Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Biochemie, chemie, fyzika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Biochemie pro studující medicíny soubor I. a II. díl

publisher: Karolinum

3.9 / 5
20 %
Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci následované výkladem o citrátovém cyklu, dále pak popis katabolických a anabolických přeměn jednotlivých živin a stavebních látek v organismu. Znalosti základních přeměn jsou poté

Sleva 20 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatele

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie /všeobecná část/

publisher: Karolinum

4 / 5
20 %
Učební text pro posluchače FTVS UK si klade za cíl přiblížit studentům základy patologie na buněčné a subbuněčné úrovni, biochemické změny provázející vybrané nemoci a teoreticko-klinické názory na působení patogenních podnětů na organismus.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Biomedicínská informatika V. - Metody molekulární biologie a bioinformatiky - Metody molekulární…

Autor: Jana Zvárová

publisher: Karolinum

3.5 / 5
20 %
Monografie dává ucelený přehled o současných technologiích aplikovaných v oblasti molekulární bioinformatiky a slouží k lepší orientaci ve statistických metodách v klinickém a bioinformatickém výzkumu nejen pro mladé a začínající vědce, ale i pro jednooborově zaměřené specialisty. Může pomoci vysokoškolským učitelům lékařských a přírodovědeckých fakult v pregraduálním, postgraduálním i

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Biofyzika - Pro zdravotnické a biomedicínské obory - Pro zdravotnické a biomedicínské obory

Autor: Jozef kolektiv autorů

publisher: Grada

3.8 / 5
15 %
Základní učebnice v oboru je určena nejen studentům bakalářských oborů lékařských a sociálně zdravotních fakult, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a matematickým aparátem popisujícím základní fyzikální vztahy je vhodná i pro studenty bakalářského studia biomedicínských a technických oborů, realizovaných na vyšších odborných a vysokých školách technického i

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Kapitoly z klinické biochemie - Druhé, doplněné a přepracované vydání

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhé, doplněné a přepracované vydání přehledné učebnice poskytuje studentům i lékařům užitečné informace o laboratorních testech. Představuje jednotlivé pracovní postupy klinické biochemie a seznamuje studenty lékařských fakult s nejnovějšími poznatky laboratorních odvětví medicíny.

Sleva 20 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Lékařská chemie,biochemie a molekulární biologie - Praktická cvičení a semináře - Praktická cvičení…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text pro posluchače 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Trace Elements In Bone Tissue

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
In his unique work, Václav Smrcka gives an account of his research of trace elements in fossil anthropological findings which enables him to reconstruct the history and changes in the human diet in the last 7000 years. The results of the author's research are compared to historical literary sources from the antiquity onwards. Smrcka based his research on the content of zinc, stroncium, lead and

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Stanovení analytů v klinické biochemii 2. část - Praktická cvičení pro studenty lékařských fakult

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text, který vznikl ve spolupráci mezi Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT a 1. lékařskou fakultou UK, doplňuje praktickou výuku klinické biochemie. Druhá část vícesvazkového díla představuje další rutinně nebo výzkumně používané metody a technologie - zařazeny sem byly imunoanalytické, molekulárně biologické a chromatografické separační metody, např. fluorescenční

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Farmaceutická chemie: Návody k praktickým cvičením

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text vznikl jako pomůcka studentů Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pro praktická cvičení z předmětů Farmaceutická chemie a Technologie syntetických léčiv, příp. Chemická léčiva. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na studium vztahů mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi a biologickou aktivitou a na syntézy některých vybraných léčiv. Skripta obsahují také krátké pojednání o moderních

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly z patobiochemie II. Patologické stavy - Patologické stavy

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
ANOTACE 2. část učebnice obsahuje kapitoly, které se týkají zejména komplexních chorob a poruch, postihujících lidskou populaci dnešního světa. Ty nejzávažnější choroby nelze vystihnout pouhým popisem biochemických pochodů a změn, které tyto choroby provázejí.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Analytická chemie: Protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Skripta obsahují protokoly zahrnující kvalitativní anorganickou a organickou analýzu, kvantitativní analýzu a základní instrumentální metody analýzy. Protokoly jsou již připraveny pro doplnění všech údajů získaných při experimentálním praktickém cvičení.

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Praktická cvičení z biofyzky - Druhé, přepracované vydání

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhé vydání učebního textu slouží posluchačům Farmaceutické fakulty UK jako pomůcka k předmětu Praktikum z biofyziky. Text obsahuje úlohy určené k získání základních praktických dovedností při fyzikálních měřeních. Před každou úlohou jsou stručně shrnuty základní vztahy a teorie potřebná k výpočtům. Úlohy jsou vybrány tak, aby posluchači mohli využít znalosti v dalších předmětech studia. Úkoly

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

General Biochemistry - Practical Classes for Students of Pharmacy

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Anglicky psaný učební text obsahuje návody ke třinácti úlohám, které plní studenti v rámci praktické výuky biochemie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vedle samotných úloh přináší text i stručný teoretický úvod k základním biochemickým metodám a nezbytné minimum bezpečnosti práce a první pomoci při nehodách v laboratoři.

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Výpočty z fyzikální chemie I.

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Obsah: výpočty koncentrací, výpočty pH, výpočty potenciálů a elektromotorických napětí, výpočty vodivosti, rozpustnosti a elektrolýzy, výpočty z chemické kinetiky, výpočty termodynamických veličin a rovnovážných stavů. Určeno pro posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Základní biochemické dráhy v buňce - Pracovní sešit k přednáškám z obecné biochemie pro posluchače…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhé vydání učebního textu pro posluchače Farmaceutické fakulty UK. Text doplňuje přednášku z obecné biochemie. Obsah: metabolismus sacharidů, citrátový cyklus a dýchací řetězec, fotosyntéza, metabolismus lipidů, metabolismus aminokyselin a dusíkatých látek, metabolismus porfyrinů, buněčná signalizace přes membránové receptory.

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Bioanalytická chemie

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určený především pro posluchače bakalářských i magisterských oborů lékařských, farmaceutických, přírodovědeckých, zdravotnických nebo chemicko-technologických fakult, které vychovávají odborníky v oblasti analýzy biologického materiálu, zvláště pak odborníky pro práci v klinických laboratořích. Skripta obsahují 25 kapitol koncipovaných tak, že jednotlivým příkladům a cvičením

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Stanovení analytů v klinické biochemii 1. část - Praktická cvičení pro studenty 1. LF UK a FPBT…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text, který vznikl ve spolupráci mezi Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT a 1. Lékařskou fakultou UK, doplňuje praktickou výuku klinické biochemie. První část vícesvazkového díla, v němž budou postupně popsána jednotlivá praktická cvičení z oboru klinické biochemie a hlavní zásady práce v laboratoři.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum z lékařské biofyziky

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Podmínkou úspěšného měření v praktických cvičeních je dobrá teoretická příprava, zejména seznámení se s principem měřicí metody a použitého přístroje. V knize najdete praktické návody, jak používat audiometr, spektrofonometr, mikroskop, termistor, jak měřit zrakovou ostrost, vitální kapacitu plic, V-A charakteristiku pokožky aj. Jednotlivé kapitoly obsahují úkol, jeho řešení a kontrolní otázky.

Sleva 32 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Mechanické chování viskoelastických těles - teorie a měření

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá vysoce významnou problematikou mechanického chování těles při dynamickém zatěžování, zejména odezvami deformace těles na časově proměnný průběh zatížení. V teoretické části jsou shrnuty základní metody popisu mechanického chování těles při zatěžování statickém i dynamickém, podrobně je pak popsáno využití komplexní mechanické impedance a komplexní dynamické tuhosti pro řešení

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Farmaceutická chemie I.

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text v první části charakterizuje obor farmaceutická chemie a popisuje jednotlivé etapy vývoje léčiv chemického původu. Další kapitoly se zabývají současnými zdroji nových chemických léčiv a jejich účinkem. Poslední část je věnována fyzikálně-chemickým vlastnostem léčiv a jejich významu pro biologické působení. Určeno pro posluchače Farmaceutické fakulty UK.

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí