Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Endokrinologie a metabolismus

Nejprodávanější v této kategorii

Endokrinologie

Autor: Michal Kršek

publisher: Galén

3 / 5
20 %
Publikace Endokrinologie stručně shrnuje endokrinologickou problematiku pro studenty lékařských fakult a nabízí přehledně utříděné poznatky o tomto oboru medicíny. Nespornou výhodou je, že text napsal jeden autor, a výsledek je tedy pedagogicky vyvážený a jednotný. Spolu s autorovými odbornými a publikačními zkušenostmi to zaručuje, že se kniha stane nejen oblíbenou učebnicí, ale i základní

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Kapesní průvodce léčbou dysliproproteinémií

Autor: Richard Češka

publisher: Triton

0 / 5
23 %
Hyperlipoproteinémie představují skupinu metabolických onemocnění hromadného výskytu, která jsou charakterizována zvýšenými hladinami lipidů a lipoproteinů v plazmě. Jsou důsledkem zvýšené syntézy nebo sníženého katabolismu částic, které transportují cholesterol a triglyceridy v plazmě. Někdy se setkáme také s pojmem dyslipoproteinémie. Porucha lipidového metabolismu není totiž vždy spojena pouze

Sleva 23 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a makrovaskulární komplikace

Autor: Jiří Charvát

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Příručka se věnuje problematice onemocnění zvaného diabetes mellitus, které je spojeno s vysokou frekvencí závažných komplikací, a sleduje jeho komplikace makrovaskulární. Text je strukturován do pěti kapitol: první seznamuje s vybranými aspekty inzulinové rezistence, druhá se zabývá diabetem a kardiovaskulárními onemocněními, třetí část pojednává o cévních mozkových příhodách u diabetiků.

Sleva 24 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Desatero léčby perorálními antidiabetiky

Autor: Jindra Perušičová

publisher: Triton

0 / 5
24 %
O léčbě diabetu 2. typu perorálními antidiabetiky (PAD), zejména o nových skupinách těchto léků a inovovaných preparátech, bylo během několika uplynulých let napsáno mnoho odborných článků v časopisech a publikována řada statí v knihách. Autorka vypracovala stručný přehled nejzákladnějších a nejpodstatnějších informací, které lékař potřebuje pro správnou klinickou léčbu diabetu 2. typu pomocí

Sleva 24 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem

Postprandiální glykémie

Autor: Jindra Perušičová

publisher: Triton

0 / 5
24 %
V běžném životě se u zdravého jedince během 24 hodin střídají období nalačno (definované jako situace nepřijímání jídla delší než 6 hodin), období po jídle - postprandiální (trvající 2-4 hodiny) a období mezi jídly - interprandiální. Bazální stav je pojímán jako metabolické podmínky, v jakých se organismus nachází ráno po 10-14hodinovém lačnění. Mnoho let se klinické studie zabývaly hormonálními

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Hypertenze při obezitě a diabetu

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Hypertenze, obezita i diabetes patří k nejčastějším onemocněním ve světě. Řadí se k tzv. civilizačním onemocněním a jejich výskyt výrazně stoupá jak v České republice, tak v Evropě i Severní Americe. Autor v knize předkládá nejnovější poznatky a zkušenosti s těmito chorobami s důrazem na integrující roli praktických lékařů při léčbě pacientů s kombinací hypertenze a metabolických onemocnění, jež

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Tubulizace žaludku - Chirurgická léčba obezity

Autor: Mojmír Kasalický

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Obezita je v dnešní době nejčastější multifaktoriálně podmíněnou metabolickou chorobou. U neúspěšně konzervativně léčených těžce obézních nemocných s velkou incidencí relapsů nadváhy má v dnešní době bariatrická chirurgie, tj. chirurgie zabývající se léčbou obezity, své pevné a nenahraditelné místo. V první části této publikace jsou stručně uvedeny jednak možnosti konzervativní léčby morbidní

Sleva 24 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Diabetické makroangiopatie a mikroangiopatie

Autor: Jindra Perušičová, pořadatelka

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Přestože farmaceutický průmysl vyvinul v posledním desetiletí řadu nových preparátů pro léčbu diabetu, klinické i epidemiologické studie prokazují stále se zvyšující výskyt cévních komplikací u nemocných cukrovkou. A právě ty jsou hlavní příčinou významně zvýšené mortality diabetiků ve srovnání s nediabetiky. Diabetologové se také snaží inovovat způsob edukace nemocných a hledat způsoby jejich

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Turnerův syndrom

Autor: Kolektiv autorů - Jan Lebl,Jiřina Zapletalová,Marta Šnajderová et al.

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Svým rozsahem i bohatou obrazovou dokumentací jde o zcela unikátní monografii, která shrnuje dosavadní poznatky o tomto závažném, chromozomálně podmíněném syndromu. Publikace poskytuje přehled skutečně komplexní - mapuje problematiku prenatální, chromozomální, molekulárně genetickou, diagnostickou, terapeutickou, reprodukční až po řešení psychosociálních problémů pacientek dětského,

Sleva 20 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 400 Kč

Skladem

Moderní léčba syndromu diabetické nohy

Autor: Kolektiv autorů - Michael E. Edmonds et al.,Patrik Tošenovský

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Syndrom diabetické nohy je problematika, se kterou se často setkává ve své ordinaci praktický lékař, internista, diabetolog, chirurg i ortoped. Jde o onemocnění, jež vzhledem ke svému charakteru vyžaduje multidisciplinární péči a u kterého je zvláštní důraz kladen na prevenci. Důsledně aplikovaná preventivní opatření a včasná adekvátní léčba mohou velice významně snížit procento komplikací v

Sleva 20 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 480 Kč

Skladem

Endokrinní hypertenze - Trendy soudobé endokrinologie. Svazek 1

Autor: Josef Marek, pořadatel

publisher: Galén

0 / 5
20 %
"Z předmluvy pořadatele:Trendy soudobé endokrinologie by měly zaplnit určité místo mezi učebnicemi, které jsou povětšinou příliš obecné a přinášejí jen určitou hladinu základních vědomostí bez náležitého rozboru, a mezi časopisovými články, které jsou zase obvykle příliš úzce specializované. Rozhodli jsem se vydávat Trendy zaměřené monotematicky, vždy jako souhrn pohledů našich předních odborníků

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Cévní komplikace diabetu - Symposium 10

Autor: Štěpán Svačina et al.

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Publikace obsahuje příspěvky přednesené během cyklu seminářů, které proběhly na podzim 2004 celkem v 6 českých a moravských městech (v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové a Českých Budějovicích).

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Cushingův syndrom

Autor: Kolektiv autorů - Michal Kršek,Václav Hána et al.

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Cushingův syndrom je onemocnění známé již více než 70 let. Má velmi různorodou etiologii a pestrý a variabilní klinický obraz. Kvůli těmto vlastnostem, charakteru sekrece kortisolu a aktivity celé regulační osy hypothalamus-hypofýza-kůra nadledvin a zároveň nedostatečné senzitivitě a specificitě laboratorních testů, které jsou k dispozici, jde o jedno z nejkomplikovanějších onemocnění v klinické

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Štítná žláza - Trendy soudobé endokrinologie. Svazek 2

Autor: Zdeňka Límanová, pořadatelka

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Druhý svazek edice Trendy soudobé endokrinologie je věnován problematice štítné žlázy. Autorský kolektiv zkušených odborníků z několika klinických pracovišť zpracoval dané téma komplexně, od diagnostiky, přes popis jednotlivých onemocnění štítné žlázy až po terapii a genetiku. Publikaci uvítají nejen endokrinologové, ale zaujme jistě i praktické lékaře, internisty a lékaře jiných odborností,

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy pro praxi (CD-ROM)

Autor: Kolektiv autorů - Daniela Čechurová,Michal Krčma,Silvie Lacigová,Zdeněk Jankovec,Zdeněk Rušavý

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Diabetická gangréna byla i po objevu inzulinu noční můrou všech diabetiků a její hlavní léčbou byla včasná, nejčastěji paprsková amputace. Angličan Edmons v roce 1986 jako první publikoval zkušenosti s komplexní léčbou diabetické nohy ve specializovaném centru. Multidisciplinárním přístupem spojeným s edukací nemocných dosáhl vyhojení 86 % defektů neuropatické a 72 % ischemické etiologie a

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Primární hyperparathyreóza - Diagnostika a terapie

Autor: Kolektiv autorů - Ondřej Naňka et al.,Svatopluk Adámek

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Monografie je adresována lékařům, kteří se věnují nemocným s primární hyperparathyreózou. Autorský kolektiv vycházel při koncepci knihy ze zkušeností III. chirurgické kliniky, III. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolismu a Anatomického ústavu 1. LF UK.Kniha byla koncipována tak, aby zájemcům poskytla ucelený pohled na tuto problematiku. Vzhledem k tomu, že základní léčbou primární

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Obezita v dětství a dospívání - Terapie a prevence

Autor: Kolektiv autorů - Jana Pařízková,Lidka Lisá

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Obezita jako globální zdravotní problém se stále více týká také dětí a dorostu, a to nejen v průmyslově rozvinutých zemích. Zdravotní a epidemiologická sledování v České republice ukazují, že obézních dětí a dospívajících v poslední době přibývá nebývalou měrou a že tito mladí lidé mají i další zdravotní problémy. Obezita v dospělosti se rozvíjí spolu s ostatními zdravotními riziky častěji u

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Feochromocytom

Autor: Karel Pacák

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Feochromocytomy jsou vzácné, ale zrádné nádory dřeně nadledvin, které produkují katecholaminy způsobující vysoký krevní tlak, palpitace, arytmie, hyperglykemii, hypertriacylglycerolemii aj. Příznaky feochromocytomu mohou být různé: nádor může napodobovat velké množství onemocnění, což často ústí v chybnou diagnózu. Pokud nejsou tyto nádory rozpoznány nebo správně léčeny, končí téměř vždy fatálně.

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Trendy soudobé diabetologie. Svazek 12

Autor: Martin Haluzík, pořadatel

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Publikační řada Trendy soudobé diabetologie se snaží dostát svému názvu a předkládat čtenářům nové poznatky v teoretických a klinických lékařských oborech, které mají vztah k problematice diabetes mellitus a jeho komplikacím. Dvanáctý svazek edice představuje těchto devět odborných témat: Hyperglykémie a její normalizace intenzifikovanou inzulinovou terapií u kriticky nemocných pacientů;

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Diabetologie

Autor: Jan Škrha et al.

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Počet diabetiků u nás i ve světě enormně narůstá. Celosvětově se předpokládá, že během prvních dvaceti pěti let tohoto století se počet pacientů s diabetes mellitus zdvojnásobí a do svého stáří onemocní diabetem dnes prakticky každý pátý z nás. V budoucnosti to možná bude každý čtvrtý či třetí člověk.Na řadu otázek týkajících se hlubšího poznání patogeneze onemocnění, účinné léčby, ale i prevence

Sleva 20 % z běžně ceny 1 500 Kč

Naše cena: 1 200 Kč

Skladem

ISPAD Consensus Guidelines 2006-2009 - Moderní dětská diabetologie

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Soubor návodů na léčení dětského diabetu vydaný péčí ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) je skutečně mezinárodním dokumentem, který odráží jak vývoj v léčbě dětského diabetu v posledním desetiletí, tak i inspiraci ze všech dosud vydaných národních verzí pro léčení DM. Nejde však o striktní a závazné protokoly, ale spíše jako podklad pro individuální klinická

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Poruchy metabolismu a výživy

Autor: Štěpán Svačina et al.

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Monografie zpracovává významné téma, které v tomto rozsahu a v této formě nebylo v naší literatuře dosud publikováno. Metabolické choroby jsou představeny jak z pohledu genetika, tak z pohledu pediatra, internisty a případně dalších specialistů. Tato syntetizující forma zpracování umožňuje čtenáři komplexní pohled na řadu metabolických onemocnění. Hlavní důraz byl položen na choroby hromadného

Sleva 20 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 720 Kč

Skladem

Technologie v diabetologii 2010

Autor: Zdeněk Rušavý, pořadatel

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Sborník Technologie v diabetologii 2010 nabízí dvacet příspěvků našich předních specialistů v oboru diabetologie připravených pro tradiční stejnojmenný kongres. Ten byl v roce 2010 pořádán již po čtrnácté. Jednotlivé kapitoly knihy na sebe přímo nenavazují a nemají jednotný charakter, jde o pracovní materiál, který zahrnuje nejen osobní zkušenosti autorů, ale i přehled nejnovější literatury z

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Endokrinní nádory nadledvin v současné klinické praxi

Autor: Kolektiv autorů - Ivica Lazúrová,Karel Pacák

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Monografie, která vznikla na základě velmi úzké spolupráce předních českých a slovenských odborníků, je svého druhu první publikací poskytující nejnovější poznatky o klinické diagnostice a léčbě nádorů nadledvin. Mimořádný pokrok v zobrazovacích a biochemických metodách umožňuje tento typ nádorů diagnostikovat v současné době stále častěji, nejnovější studie prokazují, že nádor nadledvin

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele