Registrace | Přihlášení


Diagnostika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Základy cytopatologie I.

publisher: Karolinum

1 / 5
21 % Sleva
Učební text věnovaný studentům lékařských fakult, ale i lékařům při postgraduálním doškolování představuje základní vyšetřovací metodu užívanou ve všech klinických oborech. První díl knihy je zaměřen na klinické využití cytodiagnostiky v gynekologii a porodnictví.

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Multidetektorová výpočetní tomografie srdce

publisher: Galén

0 / 5
12 %
Publikace Multidetektorová výpočetní tomografie srdce shrnuje zkušenosti autorů, kteří od roku 2002 provedli více než 5000 CT vyšetření srdce prostřednictvím systémů všech generací MDCT, tedy přístrojem šestnáctiřadým, šedesátičtyřřadým, dvouzdrojovým první generace a dvouzdrojovým druhé generace.V obecné části knihy se probírají problémy provádění vyšetření, zpracování dat a vyhodnocení nálezů,

Sleva 12 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 439 Kč

Skladem

Sarkomy

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Adámková Krákorová Dagmar

publisher: Mladá fronta

0 / 5
Zhoubné nádory pojivových tkání patří mezi nádory vzácné. Jde o skupinu se značnou heterogenitou, danou růzností anatomických lokalizací jejich vzniku, především však širokým spektrem histotypů i biologických vlastností. Léčba je komplexní a vyžaduje mezioborovou spolupráci. Na rozdíl od jiných typů nádorů se v posledních 15 letech léčebné výsledky v České republice zásadně nezlepšily, spíše

Sleva 5 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 522 Kč

Skladem

Buněčné kultury v medicíně

Autor: Kolektiv autorů - Šebek Jaroslav,Šebek Jaroslav

publisher: Galén

0 / 5
V současné době se v laboratorních podmínkách pracuje s rozličnými buňkami, ať už živočišného, nebo rostlinného typu. Výsadní postavení však náleží kulturám buněk živočišných. Dobře propracované kultivační techniky umožňují objasňovat nespočet fyziologických a patofyziologických mechanismů různých chorob již přímo na buněčné úrovni. Prostřednictvím kultur lze také sledovat účinky xenobiotik, a to

Sleva 8 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem

Multidetektorová výpočetní tomografie - Perfuzní vyšetření

Autor: Kolektiv autorů - Ferda Jiří,Mírka Hynek

publisher: Galén

0 / 5
17 % Sleva
Publikace se zabývá problematikou teoretických základů a praktických aplikací perfuzního CT. V první části jsou rozebrány základní technické a matematické principy metody a pracovní postupy při provádění vyšetření. Jsou popsány vlastnosti mikrocirkulace za normálních i patologických podmínek a její vztah k zobrazení perfuze. Dvě kapitoly se věnují problematice radiační zátěže při CT vyšetřeních.

Sleva 17 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 415 Kč

Skladem

Diagnostika zlomenin pánve a acetabula

Autor: Vavrečka Jan

publisher: Galén

0 / 5
Monografie přináší soubor recentních poznatků mapující diagnostické možnosti současné traumatologie, a to v problematice tak závažné, jako jsou poranění pánve.V knize jsou didakticky přehledně a skvěle obrazově dokumentovaným způsobem popsány základní diagnostické možnosti a jednotlivé kroky, zobrazovací metody pro diagnostiku poranění skeletu, cévního systému i močových cest. Jsou popsány různé

Sleva 8 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 541 Kč

Skladem

Klinické PET a PET/CT

publisher: Galén

0 / 5
Hybridní zobrazovací metoda pozitronové emisní tomografie (PET) a počítačové tomografie (CT) představuje kombinaci funkčního a morfologicko-anatomického celotělového zobrazování. Záměrem autorů je podat ucelený přehled o základních principech PET, CT a hybridního zobrazování a o nejdůležitějších klinických indikacích. Těžiště publikace »Klinické PET a PET/CT« je v onkologické problematice, která

Sleva 8 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 832 Kč

Skladem

EKG podle Holtera: Elektrokardiografická interpretace

Autor: Kolektiv autorů - Adamec Jan,Adamec Richard

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Z předmluvy: Kniha autorů Richarda Adamce a Jana Adamce odráží dlouholetou zkušenost prvního z nich a je možno předpokládat, že tato zkušenost bude jednou rozšířena druhým o možnosti, jež zatím nejsou v běžné praxi využívány. V publikaci je obsaženo vše, co je zatím k dispozici pro „terénního" kardiologa, současně s „návodem k použití" - to znamená filozofií, jíž má být, pokud je to možné,

Sleva 17 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 498 Kč

Skladem u dodavatele

Mamodiagnostika

Autor: Skovajsová Miroslava

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Mamární diagnostika se v posledních letech dostala pod drobnohled nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Zájem se zvětšil zejména od té doby, kdy se v České republice zavedl program preventivního vyšetřování prsu, screening nádorů mléčné žlázy.Publikace je určena především radiologům, kteří učinili rozhodnutí úzce se specializovat na diagnostiku prsní žlázy. Jde o první publikaci, ve které je

Sleva 17 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 739 Kč

Skladem

Transkutánní cholangioskopie

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Publikace podává přehled o historii, technice, indikacích a komplikacích metod perkutánní transhepatální cholangiografie (PTC), perkutánní transhepatální drenáže (PTD) a transkutánní cholangioskopie (TCH) a představuje zužitkování bohatých praktických zkušeností autora s 3000 PTC a PTD a 1000 TCH. Obrázky s popisky, doplněné velkým počtem kazuistik, demonstrují příklady obou invazivních

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi

Autor: Kolektiv autorů - Bartoš Aleš,Hasalíková Martina

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Praktická příručka poskytuje návod, jak poznat, proč má pacient poruchu vědomí. Důraz je kladen na klinické vyšetření, analýzu poruch vědomí a postup obvyklý v každodenní praxi, od symptomu k diagnóze. Text je doplněn přehlednými tabulkami, schématy, obrázky a názornými kazuistikami. Publikace je určena studentům medicíny a všem lékařům, kteří se setkávají s poruchami vědomí (lékaři rychlé

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Nemoci prsu v každodenní praxi

Autor: Strnad Pavel

publisher: Maxdorf

0 / 5
18 %
Publikace našeho předního odborníka v oblasti senologie seznamuje lékaře s benigními a maligními nemocemi prsu v každodenní ambulantní i nemocniční praxi. Dominantním tématem je karcinom prsu, jehož vysoká incidence začíná být celospolečenským problémem rozvinutých zemí, včetně České republiky. Symptomatologie nemocí prsu je velmi jednoduchá a uniformní, bohužel, jedná-li se o karcinom prsu, bývá

Sleva 18 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Echokardiografie levé síně

Autor: Marek Dan

publisher: Galén

0 / 5
17 % Sleva
Publikace se detailně zabývá problematikou levé síně, tak jak ji je schopna pojmout současná echokardiografie. Teoreticky shrnuje základy fyziologie levé síně a patofyziologické mechanismy vedoucí k jejímu přetížení. Na základě literárních dat a vlastního výzkumu autor komentuje možnosti echokardiografie při hodnocení morfologie a funkce levé síně a stanovení možných příčin její remodelace v

Sleva 17 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Pediatrická radiologie

Autor: Hořák Jaromír

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Publikace je určena především studentům lékařství, ale svým rozsahem a náplní vyhovuje i studiu specifik pediatrické radiologie pro začínající i zkušenější radiology. Ve všech patnácti kapitolách jsou popsány základní klinické jednotky, s nimiž se radiodiagnostik na poli pediatrické radiologie může setkat v terénu, bohatě jsou dokumentovány i některé vzácnější případy, se kterými se lze setkat na

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele