Registrace | Přihlášení


Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Expresionisté

Autor: Jindřich Chalupecký

publisher: Torst

0 / 5
Čtyři rozsáhlé eseje patří k vrcholům Chalupeckého díla a přinášejí jedinečný vhled do života a tvorby čtyř mimořádných osobností, jejichž myšlení dalece překročilo hranice jejich vlasti. Chalupecký vkládá dílo čtyř českých literárních expresionistů do evropského kontextu a ukazuje, že to byla právě tvorba těchto čtyř solitérů, co pro člověka naší doby zůstává z české literatury první třetiny

Sleva 10 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Vetera et nova

Autor: Eva Stehlíková

publisher: Torst

0 / 5
O vlivu, jaký má dílo naší přední znalkyně antické kultury Evy Stehlíkové na českou kulturu napříč obory a na mladší akademickou generaci, svědčí nedávno vydaný sborník Ad honorem Eva Stehlíková o téměř šesti stech stranách a několika desítkách přispěvatelů. Evě Stehlíkové nejde nikdy o „antiku pro antiku“, ale o to, jak dnes působí. Proto se ve svých textech shrnutých do této knihy zabývá

Sleva 10 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Marie Rút Křížková - Slyšet a odpovídat

Autor: Šárka Grauová

publisher: Torst

0 / 5
Marie Rút Křížková (* 1936) se vedle vydávání díla Jiřího Ortena edičně zabývala tvorbou dětí v terezínském ghettu, vedla rozhovory s teologem Josefem Zvěřinou, edičně připravovala knihu pamětí Miloslavy Holubové, napsala dějiny salesiánů v českých zemích, zpracovala korespondenci Jiřího Lederera a věnovala se řadě dalších témat. Její závěrečnou prací jsou vzpomínky s názvem Slyšet a odpovídat,

Sleva 10 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Trvání a proměny - Dvanáct kapitol o umění a dějinách - Dvanáct kapitol o umění a dějinách

Autor: Mojmír Grygar

publisher: Torst

0 / 5
Kniha významného českého literárního teoretika, bohemisty a rusisty, působícího v letech 1969–93 na univerzitě v Amsterdamu, je bohatě ukotvená v obrovském množství novodobé světové literatury obecně estetické, literárněvědné, sociologické, antropologické a psychologické. Zachycuje proměny vnímání umění (literatury, výtvarného umění, fotografie, hudby, divadla, filmu) v novodobém světovém

Sleva 10 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Z druhého břehu - Studie a eseje o ruské literatuře - Studie a eseje o ruské literatuře

Autor: Vladimír Svatoň

publisher: Torst

0 / 5
Obsáhlý svazek studií a esejů významného českého literárního vědce, rusisty Vladimíra Svatoně, je mimořádnou knihou současného českého myšlení o literatuře. Vedle obecně zaměřených literárně-teoretických a filosoficko-estetických studií kniha přináší konkrétní analýzy děl ruské literatury 19. i 20. století, širší literárně-filosofická za myšlení o ruské kultuře a v posledním oddílu též práce o

Sleva 10 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Texty mého života

Autor: Jaroslav Med

publisher: Torst

0 / 5
Knižní rozhovor s literárním historikem Jaroslavem Medem mapuje nejen jeho životní příběh, ale zejména setkání s jeho osudovou láskou – literaturou. Krok za krokem můžeme sledovat, jak blízké soužití se slovem provází Jaroslava Meda od dětství až do dnešní doby. Medovy vzpomínky jsou cenným svědectvím o osobnostech, s nimiž se v životě setkal. V uhrančivém autorově vyprávění před námi vystupují

Sleva 10 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Duch v plné práci

Autor: Václav Jamek

publisher: Torst

0 / 5
Obsáhlý výbor z esejistického a publicistického díla Václava Jamka (* 1949), jednoho z nejvýznamnějších současných českých spisovatelů, vynikajícího překladatele z francouzštiny, nositele literární ceny Medici. Kniha Duch v plné práci shrnuje prakticky všechny Jamkovy česky psané eseje a články z let 1977-2003: monografické i souhrnné studie o francouzské literatuře, přednášky, literární kritiky,

Sleva 10 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 539 Kč

Skladem u dodavatele

Slovo a tvar

publisher: Torst

0 / 5
Rozsáhlý soubor studií, esejů, předmluv, doslovů, textů do katalogů výstav, přednášek a jiných textů významného českého básníka, překladatele a historika umění (* 1913). Oddíl Mezi generacemi shrnuje texty o české poezii - J. Horovi, F. Halasovi, K. Bochořákovi, I. Slavíkovi, I. Blatném, druhý oddíl - Studie o francouzské poezii - sleduje autorovy oblíbené francouzské autory od A. Bertranda a G.

Sleva 10 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 449 Kč

Skladem u dodavatele

Nesoustavná rukověť české literatury

Autor: Jiří Rambousek

publisher: Torst

0 / 5
Obsáhlý výbor z celoživotního díla vynikajícího brněnského literárního historika, kritika a pedagoga. Doplněno úplnou bibliografií Rambouskova díla.

Sleva 10 % z běžně ceny 444 Kč

Naše cena: 400 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny brazilské literatury

Autor: Luciana Stegagno Picchiová

publisher: Torst

0 / 5
Monumentální spis renomované italské autorky, zachycující pět století brazilského literárního vývoje od objevení Portugalci až do konce 20. století, je největším evropským dílem věnovaným brazilské literatuře. Stegagno Picchiová v něm čtenáři svěže a s vtipem předkládá originální evropský pohled na literaturu největší latinskoamerické země, v níž dnes žije bezmála 200 milionů obyvatel. Důraz

Sleva 10 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 539 Kč

Skladem u dodavatele

Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918 - 1848 - 1918

Autor: Martin C. Putna

publisher: Torst

0 / 5
Rozsáhlá monografie definuje katolickou literaturu, popisuje její tři základní podoby v evropském kontextu (reformismus - restaurace - romantika) a vymezuje její vznik v českém prostředí.

Sleva 10 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem u dodavatele

Karel Hynek: S vyloučením veřejnosti - Život a dílo Karla Hynka - Život a dílo Karla Hynka

Autor: Vratislav Effenberger

publisher: Torst

0 / 5
Vratislav Effenberger uspořádal po Hynkově smrti celé jeho básnické a dramatické dílo. Nyní vychází doplněno rozsáhlou Effenbergerovou studií a souborem jejich společných dramat. Kniha je bohatě ilustrována originálními, dosud nezveřejněnými kresbami k Hynkovu dílu (Medek, Fára, Istler ad.). Kniha je nepostradatelná pro každého, kdo se zajímá o poválečný český surrealismus.

Sleva 10 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Nad knihami a rukopisy

Autor: Jiří Pechar

publisher: Torst

0 / 5
Studie o samizdatové literatuře.

Sleva 10 % z běžně ceny 177 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Tři podoby literární vědy

Autor: Jiří Pešaut

publisher: Torst

0 / 5
Publikace obsahuje statě rozdělené do okruhů: literární teorie, historie - proudy, historie - osobnosti (poezie a próza), historie - osobnosti (literární historie a kritika) a kritika.

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Východiska a výhledy

Autor: Aleš Haman

publisher: Torst

0 / 5
Jádro souboru Hamanových studií leží v pracech o české próze 19. století a první poloviny století 20. Souborné pohledy na novou českou prózu doplňují tato "východiska" o otázku "výhledů" naší novodobé prózy.

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Netrpěná literatura

Autor: Bohumil Doležal

publisher: Torst

0 / 5
Kniha představuje v úplnosti literárně-kritické dílo významného autora časopisu Tvář, dnes známého politologa Bohumila Doležala. (www.bohumildolezal.cz) z let 1964-1970. Doležalovy kritické články, zejména o české poezii, vzbudily již ve své době mimořádně prudké odmítavé reakce a tato dráždivost Doležalova kritického psaní trvá dodnes. Doležal podrobil zdrcující kritice nejen naprostou většinu

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem

Nedopadající džbán - Úvahy o básnících a poezii - Úvahy o básnících a poezii

Autor: Jan Štolba

publisher: Torst

0 / 5
Obsáhlý soubor esejů básníka, prozaika a kritika Jana Štolby je věnován české poezii publikované v posledních šestnácti letech. Vzhledem k tomu, že v dané době vycházely tiskem knihy nevydané předtím po dobu více než čtyřiceti let, je ovšem záběr knihy mnohem širší: představuje mimořádně detailní a citlivý pohled na šíři a rozmanitost české poezie celého posledního půlstoletí. Štolba je ve svém

Sleva 10 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Česká katolická literatura 1818-1945

Autor: Martin C. Putna

publisher: Torst

0 / 5
Druhý svazek rozsáhlé souhrnné práce je prvním literárně-historickým dílem svého druhu u nás. Čtivou esejistickou formou autor mapuje a vykládá českou katolickou literaturu v době první a druhé republiky a za nacistické okupace. Obsáhle zde portrétuje mj. Jaroslava Durycha, Karla VI. Schwarzenberga, Jana Zahradníčka, Jana Čepa, Bohuslava Reynka, ruralisty či katolickou literární kritiku a

Sleva 10 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 538 Kč

Skladem u dodavatele

Vzorec řeči

Autor: Karel Milota

publisher: Torst

0 / 5
Úplný soubor kritického, literárně-historického a esejistického díla významného českého básníka a prozaika. Vedle mladistvých literárních kritik jsou zde zastoupena všechna klíčová témata Milotova literárního zájmu: česká experimentální poezie, zejména dílo Emila Juliše, prozaické dílo Vladimíra Párala, dílo Milady Součkové, ruská poezie a historický román. Milota se v této knize představuje jako

Sleva 10 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 539 Kč

Skladem u dodavatele

Česká katolická literatura (1945-1989)

Autor: Martin C. Putna

publisher: Torst

0 / 5
Rozsahem i šíří pojetí monumentální třísvazkové dějiny české katolické literatury Martina C. Putny mapují významnou část české národní kultury od roku 1848 do roku 1989. První svazek zachytil období 1848–1918, druhý svazek období 1918–1945, třetí svazek je věnován létům 1945–1989. Jakožto odborná literárně-historická práce napsaná jediným autora nemá v současné české literární vědě obdobu, je

Sleva 10 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 538 Kč

Skladem u dodavateleOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí