Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

Autor: Jana Fuksová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Eschatologie v díle Jana Husa

Autor: Lucie Mazalová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak,

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Studia Macedonica II

Autor: Ivan Dorovský

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Dvacet studií a statí vědeckých pracovníků českých a makedonských vysokých škol a akademických ústavů, které se komplexně na srovnávacím principu věnují česko-makedonským historickým, jazykovým, literárním i etnograficko-folkloristickým otázkám. Problematika česko-makedonských kulturních i politických styků nemohla být před rokem 1991 zkoumána; teprve po vzniku samostatné Makedonské republiky

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Angloamerická recepce

Autor: Hana Řehulková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Publikace analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v rámci angloamerické estetiky a filozofie. Cílem je představit ontologickou a epistemologickou teorii literárního díla polského fenomelologa Romana Ingardena tak, jak je interpretována v převážně analyticky smýšlejícím prostředí, rozvíjející dědictví anglosaské filozofické

Sleva 24 % z běžně ceny 334 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Po divné krajině

Autor: Tereza Dědinová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Fantastická literatura je dnes vlivným kulturním fenoménem. Ambicí této studie je iniciovat širší diskuzi o fantastické literatuře a upozornit na problematiku její reflexe. Práce sumarizuje možné přístupy k definici fantastiky v českém a světovém kontextu, blíže vymezuje podmínky nutné k uvažování o fantastičnosti díla a navrhuje definici fantastiky vycházející z Wittgensteinova konceptu rodových

Sleva 24 % z běžně ceny 342 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Básnický rok

Autor: Jiří Poláček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Publikace Básnický rok je prvním titulem nové edice Pedagogické fakulty MU, v níž by měly vycházet populárně či esejisticky pojaté publikace malého rozsahu, reflektující problematiku jednotlivých oborů vyučovaných na uvedené fakultě. Básnický rok obsahuje kromě prologu a epilogu dvanáct kapitol, v nichž autor přibližuje reflexe jednotlivých měsíců v české poezii. Celkově vychází z tvorby

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Na rozhraní světů

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska

Sleva 24 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Podmět v moderní japonštině

Autor: Jiří Matela

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Předložená publikace si za objekt zkoumání bere gramatický systém moderní japonštiny. Jejím cílem je předvést lingvistický aparát pro popis obsahového plánu konstrukcí jmenných frází s partikulemi ga a wa a zhodnotit charakteristiky těchto konstrukcí ve vztahu k obecně lingvistické kategorii PODMĚT. Představená analýza využívá východisek funkční a kognitivně orientované lingvistiky s přihlédnutím

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika

Autor: Stanislava Špačková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Monografie z oblasti onomastiky a translatologie se snaží přinést komplexní pohled na poněkud opomíjenou problematiku převodu vlastních jmen, tzv. proprií, mezi češtinou a ruštinou a částečně i angličtinou a ruštinou. V úvodu autorka popisuje metody převodu proprií, z nichž některé přebírá z již existující literatury, některé zavádí nově a některé upravuje (zvláště pravidla transkripce z češtiny

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

„Čechy krásné, Čechy mé...“

Autor: Renata Buchtová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Krystyna Kardyni-Pelikánová, významná polonistka a komparatistka, emeritní profesorka-seniorka, spolupracovnice polonistiky na Masarykově univerzitě v Brně a dlouholetá vědecká pracovnice ÚČSL ČSAV, se ve své vědecké práci soustředila především na polsko-české literární vztahy. Její poslední kniha "Čechy krásné, Čechy mé... Czeska i polska literatura we wzajemnych interakcjach" je souhrnem

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele