Registrace | Přihlášení


Etika, filosofie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Medicína katastrof

Autor: Šin Robin

publisher: Galén

5 / 5
16 %
Ani v dnešní přetechnizované době není lidstvo schopné účinně předcházet všem mimořádným událostem a katastrofám, ať již přírodním nebo způsobeným lidmi. Je tedy nutné připravovat se na jejich řešení komplexně a následně je vhodnými opatřeními a postupy zvládat. Řešení většiny mimořádných událostí významně zasahuje do kompetence resortu zdravotnictví, a proto se neustále zvyšuje důležitost

Sleva 16 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 664 Kč

Skladem

Eutanazie a rozhodnutí na konci života - Právní aspekty

Autor: Doležal Adam

publisher: Academia

3.5 / 5
24 %
Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klade si klíčovou otázku, zda by za určitých podmínek v rámci legislativy měla být umožněna beztrestnost eutanazie, případně asistované sebevraždy. Monografie se zevrubně zabývá teoretickými otázkami, zejména právní terminologií a problémy kauzality, principu dvojího účinku, zavinění a intence. Dále pak analyzuje jednotlivé

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

Lékařská etika (4. aktualizované vydání)

Autor: Haškovcová Helena

publisher: Galén

3.5 / 5
15 %
Již čtvrt století je v České republice lékařská etika samostatným lékařským oborem. Její výuka byla postupně zahájena nejen na všech lékařských fakultách, ale také na některých středních zdravotnických školách a povinně na všech vyšších zdravotnických školách. V roce 1994 vyšlo i první vydání publikace Lékařská etika, která se stala první a základní učebnicí. Obsahuje nejen historii vývoje oboru

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Medicína založená na důvěře - O nebohém pacientovi v postmoderní době

Autor: Konečná Hana

publisher: Galén

0 / 5
11 %
Moderní odborná lékařská literatura je plná termínů jako holistická medicína, medicína personalizovaná, komplexní, psychosomatická, behaviorální, biografická, na pacienta orientovaná zdravotní péče, narativní medicína, medicína založená na důkazu, bio-psycho-sociální přístup k pacientovi, systémový přístup atd. Autoři v textu této knihy hledají důvody příchodu těchto „nových“ medicín.

Sleva 11 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Eutanázie - definice, historie, legislativa, etika

Autor: Vácha Marek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Text je primárně určen studentům medicíny a sleduje schéma obvyklé v přednáškách z lékařské etiky (definice problému, argumenty, legislativa). Text je ovšem psán tak, aby byl srozumitelný i pro širokou veřejnost a byl příspěvkem do celonárodní debaty. V první kapitole jsou definovány pojmy, se kterými se čtenář v knize setká. Dále se zde dozvíme, že samotné slovo „eutanázie“ je jedním z

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Můžeme to, co umíme?

Autor: Kolektiv autorů - Bartůněk Petr,Ptáček Radek

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Editoři publikace Můžeme to, co umíme, doc. Petr Bartůněk a prof. Radek Ptáček, založili tradici konferencí a monografií pod názvem Etika a komunikace v medicíně. Již osm let přední odborníci z řad lékařů, psychologů, právníků, teologů a dalších profesí řeší základní etické problémy, které mají ve většině případů celospolečenský přesah. Tato monografie představuje další část z tohoto cyklu.

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Eutanazie pro a proti

Autor: Kolektiv autorů - Bartůněk Petr,Ptáček Radek

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Máme právo rozhodnout o vlastním životě? Má být naše vůle k volbě ukončení vlastní cesty kontrolována, ovlivňována či omezována vůlí někoho jiného? Máme mít právo žádat o pomoc s realizací našeho rozhodnutí? Možná poněkud opomíjenější je ovšem druhá strana dilematu. Kdo má být oním pomyslným průvodcem odcházejícího? Jak se s takovou rolí vyrovnat? Jak ji pojmenovat? Jak sladit právo mé volby

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Etické problémy v onkologii

Autor: Opatrná Marie

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Téma není zanedbatelné, neboť počet pacientů s nádorovým onemocněním u nás stoupá - incidence zhoubných novotvarů v České

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Typologie osobnosti v medicíně: lékaři, sestry, pacienti

Autor: Čakrt Michal

publisher: Management Press

0 / 5
20 %
Lékař může být expertem na medicínu, ale pacient je jediným expertem na zvůj život." (Radim Honzák) Autor se obrací k pracovníkům ve zdravotnictví. Lékaři vedeni dobrými úmysly často zacházejí s pacienty tak, jak by chtěli, aby s nimi bylo zacházeno, pokud by se ocitli v téže situaci. Pacienti se ale mnohdy liší od osobnostního typu lékařů, jimž kniha poradí, jak s pacienty, ve shodě s jejich

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie medicíny v českých zemích

Autor: Kolektiv autorů - Petrů Marek,Kuře Josef

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích hraničních oblastí a zároveň načrtávají základní dimenze budoucího výzkumu. Dokumentují tak životnost a potenciál projektu filosofie medicíny (nejen)

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Medicína v kontextu západního myšlení

publisher: Galén

0 / 5
17 % Sleva
Již z letmého pohledu na dějiny lékařství je zřejmé, že jde o velmi různorodou a mnohoznačnou tradici. Lze hovořit o medicíně ve smyslu vědění nebo vědy, ve smyslu péče o trpící a nemocné, o medicíně jako instituci, o medicíně jako profesi. Medicína svým bezprostředním vztahem k životu a smrti, zdraví, nemoci a utrpení však zároveň představuje i jedinečný pohled do kulturních dějin evropského

Sleva 17 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem

Transsexualismus: Morálně a duchovně teologické aspekty

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Publikace pojednává o spirituální pomoci určené osobám postiženým poruchou pohlavní identity. Autor čerpá z poznatků psychologie, filosofie, etiky a teologie a vyvozuje závěry pro duchovní podporu, která má pomoci stabilizovat duševní rovnováhu zejména vě

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele