Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Román: morálka a svoboda

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Dvě zamyšlení proslulého romanisty, teoretika románu a fikčnosti Thomase Pavela. Fikční světy literatury, zvláště jejich románová podoba, jsou v nich chápány jako „nabídka modelů pro interpretaci světů reálných“. Ta zahrnuje několik zásadních momentů lidské zkušenosti, mimo jiné konfrontaci jednání postav se soubory norem a hodnot, především mravních, s možnostmi a limity toho, co vnímáme jako

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Ústav pro českou literaturu AV ČR

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Ústav pro českou literaturu AV ČR představuje od svého založení v roce 1947 ojedinělé vědecké centrum, které se zaměřuje na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období až po současnost. Současně plní funkci informačního a konzultačního střediska v oblasti literárněvědných informací. Kniha, která je věnovaná tomuto pracovišti, nepředstavuje jeho syntetické dějiny, je spíše sledem

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Estetické přednášky I. - Estetické studie z moderní české lyriky. Sociologie básnictví

Autor: Jan Mukařovský

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Kniha zahrnuje dvě dosud nepublikované univerzitní přednášky významného českého literárního vědce a estetika Jana Mukařovského (1891-1975). První z nich, Estetické studie z moderní české lyriky, proslovil v Praze v letním semestru 1928-1929. Mukařovský zde objasňuje a na příkladech z novodobé české poezie dokládá podstatné rysy lyrického básnictví. Druhou je torzo univerzitní přednášky

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Alexandr Stich - Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie

Autor: Michal Charypar

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Čtveřice textů v žánrovém rozpětí od krátkého článku po knižní studii nabízí pohled na Alexandra Sticha mj. jako na teoretika textologie, propojované vždy s dalšími disciplínami - s lingvistikou, stylistikou, historií aj. Texty souboru jsou zaměřené autorsky ke Karlu Sabinovi a skrze něj k dalším autorům, zejména ke K. Havlíčkovi Borovskému, B. Němcové a J. E. Sojkovi. Tyto materiálové studie

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Heterologica - Poetika, lingvistika a fikční světy - Poetika, lingvistika a fikční světy

Autor: neuveden

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Lubomír Doležel (1922) je jedním z nejvýznamnějších českých lingvistů a literárních teoretiků. Jeho vědecké dílo, které se opírá o strukturalistickou tradici Pražské školy a o některé koncepty analytické filozofie, logiky a sémiotiky, vzbuzuje již více než půl století zájem mnoha odborníků z nejrůznějších vědních odvětví. Heterologica jsou toho zřejmým důkazem: shromažďují studie čtrnácti

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Principy textové kritiky

Autor: G. Thomas Tanselle

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Tři přednášky z roku 1987, které tvoří knihu textového kritika G. Thomase Tansella (1934), nesou v originále titul A Rationale of Textual Criticism. Slovo rationale může označovat obhajobu či argument, a v tomto smyslu je užito v klasické textologické stati W. W. Grega "The Rationale of Copy-Text", na niž Tanselle volbou názvu nepochybně odkazuje. Tansellovi ale nejde o zdůvodnění nějaké

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Popis jako transmediální modus reprezentace

Autor: Werner Wolf

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Podle titulu publikace by se mohlo zdát, že popis je nesmírně sofistikovaný vědecký problém. Anglista a přední reprezentant intermediálních studií Werner Wolf nás ale ujišťuje, že popis je především nesmírně zajímavý. A to jako jeden ze způsobů, jímž manifestujeme svá pozorování a osvojování skutečnosti. Zvláště pak tehdy, podíváme-li se na něj zprvu z hlediska jeho užití v každodenní komunikaci,

Sleva 21 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Textologie a starší česká literatura

Autor: Jiří Daňhelka

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Komentovaný výbor z textologických statí Jiřího Daňhelky (1919–1993) se soustřeďuje na oblast starší, zejména středověké české literatury, která byla Daňhelkovou ediční doménou. Praktické zkušenosti editora doprovázela u Daňhelky i teoretická reflexe. Do vydavatelské praxe na poli tzv. starší české literatury vnesl kritičnost, opřenou o přísně koncepční přístup k textovému materiálu, ediční

Sleva 21 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty za smyslem literárního díla II

Autor: Milan Jankovič

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Kniha, jak už její název naznačuje, navazuje na svazek, který byl publikován v Karolinu v roce 2005. Je sumou Jankovičových prací za posledních zhruba patnáct let. Zahrnuje studie, v nichž znovu a namnoze ještě podstatněji než předtím autor rozpracovává svá životní teoretická témata – sémantické gesto, dění smyslu, pojetí díla v pohybu, pojem nezáměrnosti (Význam a „smysl“, Dílo a jeho

Sleva 21 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Jakub Deml a literární tradice - Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? - Cožpak to…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Almanach shrnuje čtyřiadvacet příspěvků z konference a čtenářského setkání v tasovské sokolovně 16. a 17. září 2016 a tři přednášky zahraničních slavistů Xaviera Galmiche, Josepha Normona Rostinského a Alexandera Wölla, kteří se poetikou Demlova díla zabývají dlouhodobě a na jaře 2017 vystoupili na toto téma v Ústavu pro českou literaturu v Praze. Kniha se neobrací pouze k odbornému publiku.

Sleva 21 % z běžně ceny 347 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

Trhliny světa - Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi

Autor: Roman Kanda

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Bohumil Hrabal /1914-1997/ patří k našim nejčtenějším autorům, jeho umělecký význam přesáhl hranice národní kultury. Přítomná kniha obsahuje patnáct studií badatelů různých generací. Studie představují soustředěné pohledy jak na Hrabalovo rozsáhlé a mnohotvárné dílo, tak i na kontext a osobnosti, které s dílem i jeho tvůrcem tak či onak souvisejí /na surrealismus, totální realismus, Egona

Sleva 21 % z běžně ceny 224 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Vyvolávání točitých vět - Daniele Hodrové k 5. červenci 2016 - Daniele Hodrové k 5. červenci 2016

Autor: Alice Jedličková

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Studie v tomto svazku spojil záměr vyjádřit vděk fascinující spisovatelce a uznání originální literární teoretičce. Někteří z přispěvatelů se proto rozhodli rozvinout intenzivní čtenářskou zkušenost v interpretaci autorčiných románů; jejich stati jsou sdruženy hlavně v oddílu „Text románu, text města“; jiní se zaměřili na její tvorbu esejistickou (oddíl „Chvála rozpravy“). Další se obrátili k

Sleva 21 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Fikce Jaroslava Haška

Autor: F. A. Podhajský

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Kniha Fikce Jaroslava Haška představuje kolektivní monografii literárních, divadelních a filmových vědců, kteří se zaměřili na rozbor Haškovy prozaické a ideologické fikce v průřezu celé jeho tvorby a na díla jimi a jím inspirovaná. Ať už patříte k odborníkům, studentům anebo zájemcům o Haškovo dílo, můžete se začíst do reflexí svébytného žánru vzpomínek na Haška (J. Staněk) nebo jeho povídek z

Sleva 21 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Nerudův verš

Autor: Jakub Říha

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Básnické dílo Jana Nerudy je v knižní studii Nerudův verš podrobeno systematickému rozboru, který zahrnuje čtyři základní oblasti versologického výzkumu: metriku, rytmiku, strofiku a rým. Výklad postupuje chronologicky – jeho osu tvoří sled Nerudových básnických knih od prvotiny Hřbitovní kvítí (1858) po dvojici posmrtně vydaných sbírek – Zpěvy páteční (1896) a Knihu epigramů (vydána až 1956). V

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

O metodě literární historie

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Soubor čtyř studií G. Lansona (1857-1934), jednoho z nejvýznamnějších francouzských literárních historiků a kritiků. Společným jmenovatelem zařazených studií jsou úvahy o vědeckém výzkumu literatury a metodě literární historie. Lanson je znám jako propagátor vědeckého (metodického) studia literární historie a analytického přístupu ke studiu literárních textů. Jeho metoda rozboru a výkladu

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Autor – text – dílo a jiné textologické studie

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Přítomný svazek přináší výbor z textů Mojmíra Otruby (1923–2003) z rozsáhlého období 60. až 90. let. Přestože Otruba – jedna z nejvýraznějších postav naší poválečné textologie – za dobu své mnohaleté odborné kariéry publikoval řadu studií, článků a recenzí zaměřených k textové kritice, nebyly tyto jeho textologické příspěvky dosud sebrány a vydány knižně. Vedle rozsáhlé studie Autor – text –

Sleva 21 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Nebe, peklo, poezie

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Kolektivní monografie vycházející z rozhlasových pořadů, odvysílaných roku 2017 na stanici Český rozhlas 3 Vltava u příležitosti výročí zveřejnění 95 tezí Martina Luthera proti odpustkům, zaměřená na literární kořeny a ohlasy německé reformace. Jejím základem je deset interpretačních sond z pera Matouše Jalušky, Jany Fantysové Matějkové, Martina Pokorného a Daniela Soukupa. V nich je Lutherovo

Sleva 21 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie nepřirozeného narativu

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
21 %
Kniha amerického naratologa, profesora angloamerické literatury Briana Richardsona nabízí čtenáři vhled do tzv. nepřirozené naratologie, jež se teoreticky vyrovnává s určitým druhem experimentálních, antimimetických děl. Tyto nepřirozené narativy existují už od časů Aristofana a Lúkiana. Byly běžné ve středověku (Rabelaisův Gargantua a Pantagruel) i v renesanci (zvláště Shakespearova imaginativní

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí