Registrace | Přihlášení


Endokrinologie a metabolismus

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Endokrinologie

Autor: Michal Kršek

publisher: Galén

3.8 / 5
17 %
Publikace Endokrinologie stručně shrnuje endokrinologickou problematiku pro studenty lékařských fakult a nabízí přehledně utříděné poznatky o tomto oboru medicíny. Nespornou výhodou je, že text napsal jeden autor, a výsledek je tedy pedagogicky vyvážený a jednotný. Spolu s autorovými odbornými a publikačními zkušenostmi to zaručuje, že se kniha stane nejen oblíbenou učebnicí, ale i základní

Sleva 17 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Diabetologie 2013

Autor: Kolektiv autorů - Milan Kvapil (nepoužívat),Milan Kvapil

publisher: Triton

0 / 5
Sborník Diabetologie 2013 vychází letos v poněkud větším rozsahu než v předešlých letech a podílelo se na něm 33 autorů z různých pracovišť v ČR a jeden autor ze Slovenska. Obsah sborníku tvoří 38 příspěvků, které jsou rozděleny do těchto sekcí: I. K zamyšlení, II. Koncepce, III. Kardiologické okénko, IV. Endokrinologické okénko, V. Životospráva, VI. Terapie diabetes mellitus, VII. Prevence a

Sleva 8 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a reprodukční funkce

Autor: Kolektiv autorů - Jindřiška Perušičová,Pavlína Piťhová,Libor Zámečník

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Až do začátku nového tisíciletí byly poruchy sexuálních funkcí u mužů i žen s diabetem spíše přehlíženou problematikou. V posledních letech již je známa řada onemocnění, léků i situací, které přispívají k erektilní dysfunkci. Kromě psychologických onemocnění (deprese, psychózy, úzkostné stavy ap.) jsou to také cévní choroby (periferní vaskulární nemoci a hypertenze), neurologická onemocnění

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a mozek

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Diabetes mellitus 2. typu je metabolickou nemocí, která postihuje mnoho systémů lidského těla, cerebrálně-nervový systém nevyjímaje. Dnes již existuje velké množství experimentálních i klinických studií a sledování, které každým dnem dokazují a potvrzují spletité vzájemné vztahy mezi symptomy celého metabolického syndromu včetně diabetes mellitus 2. typu s činností mozku. Knížku o diabetu a mozku

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Není bezvýchodných situací aneb příběhy lidí s diabetem

Autor: Kolektiv autorů - Kateřina kolektiv autorů, Štechová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Současná diabetologie disponuje velmi účinným a široce strukturovaným farmakoterapeutickým „arzenálem“, který spolu s moderní technikou významně změnil život velkého počtu nemocných s diabetem. Moderní medicína dokáže pacientům prodloužit období bez komplikací a zajistit tak nadlouho kvalitu života srovnatelnou se zcela zdravým člověkem. Po delší době je však úspěch léčby diabetu stále více

Sleva 27 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Diabetologie 2014

Autor: Kolektiv autorů - Milan Kvapil (nepoužívat),Milan Kvapil

publisher: Triton

0 / 5

Sleva 8 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močové

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Ledviny jsou již mnoho let v centru zájmu diabetologie, zejména s ohledem na závažnost diabetické nefropatie. Vztah diabetu a ledvin je však podstatně komplexnější – ledviny jsou orgánem spolupodílejícím se na manifestaci DM 2. typu., onemocnění ledvin bývá spojeno se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob (kardiorenální syndrom). Významnou novinkou posledních let pak je zavedení gliflozinů –

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Cesta diabetologie aneb jak vše začíná a končí?

Autor: Jan Škrha

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Diabetes mellitus patří k onemocněním, která prodělala obrovský rozvoj poznání, a to od vysvětlení mechanismu vzniku až po různé léčebné postupy a technologie. Nové poznatky však přinášejí další otázky, otevírají potřebu dalšího zkoumání a vedou i k pochybování. Přes nesporné pozitivní výsledky terapeutických postupů je vývoj onemocnění ve světě označovaný za epidemii alarmující, i nejmodernější

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Neuroendokrinní nádory plic a mediastina

Autor: Kolektiv autorů - Markéta Černovská,Pavel Horažďovský

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Neuroendokrinní nádory plic a mediastina představují klinicky významnou skupinu neoplazií. Současné studie ukazují, že prevalence těchto tumorů je mnohem častější, než se soudilo ještě např. před 15 lety. Klasifikace, diagnostika a léčba neuroendokrinních nádorů však v praxi naráží na mnohé obtíže, z nichž část vyplývá také z malé informovanosti širší lékařské veřejnosti o významu těchto

Sleva 27 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a endokrinologie

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Diabetes mellitus a endokrinologie je zcela určitě nejstarším medicínskym interdisciplinárním spojením v historii diabetologie. Publikace je 13. svazkem edice Současná medicína a autorka v ní přináší čtenářům zajímavé informace o tom, jak v minulosti (i dosti vzdálené) lékaři nahlíželi na diabetes ve spojení s postižením dalších žláz s vnitřní sekrecí. V knížce se věnuje především takovým

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem / 2014

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Podobně jako v loňském roce byl vyvrcholením ediční řady Současná diabetologie titul věnovaný aktuálnímu stavu perorální léčby DM, v roce 2014 je podobný titul věnován injekční léčbě DM, přesněji s důrazem na injekční léčbu DM2. Prof. Perušičová seznamuje čtenáře (především z řad diabetologů) se všemi praktickými aspekty léčby inzulinem a jeho analogy, stejně jako inkretinovými mimetiky, a to ve

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Častými komplikacemi u diabetiků jsou zažívací obtíže, které v různém rozsahu a stupni postihují více než polovinu diabetiků. Publikace, která je 16. svazkem úspěšné edice Současná diabetologie, se věnuje všem orgánům a tkáním patřícím do gastroenterologického systému, které jsou přítomností DM2 více či méně ovlivněny. Současná doba je charakteristická obrovským množstvím informací, které jsou

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Diabetologie 2015

Autor: Kolektiv autorů - Milan Kvapil (nepoužívat),Milan Kvapil

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Nový ročník monografie věnované nejdůležitějším novinkám z celé oblasti diagnostiky a terapie diabetu, prevenci komplikací, včetně farmakoekonomiky a epidemiologie. Monografie obsahuje základní kapitoly věnované obecnému přesahu diabetologie do ostatních oborů medicíny, kardiologickým a endokrinologickým souvislostem. Zahrnuje podrobný přehled aktuální problematiky právních, ekonomických a

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Glukagon

Autor: Václav Zamrazil

publisher: Geum

0 / 5
27 %
Souhrn poznatků o glukagonu od významného autora. Určeno lékařům.

Sleva 27 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Učební texty k k prakt.cvičením z endokrinologie

Autor: Kolektiv autorů - Petr Vlček,Petr Vlček

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace je určená především studentům lékařských fakult, své si však najdou i lékaři z jiných oborů. V 18 kapitolách je velmi přehledně probrána problematika endokrinologie nejen z teoretického pohledu, ale i díky vhodně vybraným kazuistikám k jednotlivým kapitolám, jsou popsány nejen klinické projevy nejčastějších endokrinopatií, jejich dynamika, ale následně i vyšetřovací algoritmy vedoucí k

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Desatero léčby perorálními antidiabetiky

Autor: Jindra Perušičová

publisher: Triton

0 / 5
27 %
O léčbě diabetu 2. typu perorálními antidiabetiky (PAD), zejména o nových skupinách těchto léků a inovovaných preparátech, bylo během několika uplynulých let napsáno mnoho odborných článků v časopisech a publikována řada statí v knihách. Autorka vypracovala stručný přehled nejzákladnějších a nejpodstatnějších informací, které lékař potřebuje pro správnou klinickou léčbu diabetu 2. typu pomocí

Sleva 27 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Postprandiální glykémie

Autor: Jindra Perušičová

publisher: Triton

0 / 5
27 %
V běžném životě se u zdravého jedince během 24 hodin střídají období nalačno (definované jako situace nepřijímání jídla delší než 6 hodin), období po jídle - postprandiální (trvající 2-4 hodiny) a období mezi jídly - interprandiální. Bazální stav je pojímán jako metabolické podmínky, v jakých se organismus nachází ráno po 10-14hodinovém lačnění. Mnoho let se klinické studie zabývaly hormonálními

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Hypertenze při obezitě a diabetu

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Hypertenze, obezita i diabetes patří k nejčastějším onemocněním ve světě. Řadí se k tzv. civilizačním onemocněním a jejich výskyt výrazně stoupá jak v České republice, tak v Evropě i Severní Americe. Autor v knize předkládá nejnovější poznatky a zkušenosti s těmito chorobami s důrazem na integrující roli praktických lékařů při léčbě pacientů s kombinací hypertenze a metabolických onemocnění, jež

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Diabetické makroangiopatie a mikroangiopatie

Autor: Kolektiv autorů - Jindřiška Perušičová,Jindřiška Perušičová

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Přestože farmaceutický průmysl vyvinul v posledním desetiletí řadu nových preparátů pro léčbu diabetu, klinické i epidemiologické studie prokazují stále se zvyšující výskyt cévních komplikací u nemocných cukrovkou. A právě ty jsou hlavní příčinou významně zvýšené mortality diabetiků ve srovnání s nediabetiky. Diabetologové se také snaží inovovat způsob edukace nemocných a hledat způsoby jejich

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Turnerův syndrom

Autor: Jiří Lebl

publisher: Galén

0 / 5
17 %
Svým rozsahem i bohatou obrazovou dokumentací jde o zcela unikátní monografii, která shrnuje dosavadní poznatky o tomto závažném, chromozomálně podmíněném syndromu. Publikace poskytuje přehled skutečně komplexní - mapuje problematiku prenatální, chromozomální, molekulárně genetickou, diagnostickou, terapeutickou, reprodukční až po řešení psychosociálních problémů pacientek dětského,

Sleva 17 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 415 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí