Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Když němí promluví...Antologie hindské a tamilské dalitské literatury - Antologie hindské a…

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Pavel Mervart

4.7 / 5
21 %
Emancipace dalitů (dříve nedotýkatelných) je jedním z nejpalčivějších problémů současné Indie. Tato komunita, která se nachází na samém konci sociálního žebříčku, byla po staletí vystavena vysokému útlaku ze strany většinové společnosti. O hrůzných podmínkách, ve kterých dalité donedávna žili nebo někde ještě žijí, vypráví barvitě dalitská literatura. Jedná se o velice svérázný literární proud,

Sleva 21 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Horizont komparace - Česko-polské literární sousedství 1945-2005

Autor: Kolektiv autorů - Malgorzata Kowalczyk,Petr Poslední

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
32 %
Kniha Horizont komparace je dalším výsledkem česko-polské odborné spolupráce MałgorzatyKowalczyk (*1946), polonistky a didaktičky literatury, a Petra Posledního (*1945), literárního historika, teoretika, bohemisty a jedné z nejvýraznějších osobností české literárněvědné polonistiky. Přítomná publikace s výmluvným podtitulem Česko-polské literární sousedství 1945–2005 nabízí metodologicky i

Sleva 32 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Interpretace

Autor: Zdeňka Kalnická

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
32 %
Interpretovat umělecká díla znamená hledat a nacházet jejich význam a smysl, odhalovat jejich napojení na naši bezprostřední zkušenost, ale zároveň přispět k jejímu obohacení, zintenzívnění a prohloubení. V tomto smyslu je interpretace tvůrčím, či dokonce riskantním počinem, k němuž neexistuje návod. Podle Zdeňky Kalnické je však možné hovořit o interpretačních strategiích, z nichž každá vychází

Sleva 32 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Utopismus, nebo realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských?

Autor: Jan Hábl

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
32 %
Cílem knihy je s hermeneutickou pokorou zkoumat Komenského vidění „věcí lidských“, a to v kontextu emendačním. Autoři chctějí ohledat možnosti a meze Komenského nápravného projektu. Badatelské otázky, které si v této knize kladou, jsou následující: Nakolik je relevantní Komenského vize nápravy věcí lidských ve 21. století? Jsou koncepty Porady realistické, respektive do jaké míry jsou

Sleva 32 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Putování současnou ukrajinskou literární krajinou - Prozaická tvorba představitelů tzv.…

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Přestože si ukrajinská literatura definitivně vydobyla své právo na existenci jako plnohodnotná národní literatura již před více než sto padesáti lety, stále zůstává za hranicemi Ukrajiny literaturou málo známou. Vzhledem k jazyku, jímž je psána - tedy ukrajinštině - je odsuzena k podobnému osudu jako literatury "malých národů". Ačkoli byl z ukrajinské literatury přeložen do češtiny

Sleva 21 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem u dodavatele

Tahy 2008 - Literárněkulturní ročenka

Autor: Jáchym Topol

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Ročenka TAHY prezentuje literární tvorbu, dokumenty a odborné statě týkající se východních Čech, ale zaměřuje se také na obecnější otázky celonárodní a světové. Kromě tří základních tematických bloků – beletristického, dokumentárního a odborného – obsahuje rovněž Zápisník, informující o aktuálních kulturních událostech doma a ve světě, a Recenzní přílohu, přinášející hodnocení domácích i

Sleva 18 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Literatura v Americe, Amerika v literatuře - Proměny amerického literárního kánonu

Autor: Šárka Bubíková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Monografie Šárky Bubíkové představuje systematickou studii vývoje americké literární tradice od jejích nejednoznačných počátků až do konce dvacátého století. Zamýšlí se nad proměnami pohledu na to, jaká díla byla uznávána jako klasika hodná uchování a předání další generaci, jinými slovy jak se utvářel a přetvářel americký literární kánon. Poskytuje přehledné shrnutí hlavních pokusů definovat

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Goethe dnes

Autor: Kolektiv autorů - Alice Stašková,Milan Tvrdík

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Sborník pěti rozsáhlých studií renomovaných odborníků představuje v českém a německém jazyce různé přístupy k dílu Johanna Wolfganga Goetha v současné literární vědě. Od tématu Goethe a Evropa (Paul Michael Lützeler) se obzor rozšiřuje přes vztah obrazu a textu v románu Viléma Meistra léta tovaryšská (Wilhelm Voßkamp) a srovnávací interpretaci tří zásadních Goethových děl (Král duchů, Prvotní

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Jákobův žebřik - Polská literatura v letech 1945 - 1969 - Polská literatura v letech 1945 - 1969

Autor: Kolektiv autorů - Malgorzata Kowalczyk,Petr Poslední

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Unikátní česko-polská dvojice spoluautorů přichází s projektem v českém kontextu rovněž unikátním: přinejmenším v období po roce 1989 se dosud neobjevila syntetická práce mapující dějiny polské literatury od konce 2. světové války. Tato kniha objasňuje a interpretuje vývoj literatury našich severních sousedů v letech 1945-1969. Zkoumané období je v publikaci rozděleno do čtyř etap. V každé z nich

Sleva 18 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Literary Childhoods - Growing Up in British and American Literature - Growing Up in British and…

Autor: Šárka Bubíková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Kniha autorského kolektivu uvádí téma dítěte a dětství a jeho literárního zpracování v britské a americké próze do našeho prostředí, poukazuje na jeho zajímavost a komplexnost a umožňuje nahlédnout do tematické a metodické šíře, kterou studium dětství a jeho literárního obrazu přináší. Literary Chidlhoods (Literární dětství) zahrnuje téměř dvě století literární historie, a přes odlišnost témat

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Slavistika v moderním světě - Konference mladých slavistů III – říjen 2007

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Sborník studií z třetího ročníku Konference mladých slavistů, jež se uskutečnila v říjnu 2007 na FF UK v Praze obsahuje statě účastníků z devíti zemí: Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Ukrajina. Formálně je sborník rozdělen na sedm oddílů – Jazyková politika slovanského areálu; Evropa v zrcadle ruské kultury; Slovanské literatury mezi

Sleva 18 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Tahy 2009 (3-4)

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Třetí a čtvrté číslo časopisu zaměřujeme tematicky na vztah literatury a médií v současném českém a zahraničním kulturním životě. Medializace literatury podstatnou měrou ovlivňuje chápání centra a okraje kulturního dění. Všechny příspěvky osvětlují vzájemný vliv těchto oblastí na pozadí různých žánrů literatury, historiografie a publicistiky.

Sleva 21 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Slavistika dnes: vlivy a kontexty - Konference mladých slavistů II. - říjen 2006

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Sborník prací z Konference mladých slavistů II. - říjen 2006. Publikace přináší texty z těchto zkoumaných okruhů: Jazyky a literatury menšin; Jazykové kontakty; Politické a filozofické myšlení slovanského reálu; Rusko - mýtus a skutečnost; Slovanské literatury v evropském kontextu ....

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Dramata jazyka - Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní

Autor: Jiří Studený

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Kniha Jiřího Studeného Dramata jazyka - Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní představuje přinejmenším v českém kontextu ojedinělý pokus propojit literárněvědnou metodologii (naratologie, versologie, genologie aj.) s metodicky otevřeným, kreativním charakterem výuky tvůrčího psaní, které se tak stává nástrojem kritické reflexe samotných základů a dominantních diskursů současné literární

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyková metafora živého

Autor: Anton Markoš

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
32 %
Jaké podobnosti lze odhalit srovnáním vlastností řeči a vlastností živé bytosti? Existují styčné body - a jestliže ano, najdeme společný jazyk, kterým by se dalo mluvit jak o živém, tak o řeči? Obohatí studium řeči naše chápání živého, pronikneme do tajemství řeči od vlastností živých bytostí? To jsou otázky, které se z různých úhlů pokouší nasvítit tento soubor textů z pera (či vlastně z

Sleva 32 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Publikace Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře přináší mnoho nových poznatků zejména z oblasti autorovy inspirace francouzskou literaturou, ale také z jeho života. Široké téma jsme zúžili na několik okruhů, a to na Zeyerovy cesty do Francie, kontakty s tamějšími umělci, četbu francouzské literatury a francouzské genetické prameny jeho děl. V první kapitole se soustředíme na Zeyerův

Sleva 21 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem u dodavatele

Tahy 2010

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Literárněkulturní ročenka je věnována různým projevům literárních tradic a otázkám, které tyto tradice vyvolávají v různých obdobích mezi širokou kulturní veřejností. Jednotlivé příspěvky objasňují chápání tradičních hodnot jak v rovině individuální, tak institucionální, zvláštní důraz klademe na politické impulsy a překážky v myšlení o literatuře od 18. století do současnosti.

Sleva 21 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Německo-české reflexe na pozadí jazyka, literatury a didaktiky

Autor: Naděžda Heinrichová

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Publikace nabízí pedagogické i nepedagogické veřejnosti se zájmem o problematiku německého jazyka a literatury nové podněty a inspiraci. Jednotlivá témata byla vybrána na základě profesního zaměření autorů. Výběr textů může tedy oslovit jak ty, kteří se zabývají srovnáním češtiny a němčiny - s ohledem na oblast, která činí českým mluvčím největší obtíže -, tak i zájemce o historii české a německé

Sleva 21 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem u dodavatele

Papyrus Derveni - Text, překlad a studie - Text, překlad a studie

Autor: Vojtěch Hladký

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
32 %
Zuhelnatělý papyrus z konce 4. století př. Kr., spálený během pohřebního obřadu u severořecké obce Derveni vzbudil hned po svém nálezu v roce 1962 zaslouženou pozornost. Především je to jeden z nejstarších řeckých papyrů vůbec a patrně jde o nejstarší evropskou knihu, která se nám fyzicky zachovala. I jeho obsah je však více než pozoruhodný - jedná se o presokratický komentář k orfické básni, v

Sleva 32 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Etnicita slovanského areálu - Historické proměny a současný stav

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Kniha navazuje na sérii publikačních výstupů úspěšného projektu "Konference mladých slavistů", pořádaného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 23 dílčích studií tohoto svazku je rozděleno do pěti tematických kapitol (Etnicita a etnogeneze prizmatem slovanských jazyků, Minoritní etnika a jejich jazyky ve střední Evropě, Jazyky mezi internacionalizací a národní exkluzivitou,

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí