Registrace | Přihlášení


Biochemie, chemie, fyzika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Základy lékařské chemie a biochemie

publisher: Galén

3.6 / 5
Publikace je základním učebním textem předmětu lékařská chemie a biochemie pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Některé její části mohou sloužit i studentům nelékařských zdravotnických oborů. Je společným dílem zkušených pedagogů z 1. a 2. lékařské fakulty UK v Praze a Lékařské fakulty UK v Plzni. Poslouží také jako pomůcka při postgraduálním studiu i v přípravě na atestace

Sleva 10 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 801 Kč

Skladem

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie /všeobecná část/

publisher: Karolinum

4 / 5
21 % Sleva
Učební text pro posluchače FTVS UK si klade za cíl přiblížit studentům základy patologie na buněčné a subbuněčné úrovni, biochemické změny provázející vybrané nemoci a teoreticko-klinické názory na působení patogenních podnětů na organismus.

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Biomedicínská informatika V. - Metody molekulární biologie a bioinformatiky

Autor: Zvárová Jana

publisher: Karolinum

3.5 / 5
Sleva
Monografie dává ucelený přehled o současných technologiích aplikovaných v oblasti molekulární bioinformatiky a slouží k lepší orientaci ve statistických metodách v klinickém a bioinformatickém výzkumu nejen pro mladé a začínající vědce, ale i pro jednooborově zaměřené specialisty. Může pomoci vysokoškolským učitelům lékařských a přírodovědeckých fakult v pregraduálním, postgraduálním i

Sleva 10 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Mechanické chování viskoelastických těles - teorie a měření

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Publikace se zabývá vysoce významnou problematikou mechanického chování těles při dynamickém zatěžování, zejména odezvami deformace těles na časově proměnný průběh zatížení. V teoretické části jsou shrnuty základní metody popisu mechanického chování těles při zatěžování statickém i dynamickém, podrobně je pak popsáno využití komplexní mechanické impedance a komplexní dynamické tuhosti pro řešení

Sleva 21 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Medicínská biofyzika

Autor: Kolektiv autorů - Navrátil Leoš,Rosina Jozef

publisher: Grada

0 / 5
15 % Sleva
Medicínská biofyzika je interdisciplinárním oborem, který obsahuje prvky mnohých vědních disciplín. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou oboru je skutečnost, že objektem zkoumání jsou živé systémy a výsledky analýzy jsou použity na řešení konkrétních problémů v jednotlivých lékařských a zdravotnických oborech za

Sleva 15 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 501 Kč

Skladem

Biomechanika člověka

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Čapek Lukáš

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Biomechanika člověka je oficiální učebnicí České společnosti pro biomechaniku shrnující současné poznatky z oboru. Je určena nejen studentům magisterských oborů aplikované mechaniky-biomechaniky a biomedicíny, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a matematickým aparátem popisujícím základní fyzikální vztahy je vhodná i pro studenty lékařských oborů, kteří si chtějí

Sleva 15 % z běžně ceny 649 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem

Bioanalytická chemie

Autor: Kukačka Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Učební text je určený především pro posluchače bakalářských i magisterských oborů lékařských, farmaceutických, přírodovědeckých, zdravotnických nebo chemicko-technologických fakult, které vychovávají odborníky v oblasti analýzy biologického materiálu, zvláště pak odborníky pro práci v klinických laboratořích. Skripta obsahují 25 kapitol koncipovaných tak, že jednotlivým příkladům a cvičením

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Výpočty z fyzikální chemie I.

Autor: Kubíček Vladimír

publisher: Karolinum

0 / 5
15 % Sleva
Obsah: výpočty koncentrací, výpočty pH, výpočty potenciálů a elektromotorických napětí, výpočty vodivosti, rozpustnosti a elektrolýzy, výpočty z chemické kinetiky, výpočty termodynamických veličin a rovnovážných stavů. Určeno pro posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Sleva 15 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

General Biochemistry - Practical Classes for Students of Pharmacy

publisher: Karolinum

0 / 5
15 % Sleva
Anglicky psaný učební text obsahuje návody ke třinácti úlohám, které plní studenti v rámci praktické výuky biochemie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vedle samotných úloh přináší text i stručný teoretický úvod k základním biochemickým metodám a nezbytné minimum bezpečnosti práce a první pomoci při nehodách v laboratoři.

Sleva 15 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Analytická chemie: Protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní…

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Skripta obsahují protokoly zahrnující kvalitativní anorganickou a organickou analýzu, kvantitativní analýzu a základní instrumentální metody analýzy. Protokoly jsou již připraveny pro doplnění všech údajů získaných při experimentálním praktickém cvičení.

Sleva 21 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly z patobiochemie II. Patologické stavy

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
ANOTACE 2. část učebnice obsahuje kapitoly, které se týkají zejména komplexních chorob a poruch, postihujících lidskou populaci dnešního světa. Ty nejzávažnější choroby nelze vystihnout pouhým popisem biochemických pochodů a změn, které tyto choroby provázejí.

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Trace Elements In Bone Tissue

Autor: Smrčka Václav

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
In his unique work, Václav Smrcka gives an account of his research of trace elements in fossil anthropological findings which enables him to reconstruct the history and changes in the human diet in the last 7000 years. The results of the author's research are compared to historical literary sources from the antiquity onwards. Smrcka based his research on the content of zinc, stroncium, lead and

Sleva 21 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Lékařská chemie,biochemie a molekulární biologie - Praktická cvičení a semináře

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učební text pro posluchače 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Sleva 21 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z klinické biochemie

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Druhé, doplněné a přepracované vydání přehledné učebnice poskytuje studentům i lékařům užitečné informace o laboratorních testech. Představuje jednotlivé pracovní postupy klinické biochemie a seznamuje studenty lékařských fakult s nejnovějšími poznatky laboratorních odvětví medicíny.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele