Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Biologie, genetika

Langmanova lékařská embryologie - Překlad desátého vydání

Autor: Sadler Thomas W.

publisher: Grada

4.5 / 5
15 %
Překlad desátého vydání. První český překlad světoznámé učebnice, která vychází opakovaně od roku 1963. Porozumění embryonálnímu vývoji člověka umožňuje hlubší pochopení anatomické stavby lidského těla a mechanismů vzniku vrozených vad a řady závažných chorob. Publikace poskytuje přesný, výstižný i stručný popis embryologie a její aplikace pro klinické obory. Originál s mimořádnou pečlivostí

Sleva 15 % z běžně ceny 1 099 Kč

Naše cena: 934 Kč

Skladem

Genetika

Autor: Kolektiv autorů - Simmons Michael J.,Snustad Peter D.

publisher: Masarykova univerzita v Brně

4.8 / 5
24 %
Genetika jako věda prochází v posledních letech radikálním vývojem a stává se středobodem technologické revoluce, která ovlivňuje zemědělství, medicínu i společnost. Na základní úrovni se genetika stala klíčovou vědou – někteří by řekli jedinou klíčovou vědou – celé biologie. Cílem nového vydání učebnice je tudíž poskytnout studentům srozumitelný a aktuální úvod do této významné vědy v celé její

Sleva 24 % z běžně ceny 1 890 Kč

Naše cena: 1 436 Kč

Skladem

Early Prenatal Diagnosis, Fetal Cells and DNA in the Mother - Present State and Perspectives

Autor: Kolektiv autorů - Diana W. Bianchi,Howard Cuckle,Milan Macek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Sborník z vědeckého sympozia konaného v Praze v roce 2001 za účasti předních světových kapacit oboru přináší přehled současného stavu a perspektiv výzkumu problematiky fetálních buněk v mateřské krvi a noninvazívní prenatální diagnostiky, klinických aplikací fetální DNA v mateřském plazmatu, preimplantační diagnostiky, prenatální diagnostiky a biochemického a ultrazvukového vyšetření v prvním

Sleva 20 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem u dodavatele

Essentials of Biological Anthropology - (Selected Chapters)

Autor: Kolektiv autorů - Esther Rebato (eds.),Charles Susanne,Pavel Bláha

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá zajímavými tématy, která přináší moderní antropologie. Autory jsou uznávaní odborníci ze Španělska, České republiky a Belgie - publikace tak nabízí čtenářům ucelený přehled v tomto oboru. V obsahu najdeme témata od růstu a vývoje člověka po genetiku, od evoluce člověka po populační genetiku a nebo aplikovanou antropologii. Kapitoly jsou rozčleněny do 4 sekcí: 1. Jak definovat

Sleva 20 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Molekulární hematologie

Autor: Kolektiv autorů - Šárka Pospíšilová,Dana Dvořáková,Jiří Mayer

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Hematologie patří k oborům, u nichž můžeme pozorovat těsné propojení kliniky a laboratorní analýzy. V posledních letech narůstá význam molekulárních aspektů hematologických chorob, nejen z hlediska výzkumu, ale zejména z hlediska čistě klinických aplikací. Bez pochopení těchto principů se v podstatě nelze v současné hematologii orientovat. Tato skutečnost se stala inspirací pro kolektiv předních

Sleva 20 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 960 Kč

Skladem

Klinická radiobiologie

Autor: Kolektiv autorů - David Feltl, Jakub Cvek

publisher: Tobiáš

0 / 5
Kniha je určitou rekapitulací základních radiobiologických pojmů a principů, umožní čtenáři se zorientovat v základech oboru nezbytných pro správnou radioterapeutickou praxi.

Sleva 7 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Genetika v klinické praxi IV.

Autor: Kolektiv autorů - Radim Brdička, William Didden

publisher: Galén

0 / 5
Současná medicína se snaží kromě své terapeutické role rovněž nemocem předcházet a intenzivně hledá jejich příčiny. Prevence se na prvním místě opírá o diagnostiku. Takovou, která často dokáže již v době, než choroba propukne, na nebezpečí upozornit. Cílem publikace je nabídnout čtenáři současný pohled na možnosti, které nabízí současná diagnostika v různých oblastech naší genetické výbavy tak,

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Molekulární medicína

Autor: Kolektiv autorů - Ondřej Slabý, kol.

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Jen stěží dnes nalezneme oblast medicíny, která by nevyužívala poznatků nebo metod molekulární biologie. Obor zabývající se aplikací molekulární biologie do klinické praxe je označován jako molekulární medicína. Autorský kolektiv více než čtyřiceti vysokoškolských pedagogů a odborníků pracujících v různých oblastech molekulární medicíny zpracoval a předkládá první českou monografii, která

Sleva 20 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 960 Kč

Skladem

Genetika v klinické praxi V.

Autor: Kolektiv autorů - Radim Brdička, William Didden

publisher: Galén

0 / 5
Současná medicína se snaží kromě své terapeutické role rovněž nemocem předcházet a intenzivně hledá jejich příčiny. Prevence se na prvním místě opírá o diagnostiku.

Naše cena: 300 Kč

Skladem

How to practise biological and medical genetics

Autor: Kolektiv autorů - Drahomíra Křenová, Berta Otová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Třetí vydání učebního textu, určeného anglicky hovořícím studentům lékařských oborů, představuje čtenářům biologickou a lékařskou genetiku. Autoři si kladou za cíl rozšířit praktické znalosti studentů z oblasti genetiky. Ke svému cíli využívají jak kladení konkrétních otázek, zadávání praktických úkolů, tak uvádění příkladů ilustrovaných bohatou obrazovou dokumentací. Kniha vychází v anglickém

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Genové inženýrství IV.

Autor: Vladimír Vondrejs

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Tento díl uzavírá řadu učebních textů věnovaných genovému inženýrství, které vyšly v nakladatelství Karolinum. Představuje zpětnou vazbu pro čtenáře předchozích dílů a posluchače přednášek ?genové inženýrství?, pomocí které si mohou ověřit, jak probíranou látku pochopili a do jaké míry jsou schopni ji využít pro řešení konkrétních úloh. Procvičování je zaměřeno na porovnání možností tradičních a

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Genetika populací

Autor: Jiřina Relichová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Učebnice představuje genetiku populací v tradičním, dnes už klasickém kontextu s obohacením o nově využívané prvky moderní molekulární biologie. Je určena vysokoškolským studentům biologických oborů a obecně všem zájemcům o problematiku genetiky populací, kteří mají základní znalosti z obecné a molekulární genetiky. Svým pojetím je základem k pochopení evoluční genetiky.

Sleva 24 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Lékařská biologie a genetika - I. díl

Autor: Kolektiv autorů - Berta Otová,Kolektiv

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určený pro posluchače 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a objasňuje zákonitosti realizace genetické informace za fyziologických podmínek i v patogenetických procesech. První díl třídílných skript Lékařská biologie a genetika seznamuje s formální genetikou a vazbou genů, genealogií, regulací buněčného cyklu a buněčnou signalizací, mitózou a meiózou a cytogenetikou.

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Barevný atlas genetiky

Autor: Eberhard Passarge

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
5. anglické vydání vyšlo v nakladatelství Thieme v roce 2018. Vedle anglické a německé verze se kniha dočkala vydání v dalších 10 jazycích. Publikace patří do edice oblíbených atlasů a je založena na 186 barevných celostránkových obrazových tabulích, proti nimž figuruje vysvětlující text. Čtenář se tak dozví vše potřebné z oboru – jak obecně, tak o jednotlivých geneticky podmíněných

Sleva 15 % z běžně ceny 1 499 Kč

Naše cena: 1 274 Kč

Skladem

Zachování fertility u onkologicky nemocných v praxi

Autor: Kolektiv autorů - Kristýna Frühaufová, Jaroslav Hulvert

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Praktické postupy jak lze zachovat zárodečné buňky (vajíčka, spermie) u těch nemocných (dětských, dospělých, mužů, žen), kteří podstupují protinádorovou léčbu a v budoucnu by chtěli mít děti.

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Buněčné kultury v medicíně

Autor: Jaroslav Šebek

publisher: Galén

0 / 5
20 %
V současné době se v laboratorních podmínkách pracuje s rozličnými buňkami, ať už živočišného, nebo rostlinného typu. Výsadní postavení však náleží kulturám buněk živočišných. Dobře propracované kultivační techniky umožňují objasňovat nespočet fyziologických a patofyziologických mechanismů různých chorob již přímo na buněčné úrovni. Prostřednictvím kultur lze také sledovat účinky xenobiotik, a to

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele