Registrace | Přihlášení


Akutní medicína

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Akutní stavy na interním oddělení

Autor: Piťha Jan

publisher: Triton

4.2 / 5
21 %
Autoři popisují nejčastější situace, s nimiž se může mladý internista setkat při zařazení do pohotovostních služeb. Důraz na jednoduchost a přehlednost umožňuje okamžitě rozpoznat závažné problémy a rychle se rozhodnout, jak je řešit. Do nového vydání přibyly kapitoly o resuscitaci, antibiotikách, lékových interakcích, předoperačním vyšetření, postupu při úmrtí pacienta a některých právních

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Kritické stavy v porodnictví

Autor: Pařízek Antonín

publisher: Galén

3.1 / 5
Sleva
Těhotenství a porod jsou procesy, u kterých se mohou u matky a/nebo dítěte rozvinout někdy pozvolně a nenápadně, jindy zcela nečekaně, stavy ohrožující zdraví či dokonce život. Publikace nabízí přehled současných poznatků o perinatologické a intenzivní péči o matku a dítě v době těhotenství, porodu a šestinedělí a návrh léčebných postupů u těhotenských rizik a patologií. Učebnice, určená pro

Sleva 2 % z běžně ceny 1 499 Kč

Naše cena: 1 469 Kč

Skladem

Top Knife - Umění a mistrovství úrazové chirurgie

Autor: Kolektiv autorů - Hirshberg Asher,Mattox Kenneth L.

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Podobnost názvu knihy s názvem kultovního filmu není náhodná. Publikace je světoznámá a pro lékaře chirurgických oborů opravdu „kultovní“. Poskytne vám návod, jak dopravit těžce zraněného pacienta na operační sál, jak zorganizovat operační tým, jak si poradit s komplikovanými zraněními a vůbec jak dosáhnout co nejlepších možných výsledků. Určena je zejména chirurgům pracujících na všech typech

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Medicína katastrof

Autor: Šin Robin

publisher: Galén

5 / 5
16 %
Ani v dnešní přetechnizované době není lidstvo schopné účinně předcházet všem mimořádným událostem a katastrofám, ať již přírodním nebo způsobeným lidmi. Je tedy nutné připravovat se na jejich řešení komplexně a následně je vhodnými opatřeními a postupy zvládat. Řešení většiny mimořádných událostí významně zasahuje do kompetence resortu zdravotnictví, a proto se neustále zvyšuje důležitost

Sleva 16 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 664 Kč

Skladem

Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii

publisher: Galén

5 / 5
17 %
Monografie je adresována lékařům a ostatnímu zdravotnickému personálu, který se věnuje péči o pacienta v oblasti cévní chirurgie. Obecná část knihy popisuje základní poznatky z anatomie, fyziologie a patofyziologie oběhového systému, farmakologii látek používaných v perioperační péči, základy monitorace pacienta, použití zobrazovacích metod a technik regionální anestezie u výkonů cévní chirurgie.

Sleva 17 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 747 Kč

Skladem

Hyperbarická medicína

Autor: Hájek Michal

publisher: Mladá fronta

3 / 5
22 %
Cílem autorů je ozřejmit základy hyperbarické oxygenoterapie, principy metody, technologii léčby, popsat jednotlivé typy zařízení, jejich vybavení, postavení a vývoj oboru v ČR i ve světě, vysvětlit mechanismus účinku ve vztahu k patofyziologii vybraných onemocnění, seznámit se základními léčebnými indikacemi v jednotlivých lékařských oborech, principy vzájemné mezioborové spolupráce, rizika

Sleva 22 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 618 Kč

Skladem

Lékařská první pomoc v urgentních stavech

Autor: Kolektiv autorů - Málek Jiří,Knor Jiří

publisher: Grada

0 / 5
15 % Předprodej
Kniha vychází z obsahu a požadavků kurzů lékařské první pomoci, které jsou součástí povinné předatestační přípravy. V praxi ji využijí rovněž lékaři nepracující v oborech rutinně řešících urgentní situace, dále studenti lékařských oborů a nelékařští zdravotničtí pracovníci. Řada studií prokázala, že laická veřejnost automaticky pokládá každého lékařského i nelékařského pracovníka ve zdravotnictví

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem 30. 5. 2022

Lékařská první pomoc

publisher: Galén

0 / 5
Kniha Lékařská první pomoc je koncipována jako přehled nejčastějších akutních stavů, úrazů a intoxikací u dospělých a dětí, se kterými se lékaři všech oborů mohou setkat ve své každodenní praxi bez ohledu na typ pracoviště. Většina kapitol obsahuje kazuistiky z praxe, aby si čtenář dokázal představit praktickou aplikaci předkládaných teoretických informací. Publikace obsahuje také popis

Sleva 10 % z běžně ceny 700 Kč

Naše cena: 630 Kč

Skladem u dodavatele

Bolest břicha

Autor: Kolektiv autorů - Hoch Jiří,Lukáš Karel,Nevoral Jiří

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Bolest je subjektivní nepříjemný fyzický pocity tíhy, tlaku, těžkosti, plnosti, pálení, řezání, kroucení, bodání, trhání, pulzací, křečí nebo až intenzivního utrpení, vyplývající ze stimulace nervových zakončení při nemoci nebo traumatu. Tato definice je základem pro knihu Bolest břicha. Bolest břicha může být projevem okolností jak zcela nezávažných, tak i stavů bezprostředně ohrožujících

Sleva 21 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 436 Kč

Skladem

Pooperační stavy - Příznaky, diagnostika, postupy

Autor: Heitz W. James

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha v 50 kapitolách podrobně rozebírá vše, co může potkat ošetřující lékaře u nemocných, kteří procitnou po operačním zákroku z anestezie. Je rozdělena do tří oddílů. V první části najdeme fyziologii, ve druhé „znaky a příznaky“, ve třetí části pak vybrané speciální podmínky a okolnosti. Jen namátkou některé názvy kapitol druhé části: hypertenze, hypotenze, arytmie, poruchy dýchání,

Sleva 15 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 672 Kč

Skladem

Akutní poškození a selhání ledvin v klinické medicíně

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Teplan Vladimír

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Multioborová publikace, která na našem trhu v současné době chybí, se týká aktuálního tématu řady lékařských oborů, a je proto mimořádně přitažlivá nejen pro nefrology, ale také pro všeobecné internisty, praktické lékaře, pediatry, anesteziology, urology, onkology, intenzivisty a další lékaře vybraných chirurgických oborů. Publikace je psána pro klinickou praxi, ale je potřebná i pro pre- a

Sleva 15 % z běžně ceny 639 Kč

Naše cena: 543 Kč

Skladem u dodavatele

Klinická etika - Praktický přístup k etickým rozhodnutím v klinické medicíně

Autor: Jonsen Albert J.

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Autoři knihy, světově uznávaní zakladatelé bioetiky a klinické etiky, přinášejí metodu k efektivní identifikaci, analýze a řešení nejčastějších etických problémů, které se objevují v souvislosti s péčí o pacienty. Využívají přístupu čtyř rovin, z nichž každá je specifikována řadou otázek; ty jsou zároveň jednoduchým nástrojem k orientaci v často nepřehledných situacích. Praktické využití metody

Sleva 24 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Šeblová Jana

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Úspěšná publikace byla průběžně aktualizována – přibyly (nebo byly zcela přepracovány) zejména kapitoly týkající se urgentní geriatrie, farmakoterapie urgentních stavů, práce se zemřelými (v rámci forenzní problematiky) i organizace a řízení. Urgentní medicína zahrnuje přednemocniční neodkladnou péči, časnou nemocniční péči a připravenost na řešení mimořádných událostí. Všichni lékaři, ať již

Sleva 15 % z běžně ceny 740 Kč

Naše cena: 629 Kč

Skladem

Tabulky pro medicínu prvního kontaktu - Záchranná služba, praktický lékař, lékařská služba první…

Autor: Bydžovský Jan

publisher: Triton

0 / 5
23 %
Kapesní příručka Tabulky pro medicínu prvního kontaktu je souborem desítek schémat, skórovacích systémů, vyšetřovacích postupů, výpočtů, tabulek náležitých hodnot základních klinických i laboratorních vyšetření, charakteristik a dávkování léků, kódů diagnóz, přehledu nox a antidot nebo urgentních postupů u vybraných akutních stavů a řady dalších údajů, přehledně uspořádaných podle jednotlivých

Sleva 23 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Traumatologie hrudníku

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Vodička Josef

publisher: Galén

0 / 5
17 % Sleva
Traumatologie hrudníku, tj. diagnostika a léčba hrudních úrazů, je jednou ze základních oblastí traumatologie a celé chirurgie. V Evropě se poranění hrudníku podílí na každém druhém úmrtí při dopravní nehodě, v zámoří je dokonce druhou nejčastější příčinou smrtelného úrazu vůbec. Řadu let chyběla u nás ucelená monografie, která by zahrnovala jak základy oboru, tak nové diagnostické a léčebné

Sleva 17 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 1 000 Kč

Skladem

Nejčastější otravy a jejich terapie

Autor: Pelclová Daniela

publisher: Galén

0 / 5
21 %
Druhé vydání úspěšné příručky usnadňuje lékařům orientaci v léčení akutních otrav. Předkládá typy intoxikací vybrané podle frekvence jejich výskytu a závažnosti, přičemž jednotlivé terapeutické postupy byly aktualizovány na základě spolupráce s Eur. Assoc. of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT).

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Záněty plic v intenzivní medicíně

Autor: neuveden

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Záněty plic jsou u nás v současnosti nejčastějšími infekčními chorobami, které mohou způsobit úmrtí, a jsou rovněž nejčastějšími nozokomiálními infekcemi na pracovištích intenzivní medicíny. S rostoucím průměrným věkem obyvatelstva riziko pneumonií narůstá. Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů plic vyžaduje spolupráci odborníků řady oborů. Na přípravě této monografie se sešel tým zkušených

Sleva 17 % z běžně ceny 1 000 Kč

Naše cena: 830 Kč

Skladem

Varia - Vnitřní lékařství, svazek X

Autor: Perlík František

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Poslední, desátý svazek učebnice vnitřního lékařství určený studentům medicíny a mladým lékařům navazuje na předchozí svazky věnované jednotlivým interním oborům. Přehledně a s didakticky jasným členěním představuje tři mezioborová témata - farmakologii, toxikologii a poškození z fyzikálních příčin.Jako součást souboru Vnitřní lékařství I - X obdržela kniha v roce 2004 Cenu rektora Univerzity

Sleva 17 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

Komplexní léčba popáleninového traumatu

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Monografie představuje ucelený, moderní pohled na problematiku léčby pacientů s termickým, elektrickým, chemickým a radiačním poraněním. Připravil ji autorský kolektiv pod vedením Radany Königové, profesorky tohoto oboru na klinice 3. lékařské fakulty UK, která patří k předním českým odborníkům na popáleniny. Je určena všem specialistům, studentům medicíny a lékařům v postgraduálním vzdělávání i

Sleva 21 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi

Autor: Kolektiv autorů - Bartoš Aleš,Hasalíková Martina

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Praktická příručka poskytuje návod, jak poznat, proč má pacient poruchu vědomí. Důraz je kladen na klinické vyšetření, analýzu poruch vědomí a postup obvyklý v každodenní praxi, od symptomu k diagnóze. Text je doplněn přehlednými tabulkami, schématy, obrázky a názornými kazuistikami. Publikace je určena studentům medicíny a všem lékařům, kteří se setkávají s poruchami vědomí (lékaři rychlé

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele