Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Biochemie, chemie, fyzika

Biochemie pro studující medicíny I. a II. Díl

Autor: Kolektiv autorů - Alena Stoklasová, Jaroslav Cerman, Miroslav Ledvina

publisher: Karolinum

3.8 / 5
20 %
Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci následované výkladem o citrátovém cyklu, dále pak popis katabolických a anabolických přeměn jednotlivých živin a stavebních látek v organismu. Znalosti základních přeměn jsou poté

Sleva 20 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatele

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie /všeobecná část/

Autor: Eva Kohlíková

publisher: Karolinum

4 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Biomedicínská informatika V. - Metody molekulární biologie a bioinformatiky

Autor: Zvárová Jana

publisher: Karolinum

3.5 / 5
20 %
Monografie dává ucelený přehled o současných technologiích aplikovaných v oblasti molekulární bioinformatiky a slouží k lepší orientaci ve statistických metodách v klinickém a bioinformatickém výzkumu nejen pro mladé a začínající vědce, ale i pro jednooborově zaměřené specialisty. Může pomoci vysokoškolským učitelům lékařských a přírodovědeckých fakult v pregraduálním, postgraduálním i

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Biofyzika - Pro zdravotnické a biomedicínské obory

Autor: Kolektiv autorů - Rosina Jozef,Vránová Jana,Kolářová Hana,Stanek Jiří

publisher: Grada

3.8 / 5
15 %
Základní učebnice v oboru je určena nejen studentům bakalářských oborů lékařských a sociálně zdravotních fakult, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a matematickým aparátem popisujícím základní fyzikální vztahy je vhodná i pro studenty bakalářského studia biomedicínských a technických oborů, realizovaných na vyšších odborných a vysokých školách technického i

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Kapitoly z klinické biochemie - Druhé, doplněné a přepracované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Petr Schneiderka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhé, doplněné a přepracované vydání přehledné učebnice poskytuje studentům i lékařům užitečné informace o laboratorních testech. Představuje jednotlivé pracovní postupy klinické biochemie a seznamuje studenty lékařských fakult s nejnovějšími poznatky laboratorních odvětví medicíny.

Sleva 20 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Farmaceutická chemie - Návody k praktickým cvičením

Autor: Petr Zimčík et al.

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text vznikl jako pomůcka studentů Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pro praktická cvičení z předmětů Farmaceutická chemie a Technologie syntetických léčiv, příp. Chemická léčiva. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na studium vztahů mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi a biologickou aktivitou a na syntézy některých vybraných léčiv. Skripta obsahují také krátké pojednání o moderních

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Analytická chemie - Protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní…

Autor: Rolf Karlíček et al.

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Skripta obsahují protokoly zahrnující kvalitativní anorganickou a organickou analýzu, kvantitativní analýzu a základní instrumentální metody analýzy. Protokoly jsou již připraveny pro doplnění všech údajů získaných při experimentálním praktickém cvičení.

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem

General Biochemistry: Practical Classes for Students of Pharmacy

Autor: Kolektiv autorů - Barbora Szotáková,Iva Boušová,Jaroslav Dršata

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Anglicky psaný učební text obsahuje návody ke třinácti úlohám, které plní studenti v rámci praktické výuky biochemie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vedle samotných úloh přináší text i stručný teoretický úvod k základním biochemickým metodám a nezbytné minimum bezpečnosti práce a první pomoci při nehodách v laboratoři.

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Bioanalytická chemie v příkladech a cvičeních

Autor: Kolektiv autorů - Eva Klapková,Jiří Kukačka,Karel Kotaška

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určený především pro posluchače bakalářských i magisterských oborů lékařských, farmaceutických, přírodovědeckých, zdravotnických nebo chemicko-technologických fakult, které vychovávají odborníky v oblasti analýzy biologického materiálu, zvláště pak odborníky pro práci v klinických laboratořích. Skripta obsahují 25 kapitol koncipovaných tak, že jednotlivým příkladům a cvičením

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum z lékařské biofyziky

Autor: Miroslav Zítko

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Podmínkou úspěšného měření v praktických cvičeních je dobrá teoretická příprava, zejména seznámení se s principem měřicí metody a použitého přístroje. V knize najdete praktické návody, jak používat audiometr, spektrofonometr, mikroskop, termistor, jak měřit zrakovou ostrost, vitální kapacitu plic, V-A charakteristiku pokožky aj. Jednotlivé kapitoly obsahují úkol, jeho řešení a kontrolní otázky.

Sleva 32 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Farmaceutická chemie I.

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Hartl,Karel Palát

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text v první části charakterizuje obor farmaceutická chemie a popisuje jednotlivé etapy vývoje léčiv chemického původu. Další kapitoly se zabývají současnými zdroji nových chemických léčiv a jejich účinkem. Poslední část je věnována fyzikálně-chemickým vlastnostem léčiv a jejich významu pro biologické působení. Určeno pro posluchače Farmaceutické fakulty UK.

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Biomechanika člověka

Autor: Čapek Lukáš, Hájek Petr, Henyš Petr, kolektiv

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Biomechanika člověka je oficiální učebnicí České společnosti pro biomechaniku shrnující současné poznatky z oboru. Je určena nejen studentům magisterských oborů aplikované mechaniky-biomechaniky a biomedicíny, ale také lékařských fakult.

Sleva 15 % z běžně ceny 649 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem

Medicínská biofyzika

Autor: Kolektiv autorů - Leoš Navrátil, Jozef Rosina

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Medicínská biofyzika je interdisciplinárním oborem, který obsahuje prvky mnohých vědních disciplín. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou oboru je skutečnost, že objektem zkoumání jsou živé systémy a výsledky analýzy jsou použity na řešení konkrétních problémů v jednotlivých lékařských a zdravotnických oborech za

Sleva 15 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 501 Kč

SklademPřihlášení uživatele