Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Když němí promluví... - Antologie hindské a tamilské dalitské literatury

publisher: Pavel Mervart

4.7 / 5
18 %
Emancipace dalitů (dříve nedotýkatelných) je jedním z nejpalčivějších problémů současné Indie. Tato komunita, která se nachází na samém konci sociálního žebříčku, byla po staletí vystavena vysokému útlaku ze strany většinové společnosti. O hrůzných podmínkách, ve kterých dalité donedávna žili nebo někde ještě žijí, vypráví barvitě dalitská literatura. Jedná se o velice svérázný literární proud,

Sleva 18 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Tahy 2008 - Literárněkulturní ročenka

Autor: Kolektiv autorů - Robert Kvaček,Jan Antonín Pitinský,Jáchym Topol,Miloš Vodička

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Ročenka TAHY prezentuje literární tvorbu, dokumenty a odborné statě týkající se východních Čech, ale zaměřuje se také na obecnější otázky celonárodní a světové. Kromě tří základních tematických bloků – beletristického, dokumentárního a odborného – obsahuje rovněž Zápisník, informující o aktuálních kulturních událostech doma a ve světě, a Recenzní přílohu, přinášející hodnocení domácích i

Sleva 15 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Literatura v Americe, Amerika v literatuře - Proměny amerického literárního kánonu

Autor: Šárka Bubíková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Monografie Šárky Bubíkové představuje systematickou studii vývoje americké literární tradice od jejích nejednoznačných počátků až do konce dvacátého století. Zamýšlí se nad proměnami pohledu na to, jaká díla byla uznávána jako klasika hodná uchování a předání další generaci, jinými slovy jak se utvářel a přetvářel americký literární kánon. Poskytuje přehledné shrnutí hlavních pokusů definovat

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Goethe dnes / Goethe heute

Autor: Kolektiv autorů - Alice Stašková,Milan Tvrdík

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Sborník pěti rozsáhlých studií renomovaných odborníků představuje v českém a německém jazyce různé přístupy k dílu Johanna Wolfganga Goetha v současné literární vědě. Od tématu Goethe a Evropa (Paul Michael Lützeler) se obzor rozšiřuje přes vztah obrazu a textu v románu Viléma Meistra léta tovaryšská (Wilhelm Voßkamp) a srovnávací interpretaci tří zásadních Goethových děl (Král duchů, Prvotní

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Jákobův žebřík - Polská literatura v letech 1945 - 1969

Autor: Kolektiv autorů - Malgorzata Kowalczyk,Petr Poslední

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Unikátní česko-polská dvojice spoluautorů přichází s projektem v českém kontextu rovněž unikátním: přinejmenším v období po roce 1989 se dosud neobjevila syntetická práce mapující dějiny polské literatury od konce 2. světové války. Tato kniha objasňuje a interpretuje vývoj literatury našich severních sousedů v letech 1945-1969. Zkoumané období je v publikaci rozděleno do čtyř etap. V každé z nich

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Dramata jazyka - Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní

Autor: Jiří Studený

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Kniha Jiřího Studeného Dramata jazyka - Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní představuje přinejmenším v českém kontextu ojedinělý pokus propojit literárněvědnou metodologii (naratologie, versologie, genologie aj.) s metodicky otevřeným, kreativním charakterem výuky tvůrčího psaní, které se tak stává nástrojem kritické reflexe samotných základů a dominantních diskursů současné literární

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyková metafora živého

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Jaké podobnosti lze odhalit srovnáním vlastností řeči a vlastností živé bytosti? Existují styčné body - a jestliže ano, najdeme společný jazyk, kterým by se dalo mluvit jak o živém, tak o řeči? Obohatí studium řeči naše chápání živého, pronikneme do tajemství řeči od vlastností živých bytostí? To jsou otázky, které se z různých úhlů pokouší nasvítit tento soubor textů z pera (či vlastně z

Sleva 24 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Tahy 2010

Autor: Kolektiv autorů - George Gordon Byron,David Drábek,Lojze Kovačič,Charles Montesquieu,Miloš Urban

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Literárněkulturní ročenka je věnována různým projevům literárních tradic a otázkám, které tyto tradice vyvolávají v různých obdobích mezi širokou kulturní veřejností. Jednotlivé příspěvky objasňují chápání tradičních hodnot jak v rovině individuální, tak institucionální, zvláštní důraz klademe na politické impulsy a překážky v myšlení o literatuře od 18. století do současnosti.

Sleva 18 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Německo-české reflexe na pozadí jazyka, literatury a didaktiky

Autor: Kolektiv autorů - Thomas A. Fritz,Naděžda Heinrichová,Jana Ondráková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Publikace nabízí pedagogické i nepedagogické veřejnosti se zájmem o problematiku německého jazyka a literatury nové podněty a inspiraci. Jednotlivá témata byla vybrána na základě profesního zaměření autorů.

Sleva 18 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavatele

Papyrus Derveni - Text, překlad a studie

Autor: Vojtěch Hladký

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Zuhelnatělý papyrus z konce 4. století př. Kr., spálený během pohřebního obřadu u severořecké obce Derveni vzbudil hned po svém nálezu v roce 1962 zaslouženou pozornost. Především je to jeden z nejstarších řeckých papyrů vůbec a patrně jde o nejstarší evropskou knihu, která se nám fyzicky zachovala. I jeho obsah je však více než pozoruhodný - jedná se o presokratický komentář k orfické básni, v

Sleva 24 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Metamorfózy ruské kultury - Výbor statí a esejů

Autor: Alexandr M. Pančenko

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Výbor z tvorby předního ruského filologa a medievisty představuje průřez autorovým dílem od 70. do konce 90. let minulého století. Tematická pestrost a široká historická škála statí a esejů - od christianizace Rusi ("Krása pravoslaví a pokřtění Rusi") a vzniku ondřejovského kultu ("Letopisné vyprávění o apoštolu Ondřeji a fl agelantství") přes paralely kulturních typů slavia orthodoxa a slavia

Sleva 18 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Eseje

Autor: Eugenio Montale

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Kniha seznamuje českého čtenáře s Montaleho pozoruhodnou a závažnou tvorbou esejistickou a kritickou, kterou autor sám nazýval svým "vedlejším povoláním" (Il secondo mestiere). Soubor Montaleho kritických esejů je širokým výběrem z textů, jež vznikaly v průběhu půl století a v nichž je mimořádně pronikavě analyzována zejména italská, francouzská a anglická poezie a próza. Montale soudí literární

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Ať múzy promluví - Tři byzantská kvazidramata

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Kniha představuje tři pozoruhodné byzantské literární experimenty vzniklé v 9. a 12. století: Verše o Adamovi Ignatia Diakona, Kočkomyší válku Th eodóra Prodroma a Dramation Michaéla Haplúcheira. Označení "kvazidramata" sice literární formou odkazuje k dramatu, nicméně díla pravděpodobně nebyla určena ke scénickému provedení - potřeba divadla se v Byzanci nasycuje spíše nepřímo v různých

Sleva 24 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Možnosti četby - Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století

Autor: Ivo Říha

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Kniha Možnosti četby nabízí interpretaci díla Karoliny Světlé na pozadí diskurzu české literární kritiky druhé poloviny 19. století. Autor se soustředí na dobové přístupy k podobám a funkcím národní literatury, zaměřuje se na problematiku úkolů kladených na českého spisovatele. Nad prózami Karoliny Světlé otevírá otázku, v jaké míře mohla tato "společenská objednávka" ovlivňovat individuální

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Josef Knap - Venkov je součástí mé bytosti

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Publikace přináší cenný literárně-historický materiál v podobě vydaných i dosud nevydaných textů českého meziválečného spisovatele, rodáka z Podůlší na Jičínsku, Josefa Knapa (1900-1973). Výbor se zaměřuje především na Knapovu publicistickou činnost (literární kritiky, studie, polemiky), ale prostřednictvím vzpomínek a útržků ze zápisníků dává nahlédnout i do soukromí spisovatele - člověka s

Sleva 18 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře

Autor: Kolektiv autorů - Naděžda Heinrichová,Jana Hrdličková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Publikace nabízí odborné i laické veřejnosti se zájmem o tuto problematiku nové podněty a inspiraci. V rámci svého profesního literárněvědného profilu se v ní autorky zaměřily na příkladu vybraných děl německy psané literatury na literární reflexi jednoho z nejtemnějších období celosvětových dějin. Výběr textů může tedy oslovit ty, které zajímá, jak tuto úděsnou, absurdní skutečnost pojmout do

Sleva 18 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Non Angli sed Angeli - Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie

Autor: Kolektiv autorů - Petr Polehla,Helena Polehlová

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybraných hagiografických děl 7. a 8. století. V jednotlivých kapitolách pojednává o papeži Řehoři Velikém, iniciátorovi misie do Británie, irském misionáři sv. Kolumbovi, sv. Wilfridovi,

Sleva 24 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Ruská středověká literatura - Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského (Výbor textů 11.–14.…

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Od 11. století se na Rusi vytvářelo vlastní mnohotvárné písemnictví, jehož vývoj zachycuje v reprezentativních ukázkách tato antologie. Čtenář v ní mimo jiné nalezne homilie metropolity kyjevského Ilariona, Kirila Turovského a Serapiona Vladimírského, legendy o sv. Borisu a Glebovi či Sergiji Radoněžském, vyprávění o slavných knížatech Andreji Bogoljubském, Alexandru Něvském a Michailu

Sleva 18 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Das gottgefällige Abenteuer - Eine narratologische Analyse der byzantinischen erbaulichen…

Autor: Markéta Kulhánková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Im vorliegenden Buch wird eine komplexe erzähltheoretische Analyse der byzantinischen erbaulichen Erzählung angestrebt. Die Textgrundlage bilden sieben Sammlungen von Erzählungen, die vom späten 4. bis zum 10. Jahrhundert verfasst wurden: die Historia monachorum in Aegypto, Palladios’ Historia Lausiaca, das Daniel-Sketiotes-Dossier, Ioannes Moschos’ Pratum spirituale, die beiden Sammlungen des

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Německá próza po roce 2000

Autor: Naděžda Heinichová , kol.

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
V Německu vychází každoročně buď nově, nebo v reedici přes 90 000 knižních titulů, z nichž největší oblibě se těší německá próza. V letech 2010–2014 se počet prvních vydání prózy pohyboval mezi 11 286 až 14 111 tituly ročně. Publikace Německá próza po roce 2000 přibližuje situaci toho literárního druhu na německém knižním trhu a nabízí – vedle tradičního dělení autorů německé literatury na

Sleva 24 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Profesionalizace literární kultury - Alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění

Autor: Martina Kastnerová

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
K mnoha změnám, kterými procházela společnost alžbětinské Anglie, patří i nová role „básníka z povolání“ – autorka knihy ho přirovnává k postavám dnešní popkultury: jsou obecně známé, jsou jim přisuzovány slušné výdělky, ale ne vždy slušná pověst. Jeden z nich, dramatik Ben Jonson, sám sarkasticky poznamenává: Básník je ten /…/ ubožák, který se poezií musí živit. – Tito „ubožáci“ však měli

Sleva 24 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Kultúrne premeny očami Milana Hamadu - Cultural Variances by Milan Hamada

Autor: Katarína Ihringová , kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Predložená publikácia je venovaná významnej osobnosti slovenskej kultúry druhej polovice 20. storočia – profesorovi Milanovi Hamadovi, ktorý svojimi výskumnými a publikačnými aktivitami výrazne prispel k poznaniu dejín slovenskej kultúry a vzdelanosti. K prehĺbenejšiemu vedeckému záujmu o kultúrnu a politickú históriu priviedol M. Hamada aj mnohých svojich žiakov. Šesť z nich svojmu učiteľovi,

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Taktika přepisu - Polští autoři v časopise Světová literatura

Autor: Petr Poslední

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
… Nesnažíme se nastínit novou teorii. Pouze pozorně čteme časopisecké příspěvky, posuzujeme kompozici jednotlivých čísel nebo ročníků, zamýšlíme se nad významovými a stylistickými posuny původních děl v českém prostředí. Přes značný časový odstup se pokoušíme rekonstruovat různé úrovně a typy našeho vnímání, jak se rýsovaly během zhruba čtyř vývojových etap: 1. Zakladatelského období časopisu v

Sleva 24 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Slované mezi tradicí a modernitou

Autor: Kolektiv autorů - Markus Giger, Hana Kosáková, Marek Příhoda

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Kniha Slované mezi tradicí a modernitou navazuje na sérii publikací projektu mladých slavistů, spojeného s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 16 textů tohoto svazku je rozděleno do čtyř dílčích oddílů (Historická sekce, Jazyková sekce, Kulturní sekce, Literární sekce). Představitelé nastupující badatelské generace z 8 zemí (Česká republika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko,

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 163 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele