Registrace | Přihlášení


Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Beletrie 1 - Živý plamen, Tři prózy, Podzim 1914, Lelio, Lakomec, Moc pověry, Gassirova loutna,…

Autor: Josef Čapek

publisher: Triáda

4.5 / 5
27 %
Svazek soustřeďuje v úplnosti samostatnou prozaickou a dramatickou tvorbu J. Čapka (1887–1945) do roku 1930: povídkové knihy Lelio a Pro delfína, časopisecky publikované práce Živý plamen, Tři prózy, Podzim 1914 a Chlapec, divadelní hru Země mnoha jmen a torzo dramatu Gassirova loutna, filmová libreta Lakomec a Moc pověry a konečně i prózu Stín kapradiny. V chronologickém uspořádání představuje

Sleva 27 % z běžně ceny 317 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Mezi jednotou a růzností - Úvod do srovnávací literární vědy

Autor: Claudio Guillén

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Kniha z roku 1985 shrnuje Guillénovu rozsáhlou profesorskou a vědeckou práci; spojuje informaci o dějinách a problémech srovnávací literatury s vlastním badatelským přínosem, obdivuhodnou erudici s osobním tónem. Upravená verze této knihy, vydaná v roce 2005, byla oceněna Mezinárodní cenou za esej „Caballera Bonalda“.

Sleva 27 % z běžně ceny 596 Kč

Naše cena: 435 Kč

Skladem

Paralipomena: Bibliografie Bedřicha Fučíka - Bibliografie Bedřicha Fučíka

Autor: Bedřich Fučík

publisher: Triáda

0 / 5
15 %
aralipomena, sedmý, doplňkový svazek k šestidílnému DÍLU BEDŘICHA FUČÍKA, soustřeďují texty Bedřicha Fučíka (1900–1984) z let 1918–1984, juvenilie (básně, povídky aj.), recenze (v časopisech Fujara, Tvar, Rozpravy Aventina, Eva, Akord atd.), účast v anketách, redakční prohlášení, polemické glosy, přednášky či „vyznání“ napsaná pro rukopisné sborníky. Zvláštní oddíl tvoří texty a projevy týkající

Sleva 15 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 508 Kč

Skladem u dodavatele

Poetika, interpretace, styl

Autor: Emil Staiger

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Kniha představuje reprezentativní průřez Staigerovým (1908–1987) celoživotním dílem. Kromě nejproslulejší knihy, Základních pojmů poetiky, výbor obsahuje autorovy programové studie a články, curyšský proslov s následným polemickým ohlasem i ukázky z korespondence a vzpomínek. Tři oddíly knihy dokládají Staigerův myšlenkový přínos ve třech nejdůležitějších, vzájemně se prolínajících oblastech:

Sleva 27 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem

Hlava žáru

Autor: Vladimír Binar

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Výbor z básní a deníková próza V. Binara (1941-2016). Hlava žáru zachycuje, jak se ustavovaly básnické vidění a poetika Vladimíra Binara od konce padesátých let a proměňovaly v následujícím desetiletí. První část tvoří výbor z básnických sbírek a textů z let 1959–1968, výrazných zvláště svou bohatou, světelnou i temnou obrazností. Druhá, paralelní část, nazvaná Kolokvia I, uvádí čtenáře do světa,

Sleva 27 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Kritika a interpretace

Autor: Přemysl Blažíček

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Literární vědec Přemysl Blažíček (1932-2002) vnesl do českého myšlení o literatuře kromě osobitých soudů a čistého jazykového stylu dva výjimečné rozměry. Prvním je perspektiva filosofického zájmu, v níž umění posledního století nabývá prostřednictvím filosofie nového, oživujícího smyslu. Druhým pak sebereflexivní pohled na tvůrčí i provozní mechanismy akademické literární vědy, který zároveň

Sleva 27 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Doba a slovesnost

Autor: Jiří Pistorius

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Výbor z celoživotního díla významného českého komparatisty. - Kniha Jiřího Pistoria Doba a slovesnost je rozsáhlým výborem z autorových studií a kritik. Jeho cizojazyčné texty jsou zde vůbec poprvé publikovány česky. J. Pistorius se ukazuje jako pozorný čtenář, který ke svým zjištěním dochází na základě detailního rozboru děl jednotlivých autorů. Zvláště ve studiích o francouzsko-německých

Sleva 27 % z běžně ceny 596 Kč

Naše cena: 435 Kč

Skladem

Evropská literatura a latinský středověk

Autor: Robert Curtius Ernst

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
E. R. Curtiovi (1886-1956) se touto knihou podařilo napsat jedno ze stěžejních děl evropské literární vědy 20. století. Vzápětí po vydání byla přeložena do všech velkých evropských jazyků. Dokládá, že základem prakticky každé národní evropské literatury je společná latinská tradice. Před čtenářem defilují dvě tisíciletí evropských literárních dějin se všemi svými velkými jmény, od Homéra přes sv.

Sleva 27 % z běžně ceny 659 Kč

Naše cena: 481 Kč

Skladem

Eseje, kritiky, korespondence

Autor: Jan Franz

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Souborné vydání textů jednoho z největších kritických talentů první poloviny 20. století. Kniha soustřeďuje veškerou tvorbu Jana Franze – eseje, kritiky, glosy a polemiky. Mezi nimi patří k nejvýznamnějším precizně argumentované texty o dílech Konstantina Biebla, Františka Gellnera, Vítězslava Nezvala, Jana Čepa a Jaroslava Durycha. Odeslaná korespondence, která je součástí svazku, zahrnuje

Sleva 27 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Stylistické studie z románských literatur

Autor: Leo Spitzer

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Rozsáhlý výbor ze studií klasika světové literární vědy. - První český výbor z díla Leo Spitzera (1887–1960), jedné z nejoriginálnějších osobností jazykovědy a literární vědy 20. století. Spolu s velkými romanisty Karlem Vosslerem, Ernstem Robertem Curtiem a Erichem Auerbachem byl představitelem polemické reakce na pozitivistickou filologii a průkopníkem metodologických postupů, které za

Sleva 27 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem

Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy

Autor: Miroslav Koloc

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Eseje a studie. Autor se v knize věnuje hlavně Máchovu putování krajinou, jeho pozornost se tak často soustředí k Máchovým cestám, zvláště k těm dvěma nejznámějším – krkonošské a italské. Přesná identifikace míst, kde se Mácha nacházel, spolu s hledáním časového určení (např. za pomoci astronomického pozorování na základě slunečního světla zachyceného Máchou v akvarelech) jsou tím, co Koloce v

Sleva 27 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Po Bábelu - Otázky jazyka a překladu

Autor: George Steiner

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Stěžejní dílo jednoho z nejvýraznějších žijících literárních a kulturních kritiků anglicky mluvícího světa. G. Steiner v něm zkoumá fenomén překladu. Vychází z židovské kabaly a jazykové mystiky stejně jako z moderní hermeneutiky a v protestu proti úzké specializaci uvažuje o překladu jako základním prvku všeho rozumění, interpretace a komunikace, vlastně celých kulturních dějin. Z anglického

Sleva 27 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem

Knihy o poezii - Holan / Toman

Autor: neuveden

publisher: Triáda

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 446 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem

Pravda a metoda II - Dodatky / Rejstříky - Dodatky / Rejstříky

Autor: Hans-Georg Gadamer

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Druhý svazek Gadamerova projektu filosofické hermeneutiky výběrově shrnuje texty zveřejněné po prvním vydání Pravdy a metody roku 1960. Gadamer se v nich vyrovnává s kritickým ohlasem na svou knihu, když jednak dějinně prohlubuje a rozšiřuje, jednak analyticky zpřesňuje uzlová místa prvního svazku.

Sleva 27 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Stýkání, nebo potýkání? - Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do…

Autor: neuveden

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Dějiny česko-německo-rakouských, resp. rakousko-německo-českých (či snad německo-rakousko-českých?) slovesných vztahů na sebe poutaly odjakživa značnou pozornost. A právem. Geografická blízkost obou jazyků těchto tří kultur přispívala k neobyčejně plodné výměně ve všech oblastech kulturního a společenského života, tedy i v literatuře, resp. šířeji pojaté slovesnosti. Ovšem ne vždy bez sporů a

Sleva 27 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem

Jak je udělán Gogolův Plášť a jiné studie

Autor: Boris Ejchenbaum

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Boris Ejchenbaum (1886–1959) se řadí mezi nejvýznamnější představitele ruského formalismu. Počátky jeho vědecké činnosti jsou spojeny s doznívajícím symbolismem, jeho estetikou a filozofickým kladením otázek; po roce 1917 se přimkl k rodícímu se formalistickému hnutí (mezi jeho další čelné představitele patří V. Šklovskij, R. Jakobson, J. Tyňanov, B. Tomaševskij ad.), k jehož výkonům přispěl

Sleva 27 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem

Studie o německé literatuře

Autor: Kurt Krolop

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Rozsáhlý výbor z celoživotního díla germanisty československého původu Kurta Krolopa (1930-2016) je rozčleněn podle hlavních tematických oblastí Krolopova odborného zájmu: Goethe, Pražská německá literatura, Franz Kafka, Karl Kraus a Čeští autoři a německá literatura (uspořádal Jiří Stromšík).

Sleva 27 % z běžně ceny 696 Kč

Naše cena: 508 Kč

Skladem

Bohumil Hrabal a výtvarné umění

Autor: Eva Čapková

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Studie o vztahu B. Hrabala k výtvarnému umění a o funkci odkazů k výtvarnému umění v jeho literárním díle.

Sleva 27 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Zápisníky I (1960-1964)

Autor: Jiří Němec

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Edice tří původně rukopisných sešitů legendární osobnosti českého kulturního života. - Svazek Zápisníky I obsahuje deníkové zápisy Jiřího Němce na samostatných listech z roku 1960 a První (6. 8. 1961 - 12. 5. 1962), Druhý (15. 5. 1962 – 2. 5. 1963) a Třetí zápisník (10. 5. 1963 – 28. 10. 1964). Jiří Němec psal intelektuální deník soustavně více než patnáct let, od srpna 1961 – vyzván tehdy

Sleva 27 % z běžně ceny 424 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Zápisníky II: (1965-1969)

Autor: Jiří Němec

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Druhý svazek edice původně rukopisných sešitů legendární osobnosti českého kulturního života obsahuje Čtvrtý (19. 4. 1965 - 23. 1. 1968) a Pátý zápisník (30. 1. 1968 – 1. 6. 1969). Jiří Němec psal tento intelektuální deník soustavně více než patnáct let, od srpna 1961 – vyzván tehdy Vladimírem Holanem – do roku 1978.

Sleva 27 % z běžně ceny 424 Kč

Naše cena: 310 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí