Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Etika, filosofie

Nejprodávanější v této kategorii

Etika a komunikace v medicíně

Autor: Kolektiv autorů - Ptáček Radek,Bartůněk Petr,kolektiv

publisher: Grada

5 / 5
15 % Doprava zdarma
Publikace, jejíž kvalitu zaštiťuje Česká lékařská komora, obsahuje na 49 kapitol. Sepsání jednotlivých kapitol se ujali přední odborníci a vysokoškolští učitelé z jednotlivých lékařských fakult a pracovišť - jak teoretici, tak pracovníci z klinické praxe.

Sleva 15 % z běžně ceny 749 Kč

Naše cena: 637 Kč

Skladem u dodavatele

Informovaný souhlas - Proč a jak?

Autor: Helena Haškovcová

publisher: Galén

0 / 5
31 %
Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. Informace jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům pomáhajících profesí. Seznámit by se s nimi měly zejména zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní osvětou mezi pacienty

Sleva 31 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Medicína založená na důvěře - O nebohém pacientovi v postmoderní době

Autor: Kolektiv autorů - Hana Konečná,Danica Slouková,Tonko Mardešić

publisher: Galén

0 / 5
31 %
Moderní odborná lékařská literatura je plná termínů jako holistická medicína, medicína personalizovaná, komplexní, psychosomatická, behaviorální, biografická, na pacienta orientovaná zdravotní péče, narativní medicína, medicína založená na důkazu, bio-psycho-sociální přístup k pacientovi, systémový přístup atd. Autoři v textu této knihy hledají důvody příchodu těchto „nových“ medicín. Publikace

Sleva 31 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Filosofie medicíny v českých zemích

Autor: Kolektiv autorů - Josef Kuře, Marek Petrů (eds.)

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích hraničních oblastí a zároveň načrtávají základní dimenze budoucího výzkumu. Dokumentují tak životnost a potenciál projektu filosofie medicíny (nejen)

Sleva 32 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Bioetika, biotechnologie a biomedicína

Autor: Josef Petr Ondok

publisher: Triton

0 / 5
32 %
V předkládané knize se autor zabývá problematikou, která v současné době nabývá – díky prudkému rozvoji moderních technologií – stále větší důležitosti. Text je rozdělen do dvou částí: v první se vymezuje bioetika a její východiska a definují se základní pojmy (lidský život, osobnost, zdraví, lékařská péče…). Druhá část je věnována aplikaci bioetických principů na různé situace (např. klonování,

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Co přinese zítřek? - Dialog

Autor: Kolektiv autorů - Jacques Derrida,Élisabeth Roudinesco

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Kniha obsahuje rozhovor historičky a psychoanalytičky Elisabeth Roudinesco s filosofem Jacquesem Derridou. V osmi kapitolách se postupně dostává pozornosti různým charakteristickým znakům dnešního světa. Mimo jiné tématu imigrace, rodiny, svobody, homosexuality, revoluce po zhroucení komunistických režimů, formám současného a budoucího antisemitismu a trestu smrti. Část rozhovoru je věnována i

Sleva 30 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Typologie osobnosti v medicíně: Lékaři, sestry, pacienti

Autor: Michal Čakrt

publisher: Management Press

0 / 5
32 %
Další kniha o osobnostní typologii Michala Čakrta se tentokrát obrací k lékařskému stavu a pracovníkům ve zdravotnictví. Výzkumy ukazují, že lékaři, vedeni těmi nejšlechetnějšími úmysly, často zacházejí s pacienty tak, jak by chtěli, aby s nimi bylo zacházeno, pokud by se sami ocitli v obdobné situaci. Pacienti se však mnohdy velmi liší od osobnostního typu poskytovatelů péče, jimž kniha poradí,

Sleva 32 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Medicína katastrof

Autor: Kolektiv autorů - Robin Šín, kol.

publisher: Galén

0 / 5
30 %
Ani v dnešní přetechnizované době není lidstvo schopné účinně předcházet všem mimořádným událostem a katastrofám, ať již přírodním nebo způsobeným lidmi. Je tedy nutné připravovat se na jejich řešení komplexně a následně je vhodnými opatřeními a postupy zvládat. Řešení většiny mimořádných událostí významně zasahuje do kompetence resortu zdravotnictví, a proto se neustále zvyšuje důležitost

Sleva 30 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 553 Kč

Skladem

Eutanazie a rozhodnutí na konci života - Právní aspekty

Autor: Adam Doležal

publisher: Academia

0 / 5
30 %
Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klíčovou otázkou, kterou si klade, je, zda by měla být za určitých podmínek v rámci legislativního rámce umožněna beztrestnost eutanazie, případně asistované sebevraždy. Monografie se zabývá teoretickými otázkami, zejména právní terminologií, problémy kauzality, principu dvojího účinku, zavinění a intence. Dále jsou

Sleva 30 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Etické problémy v onkologii

Autor: Marie Opatrná

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Téma není zanedbatelné, neboť počet pacientů s nádorovým onemocněním u nás stoupá - incidence zhoubných novotvarů v České

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Vybrané kapitoly z medicínskej etiky

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Šoltés, Rudolf Pullman, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
28 %
Etika a filozofia mravnosti sa dostáva do popredia záujmu všetkých oblastí súčasného života. Biológia a medicína sú vedné odbory tak úzko späté s najvyššími hodnotami, ako je život a zdravie človeka, teda život na našej Zemi vôbec, že sa medicínska etika a bioetika stali predmetom veľkej pozornosti a záujmu expertov rôznych profesií, svetových organizácií (OSN, Rada Európy, Svetová zdravotnícka

Sleva 28 % z běžně ceny 151 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Zdraví: hodnota a cíl moderní medicíny

Autor: Jan Payne

publisher: Triton

0 / 5
32 %

Sleva 32 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Možnosti transgrese - Je třeba vylepšovat člověka?

Autor: Marek Petrů

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Vývoj soudobých biotechnologií nás nutí položit si zásadní filosofické otázky. Je totiž možné pomocí genových manipulací, neuromanipulací či kyborgizace lidského těla cíleně měnit jak fyzické, tak i psychické vlastnosti člověka. Jakými kvalitami je definováno lidství? Dělá člověka člověkem jeho biologický substrát, tělo, geny, nebo spíš některé hodnoty, které přijímá za své a na základě nichž

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Medicína v kontextu západního myšlení

Autor: Kolektiv autorů - editoři,Lydie Fialová,Martin Špaček,Petr Kouba

publisher: Galén

0 / 5
31 %
Již z letmého pohledu na dějiny lékařství je zřejmé, že jde o velmi různorodou a mnohoznačnou tradici. Lze hovořit o medicíně ve smyslu vědění nebo vědy, ve smyslu péče o trpící a nemocné, o medicíně jako instituci, o medicíně jako profesi. Medicína svým bezprostředním vztahem k životu a smrti, zdraví, nemoci a utrpení však zároveň představuje i jedinečný pohled do kulturních dějin evropského

Sleva 31 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Lékařská etika (4. aktualizované vydání)

Autor: Helena Haškovcová

publisher: Galén

0 / 5
26 %
Již čtvrt století je v České republice lékařská etika samostatným lékařským oborem. Její výuka byla postupně zahájena nejen na všech lékařských fakultách, ale také na některých středních zdravotnických školách a povinně na všech vyšších zdravotnických školách. V roce 1994 vyšlo i první vydání publikace Lékařská etika, která se stala první a základní učebnicí. Obsahuje nejen historii vývoje oboru

Sleva 26 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Filozofia v ošetrovateľstve

Autor: Juraj Čáp

publisher: Osveta

0 / 5
21 %
Filozofia a ošetrovateľstvo. Dve do značnej miery odlišné disciplíny. Jedna zameraná na reflektovanie sveta v jeho základoch, druhá praktická disciplína realizovaná v starostlivosti o druhého človeka. Čo ich spája? Prečo sa hovorí o filozofii v ošetrovateľstve alebo filozofii ošetrovateľstva? Na tieto otázky môže čitateľ nájsť odpoveď v tejto vysokoškolskej učebnici, ktorá sumarizuje filozofické

Sleva 21 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem

Zdravotnícka etika (učebnica)

Autor: Kolektiv autorů - Katarína Kopecká, Magdaléna Korcová, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Učebnica pre zdravotnícke študijné odbory. Zdravotnícka etika je súčasťou spoločenskej etiky. Profesia zdravotníckeho pracovníka je spojená s určitými morálnymi nárokmi. Nestačia len odborné vedomosti, manuálne zručnosti, či schopnosti. Osobnosť zdravotníckeho pracovníka si vyžaduje aj určité, veľmi dôležité charakterové vlastnosti, medzi ktoré patrí empatia, sociabilita, ústretovosť, umenie

Sleva 22 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem u dodavatele

Co je eutanazie - Studie k pojmu dobré smrti

Autor: Josef Kuře

publisher: Academia

0 / 5
20 %
Monografie poskytuje úvod do problematiky eutanazie v medicínském i společenském kontextu. Vychází z mnohovýznamovosti termínu „eutanazie“, v níž se používá v současných diskurzech. Různě široké pojmové vymezení eutanazie totiž působí odlišné chápání eutanazie jako konceptu, stejně jako následně vede k nedorozumění na úrovni argumentace a etického hodnocení. Zmíněná polysémantičnost a odlišené

Sleva 20 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta