Registrace | Přihlášení


Literární věda

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Klasické korejské písemnictví v proměnách doby

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
Sbírka komentovaných překladů děl klasického korejského písemnictví seznamuje čtenáře s epizodami korejských dějin od poloviny osmnáctého do poloviny dvacátého století. Na rozdíl od známějších oficiálních dějin se nejedná o prosté záznamy historických skutečností s případným mravním hodnocením, ale o živé esejistické výpovědi a osobní reflexe tehdejších intelektuálů, kteří břitkým štětcem

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Podoby skazu - K jedné linii moderní prozaické tvorby

Autor: Hana Kosáková

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
Kniha přibližuje jeden z fenoménů narativní strategie, který ruský literární vědec Boris M. Ejchenbaum na počátku 20. století pojmenoval termínem „skaz“ a spojil s oblastí spontánního mluveného vyprávění. Výklad je rozdělen do dvou částí: první část přináší teoretické uchopení problematiky, zatímco druhá se zabývá interpretacemi konkrétních uměleckých textů. V rámci prvního oddílu je načrtnut

Sleva 15 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Zamyšlení nad africkými identitami zobrazenými v básnickém prostoru

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
Kolektivní monografie Zamyšlení nad africkými identitami zobrazenými v básnickém prostoru je závěrečným dílem trilogie o afrických literaturách. Sestává z deseti esejů z pera zahraničních i českých literárních badatelů a badatelek, kteří se zaměřují na hledání identity v poetickém prostoru vytvářeném nejenom africkými básníky a básnířkami, ale i autory a autorkami z africké diaspory. Tato

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy

Autor: neuveden

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
Karel Havlíček (1821–1856), dodnes symbol českého novinářství, prožil stejně jako mnozí jeho vrstevníci zásadní životní zlom v době revoluce roku 1848, ač s jeho žurnalistickým dílem přichází do české společnosti „nový svět“ již v polovině čtyřicátých let 19. století, kdy se ujal redakce Pražských novin. Publicistika získávala v té době ve veřejném prostoru zásadní význam. V rámci projektu

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Hledání subsaharských identit v románové tvorbě - Antologie subsaharského frankofonního románu

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
První díl nesoucí název Hledání subsaharských identit v románové tvorbě je komentovanou antologií třinácti úryvků z románů napsaných jedenácti subsaharskými frankofonními autory mezi léty 1954 a 2009. Vybraná díla, odehrávající se v různých prostředích a odlišných obdobích, spojují témata hledání kořenů, kulturní alienace a vypořádávání se s koloniálním dědictvím. Autoři těchto románů jsou

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky - Soubor rozhovorů a esejí

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
Druhý díl s názvem Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky je souborem jedenácti rozhovorů, a to se čtyřmi africkými autory, pěti univerzitními profesory a badateli v oblasti subsaharských literatur a dvěma nakladateli. Kladené otázky jsou si navzájem podobné, aby odpovědi čtenáři dovolily nahlédnout na probíraná témata z vícero úhlů pohledu. Rozhovory se týkají pozice

Sleva 15 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Věci v básních - Od Achilleova štítu po hyperobjekty

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
Kniha literárněvědných esejů zabývajících se tématem "věcí" a "věcnosti" ve světové a české poezii od antiky po současnost. Představuje nejvýznamnější básnická díla a postupy, jimiž básníci ve své tvorbě věci evokují. Nejrůznější věci nás obklopují po celý život, i když je často ani nevnímáme. Také proto je Jiří Wolker nazval „mlčenlivými soudruhy“. Podobně je tomu s věcmi v básních: v poezii

Sleva 15 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 459 Kč

Skladem u dodavatele

Islámská čítanka - Studijní antologie arabského islámského písemnictví

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
Islámská čítanka je didaktickou příručkou, která na souboru reprezentativních a paralelně dvoujazyčných příkladů (zrcadlově česky a arabsky) představuje klíčové žánry i tematické segmenty této náboženské literatury. Vedle uvedení do lexikálních specifik daného písemnictví zahrnuje různě profilované ukázky ze středověkého kontextu (od hadíthů a koránské exegeze až k fatvám a teologickým traktátům)

Sleva 15 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Commento sopra una canzone de amore

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
Kniha se zaměřuje na rozbor konceptu lásky italského humanisty Giovanniho Pika della Mirandola (1463-1494). Jelikož to byl autor, který žil a tvořil v období 15. století, je nejprve věnována pozornost konceptu studia humanitatis (např. Pikův vztah ke klasickým jazykům; jeho pojetí rétoriky a filozofie). Následuje vlastní téma Pikovy "filozofické lásky", přičemž jsou analyzovány zejména jeho spisy

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Česká a slovenská periodika v Argentině

Autor: Vendula Hingarová

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
Publikace představuje dějiny českého a slovenského tisku v Argentině a seznamuje s 45 tituly česky a slovensky psaných periodik vydávaných převážně v Buenos Aires. První část knihy přibližuje v pěti kapitolách vývoj krajanského a exilového tisku v chronologickém pořadí. Zařazuje tisk do dobového kontextu argentinských i československých dějin, včetně světových konfliktů, které výrazně ovlivňovaly

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Růže je rosa e rose est růže

Autor: Šuman Záviš, Flemmrová Alice,

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie Růže je rosa e rose est růže, věnovaná významnému romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi, je soustředěna k tématu překladu jako stěžejního kulturního fenoménu. Narážka na proslulý verš Gertrudy Steinové v názvu knihy odkazuje na hlavní jazyková pole bádání a překladů Jiřího Pelána. Jubilejní pocta této mimořádné osobnosti evropského formátu, oceněné význačnými cenami v

Sleva 20 % z běžně ceny 512 Kč

Naše cena: 412 Kč

Skladem

Cesty polemiky - Význam a proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století

Autor: Luboš Merhaut

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
24 % Novinka
Monografie sleduje polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století jako svébytný žánr. Zaměřuje se na různorodé případy a typy polemik od poloviny osmdesátých let 19. století do desátých, resp. dvacátých let 20. století: diskuse o národní literatuře v letech 1886–1888, možnosti a proměny pojmu literární revoluce v polemikách na konci 19. století, polemiku o dílo a osobnost Jana Nerudy

Sleva 24 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem u dodavatele

Studie z komparatistiky a čínské literatury

Autor: Oldřich Král

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 % Novinka
Oldřich Král (1930–2018) byl jedním z předních českých sinologů a zakladatelem pražské komparatistiky po roce 1989. Vystudoval sinologii a anglistiku, působil na Filozofické fakultě UK a v Orientálním ústavu. Po roce 1969 byl nucen z univerzity odejít a od sedmdesátých let byl zaměstnán ve Sbírce orientálních umění Národní galerie. Po listopadu 1989 se vrátil na Filozofickou fakultu, kde vedl

Sleva 15 % z běžně ceny 441 Kč

Naše cena: 375 Kč

Skladem u dodavatele

Vyprávět sám sebe - Teorie autobiografie

Autor: Klára Soukupová

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
20 % Novinka
Jak číst texty žánru autobiografie, když v nich autoři na jednu stranu referují ke skutečným událostem, současně ale čtenáři prezentují svůj – často idealizovaný – obraz? Máme se zaměřit na historickou věrohodnost, výraz psychologie autora, nebo na vyprávění samotné? Klára Soukupová ve své monografii dokládá, že autobiografie je třeba interpretovat jakožto literární díla, jejichž podoba je z

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Black Friday - scyscraper Black Friday - scyscraper