Registrace | Přihlášení


Biochemie, chemie, fyzika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Základy lékařské chemie a biochemie

Autor: Bohuslav Matouš

publisher: Galén

3.6 / 5
12 %
Publikace je základním učebním textem předmětu lékařská chemie a biochemie pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Některé její části mohou sloužit i studentům nelékařských zdravotnických oborů. Je společným dílem zkušených pedagogů z 1. a 2. lékařské fakulty UK v Praze a Lékařské fakulty UK v Plzni. Poslouží také jako pomůcka při postgraduálním studiu i v přípravě na atestace

Sleva 12 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 783 Kč

Skladem

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie /všeobecná část/

Autor: Eva Kohlíková

publisher: Karolinum

4 / 5
20 %
Učební text pro posluchače FTVS UK si klade za cíl přiblížit studentům základy patologie na buněčné a subbuněčné úrovni, biochemické změny provázející vybrané nemoci a teoreticko-klinické názory na působení patogenních podnětů na organismus.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Biomedicínská informatika V. - Metody molekulární biologie a bioinformatiky - Metody molekulární…

Autor: Jana Zvárová

publisher: Karolinum

3.5 / 5
20 %
Monografie dává ucelený přehled o současných technologiích aplikovaných v oblasti molekulární bioinformatiky a slouží k lepší orientaci ve statistických metodách v klinickém a bioinformatickém výzkumu nejen pro mladé a začínající vědce, ale i pro jednooborově zaměřené specialisty. Může pomoci vysokoškolským učitelům lékařských a přírodovědeckých fakult v pregraduálním, postgraduálním i

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Biofyzika - Pro zdravotnické a biomedicínské obory - Pro zdravotnické a biomedicínské obory

Autor: Kolektiv autorů - Jozef kolektiv autorů, Rosina

publisher: Grada

3.8 / 5
15 %
Základní učebnice v oboru je určena nejen studentům bakalářských oborů lékařských a sociálně zdravotních fakult, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a matematickým aparátem popisujícím základní fyzikální vztahy je vhodná i pro studenty bakalářského studia biomedicínských a technických oborů, realizovaných na vyšších odborných a vysokých školách technického i

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Kapitoly z klinické biochemie - Druhé, doplněné a přepracované vydání

Autor: Petr Schneiderka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhé, doplněné a přepracované vydání přehledné učebnice poskytuje studentům i lékařům užitečné informace o laboratorních testech. Představuje jednotlivé pracovní postupy klinické biochemie a seznamuje studenty lékařských fakult s nejnovějšími poznatky laboratorních odvětví medicíny.

Sleva 20 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Lékařská chemie,biochemie a molekulární biologie - Praktická cvičení a semináře - Praktická cvičení…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text pro posluchače 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Trace Elements In Bone Tissue

Autor: Václav Smrčka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
In his unique work, Václav Smrcka gives an account of his research of trace elements in fossil anthropological findings which enables him to reconstruct the history and changes in the human diet in the last 7000 years. The results of the author's research are compared to historical literary sources from the antiquity onwards. Smrcka based his research on the content of zinc, stroncium, lead and

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly z patobiochemie II. Patologické stavy - Patologické stavy

Autor: Jaroslav Dršata

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
ANOTACE 2. část učebnice obsahuje kapitoly, které se týkají zejména komplexních chorob a poruch, postihujících lidskou populaci dnešního světa. Ty nejzávažnější choroby nelze vystihnout pouhým popisem biochemických pochodů a změn, které tyto choroby provázejí.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Analytická chemie: Protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní…

Autor: Rolf Karlíček

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Skripta obsahují protokoly zahrnující kvalitativní anorganickou a organickou analýzu, kvantitativní analýzu a základní instrumentální metody analýzy. Protokoly jsou již připraveny pro doplnění všech údajů získaných při experimentálním praktickém cvičení.

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

General Biochemistry - Practical Classes for Students of Pharmacy

Autor: Iva Boušová

publisher: Karolinum

0 / 5
15 %
Anglicky psaný učební text obsahuje návody ke třinácti úlohám, které plní studenti v rámci praktické výuky biochemie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vedle samotných úloh přináší text i stručný teoretický úvod k základním biochemickým metodám a nezbytné minimum bezpečnosti práce a první pomoci při nehodách v laboratoři.

Sleva 15 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Výpočty z fyzikální chemie I.

Autor: Vladimír Kubíček

publisher: Karolinum

0 / 5
15 %
Obsah: výpočty koncentrací, výpočty pH, výpočty potenciálů a elektromotorických napětí, výpočty vodivosti, rozpustnosti a elektrolýzy, výpočty z chemické kinetiky, výpočty termodynamických veličin a rovnovážných stavů. Určeno pro posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Sleva 15 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Bioanalytická chemie

Autor: Jiří Kukačka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určený především pro posluchače bakalářských i magisterských oborů lékařských, farmaceutických, přírodovědeckých, zdravotnických nebo chemicko-technologických fakult, které vychovávají odborníky v oblasti analýzy biologického materiálu, zvláště pak odborníky pro práci v klinických laboratořích. Skripta obsahují 25 kapitol koncipovaných tak, že jednotlivým příkladům a cvičením

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Mechanické chování viskoelastických těles - teorie a měření

Autor: Stanislav Ďoubal

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá vysoce významnou problematikou mechanického chování těles při dynamickém zatěžování, zejména odezvami deformace těles na časově proměnný průběh zatížení. V teoretické části jsou shrnuty základní metody popisu mechanického chování těles při zatěžování statickém i dynamickém, podrobně je pak popsáno využití komplexní mechanické impedance a komplexní dynamické tuhosti pro řešení

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Farmaceutická chemie I.

Autor: Jiří Hartl

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text v první části charakterizuje obor farmaceutická chemie a popisuje jednotlivé etapy vývoje léčiv chemického původu. Další kapitoly se zabývají současnými zdroji nových chemických léčiv a jejich účinkem. Poslední část je věnována fyzikálně-chemickým vlastnostem léčiv a jejich významu pro biologické působení. Určeno pro posluchače Farmaceutické fakulty UK.

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Biomechanika člověka

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Čapek, kolektiv autorů

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Biomechanika člověka je oficiální učebnicí České společnosti pro biomechaniku shrnující současné poznatky z oboru. Je určena nejen studentům magisterských oborů aplikované mechaniky-biomechaniky a biomedicíny, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a matematickým aparátem popisujícím základní fyzikální vztahy je vhodná i pro studenty lékařských oborů, kteří si chtějí

Sleva 15 % z běžně ceny 649 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem

Medicínská biofyzika

Autor: Kolektiv autorů - Leoš Navrátil,Jozef Rosina

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Medicínská biofyzika je interdisciplinárním oborem, který obsahuje prvky mnohých vědních disciplín. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou oboru je skutečnost, že objektem zkoumání jsou živé systémy a výsledky analýzy jsou použity na řešení konkrétních problémů v jednotlivých lékařských a zdravotnických oborech za

Sleva 15 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 501 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí