Registrace | Přihlášení


Farmakologie, farmacie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Barevný atlas farmakologie - 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Lüllmann Heinz

publisher: Grada

3.9 / 5
15 %
Barevný atlas farmakologie - původním názvem "Kapesní atlas farmakologie", publikovaný ponejprv v Německu v roce 1990, - vyšel od té doby již v 15 jazycích. Je určen zejména studentům medicíny, farmacie a biologických věd jako základní přehled o farmakologii a slouží a pomůcka k jejímu zopakování. Mimoto může lékařům i lékárníkům pomoci "jediným pohledem" si oživit známé farmakologické vztahy.

Sleva 15 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 679 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled nejužívanějších léčiv

Autor: Kolektiv autorů - Kocinová S.,kolektiv autorů

publisher: INFORMATORIUM

5 / 5
Přehled v současnosti nejužívanějších léčiv spolu se základními informacemi o jednotlivých skupinách, jejich indikacích a zvláštnostech

Sleva 7 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění

Autor: Kolektiv autorů - Špinar Jindřich,Vítovec Jiří,Špinarová Lenka

publisher: Grada

4 / 5
15 %
Třetí, zcela přepracované a doplněné vydání této úspěšné publikace komplexně zpracovává uvedenou problematiku. Monografie autorů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a obou fakultních brněnských nemocnic je koncipována jako moderní praktická příručka kardiovaskulární farmakoterapie. Jsou zde uvedeny jednotlivé lékové skupiny: léky blokující systém renin-angiotenzin-aldosteron,

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Individualizace farmakoterapie

Autor: Kolektiv autorů - Perlík František,Slanař Ondřej

publisher: Triton

4.7 / 5
15 %
Optimalizace léčebného účinku může být narušena variabilitou působení léčiv mezi nemocnými a někdy i rozdílným výskytem nežádoucích účinků. Publikace uvádí základní příčiny této variability zahrnující základní charakteristiky nemocného, funkci eliminačních orgánů, lékové interakce a genetické vlivy. V přehledu se dále popisují vybrané laboratorní metody, např. hodnocení funkce jater a ledvin,

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Farmakoterapie tromboembolických stavů

Autor: Kolektiv autorů - Karetová Debora,Bultas Jan

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Třetí vydání úspěšné publikace dvou předních odborníků v oblasti angiologie a kardiologie přináší nejnovější poznatky v medikamentózní léčbě tromboembolických stavů, včetně podrobného seznámení s novými látkami na farmaceutickém trhu. Tromboembolické stavy patří svou prevalencí i následky k nejzávažnějším tématům současné medicíny i celého zdravotnického systému. Plicní embolizace u nás postihne

Sleva 17 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Základní a klinická farmakologie

Autor: Katzung Bertram G.

publisher: H+H

4 / 5
19 %
Překlad 9. upraveného a doplněného vydání Basic and Clinical Pharmacology poskytuje stručný přehled farmakologie, je určen studentům lékařství, farmacie a jiných zdravotnických oborů, jakož i praktickým lékařům. Do tohoto přepracovaného vydání bylo zařazeno několik nových kapitol a doplněny byly nejnovější poznatky z oboru farmakologie a medicíny.

Sleva 19 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 967 Kč

Skladem

Přírodní látky a jejich biologická aktivita sv. 1

Autor: Opletal Lubomír

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Nutraceutika jsou skupinou komerčních potravinářských produktů, používaných v západní Evropě, USA a Japonsku, jež jsou známy již relativně dlouhou dobu. Nejedná se však ani o léčivé přípravky, ani o potravinu ve vlastním slova smyslu, ale o potravinu s příznivým působením na fyziologii člověka, která má často preventivní účinek vůči některým chorobám. Předkládaná monografie přináší základní

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Antibiotika - Systematika, vlastnosti, použití

Autor: Beneš Jiří

publisher: Grada

3.5 / 5
15 %
Mimořádná publikace, na kterou jsme dlouho čekali! Vše potřebné o tématu v přehledu z domácí i světové literatury, komentované vlastními názory a postoji autora, který se tématem zabývá 25 let. Monografie popisuje jednotlivé skupiny antibiotik a v rámci každé skupiny i všechny důležité zástupce. Čtenář získá přehled o mechanismu účinku, spektru působení, principech rezistence, farmakokinetice

Sleva 15 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 679 Kč

Skladem

Klinická farmacie I

Autor: Kolektiv autorů - Vlček Jiří,Fialová Daniela

publisher: Grada

3.5 / 5
15 %
Monografie je v našich podmínkách první učebnicí klinické farmacie, primárně je určena pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, představuje však nezbytný materiál i pro předatestační a postgraduální přípravu. Je účelně zpracovaná, prakticky orientovaná a tvoří základní zdroj informací pro práci klinických farmaceutů na lůžkovém oddělení, v ambulantní praxi i při poskytování klinicky

Sleva 15 % z běžně ceny 639 Kč

Naše cena: 543 Kč

Skladem

Farmakoterapie v geriatrii

Autor: Kolektiv autorů - Zrubáková Katarína,Krajčík Štefan

publisher: Grada

2.5 / 5
15 %
Ojedinělá odborná publikace nabízí komplexní pohled na farmakoterapii v geriatrii i praktické návody, které mohou eliminovat problémy s ní související. Farmakoterapie je nejčastější i nejvíce problematický způsob léčby seniorů. Kniha obsahuje základní charakteristiky farmakoterapie, problémy farmakoterapie ze strany seniora i zdravotnických pracovníků. Kniha má interdisciplinární charakter.

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Mechanické chování viskoelastických těles - teorie a měření

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Publikace se zabývá vysoce významnou problematikou mechanického chování těles při dynamickém zatěžování, zejména odezvami deformace těles na časově proměnný průběh zatížení. V teoretické části jsou shrnuty základní metody popisu mechanického chování těles při zatěžování statickém i dynamickém, podrobně je pak popsáno využití komplexní mechanické impedance a komplexní dynamické tuhosti pro řešení

Sleva 21 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Farmakoterapie neuropatické bolesti

Autor: Kolektiv autorů - Kozák Jiří T.,Slíva Jiří,Černý Rudolf

publisher: Maxdorf

0 / 5
17 % Sleva
Úspěšná léčba neuropatické bolesti je každodenní snahou a cílem nejenom oboru algeziologie, ale současně i každého praktikujícího lékaře. Zatímco u běžné nociceptivní bolesti si povětšinou vystačíme s paracetamolem či nesteroidními antiflogistiky, v případě bolesti neuropatické jsme většinou odkázáni na využití opioidů a tzv. koanalgetik, zejména pak antikonvulziv či antidepresiv. Pokrok

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Český lékopis 2017 - Doplněk 2019

Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

publisher: Grada

0 / 5
Český lékopis 2017 – Doplněk 2019 je druhým doplňkem Českého lékopisu 2017. Je závaznou právní normou stanovující požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, skladování a dávkování léčiv, podle které se závazně postupuje od 1. 12. 2019. Je určen farmaceutům, lékařům, veterinárním lékařům, chemikům, biochemikům, biologům, laborantům a osobám, které se podílejí na přípravě, výrobě,

Naše cena: 2 104 Kč

Skladem

Markova farmakoterapie vnitřních nemocí

Autor: Marek Josef

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Páté vydání úspěšné knihy, která poprvé má v názvu jméno svého prvního editora prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc. Tento odborný bestseller přináší přehled aktuálních farmakoterapeutických postupů v celé šíři interny a příbuzných oborů. Poslouží tedy jako referenční publikace nejen internistům, ale i širokému spektru odborníků, od praktických lékařů po specialisty v jednotlivých disciplínách

Sleva 15 % z běžně ceny 1 399 Kč

Naše cena: 1 189 Kč

Skladem

Farmakoterapie urgentních stavů

Autor: Kolektiv autorů - Málek Jiří,Knor Jiří

publisher: Maxdorf

0 / 5
17 %
Třetí, aktualizované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace pro lékaře, kteří se setkávají s život ohrožujícími stavy. První část knihy seznamuje lékaře s nejčastěji používanými léky v podmínkách neodkladné péče, její součástí je abecední seznam základních léků používaných v neodkladných situacích, jejich charakteristika, indikace a kontraindikace, dávkování a způsob podání a významné

Sleva 17 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 409 Kč

Skladem

Moderní molekuly v onkologii

Autor: Kolektiv autorů - Hugo Jan,Vokurka Samuel

publisher: Maxdorf

0 / 5
17 %
Fundovaný, přehledný, kompletní a přitom koncizní průvodce „novými léky“, které se do klinické praxe v onkologii dostaly a dostávají v posledních letech. Větší část těchto látek je běžně řazena pod pojem biologická, resp. cílená léčba, kniha je však komplexnější a obsahuje také nová chemoterapeutika, resp. nová radiofarmaka. Z nepřeberného množství údajů, které každou látku při vstupu na trh

Sleva 17 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 574 Kč

Skladem

Očkovanie v špeciálnych situáciách

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Jeseňák Miloš

publisher: Mladá fronta

0 / 5
15 %
Publikace – svým obsahem ojedinělá v Česku i na Slovensku – představuje nadstavbový text, který navazuje na všechny do této doby vydané základní knihy o očkování. V rámci více než čtyřiceti kapitol nabízí komplexní pohled na problematiku očkování specifických skupin populace ve zvláštních a nestandardních situacích (při definovaných zdravotních problémech, rizikových faktorech apod.). V úvodu

Sleva 15 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Chemie lékařská

Autor: Horbaczewski Jan

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha je reedicí čtyřsvazkové učebnice lékařské chemie Jana Horbaczewského (1854–1942), která původně vyšla v nakladatelství Grosman a Svoboda mezi lety 1904–1908. Přináší bravurní výběr tehdy aktuálních chemických vědomostí a i dnes – po více jak sto letech – zůstává inspirativní svojí skladbou i pojetím výkladu, které se staly do značné míry určující i pro další české učebnice oboru od první

Sleva 21 % z běžně ceny 1 400 Kč

Naše cena: 1 106 Kč

Skladem u dodavatele

Farmaceutická chemie IV.

Autor: Hartl Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
Čtvrtý díl učebnice je určen pro studující oboru farmacie. Jeho obsahem jsou informace o léčivech s účinkem protiinfekčním a protiinvazním, kterých se používá k boji proti různým, převážně infekčním mikroorganismům i proti invazním organismům, a to jak v zevním prostředí, tak i v organismu hostitele.

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Antibiotika v primární péči

Autor: Adámková Václava

publisher: Mladá fronta

0 / 5
15 %
Infekční choroby jsou častou příčinou nemocnosti v ordinacích praktických lékařů napříč celým věkovým spektrem. Jsou-li bakteriálního původu, pak lze k léčbě použít antibiotika. Vzhledem k narůstající rezistenci bakteriálních původců k antibiotikům nejenom v nemocnicích, ale i v komunitě, je třeba znát jak tyto mechanismy, tak principy antibiotické terapie. Kniha přináší charakteristiku

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele