Registrace | Přihlášení


Anatomie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Lidské tělo - Ilustrovaný průvodce jeho strukturou, fungováním a poruchami

Autor: Parker Steve

publisher: Universum

4 / 5
20 % Prémiový titul
Kniha je anatomickým průvodcem pro 21. století. Prostřednictvím jedinečných trojrozměrných zobrazení do detailu ukazuje lidské tělo a jeho stavbu tak, jak jsme je ještě nikdy neviděli. Probírá jednotlivé systémy těla od kostry až po kůži, vlasy a nehty, jejich funkci i onemocnění. Nové vydání je oproti původnímu rozšířeno o 32 stran a doplněno nejnovějšími poznatky medicíny. Svým srozumitelným

Sleva 20 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 400 Kč

Skladem

Anatomie 1 - 3. vydání

Autor: Čihák Radomír

publisher: Grada

3.5 / 5
15 %
První díl učebnice obsahuje anatomii celého pohybového aparátu. Profesor MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., jej opět upravili, aktualizovali a doplnili podle posledních poznatků. Téměř jedna třetina textu byla aktualizována nebo doplněna a přes čtyřistapadesát původních barevných ilustrací akademických malířů Milana Meda a Jiřího Helekala bylo doplněno nebo aktualizováno

Sleva 15 % z běžně ceny 1 739 Kč

Naše cena: 1 479 Kč

Skladem

Atlas anatomie člověka I. - Končetiny, stěna trupu / Atlas of Human Anatomy I. - Limbs, Body Wall

Autor: Kolektiv autorů - Grim Miloš,Helekal Ivan,Naňka Ondřej

publisher: Grada

4 / 5
15 %
Poprvé od roku 1900 je zde originální domácí anatomický atlas. Dvojdílný komplet s téměř 1300 ilustracemi a fotografiemi. Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze tak navazují na bohatou tradici české anatomie. V prvním dílu atlasu je obsaženo 476 ilustrací anatomie horní a dolní končetiny a stěny trupu. Vždy je uveden nejprve skelet,

Sleva 15 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 850 Kč

Skladem

Slovník anatomických eponym

publisher: Galén

4.3 / 5
17 %
Anatomická nomenklatura představuje základní nástroj dorozumívání nejen v morfologických oborech, ale i ve všech oborech klinické medicíny. Je výsledkem dlouhodobého vývoje, vznikala spontánně v průběhu dlouhých staletí. V řadě případů byl jeden útvar označován různými termíny, které byly spojeny se jmény autorů. Vedle této oficiální nomenklatury však přežívá, především v klinických oborech,

Sleva 17 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Anatomie 3

Autor: Čihák Radomír

publisher: Grada

2.9 / 5
15 %
Poslední díl celobarevné učebnice obsahuje anatomii kardiovaskulárního systému, centrálního nervstva, periferních mozkomíšních a vegetativních nervů, kůže a smyslových orgánů. Jsou v něm také připojeny poznámky topografické a poznámky praktické (užité) anatomie. Tento díl upravili a doplnili: prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Sleva 15 % z běžně ceny 1 949 Kč

Naše cena: 1 657 Kč

Skladem

Základy anatomie

Autor: Dylevský Ivan

publisher: Triton

3.7 / 5
Masáž a hydroterapie patří mez historicky nejstarší formy fyzikální léčby. Masér je proto vždy zdravotnický pracovník, i když pracovník sui generis, a neobejde se bez základních poznatků o stavbě a funkci lidského těla. Teprve jejich osvojení mu totiž umožní plně pochopit indikace i kontraindikace, přínos i úskalí tohoto typu terapie.Publikace je učebnicí, kterou ocení i čtenáři bez detailních

Sleva 10 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem

Topografická pitva III. Končetiny

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Učební text je určen posluchačům 3. lékařské fakulty UK. Skripta obsahují hlavní technické zásady topografické pitvy končetin a základní informace ze systematické a topografické anatomie. Každý popis pitvy jednotlivých krajin doplňují údaje o praktickém významu pitvaných oblastí.

Sleva 21 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem u dodavatele

The Blood Supply od the Large Intestine

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Zevrubný popis makrocirkulace a mikrocirkulace v oblasti tlustého střeva zahrnuje tepenné i žilní řečiště. Obsahuje klasifikaci hlavních tepenných kmenů a jejich větví, žil a jejich přítoků. Průběh, typy, uspořádání větvení a jeho velká variabilita jsou vymezeny odlišně od klasických učebnicových schémat. Detailně jsou popsány vasa recta, pleteně ve střevní stěně, kolaterální oběh a appendices

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Mucous Bursae of the Upper and Lower Extremity - Bursae Mucosae I Over- Og Underekstremitetene

publisher: Karolinum

0 / 5
26 %
Monografie představuje faksimile a anglický překlad diplomové práce norského studenta medicíny A. S. D. Synnestvedta Anatomický popis burs horní a dolní končetiny, která vyšla tiskem v Oslu v roce 1869. Velkými přednostmi této práce je jak velké bohatství a ucelenost literárních citací nejstarších autorů, tak i správný výklad stavby a funkce synoviální membrány. Hlavní těžiště této práce však

Sleva 26 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Regional anatomy

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Stingl Josef

publisher: Galén

0 / 5
23 %
Publikace vznikla jako základní učební text pro zahraniční studenty na lékařských fakultách v České republice. Obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických potřeb. U každé krajiny je vymezen její rozsah, popsán její reliéf a hmatné útvary a uvedena projekce orgánů. Obsah krajiny je popsán po vrstvách ve vztahu k fasciím a

Sleva 23 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem

Anatomie pro bakalářský studijní obor Fyzioterapie II.díl

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Doubková Anna

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Učební text určený zejména pro posluchače 3. lékařské fakulty UK nahrazuje téměř deset let vydávaná skripta Anatomie hybnosti. Autoři tím reagují na změny ve struktuře výuky a text upravili tak, aby vyhovoval jak posluchačům bakalářského oboru fyzioterapie a dalším bakalářským programům studovaným na lékařské fakultě, tak i studujícím vyšších odborných škol obdobného zaměření. První díl skript

Sleva 21 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele

Masáže - anatomie

Autor: Kolektiv autorů - Ellsworth Abby,Altman Peggy

publisher: CPress

0 / 5
30 %
Průvodce sedmi masážními styly a jejich vlivem na konkrétní svalové skupiny Lidský dotek má mocnou sílu a odborná masáž prospívá tělu mnohými způsoby. Ať už si přejete poskytnout úlevu namoženým svalům, zmírnit napětí v těle či jen poskytnout partnerovi relaxační zážitek, nabídne vám tato kniha řadu doteků a metod, jež lze použít na celé tělo. Naleznete zde i užitečné návody, jak předcházet

Sleva 30 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

Základy anatomie 4b - Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže

Autor: Kolektiv autorů - Grim Miloš,Druga Rastislav

publisher: Galén

0 / 5
22 %
Učebnice poskytuje základní informace o periferním nervovém systému, smyslových orgánech a anatomii kůže. Kapitola Periferní nervový systém zahrnuje popis periferních a hlavových nervů, jejich průběhu, základního větvení a inervačních oblastí. U popisu všech struktur je zdůrazněno topografické a funkční hledisko se zaměřením na využití v klinických oborech. Do kapitoly Autonomní, vegetativní

Sleva 22 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem

Základy anatomie 2 - Kardiovaskulární a lymfatický systém

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Grim Miloš

publisher: Galén

0 / 5
23 %
Druhý díl Základů anatomie obsahuje informace o kardiovaskulárním a lymfatickém systému. Vzhledem k řadě novějších poznatků je část o srdci nově koncipována a jsou zařazeny i kapitoly o klinických zobrazovacích metodách vyšetření srdce a o vrozených vadách srdce. Kapitoly o vývoji srdce a o vývoji krevních a lymfatických cév připravili autoři s ohledem na soudobé poznatky založené na postupech

Sleva 23 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Lícní nerv - Anatomie, patologie, léčba

Autor: Kolektiv autorů - Vachata Petr,Sameš Martin

publisher: Mladá fronta

0 / 5
27 %
Monografie Lícní nerv sestavená odborníky s největšími zkušenostmi v této problematice je určena všem medicínským oborům setkávajícím se ve své praxi s patologiemi lícního nervu od neurologů a neurochirurgů, přes otorhinolaryngology, stomatochirurgy, plastické chirurgy, oční lékaře, rehabilitační lékaře, fyzioterapeuty, radiology až po praktické lékaře. Obecná část monografie obsahuje vedle

Sleva 27 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem

Kapitoly z dějin klasické anatomie I

Autor: Doležal Antonín

publisher: Karolinum

0 / 5
29 %
Anatomické poznatky se tvoří již přes 2000 let, publikace se zabývá antickými počátky oboru, sleduje klíčové osobnosti působící v Egyptě, Řecku a Římě. Zachované anatomické dílo geniálního Galéna založené na poznatcích u zvířat se stalo pilířem pro udržovatele antických poznatků v arabských zemích, pro školu salernskou a středověké evropské anatomy. Mezi obnoviteli anatomie a průkopníky lidských

Sleva 29 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Atlas anatomie člověka II. - Hlava a krk, vnitřní orgány, neuroanatomie / Atlas of Human Anatomy…

Autor: Kolektiv autorů - Grim Miloš,Helekal Ivan,Naňka Ondřej

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Poprvé od roku 1900 je zde originální domácí anatomický atlas. Dvojdílný komplet s téměř 1300 ilustracemi a fotografiemi. Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze tak navazují na bohatou tradici české anatomie. Druhý díl se zabývá strukturami hlavy a krku, orgány hrudní, břišní a pánevní dutiny, centrálním nervovým systémem a

Sleva 15 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 850 Kč

Skladem

Anatomický slovník - Původ a význam anatomické terminologie

Autor: Doležal Antonín

publisher: Maxdorf

0 / 5
34 %
Anatomie je nepostradatelnou základnou oborů medicínských, přírodovědných či biomedicínských – včetně fyzické antropologie, kineziologie, ergonomiky, biomechaniky, rehabilitace i tělesné výchovy a sportu. Anatomická terminologie představuje gramotnost, která vytváří pevnou bázi pro uvedené obory. Slovník prof. Doležala je mimořádně užitečnou pomůckou pro pochopení rozsáhlé a někdy obtížné

Sleva 34 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní II.

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Učebnice popisuje základy anatomie příslušných soustav. Při výsledku stavby jednotlivých orgánů se stručně zmiňuje i o jejich funkci pro lepší pochopení dialektiky tvaru, stavby a funkce.

Sleva 23 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní, lymfatického systému, kůže a jejich derivátů III.

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Skripta popisují základní stavbu a funkci soustavy dýchací, srdečně cévní, lymfatického systému a kůže. Stručně je pospané i tepelné hospodaření organismu. Skripta jsou doplněna ukázkou zkušebního testu a je přiloženo CD ROM se 192 obrazy probírané látky. Učební látka je doplněna poznámkami z klinické medicíny, z oblasti historie a netradičních medicínských oborů. Skripta jsou určena posluchačům

Sleva 23 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 197 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí