze k odbornému publiku.

Sleva 21 % z běžně ceny 347 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

Filologické studie 2013: Medium et Scorpus

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhý díl ediční řady monografií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Filologické studie je věnován jazykům literatury v nejširším smyslu slova, a to jazykům literatury umělecké (1. kapitola) a literatury neumělecké (2. kapitola), zvlášť bylo přihlíženo k aspektům mezigenerační komunikace. Název monografie Medium et scopus (tedy v překladu Médium a cíl) odkazuje na skutečnost, že jazyk

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Filologické studie 2016

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů si klade za cíl analyzovat vysokoškolskou výuku klíčových lingvistických disciplín fonetiky a fonologie u nás v historii i v současnosti. Vedle teoretických poznatků přináší také teoretické i aplikační metodicko-didaktické podněty, které by měly reflektovat specifičnost oboru v rámci učitelské přípravy, s přihlédnutím k didaktickým a

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí