Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Biochemie, chemie, fyzika

Nejprodávanější v této kategorii

Základy lékařské chemie a biochemie

Autor: Bohuslav Matouš et al.

publisher: Galén

3.6 / 5
28 %
Publikace je základním učebním textem předmětu lékařská chemie a biochemie pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Některé její části mohou sloužit i studentům nelékařských zdravotnických oborů. Je společným dílem zkušených pedagogů z 1. a 2. lékařské fakulty UK v Praze a Lékařské fakulty UK v Plzni. Poslouží také jako pomůcka při postgraduálním studiu i v přípravě na atestace

Sleva 28 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 641 Kč

Skladem u dodavatele

Biochemie pro studující medicíny I. a II. Díl

Autor: Kolektiv autorů - Alena Stoklasová, Jaroslav Cerman, Miroslav Ledvina

publisher: Karolinum

3.6 / 5
16 %
Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci následované výkladem o citrátovém cyklu, dále pak popis katabolických a anabolických přeměn jednotlivých živin a stavebních látek v organismu. Znalosti základních přeměn jsou

Sleva 16 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem u dodavatele

Biomedicínská informatika V. - Metody molekulární biologie a bioinformatiky

Autor: Zvárová Jana

publisher: Karolinum

3.4 / 5
20 %
Monografie dává ucelený přehled o současných technologiích aplikovaných v oblasti molekulární bioinformatiky a slouží k lepší orientaci ve statistických metodách v klinickém a bioinformatickém výzkumu nejen pro mladé a začínající vědce, ale i pro jednooborově zaměřené specialisty. Může pomoci vysokoškolským učitelům lékařských a přírodovědeckých fakult v pregraduálním, postgraduálním i

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Kompendium súdnolekárskej toxikológie

Autor: Kolektiv autorů - Ľubomír Straka, Miroslav Hirt, František Novomeský, kol.

publisher: Osveta

5 / 5
22 %
Súdne lekárstvo a toxikológia – náuka o chemických či biologických substanciách (jedoch), ktoré spôsobujú závažné poškodenie až usmrtenie živého organizmu, sú svojou podstatou vzájomne prepojené nevyvrátiteľnou logikou – historickou i súčasnou. Veď história používania toxických látok a jedov, smerujúca k odňatiu života, k usmrteniu zvieraťa či človeka, siaha do dávno minulých čias. V staroveku sa

Sleva 22 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem

Modul A - Teoretické základy medicíny II - Anatomie - Histologie a embryologie - Fyziologie -…

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Teoretické základy medicíny zpracovala skupina studentů 3. LF UK. Prvotní byl nápad autorů vydat jako skripta své soukromé poznámky. Jedná se celkem o několik desítek témat zpracovaných z pohledu anatomie, histologie a embryologie, fyziologie a biochemie. Kniha je rozdělena do dvou dílů a je doplněna rozsáhlou a přehlednou anatomickou obrazovou přílohou.

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Biofyzika, biochémia a rádiológia

Autor: Kolektiv autorů - Vít Šajter, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Učebnica prináša základné poznatky z biofyziky, biochémie a rádiológie. Je určená poslucháčom vyššieho odborného štúdia.

Sleva 22 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Biofyzika - Pro zdravotnické a biomedicínské obory

Autor: Kolektiv autorů - Rosina Jozef,Vránová Jana,Kolářová Hana,Stanek Jiří

publisher: Grada

3.8 / 5
15 %
Základní učebnice v oboru je určena nejen studentům bakalářských oborů lékařských a sociálně zdravotních fakult, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a matematickým aparátem popisujícím základní fyzikální vztahy je vhodná i pro studenty bakalářského studia biomedicínských a technických oborů, realizovaných na vyšších odborných a vysokých školách technického

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie /všeobecná část/

Autor: Eva Kohlíková

publisher: Karolinum

4 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z klinické biochemie - Druhé, doplněné a přepracované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Petr Schneiderka

publisher: Karolinum

0 / 5
Druhé, doplněné a přepracované vydání přehledné učebnice poskytuje studentům i lékařům užitečné informace o laboratorních testech. Představuje jednotlivé pracovní postupy klinické biochemie a seznamuje studenty lékařských fakult s nejnovějšími poznatky laboratorních odvětví medicíny.

Sleva 10 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

Základy obecné chemie pro farmaceuty

Autor: Kolektiv autorů - Karel Palát,Věra Klimešová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text pro posluchače prvního ročníku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové je zaměřen zejména na stavbu atomu, teorii chemické vazby, obecné znalosti o skupenských vlastnostech látek a na chemický děj z pohledu termodynamiky a reakční kinetiky. Je vhodnou pomůckou k přípravě ke zkoušce z Obecné a anorganické chemie.

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Praktická cvičení z fyzikální chemie

Autor: Vladimír Kubíček

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určený pro posluchače prvního ročníku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Text doplňuje příslušnou přednášku a zároveň studenty seznamuje s vybranými laboratorními operacemi (např. stanovení molární hmotnosti, fázové rovnováhy, reakční kinetika, elektrodový potenciál, základy polarografické metody, absorpce světla).

Sleva 20 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Analytická chemie - Protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní…

Autor: Rolf Karlíček et al.

publisher: Karolinum

0 / 5
36 % Výprodej
Skripta obsahují protokoly zahrnující kvalitativní anorganickou a organickou analýzu, kvantitativní analýzu a základní instrumentální metody analýzy. Protokoly jsou již připraveny pro doplnění všech údajů získaných při experimentálním praktickém cvičení.

Sleva 36 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

General Biochemistry: Practical Classes for Students of Pharmacy

Autor: Kolektiv autorů - Barbora Szotáková,Iva Boušová,Jaroslav Dršata

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Anglicky psaný učební text obsahuje návody ke třinácti úlohám, které plní studenti v rámci praktické výuky biochemie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vedle samotných úloh přináší text i stručný teoretický úvod k základním biochemickým metodám a nezbytné minimum bezpečnosti práce a první pomoci při nehodách v laboratoři.

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Bioanalytická chemie v příkladech a cvičeních

Autor: Kolektiv autorů - Eva Klapková,Jiří Kukačka,Karel Kotaška

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určený především pro posluchače bakalářských i magisterských oborů lékařských, farmaceutických, přírodovědeckých, zdravotnických nebo chemicko-technologických fakult, které vychovávají odborníky v oblasti analýzy biologického materiálu, zvláště pak odborníky pro práci v klinických laboratořích. Skripta obsahují 25 kapitol koncipovaných tak, že jednotlivým příkladům a cvičením

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Prokalcitonin

Autor: Pavel Maruna

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Prokalcitonin (PCT) je protein známý řadu let jako prekurzor hormonu kalcitoninu. Klinické využití PCT v posledních pěti letech výrazně předběhlo základní výzkum - v situaci, kdy nejsou zcela vyřešeny otázky fyziologie PCT a jeho úlohy při zánětu, přesahuje počet publikovaných klinických studií již číslo 350. Problematika využití PCT je interdisciplinární záležitostí na pomezí klinické biochemie

Sleva 32 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Praktikum z lékařské biofyziky

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Zítko,kolektiv

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Podmínkou úspěšného měření v praktických cvičeních je dobrá teoretická příprava, zejména seznámení se s principem měřicí metody a použitého přístroje. V knize najdete praktické návody, jak používat audiometr, spektrofonometr, mikroskop, termistor, jak měřit zrakovou ostrost, vitální kapacitu plic, V-A charakteristiku pokožky aj. Jednotlivé kapitoly obsahují úkol, jeho řešení a kontrolní otázky.

Sleva 32 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Základy neuroimunomodulace

Autor: Kolektiv autorů - František Kovářů,Hana Kovářů

publisher: Galén

0 / 5
31 %
Kniha stručně informuje o novém interdisciplinárním oboru, který se začal formovat v polovině 80. let dvacátého století na základě nových poznatků z neurobiologie, imunologie, neuroimunologie, fyziologie, biochemie a molekulární biologie. Předmětem zájmu této monografie je v souladu s aktuálními trendy charakterizovat vzájemné interakce mezi nervovým, imunitním a endokrinním systémem z hlediska

Sleva 31 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Všeobecná a anorganická chémia (2. vyd.)

Autor: Kolektiv autorů - Juraj Krätsmár-Šmogrovič, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Vysokoškolská učebnica je v prvej časti zameraná na všeobecnú chémiu, a tvorí tak teoretický základ všetkých chemických disciplín zaradených do študijných programov farmácie. V druhej časti sa venuje systematickej anorganickej chémii. Obsah učebnice je profilovaný na farmaceutickú problematiku, pri čom dôraz sa kladie na také látky a chemické procesy, krtoré sú významné z hľadiska farmaceutických

Sleva 22 % z běžně ceny 647 Kč

Naše cena: 505 Kč

Skladem

Biomechanika člověka

Autor: Čapek Lukáš, Hájek Petr, Henyš Petr, kolektiv

publisher: Grada

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Biomechanika člověka je oficiální učebnicí České společnosti pro biomechaniku shrnující současné poznatky z oboru. Je určena nejen studentům magisterských oborů aplikované mechaniky-biomechaniky a biomedicíny, ale také lékařských fakult.

Sleva 15 % z běžně ceny 649 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem u dodavatele

Mechanické chování viskoelastických těles

Autor: Kolektiv autorů - Stanislav Ďoubal,Kolektiv

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Mechanika viskoelastických těles je nový a rychle se rozvíjející obor. Jak studentům vysokých škol, tak odborníkům z výzkumu i praxe však chybí ucelený souhrn teoretických poznatků, který by odpovídal současnému stavu vývoje oboru. Podrobnější analýzu si jistě zaslouží i praktická metodika měření viskoelasticity. Cílem tohoto učebního textu je vyplnit tuto mezeru v české odborné literatuře

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Trace elements in bone tissue

Autor: Václav Smrčka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autor v publikaci dospívá přes výzkum stopových prvků ve fosilním antropologickém materiálu k rekonstrukci výživy a skladby lidské potravy v období posledních 7000 let. Autorovy poznatky z vlastního praktického výzkumu jsou konfrontovány s dobovými literárními prameny počínaje antickými autory. V centru pozornosti bylo stanovení obsahu zinku, stroncia, olova a cínu v lidských kostech od neolitu

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Kardioprotektivní a nefroprotektivní vlastnosti inhibitorů ACE - Imidapril - ACE inhibitor nové…

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Widimský,Václav Hulínský,Václav Monhart

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Publikace seznamuje odbornou lékařskou veřejnost s problematikou kardioprotektivních a nefroprotektivních vlastností inhibitorů ACE. Autoři představují využití vlastností těchto inhibitorů jednak v kardiovaskulárním aparátu a také na renální úrovni, například v léčbě hypertenze, chronického srdečního selhání, ischemické choroby srdeční či jejich působení u akutního infarktu myokardu,

Sleva 32 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem u dodavatele

Lekárska biochémia - Vysokoškoská učebnica (2. prepracované vydanie)

Autor: Dušan Dobrota

publisher: Osveta

0 / 5
16 %
Po piatich rokoch sa ku Vám dostáva druhé, prepracované a doplnené vydanie učebnice lekárskej biochémie. Od prvého vydania tejto knihy sa objavili mnohé nové poznatky v rôznych oblastiach experimentálnej a klinickej biochémie, ktoré sme sa usilovali v primeranej miere zapracovať do jednotlivých kapitol. Prax ukázala, že je potrebné rozšíriť učebnicu aspoň o niektoré základné informácie z

Sleva 16 % z běžně ceny 1 650 Kč

Naše cena: 1 386 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding