Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Kniha se věnuje problematice českého pohádkového příběhu v rozpětí let 1990–2010. V jednotlivých kapitolách zkoumá, jak se v posledním dvacetiletí měnila žánrová mapa literatury pro děti a mládež a jak se vyvíjela poetika významných autorů – např. Arnošta Goldflama, Pavla Šruta, Petra Nikla, Pavla Čecha, Radka Malého, Daniely Krolupperové, Olgy Černé, Ivony Březinové aj. Součástí publikace je

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Expressivität in der Sprache der Märchen im Deutschen und im Tschechischen

Autor: Halasová Anna Marie

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Práce se zabývá obecným vymezením expresivity (emocionality) v jazyce, přináší teoretickou kapitolu o vývoji a charakteru pohádky. Dále rozebírá pohádky, vždy srovnává originál s překladem do češtiny, resp. němčiny. Autorka rozdělila doklady jazykové expresivity podle jazykových rovin na: fonetické, morfologické a slovotvorné, syntaktické, lexikální, jakož i ty, jež souvisí s textlingvistickou,

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Kritické reflexe literárního textu

Autor: Prokeš Josef

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Nejnovější kniha zkušeného autora Josefa Prokeše přináší čtenářský požitek na druhou, neboť se v ní inspirativně prolíná literatura s literaturou o literatuře. První část knihy obsahuje deset kapitol z literární teorie pro mírně pokročilé čtenáře, druhá část nabízí k vlastnímu posouzení konkrétní umělecký text, a sice Prokešův povídkový soubor Na sviňu svět (2008). Závěrečná, třetí část na

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

FK15 Umění autorské knihy a výtvarná výchova

Autor: Jana Francová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
FK 15 je zkratka pro 15 ročníků Fenoménu kniha – mezinárodní studentské soutěže organizované na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou tato publikace připomíná. Kromě reflexe studentské soutěže se kniha věnuje umění autorské knihy zastoupené ve sbírkách Moravské galerie v Brně a v tvorbě studentů a pedagogů v Ústí nad Labem a v Praze. Důležitým přesahem

Sleva 24 % z běžně ceny 584 Kč

Naše cena: 444 Kč

Skladem u dodavatele

Estonská literatura v Čechách

Autor: Michal Kovář

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Publikace přináší shrnující pohled na dějiny české recepce estonské literatury od prvních překladů a ohlasů po současnost. Historická periodizace je vystavěna s ohledem na setkávání dvou literárních polí, především jejich politických faktorů, a na kontextualizaci estonské literatury v překladové a nakladatelské praxi a v recenzích. Součástí knihy je úplná bibliografie překladů a kritických ohlasů.

Sleva 24 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Vznik a vývoj satiry v římské literatuře

Autor: Mariana Poláková

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Publikace se zabývá satirou jako svébytným žánrem římské literatury. Vymezuje satiru v rámci diachronního vývoje žánru a zasazuje ji do kontextu, uvádí její zvláštnosti a specifické problémy, na něž se při jejím zkoumání opětovně naráží. Na základě analýzy a srovnání děl kanonických autorů římské satiry (Lucilia, Horatia, Persia a Iuvenala) určuje, jaké rysy má dílo mít, aby bylo možné označit ho

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele