Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Etika, filosofie

Eutanazie a rozhodnutí na konci života - Právní aspekty

Autor: Adam Doležal

publisher: Academia

3.5 / 5
24 %
Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klíčovou otázkou, kterou si klade, je, zda by měla být za určitých podmínek v rámci legislativního rámce umožněna beztrestnost eutanazie, případně asistované sebevraždy. Monografie se zabývá teoretickými otázkami, zejména právní terminologií, problémy kauzality, principu dvojího účinku, zavinění a intence. Dále jsou

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Bioetika, biotechnologie a biomedicína

Autor: Josef Petr Ondok

publisher: Triton

0 / 5
18 %
V předkládané knize se autor zabývá problematikou, která v současné době nabývá – díky prudkému rozvoji moderních technologií – stále větší důležitosti. Text je rozdělen do dvou částí: v první se vymezuje bioetika a její východiska a definují se základní pojmy (lidský život, osobnost, zdraví, lékařská péče…). Druhá část je věnována aplikaci bioetických principů na různé situace (např. klonování,

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Co přinese zítřek? - Dialog

Autor: Kolektiv autorů - Jacques Derrida,Élisabeth Roudinesco

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha obsahuje rozhovor historičky a psychoanalytičky Elisabeth Roudinesco s filosofem Jacquesem Derridou. V osmi kapitolách se postupně dostává pozornosti různým charakteristickým znakům dnešního světa. Mimo jiné tématu imigrace, rodiny, svobody, homosexuality, revoluce po zhroucení komunistických režimů, formám současného a budoucího antisemitismu a trestu smrti. Část rozhovoru je věnována i

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Zdraví: hodnota a cíl moderní medicíny

Autor: Jan Payne

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Kvalita života je jedním z hlavních témat filosofie od jejího počátku a lze dokonce směle vyslovit tvrzení, že filosofii vlastně o nic jiného než o ni nejde: sama sobě dává úkol dospět k eudaimonia, čili najít její kritéria a těmito kritérii se pak i řídit. V tomto si ovšem již od řeckých počátků...

Sleva 24 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem

Informovaný souhlas - Proč a jak?

Autor: Helena Haškovcová

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. Informace jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům pomáhajících profesí. Seznámit by se s nimi měly zejména zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní osvětou mezi pacienty

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Medicína v kontextu západního myšlení

Autor: Kolektiv autorů - editoři,Lydie Fialová,Martin Špaček,Petr Kouba

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Již z letmého pohledu na dějiny lékařství je zřejmé, že jde o velmi různorodou a mnohoznačnou tradici. Lze hovořit o medicíně ve smyslu vědění nebo vědy, ve smyslu péče o trpící a nemocné, o medicíně jako instituci, o medicíně jako profesi. Medicína svým bezprostředním vztahem k životu a smrti, zdraví, nemoci a utrpení však zároveň představuje i jedinečný pohled do kulturních dějin evropského

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Medicína založená na důvěře - O nebohém pacientovi v postmoderní době

Autor: Kolektiv autorů - Hana Konečná,Danica Slouková,Tonko Mardešić

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Moderní odborná lékařská literatura je plná termínů jako holistická medicína, medicína personalizovaná, komplexní, psychosomatická, behaviorální, biografická, na pacienta orientovaná zdravotní péče, narativní medicína, medicína založená na důkazu, bio-psycho-sociální přístup k pacientovi, systémový přístup atd. Autoři v textu této knihy hledají důvody příchodu těchto „nových“ medicín. Publikace

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Lékařská etika (4. aktualizované vydání)

Autor: Helena Haškovcová

publisher: Galén

0 / 5
20 %
Již čtvrt století je v České republice lékařská etika samostatným lékařským oborem. Její výuka byla postupně zahájena nejen na všech lékařských fakultách, ale také na některých středních zdravotnických školách a povinně na všech vyšších zdravotnických školách. V roce 1994 vyšlo i první vydání publikace Lékařská etika, která se stala první a základní učebnicí. Obsahuje nejen historii vývoje oboru

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Filosofie medicíny v českých zemích

Autor: Kolektiv autorů - Josef Kuře, Marek Petrů (eds.)

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích hraničních oblastí a zároveň načrtávají základní dimenze budoucího výzkumu. Dokumentují tak životnost a potenciál projektu filosofie medicíny (nejen)

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Typologie osobnosti v medicíně: Lékaři, sestry, pacienti

Autor: Michal Čakrt

publisher: Management Press

0 / 5
24 %
Další kniha o osobnostní typologii Michala Čakrta se tentokrát obrací k lékařskému stavu a pracovníkům ve zdravotnictví. Výzkumy ukazují, že lékaři, vedeni těmi nejšlechetnějšími úmysly, často zacházejí s pacienty tak, jak by chtěli, aby s nimi bylo zacházeno, pokud by se sami ocitli v obdobné situaci. Pacienti se však mnohdy velmi liší od osobnostního typu poskytovatelů péče, jimž kniha poradí,

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Medicína katastrof

Autor: Kolektiv autorů - Robin Šín, kol.

publisher: Galén

0 / 5
20 % Novinka
Ani v dnešní přetechnizované době není lidstvo schopné účinně předcházet všem mimořádným událostem a katastrofám, ať již přírodním nebo způsobeným lidmi. Je tedy nutné připravovat se na jejich řešení komplexně a následně je vhodnými opatřeními a postupy zvládat. Řešení většiny mimořádných událostí významně zasahuje do kompetence resortu zdravotnictví, a proto se neustále zvyšuje důležitost

Sleva 20 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 632 Kč

Skladem u dodavatele

Etické problémy v onkologii

Autor: Marie Opatrná

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Téma není zanedbatelné, neboť počet pacientů s nádorovým onemocněním u nás stoupá - incidence zhoubných novotvarů v České

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Eutanazie pro a proti

Autor: Kolektiv autorů - Radek Ptáček, Petr Bartůněk

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Můžeme to, co umíme? - Kontroverzní témata mezi současnou medicínou a etikou

Autor: Kolektiv autorů - Petr Bartůněk, Radek Ptáček

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Editoři publikace Můžeme to, co umíme, doc. Petr Bartůněk a prof. Radek Ptáček, založili tradici konferencí a monografií pod názvem Etika a komunikace v medicíně. Již osm let přední odborníci z řad lékařů, psychologů, právníků, teologů a dalších profesí řeší základní etické problémy, které mají ve většině případů celospolečenský přesah. Tato monografie představuje další část z tohoto cyklu.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Eutanázie - definice, historie, legislativa, etika

Autor: Vácha Marek

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
Text je primárně určen studentům medicíny a sleduje schéma obvyklé v přednáškách z lékařské etiky (definice problému, argumenty, legislativa). Text je ovšem psán tak, aby byl srozumitelný i pro širokou veřejnost a byl příspěvkem do celonárodní debaty. V první kapitole jsou definovány pojmy, se kterými se čtenář v knize setká. Dále se zde dozvíme, že samotné slovo „eutanázie“ je jedním z

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele