Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Beletrie 1 - Živý plamen, Tři prózy, Podzim 1914, Lelio, Lakomec, Moc pověry, Gassirova loutna,…

Autor: Josef Čapek

publisher: Triáda

4.5 / 5
24 %
Svazek soustřeďuje v úplnosti samostatnou prozaickou a dramatickou tvorbu J. Čapka (1887–1945) do roku 1930: povídkové knihy Lelio a Pro delfína, časopisecky publikované práce Živý plamen, Tři prózy, Podzim 1914 a Chlapec, divadelní hru Země mnoha jmen a torzo dramatu Gassirova loutna, filmová libreta Lakomec a Moc pověry a konečně i prózu Stín kapradiny. V chronologickém uspořádání představuje

Sleva 24 % z běžně ceny 317 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Mezi jednotou a růzností - Úvod do srovnávací literární vědy

Autor: Claudio Guillén

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Kniha Mezi jednotou a růzností. Úvod do srovnávací literární vědy, jejíž první vydání Entre lo uno y lo diverso je z roku 1985, shrnuje Guillénovu rozsáhlou profesorskou a vědeckou práci; spojuje informaci o dějinách a problémech srovnávací literatury s vlastním badatelským přínosem, obdivuhodnou erudici s osobním tónem. Upravená verze této knihy, vydaná v roce 2005, byla oceněna Mezinárodní

Sleva 24 % z běžně ceny 596 Kč

Naše cena: 453 Kč

Skladem

Poetika, interpretace, styl

Autor: Emil Staiger

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Kniha vychází vychází k příležitosti 100. výročí Staigerova narození, představuje reprezentativní průřez jeho celoživotním dílem. Kromě nejproslulejší Staigerovy knihy, Základních pojmů poetiky, výbor obsahuje autorovy programové studie a články, curyšský proslov s následným polemickým ohlasem i ukázky z korespondence a vzpomínek. Tři oddíly knihy dokládají Staigerův myšlenkový přínos ve třech

Sleva 24 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem

Doba a slovesnost

Autor: Jiří Pistorius

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Kniha Jiřího Pistoria Doba a slovesnost je rozsáhlým výborem z autorových studií a kritik. Jeho cizojazyčné texty jsou zde vůbec poprvé publikovány česky. J. Pistorius se ukazuje jako pozorný čtenář, který ke svým zjištěním dochází na základě detailního rozboru děl jednotlivých autorů. Zvláště ve studiích o francouzsko-německých literárních vztazích první poloviny 20. století či o ohlasu na díla

Sleva 24 % z běžně ceny 596 Kč

Naše cena: 453 Kč

Skladem

Evropská literatura a latinský středověk

Autor: Ernts Robert Curtius

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Evropská literatura a latinský středověk založila v literární vědě novou disciplínu, topologii. Ta si všímá návratných míst- topoi,loci communes -roztroušených v literárních textech a včleňujících tyto do společné tradice.

Sleva 24 % z běžně ceny 659 Kč

Naše cena: 501 Kč

Skladem

Stylistické studie z románských literatur

Autor: Leo Spitzer

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
První český výbor z díla jedné z nejoriginálnějších osobností jazykovědy a literární vědy 20. století.

Sleva 24 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem

Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy

Autor: Miroslav Koloc

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Ve čtrnácti esejích a studiích se současný přední máchovský badatel Miroslav Koloc vrací k výkladu jednotlivých textů a pasáží z díla Karla Hynka Máchy a transformaci básníkova vidění – zaznamenaného v jeho denících či kresbách – do jeho básnické a prozaické tvorby. Zvláštní pozornost pak věnuje otázkám topografie v Máchově díle, především v básni Máj. V jedné kapitole se také věnuje Máchovu

Sleva 24 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Po Bábelu - Otázky jazyka a překladu

Autor: George Steiner

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Stěžejní dílo jednoho z nejvýraznějších žijících literárních a kulturních kritiků anglicky mluvícího světa. G. Steiner v něm zkoumá fenomén překladu. Vychází z židovské kabaly a jazykové mystiky stejně jako z moderní hermeneutiky a v protestu proti úzké specializaci uvažuje o překladu jako základním prvku všeho rozumění, interpretace a komunikace, vlastně celých kulturních dějin. G. Steiner se

Sleva 24 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem

Knihy o poezii - Holan / Toman

Autor: Jan Blažíček

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Kritické, komentované vydání dvou monografií Přemysla Blažíčka o poezii Vladimíra Holana a Karla Tomana.

Sleva 24 % z běžně ceny 446 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Pravda a metoda II - Dodatky / Rejstříky

Autor: Hans-Georg Gadamer

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Druhý svazek Gadamerova projektu filosofické hermeneutiky výběrově shrnuje texty zveřejněné po prvním vydání Pravdy a metody roku 1960. Gadamer se v nich vyrovnává s kritickým ohlasem na svou knihu, když jednak dějinně prohlubuje a rozšiřuje, jednak analyticky zpřesňuje uzlová místa prvního svazku.

Sleva 24 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem

Stýkání, nebo potýkání? - Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do…

Autor: Václav Petrbok

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Dějiny česko-německo-rakouských, resp. rakousko-německo-českých (či snad německo-rakousko-českých?) slovesných vztahů na sebe poutaly odjakživa značnou pozornost. A právem. Geografická blízkost obou jazyků těchto tří kultur přispívala k neobyčejně plodné výměně ve všech oblastech kulturního a společenského života, tedy i v literatuře, resp. šířeji pojaté slovesnosti. Ovšem ne vždy bez sporů a

Sleva 24 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Jak je udělán Gogolův Plášť a jiné studie

Autor: Boris Ejchenbaum

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Boris Ejchenbaum (1886–1959) se řadí mezi nejvýznamnější představitele ruského formalismu. Počátky jeho vědecké činnosti jsou spojeny s doznívajícím symbolismem, jeho estetikou a filozofickým kladením otázek, po roce 1917 se přimkl k rodícímu se formalistickému hnutí (mezi jeho další čelné představitele patří V. Šklovskij, R. Jakobson, J. Tyňanov, B. Tomaševskij ad.), k jehož výkonům přispěl

Sleva 24 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem

Bohumil Hrabal a výtvarné umění

Autor: Eva Čapková

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Přehledná studie historičky umění Evy Čapkové přináší základní informace o vztahu Bohumila Hrabala k výtvarnému umění, o jeho uměleckých souputnících a inspiraci, kterou spisovatel v umění nacházel, a o vlivu výtvarného umění na jeho literární dílo.

Sleva 24 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Studie o německé literatuře

Autor: Kurt Krolop

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Reprezentativní výbor čtyřiceti studií jednoho z nejuznávanějších literárních germanistů Kurta Krolopa, jenž se nemalou měrou podílel na budování tohoto oboru v Praze, je rozčleněn podle hlavních tematických oblastí Krolopova odborného zájmu:

Sleva 24 % z běžně ceny 696 Kč

Naše cena: 529 Kč

Skladem

Hlava žáru

Autor: Vladimír Binar

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
HLAVA ŽÁRU zachycuje, jak se ustavovaly básnické vidění a poetika Vladimíra Binara od konce padesátých let a proměňovaly v následujícím desetiletí. První část tvoří výbor z básnických sbírek a textů z let 1959–1968, výrazných zvláště svou bohatou, světelnou i temnou obrazností. Druhá, paralelní část, nazvaná Kolokvia I, uvádí čtenáře do světa, z nějž imaginativní a duchovní podoba autorových

Sleva 24 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 187 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele