Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Estetické přednášky I. - Estetické studie z moderní české lyriky. Sociologie básnictví

Autor: Jan Mukařovský

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Kniha zahrnuje dvě dosud nepublikované univerzitní přednášky významného českého literárního vědce a estetika Jana Mukařovského (1891-1975). První z nich, Estetické studie z moderní české lyriky, proslovil v Praze v letním semestru 1928-1929. Mukařovský zde objasňuje a na příkladech z novodobé české poezie dokládá podstatné rysy lyrického básnictví. Druhou je torzo univerzitní přednášky Sociologie

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Alexandr Stich - Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie

Autor: Michal Charypar

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Čtveřice textů v žánrovém rozpětí od krátkého článku po knižní studii nabízí pohled na Alexandra Sticha mj. jako na teoretika textologie, propojované vždy s dalšími disciplínami - s lingvistikou, stylistikou, historií aj. Texty souboru jsou zaměřené autorsky ke Karlu Sabinovi a skrze něj k dalším autorům, zejména ke K. Havlíčkovi Borovskému, B. Němcové a J. E. Sojkovi. Tyto materiálové studie

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Trhliny světa: Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi

Autor: Roman Kanda , kol.

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Bohumil Hrabal /1914-1997/ patří k našim nejčtenějším autorům, jeho umělecký význam přesáhl hranice národní kultury. Přítomná kniha obsahuje patnáct studií badatelů různých generací. Studie představují soustředěné pohledy jak na Hrabalovo rozsáhlé a mnohotvárné dílo, tak i na kontext a osobnosti, které s dílem i jeho tvůrcem tak či onak souvisejí /na surrealismus, totální realismus, Egona

Sleva 18 % z běžně ceny 224 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Vyvolávání točitých vět - Daniele Hodrové k 5. červenci 2016

Autor: Alice Jedličková , kolektiv autorů

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Studie v tomto svazku spojil záměr vyjádřit vděk fascinující spisovatelce a uznání originální literární teoretičce. Někteří z přispěvatelů se proto rozhodli rozvinout intenzivní čtenářskou zkušenost v interpretaci autorčiných románů, jejich stati jsou sdruženy hlavně v oddílu „Text románu, text města“, jiní se zaměřili na její tvorbu esejistickou (oddíl „Chvála rozpravy“). Další se obrátili k

Sleva 18 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Fikce Jaroslava Haška

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Kniha Fikce Jaroslava Haška představuje kolektivní monografii literárních, divadelních a filmových vědců, kteří se zaměřili na rozbor Haškovy prozaické a ideologické fikce v průřezu celé jeho tvorby a na díla jimi a jím inspirovaná. Ať už patříte k odborníkům, studentům anebo zájemcům o Haškovo dílo, můžete se začíst do reflexí svébytného žánru vzpomínek na Haška (J. Staněk) nebo jeho povídek z

Sleva 18 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Událost psaní (Slovo a tvar v poezii Františka Halase)

Autor: Petr Komenda

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Tvůrčí akt v literatuře, při kterém vznikají prvopisy – náčrty a rané varianty –, byl dosud v českém literárněvědném prostředí analyzován pouze v rámci strukturalisticky orientované textologie. Východiskem rozvažování je distance od dosavadních konceptů a navázání na ty badatele (Alexandra Sticha, Zdeňka Mathausera), kteří vznesli vážné výhrady vůči konceptu Jana Mukařovského o záměrnosti a

Sleva 18 % z běžně ceny 267 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem u dodavatele

Popis jako transmediální modus reprezentace

Autor: Werner Wolf

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Podle titulu publikace by se mohlo zdát, že popis je nesmírně sofistikovaný vědecký problém. Anglista a přední reprezentant intermediálních studií Werner Wolf nás ale ujišťuje, že popis je především nesmírně zajímavý. A to jako jeden ze způsobů, jímž manifestujeme svá pozorování a osvojování skutečnosti. Zvláště pak tehdy, podíváme-li se na něj zprvu z hlediska jeho užití v každodenní komunikaci,

Sleva 18 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Textologie a starší česká literatura

Autor: Jiří Daňhelka

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Komentovaný výbor z textologických statí Jiřího Daňhelky (1919–1993) se soustřeďuje na oblast starší, zejména středověké české literatury, která byla Daňhelkovou ediční doménou. Praktické zkušenosti editora doprovázela u Daňhelky i teoretická reflexe. Do vydavatelské praxe na poli tzv. starší české literatury vnesl kritičnost, opřenou o přísně koncepční přístup k textovému materiálu, ediční

Sleva 18 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Textologie - Stručný nástin

Autor: Dmitrij Sergejevič Lichačov

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Dmitrij Sergejevič Lichačov koncipoval svůj stručný nástin (Těkstologija. Kratkij očerk 1964) na základě textologického studia staroruské literatury, jež vyústilo v jeho velké práci Těkstologija. Na matěriale russkoj litěratury X.–XVII. vv. (poprvé 1962). Přítomná kniha je ovšem určena rovněž textologům zabývajícím se jinými oblastmi, směřuje podle slov autora k „zobecněním, ke stanovení shod a

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty za smyslem literárního díla II

Autor: Milan Jankovič

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Kniha, jak už její název naznačuje, navazuje na svazek, který byl publikován v Karolinu v roce 2005. Je sumou Jankovičových prací za posledních zhruba patnáct let.

Sleva 18 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Jakub Deml a literární tradice - Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury?

Autor: kol.

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Almanach shrnuje čtyřiadvacet příspěvků z konference a čtenářského setkání v tasovské sokolovně 16. a 17. září 2016 a tři přednášky zahraničních slavistů Xaviera Galmiche, Josepha Normona Rostinského a Alexandera Wölla, kteří se poetikou Demlova díla zabývají dlouhodobě a na jaře 2017 vystoupili na toto téma v Ústavu pro českou literaturu v Praze.

Sleva 18 % z běžně ceny 347 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

Heterologica - Poetika, lingvistika a fikční světy

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Lubomír Doležel (1922) je jedním z nejvýznamnějších českých lingvistů a literárních teoretiků. Jeho vědecké dílo, které se opírá o strukturalistickou tradici Pražské školy a o některé koncepty analytické filozofie, logiky a sémiotiky, vzbuzuje již více než půl století zájem mnoha odborníků z nejrůznějších vědních odvětví. Heterologica jsou toho zřejmým důkazem: shromažďují studie čtrnácti

Sleva 18 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Principy textové kritiky

Autor: G. Thomas Tanselle

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Tři přednášky z roku 1987, které tvoří knihu textového kritika G. Thomase Tansella (1934), nesou v originále titul A Rationale of Textual Criticism. Slovo rationale může označovat obhajobu či argument, a v tomto smyslu je užito v klasické textologické stati W. W. Grega "The Rationale of Copy-Text", na niž Tanselle volbou názvu nepochybně odkazuje. Tansellovi ale nejde o zdůvodnění nějaké

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Nerudův verš

Autor: Jakub Říha

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
18 %
Básnické dílo Jana Nerudy je v knižní studii Nerudův verš podrobeno systematickému rozboru, který zahrnuje čtyři základní oblasti versologického výzkumu: metriku, rytmiku, strofiku a rým. Výklad postupuje chronologicky – jeho osu tvoří sled Nerudových básnických knih od prvotiny Hřbitovní kvítí (1858) po dvojici posmrtně vydaných sbírek – Zpěvy páteční (1896) a Knihu epigramů (vydána až 1956). V

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele