Registrace | Přihlášení


Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Když němí promluví...Antologie hindské a tamilské dalitské literatury - Antologie hindské a…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

4.7 / 5
15 %
Emancipace dalitů (dříve nedotýkatelných) je jedním z nejpalčivějších problémů současné Indie. Tato komunita, která se nachází na samém konci sociálního žebříčku, byla po staletí vystavena vysokému útlaku ze strany většinové společnosti. O hrůzných podmínkách, ve kterých dalité donedávna žili nebo někde ještě žijí, vypráví barvitě dalitská literatura. Jedná se o velice svérázný literární proud,

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Ať múzy promluví - Tři byzantská kvazidramata - Tři byzantská kvazidramata

Autor: neuveden

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Kniha představuje tři pozoruhodné byzantské literární experimenty vzniklé v 9. a 12. století: Verše o Adamovi Ignatia Diakona, Kočkomyší válku Th eodóra Prodroma a Dramation Michaéla Haplúcheira. Označení "kvazidramata" sice literární formou odkazuje k dramatu, nicméně díla pravděpodobně nebyla určena ke scénickému provedení - potřeba divadla se v Byzanci nasycuje spíše nepřímo v různých

Sleva 27 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Možnosti četby - Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století - Karolina…

Autor: Ivo Říha

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Kniha Možnosti četby nabízí interpretaci díla Karoliny Světlé na pozadí diskurzu české literární kritiky druhé poloviny 19. století. Autor se soustředí na dobové přístupy k podobám a funkcím národní literatury, zaměřuje se na problematiku úkolů kladených na českého spisovatele. Nad prózami Karoliny Světlé otevírá otázku, v jaké míře mohla tato "společenská objednávka" ovlivňovat individuální

Sleva 27 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře

Autor: Kolektiv autorů - Naděžda Heinrichová,Jana Hrdličková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Publikace nabízí odborné i laické veřejnosti se zájmem o tuto problematiku nové podněty a inspiraci. V rámci svého profesního literárněvědného profilu se v ní autorky zaměřily na příkladu vybraných děl německy psané literatury na literární reflexi jednoho z nejtemnějších období celosvětových dějin. Výběr textů může tedy oslovit ty, které zajímá, jak tuto úděsnou, absurdní skutečnost pojmout do

Sleva 15 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Non Angli sed Angeli - Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie - Kult svatých v…

Autor: Kolektiv autorů - Petr Polehla,Helena Polehlová

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybraných hagiografických děl 7. a 8. století. V jednotlivých kapitolách pojednává o papeži Řehoři Velikém, iniciátorovi misie do Británie, irském misionáři sv. Kolumbovi, sv. Wilfridovi,

Sleva 27 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Ruská středověká literatura (Výbor textů 11.–14. Století) - Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije…

Autor: neuveden

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského (Výbor textů 11.–14. Století) Od 11. století se na Rusi vytvářelo vlastní mnohotvárné písemnictví, jehož vývoj zachycuje v reprezentativních ukázkách tato antologie. Čtenář v ní mimo jiné nalezne homilie metropolity kyjevského Ilariona, Kirila Turovského a Serapiona Vladimírského, legendy o sv. Borisu a Glebovi či Sergiji Radoněžském, vyprávění o

Sleva 15 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem u dodavatele

Taktika přepisu - Polští autoři v časopise Světová literatura - Polští autoři v časopise Světová…

Autor: Petr Poslední

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
… Nesnažíme se nastínit novou teorii. Pouze pozorně čteme časopisecké příspěvky, posuzujeme kompozici jednotlivých čísel nebo ročníků, zamýšlíme se nad významovými a stylistickými posuny původních děl v českém prostředí. Přes značný časový odstup se pokoušíme rekonstruovat různé úrovně a typy našeho vnímání, jak se rýsovaly během zhruba čtyř vývojových etap: 1. Zakladatelského období časopisu v

Sleva 27 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Slované mezi tradicí a modernitou

Autor: Markus Giger

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Kniha Slované mezi tradicí a modernitou navazuje na sérii publikací projektu mladých slavistů, spojeného s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 16 textů tohoto svazku je rozděleno do čtyř dílčích oddílů (Historická sekce, Jazyková sekce, Kulturní sekce, Literární sekce). Představitelé nastupující badatelské generace z 8 zemí (Česká republika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko,

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Zrození světa: kosmologie básníka Hésioda

Autor: Eliška Luhanová

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Pod jménem básníka Hésioda tradice uchovala zejména dvě rozsáhlé epické skladby: Theogonii neboli Zrození bohů a Práci a dny. Jeho tvorba dnes bývá datována na závěr 8. století před naším letopočtem a spolu s Homérovou Íliadou a Odysseiou tak tvoří nejstarší literární kořeny evropského myšlení. Předkládaná kniha má za cíl předvést, že Hésiodos je nejen básník, ale též svébytný myslitel, vůbec

Sleva 27 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Patočkovy interpretace literatury

Autor: Kolektiv autorů - Daniela Blahutková,Miloš Ševčík

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Monografie Patočkovy interpretace literatury se zabývá okruhem textů Jana Patočky, v nichž se jejich autor věnuje rozborům literárních látek a úvahám o literatuře, spisovatelích a spisovatelství. První část knihy představuje texty, které vypovídají o Patočkově pohledu na vztah literatury a mýtu, druhá část texty věnované vztahu literatury a filozofie. Autoři se snaží porozumět Patočkovu pohledu

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Roman Jakobson: Moudrost starých Čechů - Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou

Autor: Miloš Zelenka

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Kniha Moudrost starých Čechů s podtitulem Odvěké základy národního odboje, která vyšla roku 1943 v americkém exilu, zaujímá jedinečné místo v tvorbě Romana Jakobsona (1896–1982). Literárněhistorický zájem zde přerůstá v otevřeně manifestovanou ideologii „československého“ vlastenectví, jež se účinně zapojuje do národního odboje proti nacismu. Ačkoliv se jedná o nejrozsáhlejší Jakobsonovu

Sleva 27 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Putování současnou ukrajinskou literární krajinou - Prozaická tvorba představitelů tzv.…

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Přestože si ukrajinská literatura definitivně vydobyla své právo na existenci jako plnohodnotná národní literatura již před více než sto padesáti lety, stále zůstává za hranicemi Ukrajiny literaturou málo známou. Vzhledem k jazyku, jímž je psána - tedy ukrajinštině - je odsuzena k podobnému osudu jako literatury "malých národů". Ačkoli byl z ukrajinské literatury přeložen do češtiny

Sleva 15 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Tahy 2008 - Literárněkulturní ročenka

Autor: Jáchym Topol

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
12 %
Ročenka TAHY prezentuje literární tvorbu, dokumenty a odborné statě týkající se východních Čech, ale zaměřuje se také na obecnější otázky celonárodní a světové. Kromě tří základních tematických bloků – beletristického, dokumentárního a odborného – obsahuje rovněž Zápisník, informující o aktuálních kulturních událostech doma a ve světě, a Recenzní přílohu, přinášející hodnocení domácích i

Sleva 12 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem u dodavatele

Literatura v Americe, Amerika v literatuře - Proměny amerického literárního kánonu

Autor: Šárka Bubíková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
12 %
Monografie Šárky Bubíkové představuje systematickou studii vývoje americké literární tradice od jejích nejednoznačných počátků až do konce dvacátého století. Zamýšlí se nad proměnami pohledu na to, jaká díla byla uznávána jako klasika hodná uchování a předání další generaci, jinými slovy jak se utvářel a přetvářel americký literární kánon. Poskytuje přehledné shrnutí hlavních pokusů definovat

Sleva 12 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Goethe dnes

Autor: Kolektiv autorů - Alice Stašková,Milan Tvrdík

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
12 %
Sborník pěti rozsáhlých studií renomovaných odborníků představuje v českém a německém jazyce různé přístupy k dílu Johanna Wolfganga Goetha v současné literární vědě. Od tématu Goethe a Evropa (Paul Michael Lützeler) se obzor rozšiřuje přes vztah obrazu a textu v románu Viléma Meistra léta tovaryšská (Wilhelm Voßkamp) a srovnávací interpretaci tří zásadních Goethových děl (Král duchů, Prvotní

Sleva 12 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Jákobův žebřik - Polská literatura v letech 1945 - 1969 - Polská literatura v letech 1945 - 1969

Autor: Kolektiv autorů - Malgorzata Kowalczyk,Petr Poslední

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
12 %
Unikátní česko-polská dvojice spoluautorů přichází s projektem v českém kontextu rovněž unikátním: přinejmenším v období po roce 1989 se dosud neobjevila syntetická práce mapující dějiny polské literatury od konce 2. světové války. Tato kniha objasňuje a interpretuje vývoj literatury našich severních sousedů v letech 1945-1969. Zkoumané období je v publikaci rozděleno do čtyř etap. V každé z nich

Sleva 12 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Literary Childhoods - Growing Up in British and American Literature - Growing Up in British and…

Autor: Šárka Bubíková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Kniha autorského kolektivu uvádí téma dítěte a dětství a jeho literárního zpracování v britské a americké próze do našeho prostředí, poukazuje na jeho zajímavost a komplexnost a umožňuje nahlédnout do tematické a metodické šíře, kterou studium dětství a jeho literárního obrazu přináší. Literary Chidlhoods (Literární dětství) zahrnuje téměř dvě století literární historie, a přes odlišnost témat

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Slavistika v moderním světě - Konference mladých slavistů III – říjen 2007

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
12 %
Sborník studií z třetího ročníku Konference mladých slavistů, jež se uskutečnila v říjnu 2007 na FF UK v Praze obsahuje statě účastníků z devíti zemí: Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Ukrajina. Formálně je sborník rozdělen na sedm oddílů – Jazyková politika slovanského areálu; Evropa v zrcadle ruské kultury; Slovanské literatury mezi

Sleva 12 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Tahy 2009 (3-4)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Třetí a čtvrté číslo časopisu zaměřujeme tematicky na vztah literatury a médií v současném českém a zahraničním kulturním životě. Medializace literatury podstatnou měrou ovlivňuje chápání centra a okraje kulturního dění. Všechny příspěvky osvětlují vzájemný vliv těchto oblastí na pozadí různých žánrů literatury, historiografie a publicistiky.

Sleva 15 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Slavistika dnes: vlivy a kontexty - Konference mladých slavistů II. - říjen 2006

Autor: kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
12 %
Sborník prací z Konference mladých slavistů II. - říjen 2006. Publikace přináší texty z těchto zkoumaných okruhů: Jazyky a literatury menšin; Jazykové kontakty; Politické a filozofické myšlení slovanského reálu; Rusko - mýtus a skutečnost; Slovanské literatury v evropském kontextu ....

Sleva 12 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavateleOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí