Registrace | Přihlášení


Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Listopadové proměny - Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

5 / 5
21 %
Rok 1989 přinesl zásadní politickou změnu, která se vzápětí na mnoha úrovních vepsala do života československé společnosti. Co ale tento mezník znamenal v literatuře? Právě na to se pokouší odpovědět tato kniha, a to hned z dvojí, české a slovenské perspektivy. Slovenští přispěvatelé se věnují transformacím spisovatelských organizací, postavení spisovatele po roce 1989 a spisovatelským

Sleva 21 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

O slušnou odměnu bude pečováno...

Autor: neuveden

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá přehlíženou problematikou ekonomických souvislostí literární práce, jejím tématem je vztah spisovatelů k penězům, vznik a parametry literárního trhu v českých zemích, ustavování a proměny honorářové praxe, podoby patronátu, mecenátu a státní kulturní politiky v českých zemích. Jednotlivé studie napsali čeští i zahraniční literární historici, historikové kultury, odborníci na

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Román: morálka a svoboda

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
Dvě zamyšlení proslulého romanisty, teoretika románu a fikčnosti Thomase Pavela. Fikční světy literatury, zvláště jejich románová podoba, jsou v nich chápány jako „nabídka modelů pro interpretaci světů reálných“. Ta zahrnuje několik zásadních momentů lidské zkušenosti, mimo jiné konfrontaci jednání postav se soubory norem a hodnot, především mravních, s možnostmi a limity toho, co vnímáme jako

Sleva 9 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Ústav pro českou literaturu AV ČR

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Ústav pro českou literaturu AV ČR představuje od svého založení v roce 1947 ojedinělé vědecké centrum, které se zaměřuje na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období až po současnost. Současně plní funkci informačního a konzultačního střediska v oblasti literárněvědných informací. Kniha, která je věnovaná tomuto pracovišti, nepředstavuje jeho syntetické dějiny, je spíše sledem

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Česká literatura 4/2021

Autor: kolektiv autorů

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
Novinka
Časopis Česká literatura se od svého založení v roce 1953 věnuje historii, poetice, kontextům a funkcím české literatury a problémům české a světové literárněvědné teorie. Jeho cílem je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Z obsahu: Zrození

Sleva 9 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem u dodavatele

Pozorné srdce - Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy

Autor: Deml Jakub

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
F. X. Šalda (1867–1937) i Jakub Deml (1878–1961) patří z dnešního pohledu mezi nejvýznamnější postavy české literatury první poloviny 20. století – v době jejich seznámení však byl Šalda osobností vnímanou jako „centrální“, Deml „okrajovou“. Oba vytvořili rozsáhlé, žánrově pestré dílo. Oba iniciovali i komentovali práci mnoha dalších tvůrců a komunikovali s nimi. Zároveň byli solitérními a

Sleva 15 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Česká oborová bibliografie - Sborník z interdisciplinárního semináře

Autor: Holanová Markéta Ř.

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
V rámci Týdne s Českou literární bibliografií, uspořádaného výzkumnou infrastrukturou Česká literární bibliografie, se 19. října 2016 konalo interdisciplinární setkání oborových bibliografů. Předkládaná publikace přináší tištěné verze šestnácti příspěvků z tohoto semináře . Čtenářům poskytuje základní informace o článkových bibliografiích nejrůznějších oborů, jež zde byly zastoupeny: seznámí je s

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém

Autor: Petruželková Adéla

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Kniha Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém se zabývá dvojími, samizdatovými a tištěnými sebranými spisy českého filosofa Jana Patočky (1907-1977) a dalšími domácími i zahraničními edicemi jeho díla. Archivní soubor prací Jana Patočky začal vznikat s pořádáním autorovy pozůstalosti krátce po Patočkově smrti. Dvacet sedm svazků této ineditní edice, kterou Patočkovi žáci připravili do roku

Sleva 15 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Jakub Deml a literární tradice - Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Almanach shrnuje čtyřiadvacet příspěvků z konference a čtenářského setkání v tasovské sokolovně 16. a 17. září 2016 a tři přednášky zahraničních slavistů Xaviera Galmiche, Josepha Normona Rostinského a Alexandera Wölla, kteří se poetikou Demlova díla zabývají dlouhodobě a na jaře 2017 vystoupili na toto téma v Ústavu pro českou literaturu v Praze. Kniha se neobrací pouze k odbornému publiku.

Sleva 15 % z běžně ceny 347 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Slzavé údolí a jiné příběhy ze starých večerů pod lampou

Autor: neuveden

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Antologie přináší reprezentativní průřez původní románovou literaturou, která vycházela v letech 1937 až 1944 v sešitových románových edicích pro ženy v českém jazyce. Obsahuje deset románů (osm samostatných a jeden dvojdílný), které byly poprvé publikovány v Krásném románu (vycházel v letech 1937–1944), Čtení pro ženy (1939–1944) a Večerech pod lampou (1940–1944). Antologie sestává z děl

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 340 Kč

Nedostupné

Heterologica - Poetika, lingvistika a fikční světy

Autor: neuveden

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
Lubomír Doležel (1922) je jedním z nejvýznamnějších českých lingvistů a literárních teoretiků. Jeho vědecké dílo, které se opírá o strukturalistickou tradici Pražské školy a o některé koncepty analytické filozofie, logiky a sémiotiky, vzbuzuje již více než půl století zájem mnoha odborníků z nejrůznějších vědních odvětví. Heterologica jsou toho zřejmým důkazem: shromažďují studie čtrnácti

Sleva 10 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Principy textové kritiky

Autor: Tanselle G. Thomas

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Tři přednášky z roku 1987, které tvoří knihu textového kritika G. Thomase Tansella (1934), nesou v originále titul A Rationale of Textual Criticism. Slovo rationale může označovat obhajobu či argument, a v tomto smyslu je užito v klasické textologické stati W. W. Grega "The Rationale of Copy-Text", na niž Tanselle volbou názvu nepochybně odkazuje. Tansellovi ale nejde o zdůvodnění nějaké

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Popis jako transmediální modus reprezentace

Autor: Wolf Werner

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Podle titulu publikace by se mohlo zdát, že popis je nesmírně sofistikovaný vědecký problém. Anglista a přední reprezentant intermediálních studií Werner Wolf nás ale ujišťuje, že popis je především nesmírně zajímavý. A to jako jeden ze způsobů, jímž manifestujeme svá pozorování a osvojování skutečnosti. Zvláště pak tehdy, podíváme-li se na něj zprvu z hlediska jeho užití v každodenní komunikaci,

Sleva 15 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Trhliny světa - Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi

Autor: Kanda Roman

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Bohumil Hrabal /1914-1997/ patří k našim nejčtenějším autorům, jeho umělecký význam přesáhl hranice národní kultury. Přítomná kniha obsahuje patnáct studií badatelů různých generací. Studie představují soustředěné pohledy jak na Hrabalovo rozsáhlé a mnohotvárné dílo, tak i na kontext a osobnosti, které s dílem i jeho tvůrcem tak či onak souvisejí /na surrealismus, totální realismus, Egona

Sleva 15 % z běžně ceny 224 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Vyvolávání točitých vět - Daniele Hodrové k 5. červenci 2016

Autor: Jedličková Alice

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Studie v tomto svazku spojil záměr vyjádřit vděk fascinující spisovatelce a uznání originální literární teoretičce. Někteří z přispěvatelů se proto rozhodli rozvinout intenzivní čtenářskou zkušenost v interpretaci autorčiných románů; jejich stati jsou sdruženy hlavně v oddílu „Text románu, text města“; jiní se zaměřili na její tvorbu esejistickou (oddíl „Chvála rozpravy“). Další se obrátili k

Sleva 15 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem u dodavatele

Fikce Jaroslava Haška

Autor: Podhajský F. A.

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
Kniha Fikce Jaroslava Haška představuje kolektivní monografii literárních, divadelních a filmových vědců, kteří se zaměřili na rozbor Haškovy prozaické a ideologické fikce v průřezu celé jeho tvorby a na díla jimi a jím inspirovaná. Ať už patříte k odborníkům, studentům anebo zájemcům o Haškovo dílo, můžete se začíst do reflexí svébytného žánru vzpomínek na Haška (J. Staněk) nebo jeho povídek z

Sleva 10 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem

Nerudův verš

Autor: Říha Jakub

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Básnické dílo Jana Nerudy je v knižní studii Nerudův verš podrobeno systematickému rozboru, který zahrnuje čtyři základní oblasti versologického výzkumu: metriku, rytmiku, strofiku a rým. Výklad postupuje chronologicky – jeho osu tvoří sled Nerudových básnických knih od prvotiny Hřbitovní kvítí (1858) po dvojici posmrtně vydaných sbírek – Zpěvy páteční (1896) a Knihu epigramů (vydána až 1956). V

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Textologie dnes - Příručka pro začínající editory

Autor: Špirit Michael

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Otevřít knížku a začít číst ještě neznamená, že se setkáváme s hodnověrnou podobou textu, jehož název se stkví na obálce a titulním listu dané knihy. Co způsobuje, že často čteme něco odvozeného, nespolehlivého, ba zavádějícího, a nevíme o tom? Michael Špirit ve své práci ukazuje, že v cestě mezi čtenářem a důvěryhodným zněním slovesného díla stojí mnoho nečekaných překážek. Tou hlavní z nich je

Sleva 15 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Autor – text – dílo a jiné textologické studie

Autor: Otruba Mojmír

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Přítomný svazek přináší výbor z textů Mojmíra Otruby (1923–2003) z rozsáhlého období 60. až 90. let. Přestože Otruba – jedna z nejvýraznějších postav naší poválečné textologie – za dobu své mnohaleté odborné kariéry publikoval řadu studií, článků a recenzí zaměřených k textové kritice, nebyly tyto jeho textologické příspěvky dosud sebrány a vydány knižně. Vedle rozsáhlé studie Autor – text –

Sleva 15 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Nebe, peklo, poezie

Autor: neuveden

publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR

0 / 5
15 %
Kolektivní monografie vycházející z rozhlasových pořadů, odvysílaných roku 2017 na stanici Český rozhlas 3 Vltava u příležitosti výročí zveřejnění 95 tezí Martina Luthera proti odpustkům, zaměřená na literární kořeny a ohlasy německé reformace. Jejím základem je deset interpretačních sond z pera Matouše Jalušky, Jany Fantysové Matějkové, Martina Pokorného a Daniela Soukupa. V nich je Lutherovo

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí