Registrace | Přihlášení


Endokrinologie a metabolismus

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Klimakterická medicína

Autor: Fait Tomáš

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Klimakterická medicína je hraniční obor sledující změny ženského organismu spojené s estrogenní nedostatečností a možnosti jejich prevence i léčby. Vzhledem ke stárnutí populace je to odvětví medicíny potřebné pro udržení kvality života. Po úspěchu dvou předchozích vydání autor připravil další, opět rozšířené a aktualizované vydání. Kniha obsahuje stručný přehled základních otázek klimakterické

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Endokrinologie

Autor: Kršek Michal

publisher: Galén

3.8 / 5
17 % Sleva
Publikace Endokrinologie stručně shrnuje endokrinologickou problematiku pro studenty lékařských fakult a nabízí přehledně utříděné poznatky o tomto oboru medicíny. Nespornou výhodou je, že text napsal jeden autor, a výsledek je tedy pedagogicky vyvážený a jednotný. Spolu s autorovými odbornými a publikačními zkušenostmi to zaručuje, že se kniha stane nejen oblíbenou učebnicí, ale i základní

Sleva 17 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Ischemická choroba srdeční u diabetiků

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Danzig Vilém

publisher: Maxdorf

0 / 5
Publikace shrnuje základní poznatky o epidemiologii, diagnostice a terapii ischemické choroby srdeční (ICHS) ve všech jejích formách u pacientů s diabetem mellitem. Důraz je kladen na odlišnosti klinického obrazu nemoci v této populaci a z ní vyplývající specifické léčebné postupy. Důvodem pro zařazení této publikace do edičního plánu byl vzrůstající počet pacientů s diabetem v naší populaci a

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Diabetologie 2012

Autor: Kvapil Milan

publisher: Triton

0 / 5
17 %
I. Koncepce Diabetes mellitus – epidemie výskytu a drastický nárůst komplikací Aleš Linhart Prediabetes se stává diagnózou, predikce zůstává stále příslibem budoucnosti Jaroslav Rybka Úloha C-peptidu v klinické diabetologii Zdeněk Rušavý Inzulinová rezistence ještě nevymizela Martin Haluzík, Kateřina Anderlová Farmakogenetické aspekty liečby orálnymi antidiabetikami Ivan

Sleva 17 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Hypopituitarismus a diabetes insipidus centralis

Autor: Hána Václav

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Snížená nebo zvýšená sekrece hormonů hypofýzy zasahuje do celé řady metabolických dějů v organismu a její kompletní výpadek je neslučitelný se životem. Onemocnění hypotalamu a hypofýzy představují závažná onemocnění, ale v převážné většině případů se jedná o nezhoubná a léčitelná onemocnění. Následkem onemocnění této vitálně důležité oblasti organismu bývá často porucha sekrece hypofyzárních

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Diabetes v tabulkách

Autor: Edelsberger Tomáš

publisher: Maxdorf

0 / 5
18 %
Diabetes mellitus je klíčovým tématem třetího tisíciletí, podobně jako další přidružené „civilizační“ nemoci. Vzhledem k nárůstu výskytu tohoto onemocnění, závažnosti komplikací a nákladnosti léčby je význam studia a výzkumu této poruchy metabolismu zcela zřejmý. Důvodem vytvoření publikace byla potřeba sjednotit a shrnout množství informací z obsáhlé česko-slovenské i zahraniční literatury

Sleva 18 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 489 Kč

Skladem

500 klinických studií v diabetologii

Autor: Edelsberger Tomáš

publisher: Maxdorf

0 / 5
18 %
Lékaři v posledních letech žijí pod „diktátem“ medicíny založené na důkazech (evidence based medicine – EBM) a obor diabetologie není v tomto směru výjimkou. Odborné časopisy nezadržitelně chrlí celou řadu nových důkazů, pravd a hypotéz, které prohlubují míru našich znalostí, a které slouží k podpoře či naopak k vyvrácení určitých léčebných postupů a strategií. Kniha by měla sloužit jako

Sleva 18 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 571 Kč

Skladem

Jsou metabolická onemocnění příčinou všech nemocí?

Autor: Svačina Štěpán

publisher: Mladá fronta

0 / 5
15 %
Staří patologové označovali primárně postižené orgány jako atria mortis. Postižení jednoho orgánu dodnes významně rozhoduje o prognóze nemocných. Rizikové faktory jsou chápány obvykle komplexně. Přitom je známé, že jejich význam pro orgánové postižení se liší – například hypertenze je hlavním rizikovým faktorem mozkových příhod, diabetes mellitus je hlavním rizikovým faktorem koronárních příhod a

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 383 Kč

Skladem

Nádory štítné žlázy

Autor: Kopečková Kateřina

publisher: Mladá fronta

0 / 5
14 %
Karcinomy štítné žlázy, nejčastější endokrinologické nádory, představují 1–2 % všech zhoubných nádorů. V posledních 30 letech došlo k výraznému nárůstu jejich incidence. Tyto karcinomy představují malignity s nejrychleji rostoucím počtem nových případů na světě. Jsou pátým nejčastějším nádorem u žen. Přesto patří svým výskytem ke vzácným onemocněním, pro jejichž úspěšnou léčbou je nutná

Sleva 14 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem

Diabetologie 2019

Autor: Kvapil Milan

publisher: Triton

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Štítná žláza

Autor: Rieger Berndt

publisher: Esence

0 / 5
20 % 50 % sleva na 2. titul
Prevence a všechny důležité léčebné metody – od přírodního léčitelství k moderní medicíně Změny štítné žlázy – hypofunkce a hyperfunkce, Hashimotova nemoc, uzly – jsou velmi rozšířené a přibývá jich, postižena je víc než třetina obyvatelstva. Tato nejdůležitější hormonální žláza vykonává mnoho metabolických funkcí a rozhodujícím způsobem ovlivňuje fyzickou i duševní rovnováhu člověka. MUDr.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Praktická diabetologie

Autor: Kolektiv autorů - Pelikánová Terezie,Bartoš Vladimír

publisher: Maxdorf

0 / 5
19 %
Publikace Praktická diabetologie slouží českým diabetologům, internistům i lékařům dalších oborů více než 20 let jako základní zdroj informací pro přípravu na specializační zkoušky i pro každodenní péči o nemocné s diabetem. Nyní autoři připravili revidované a aktualizované vydání, pro které bylo nutné významně přepracovat téměř všechny kapitoly. Text šestého vydání je obohacen o novinky ve

Sleva 19 % z běžně ceny 1 195 Kč

Naše cena: 971 Kč

Skladem

Diabetes mellitus 2. typu

Autor: Olšovský Jindřich

publisher: Maxdorf

0 / 5
17 %
Diabetes mellitus je chronické onemocnění, které má za následek vysokou morbiditu, invaliditu a mortalitu v celém světě. Kromě vysokého počtu nositelů tohoto onemocnění je středem pozornosti moderní medicíny i rozvoj chronických komplikací, které zhoršují kvalitu života nemocných, a zkracují i jeho trvání. Diabetes mellitus přináší utrpení milionům nemocných a představuje také obrovskou

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Autor: Povýšil Ctibor

publisher: Galén

0 / 5
Úctyhodná monografie shrnuje osobní zkušenosti a komplexní výsledky celoživotní systematické práce prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., v oblasti patomorfologie chorob lokomočního systému, doplněné o nálezy a obrazovou dokumentaci jeho spolupracovníků. Problematika chorob kostí a kloubů je zde pojednána v celé šíři, tak jak se s ní autor po několik desetiletí setkával při zpracování a

Sleva 10 % z běžně ceny 2 900 Kč

Naše cena: 2 610 Kč

Skladem

Onemocnění způsobená poruchami kalciofosfátového metabolismu

Autor: Broulík Petr

publisher: Maxdorf

0 / 5
18 %
Tato monografie pojednává o závažných poruchách metabolismu kalcia, fosforu a magnesia, tedy o stavech, kdy lékař rozhoduje o životě nemocného. Samostatná kapitola je věnována i diferenciální diagnóze hyperkalcemie a hypokalcemie, tedy problematice onemocnění, u kterých dochází k druhotnému zvýšení hladiny parathormonu. Cílem monografie je podat přehled dosavadních znalostí o kalciofosfátovém

Sleva 18 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 571 Kč

Skladem

Antidiabetika

Autor: Svačina Štěpán

publisher: Axonite CZ

0 / 5
12 %
Publikace v přehledu uvádí všechny aspekty podávání antidiabetik, tedy starších i novějších skupin léků včetně inzulinu. Samostatné kapitoly jsou věnovány jak historii podávání antidiabetik, tak i perspektivám do budoucnosti. Zahrnuty jsou i kapitoly o farmakách používaných v léčbě komorbidit diabetu, kapitola o antidiabetikách nepodávaných u nás, kapitola o potravinových doplňcích i lékových

Sleva 12 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 509 Kč

Skladem

Endokrinologie traumatu

Autor: Doleček Rajko

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Aktuální kniha nestora české endokrinologie prof. MUDr. Rajka Dolečka, DrSc., věnovaná hormonálním změnám vyvolaným různými typy traumatu. Humorální odpověď, tj. změny hladin hormonů a cytokinů, spolurozhoduje u těžkých traumat o šanci přežití a uzdravení. Těžištěm knihy je sledování pacientů po těžkých polytraumatech a popáleninách, sledováni byli také nemocni s traumaty oka či po elektivních

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Technologie v diabetologii

Autor: Kolektiv autorů - Štechová Kateřina,kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
18 % Sleva
Rozvoj technologií v diabetologii je tak rychlý, že většina lékařů se v dané oblasti nedokáže dostatečně orientovat, ke zjevné škodě svých pacientů. Kniha autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Kateřinou Štechovou, Ph.D., (FN Motol) je zasvěceným a prakticky orientovaným průvodcem pro všechny diabetology a internisty. Kniha kromě „běžných“ prostředků (glukometrů) a inzulinových pump seznamuje

Sleva 18 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 489 Kč

Skladem

Diabetologie 2016

Autor: Kvapil Milan

publisher: Triton

0 / 5
17 % Sleva
Nový ročník monografie věnované nejdůležitějším novinkám z celé oblasti diagnostiky a terapie diabetu, prevenci komplikací, včetně farmakoekonomiky a epidemiologie. Monografie obsahuje základní kapitoly věnované obecnému přesahu diabetologie do ostatních oborů medicíny, kardiologickým a endokrinologickým souvislostem. Zahrnuje podrobný přehled aktuální problematiky právních, ekonomických a

Sleva 17 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Ledviny a léčba diabetu:současnost a perspektivy terapie glifloziny

Autor: Kolektiv autorů - Haluzík Martin,Rychlík Ivan,Franěk Miloslav,kolektiv autorů

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá velmi aktuálním tématem léčebného ovlivnění patofyziologických mechanismů v ledvinách při terapii diabetu 2. typu. V úvodních kapitolách je vysvětlena úloha ledvin při regulaci glykémie, vzniku diabetu 2. typu, a jsou probrány možné renoprotektivní účinky nových perorálních antidiabetik. V dalších částech je pozornost věnována mechanizmu účinků gliflozinů, výsledkům klinických

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele