Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Otevřená hra - Studie z let 2001-2015

Autor: Hana Šmahelová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Kniha literární historičky Hany Šmahelové je sestavena ze studií a glos, jež vznikaly v průběhu let 2001-2015. Ve svém souhrnu představují homogenní celek, jehož těžiště spočívá v metodologických otázkách literární historie. Část úvah se vztahuje k problematickým a dosud stále otevřeným otázkám emancipačního hnutí, v němž se na počátku 19. století formovala novodobá česká literatura (např.

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Komunikace v textu a s textem

Autor: Alena Macurová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Publikace představuje celoživotní vědecké dílo bohemistky Aleny Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a která je v českém kontextu navíc zakladatelkou lingvistiky znakových jazyků, především co se týče českého znakového jazyka, a výzkumu komunikace českých neslyšících vůbec. Soubor studií, původně uveřejněných v letech 1974 až

Sleva 21 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatele

Pokusy o renesanci Západu - Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století

Autor: Anna Housková , Vladimír Svatoň

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Monografie nabízí mnohostranný pohled na literární situaci na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti, sleduje společné tendence celého kulturního regionu i národní různosti. Připravil ji mezioborový tým filologů z Filozofické fakulty UK se zahraničními spolupracovníky. Ve třech částech kniha postihuje kontury literárního paradigmatu v epoše symbolismu a celkové vize světa, dále profily

Sleva 21 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 545 Kč

Skladem u dodavatele

Hlasy míst - Prostor, místo a geografie

Autor: Klára Soukupová , Michal Špína

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Místo se v posledních letech těší velké pozornosti teoretiků různých oborů od filozofie až po kulturní geografii, jeho souvislost s poezií však zůstávala spíše stranou širšího zájmu. A to navzdory tomu, že místo je v poezii jedním z nejdůležitějších tematických a strukturních prvků, a báseň zase v rámci literatury či verbální kultury představuje jeden z nejstarších a nejtrvalejších projevů vztahu

Sleva 21 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in Südafrika - Edice zprávy prvního švédského

Autor: Tereza Daňková

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Svazek přináší ediční zpracování doposud přehlíženého spisu moravského biskupa a prvního švédského misionáře u Hotentotů - Hanse Petera Hallbecka (1784-1840). Z pozice superintendanta britské provincie Moravské církve popisuje Hallbeck stav africké misie k roku 1823. Hlavním cílem jeho sdělení bylo informovat Radu starších o možnostech následné moravské expanze. Autor se v osmi kapitolách

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích - Komentovaná antologie textů

Autor: Jiří Holý , Hana Nichtburgerová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Kniha je antologií textů, ohlasů na ně a komentářů k nim a skládá se ze tří oddílů. První představuje židovská témata u českých romantických autorů, K. H. Máchy a J. J. Kolára. Zde jsou představeny pozitivní postavy Židů jako příslušníků národa bez vlasti nebo Žida jako ušlechtilého českého patriota. Druhý oddíl uvádí díla německých romantiků, která působila i v českém kulturním kontextu. Zde

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru?

Autor: Ladislava Linhartová Součková

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Knižní studie Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka - zjevení biedermeieru? je osobitou interpretací posledního románu Ladislava Fukse, situovaného především do Vídně v epoše fin de siecle. Zabývá se vztahem románového fikčního světa ke kultuře a filozofii biedermeieru. O biedermeieru je zde uvažováno jako o hodnotovém proudu harmonizujícím přístup k životu, ale i metodě, která preferuje idylu a

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Vícejazyčnost - Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci

Autor: Martin Veselka , Dorota Nowicka , Nicolai Czemplik , Colett Neumann

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Svazek obsahuje písemné verze příspěvků z 10. ročníku mezinárodní konference interFaces, která proběhla ve dnech 15. až 22. května 2015 na pražské Univerzitě Karlově. Mladí badatelé - studenti a doktorandi, kteří se zabývají bohemistikou, germanistikou či polonistikou - ze tří zemí a univerzit (Praha, německé Lipsko a polská Vratislav) se soustředili na otázky související s tématem

Sleva 21 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Starodávné bejlí - Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku

Autor: Sylva Fischerová , Jiří Starý

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Příručky literární vědy nám obvykle tvrdí, že vznik zábavné a populární literatury souvisí se vznikem moderní společnosti, kterou charakterizuje značné množství volného času, že její existenci umožnil až novodobý rozvoj gramotnosti a že je pro ni typický zejména konvenční, jednoduchý a nenápaditý literární tvar. Kniha, kterou držíte v ruce, se pokouší představit jiný pohled na věc. Jejím cílem je

Sleva 21 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Vedle sebe šli jsme dávnou poutí... - Vzpomínky ze života dvou bratří

Autor: Bedřich Frída , Jaroslav Vrchlický

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Svazek přináší první úplnou edici Pamětí překladatele, prozaika a divadelního kritika Bedřicha Frídy, v nichž autor vzpomíná především na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídův text, dosud dostupný pouze v rukopise, přináší množství nových, biograficky a historicky cenných informací o životě a díle předního básníka lumírovské generace, zejména o období jeho dětství a mládí, o

Sleva 21 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Překlad prostředků mluvenosti v beletrii - Stoletá historie překladu Maupassantovy povídky L'Ivrogne

Autor: Lenka Mundevová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Práce porovnává stylizaci dialogu francouzského originálu Maupassantovy povídky L'Ivrogne (Opilec) z roku 1884 s pěti českými překlady vydanými v období od r. 1902 do r. 1997. Předmětem srovnávací analýzy jsou prostředky mluveného jazyka včetně dialektu, které se výrazně uplatňují v dialozích této povídky a jsou podstatné pro interpretaci Maupassantova textu. Analýze excerpovaného materiálu

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Pohled novýma očima. Pražská škola sinologie o čínské literatuře

Autor: Dušan Andrš

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Výbor studií československých sinologů světového renomé, Jaroslava Průška (1906-1980), Mileny Doleželové - Velingerové (1932-2012) a Zbigniewa Słupského (1934), kteří svým badatelským dílem z šedesátých a sedmdesátých let 20. století založili mezinárodně uznávanou tradici pražské sinologické školy (The Prague School of Sinology). Pětice původně anglickojazyčných studií v českém překladu se zabývá

Sleva 21 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele